Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / sv / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Andreas Pelme <andreas@pelme.se>, 2011, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 # Samuel Linde <samuel@linde.im>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Django\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:37+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
13 "Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>\n"
14 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
15 "sv/)\n"
16 "Language: sv\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
21
22 #: admin.py:41
23 msgid "Personal info"
24 msgstr "Personlig information"
25
26 #: admin.py:42
27 msgid "Permissions"
28 msgstr "Rättigheter"
29
30 #: admin.py:44
31 msgid "Important dates"
32 msgstr "Viktiga datum"
33
34 #: admin.py:125
35 msgid "Password changed successfully."
36 msgstr "Lösenordet ändrades."
37
38 #: admin.py:135
39 #, python-format
40 msgid "Change password: %s"
41 msgstr "Ändra lösenord: %s"
42
43 #: forms.py:62
44 msgid "A user with that username already exists."
45 msgstr "En användare med det användarnamnet finns redan."
46
47 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
48 msgid "The two password fields didn't match."
49 msgstr "De två lösenordsfälten stämde inte överens."
50
51 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
52 msgid "Username"
53 msgstr "Användarnamn"
54
55 #: forms.py:67 forms.py:111
56 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
57 msgstr ""
58 "Obligatoriskt. 30 tecken eller färre. Endast bokstäver, siffror och @/./+/-/"
59 "_."
60
61 #: forms.py:70 forms.py:114
62 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
63 msgstr "Detta värde får endast innehålla bokstäver, siffror och @/./+/-/_."
64
65 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
66 msgid "Password"
67 msgstr "Lösenord"
68
69 #: forms.py:74
70 msgid "Password confirmation"
71 msgstr "Lösenordsbekräftelse"
72
73 #: forms.py:76
74 msgid "Enter the same password as above, for verification."
75 msgstr "Fyll i samma lösenord som ovan för verifiering."
76
77 #: forms.py:117
78 msgid ""
79 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
80 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
81 "form</a>."
82 msgstr ""
83 "Klartextlösenord lagras inte, så det är inte möjligt att se denna användares "
84 "lösenord, men du kan ändra lösenordet med <a href=\"password/\">detta "
85 "formulär</a>."
86
87 #: forms.py:143
88 msgid ""
89 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
90 "sensitive."
91 msgstr ""
92 "Var god ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Tänk på att skilja "
93 "mellan gemener och versaler."
94
95 #: forms.py:145
96 msgid ""
97 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
98 "required for logging in."
99 msgstr ""
100 "Din webbläsare verkar inte tillåta cookies. Cookies behövs för att kunna "
101 "logga in."
102
103 #: forms.py:147
104 msgid "This account is inactive."
105 msgstr "Detta konto är inaktivt."
106
107 #: forms.py:191
108 msgid ""
109 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
110 "you've registered?"
111 msgstr ""
112 "Den e-postadressen är inte associerad med något användarkonto. Är du säker "
113 "på att du har registrerat dig?"
114
115 #: forms.py:193
116 msgid ""
117 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
118 "password."
119 msgstr "Användarkontot med denna e-postadress kan inte återställa lösenordet."
120
121 #: forms.py:196
122 msgid "E-mail"
123 msgstr "E-postadress"
124
125 #: forms.py:253
126 msgid "New password"
127 msgstr "Nytt lösenord"
128
129 #: forms.py:255
130 msgid "New password confirmation"
131 msgstr "Bekräfta nytt lösenord"
132
133 #: forms.py:284
134 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
135 msgstr "Ditt gamla lösenord var felaktigt ifyllt. Var vänlig fyll i det igen."
136
137 #: forms.py:287
138 msgid "Old password"
139 msgstr "Gammalt lösenord"
140
141 #: forms.py:312
142 msgid "Password (again)"
143 msgstr "Lösenord (igen)"
144
145 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
146 #: hashers.py:389
147 msgid "algorithm"
148 msgstr "algoritm"
149
150 #: hashers.py:219
151 msgid "iterations"
152 msgstr "iterationer"
153
154 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
155 msgid "salt"
156 msgstr "salt"
157
158 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
159 msgid "hash"
160 msgstr "hash"
161
162 #: hashers.py:270
163 msgid "work factor"
164 msgstr "arbetsfaktor"
165
166 #: hashers.py:272
167 msgid "checksum"
168 msgstr "kontrollsumma"
169
170 #: models.py:66 models.py:113
171 msgid "name"
172 msgstr "namn"
173
174 #: models.py:68
175 msgid "codename"
176 msgstr "kodnamn"
177
178 #: models.py:72
179 msgid "permission"
180 msgstr "rättighet"
181
182 #: models.py:73 models.py:115
183 msgid "permissions"
184 msgstr "rättigheter"
185
186 #: models.py:120
187 msgid "group"
188 msgstr "grupp"
189
190 #: models.py:121 models.py:250
191 msgid "groups"
192 msgstr "grupper"
193
194 #: models.py:232
195 msgid "username"
196 msgstr "användarnamn"
197
198 #: models.py:233
199 msgid ""
200 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
201 msgstr "Obligatorisk. 30 tecken eller färre. Bokstäver, siffror och @/./+/-/_."
202
203 #: models.py:235
204 msgid "first name"
205 msgstr "förnamn"
206
207 #: models.py:236
208 msgid "last name"
209 msgstr "efternamn"
210
211 #: models.py:237
212 msgid "e-mail address"
213 msgstr "e-postadress"
214
215 #: models.py:238
216 msgid "password"
217 msgstr "lösenord"
218
219 #: models.py:239
220 msgid "staff status"
221 msgstr "personalstatus"
222
223 #: models.py:240
224 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
225 msgstr "Avgör om användaren kan logga in på denna adminsida."
226
227 #: models.py:242
228 msgid "active"
229 msgstr "aktiv"
230
231 #: models.py:243
232 msgid ""
233 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
234 "instead of deleting accounts."
235 msgstr ""
236 "Anger om användaren skall betraktas som aktiv. Avmarkera detta istället för "
237 "att ta bort konton."
238
239 #: models.py:245
240 msgid "superuser status"
241 msgstr "superanvändare"
242
243 #: models.py:246
244 msgid ""
245 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
246 "them."
247 msgstr ""
248 "Anger att denna användare har alla rättigheter utan att uttryckligen "
249 "tilldela dem."
250
251 #: models.py:248
252 msgid "last login"
253 msgstr "senaste inloggning"
254
255 #: models.py:249
256 msgid "date joined"
257 msgstr "registreringsdatum"
258
259 #: models.py:251
260 msgid ""
261 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
262 "each of his/her group."
263 msgstr ""
264 "De grupper som användaren är medlem i. En användare får tillgång till alla "
265 "rättigheter som hans/hennes grupper har."
266
267 #: models.py:255
268 msgid "user permissions"
269 msgstr "användarättigheter"
270
271 #: models.py:260
272 msgid "user"
273 msgstr "användare"
274
275 #: models.py:261
276 msgid "users"
277 msgstr "användare"
278
279 #: views.py:93
280 msgid "Logged out"
281 msgstr "Utloggad"
282
283 #: management/commands/createsuperuser.py:27
284 msgid "Enter a valid e-mail address."
285 msgstr "Fyll i en giltig e-postadress."
286
287 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
288 #, python-format
289 msgid "Password reset on %(site_name)s"
290 msgstr "Lösenord återställt på %(site_name)s"