Merge branch 'dev' of ssh://git.auf/auf_rh_dae into dev
authorDavin Baragiotta <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 9 Sep 2011 17:00:36 +0000 (13:00 -0400)
committerDavin BARAGIOTTA <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 9 Sep 2011 17:00:36 +0000 (13:00 -0400)

Trivial merge