davin.git
10 years agocarto_1_1 startapp annuaire
Davin Baragiotta [Thu, 30 Aug 2012 21:14:20 +0000 (17:14 -0400)] 
carto_1_1 startapp annuaire

10 years agocarto_1_1 config DB
Davin Baragiotta [Thu, 30 Aug 2012 21:12:25 +0000 (17:12 -0400)] 
carto_1_1 config DB

10 years agocarto_1_1 startproject
Davin Baragiotta [Thu, 30 Aug 2012 20:56:13 +0000 (16:56 -0400)] 
carto_1_1 startproject

10 years agoorioai_django cartographie
Davin Baragiotta [Mon, 16 Jul 2012 21:10:40 +0000 (17:10 -0400)] 
orioai_django

10 years agoprojet cartographie preuve concept francis.ngatsi
Davin Baragiotta [Mon, 16 Jul 2012 21:08:39 +0000 (17:08 -0400)] 
projet cartographie preuve concept francis.ngatsi