Merge branch 'dev' of git://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
authorali jetha <ali.jetha@u-aj.(none)>
Fri, 13 May 2011 17:51:33 +0000 (13:51 -0400)
committerali jetha <ali.jetha@u-aj.(none)>
Fri, 13 May 2011 17:51:33 +0000 (13:51 -0400)
commit1d79d14c73d2d001728608f498e31f25fc0e9958
tree722647eb861a111dfd1de7c0dbd617a1329c0437
parent30b795ca76bf7b5c0ddbfa40ee8b53bed3cadd1f
parent119e48ac1807e6ceb866592d788023e4870e9f56
Merge branch 'dev' of git://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
project/rh/models.py