Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / et / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # madisvain <madisvain@gmail.com>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: madisvain <madisvain@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "et/)\n"
15 "Language: et\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Isiklikud andmd"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Õigused"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Tähtsad kuupäevad"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Salasõna edukalt muudetud."
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Muuda salasõna: %s"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Sama kasutajatunnusega kasutaja on juba olemas."
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Kaks sisestatud parooli ei olnud identsed."
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Kasutajatunnus"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr ""
57 "Nõutav. 30 märki või vähem. Ainult tähed, numbrid ja /./+/-/_ tähemärgid."
58
59 #: forms.py:70 forms.py:114
60 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
61 msgstr ""
62 "See väärtust võib sisaldada ainult tähti, numbreid ja/./+/-/_ tähemärke."
63
64 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
65 msgid "Password"
66 msgstr "Salasõna"
67
68 #: forms.py:74
69 msgid "Password confirmation"
70 msgstr "Salasõna kinnitus"
71
72 #: forms.py:76
73 msgid "Enter the same password as above, for verification."
74 msgstr ""
75 "Sisestage sama salasõna uuesti veendumaks, et sisestamisel ei tekkinud vigu"
76
77 #: forms.py:117
78 msgid ""
79 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
80 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
81 "form</a>."
82 msgstr ""
83
84 #: forms.py:143
85 msgid ""
86 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
87 "sensitive."
88 msgstr ""
89 "Palun sisestage korrektne kasutajatunnus ja salasõna. Mõlemad väljad on "
90 "tõstutundlikud."
91
92 #: forms.py:145
93 msgid ""
94 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
95 "required for logging in."
96 msgstr ""
97 "Teie veebibrauser ei aktsepteeri küpsiseid, aga küpsised on sisselogimiseks "
98 "vajalikud."
99
100 #: forms.py:147
101 msgid "This account is inactive."
102 msgstr "See konto ei ole aktiivne."
103
104 #: forms.py:191
105 msgid ""
106 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
107 "you've registered?"
108 msgstr ""
109 "Selle e-posti aadressiga ei ole seotud ühtegi kasutajakontot. Veenduge, et "
110 "olete registreerunud."
111
112 #: forms.py:193
113 msgid ""
114 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
115 "password."
116 msgstr ""
117
118 #: forms.py:196
119 msgid "E-mail"
120 msgstr "E-posti aadress"
121
122 #: forms.py:253
123 msgid "New password"
124 msgstr "Uus salasõna"
125
126 #: forms.py:255
127 msgid "New password confirmation"
128 msgstr "Uue salasõna kinnitus"
129
130 #: forms.py:284
131 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
132 msgstr "Te sisestasite oma vana parooli vigaselt. Palun sisestage see uuesti."
133
134 #: forms.py:287
135 msgid "Old password"
136 msgstr "Vana salasõna"
137
138 #: forms.py:312
139 msgid "Password (again)"
140 msgstr "Salasõna (uuesti)"
141
142 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
143 #: hashers.py:389
144 msgid "algorithm"
145 msgstr ""
146
147 #: hashers.py:219
148 msgid "iterations"
149 msgstr ""
150
151 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
152 msgid "salt"
153 msgstr ""
154
155 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
156 msgid "hash"
157 msgstr ""
158
159 #: hashers.py:270
160 msgid "work factor"
161 msgstr ""
162
163 #: hashers.py:272
164 msgid "checksum"
165 msgstr ""
166
167 #: models.py:66 models.py:113
168 msgid "name"
169 msgstr "nimi"
170
171 #: models.py:68
172 msgid "codename"
173 msgstr "koodnimi"
174
175 #: models.py:72
176 msgid "permission"
177 msgstr "õigus"
178
179 #: models.py:73 models.py:115
180 msgid "permissions"
181 msgstr "õigused"
182
183 #: models.py:120
184 msgid "group"
185 msgstr "grupp"
186
187 #: models.py:121 models.py:250
188 msgid "groups"
189 msgstr "grupid"
190
191 #: models.py:232
192 msgid "username"
193 msgstr "kasutajatunnus"
194
195 #: models.py:233
196 msgid ""
197 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
198 msgstr "Nõutav. 30 märki või vähem. Tähted, numbreid ja/./+/-/_ tähemärgid."
199
200 #: models.py:235
201 msgid "first name"
202 msgstr "eesnimi"
203
204 #: models.py:236
205 msgid "last name"
206 msgstr "perenimi"
207
208 #: models.py:237
209 msgid "e-mail address"
210 msgstr "e-posti aadress"
211
212 #: models.py:238
213 msgid "password"
214 msgstr "salasõna"
215
216 #: models.py:239
217 msgid "staff status"
218 msgstr "personalistaatus"
219
220 #: models.py:240
221 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
222 msgstr ""
223 "Määrab, kas kasutaja saab sisse logida sellesse admininistreerimisliidesesse."
224
225 #: models.py:242
226 msgid "active"
227 msgstr "aktiivne"
228
229 #: models.py:243
230 msgid ""
231 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
232 "instead of deleting accounts."
233 msgstr ""
234 "Määrab, kas see konto on aktiivne. Kustutamise asemel lihtsalt deaktiveerige "
235 "konto."
236
237 #: models.py:245
238 msgid "superuser status"
239 msgstr "superkasutaja staatus"
240
241 #: models.py:246
242 msgid ""
243 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
244 "them."
245 msgstr "Määrab, kas see kasutaja omab automaatselt ja alati kõiki õigus."
246
247 #: models.py:248
248 msgid "last login"
249 msgstr "viimane sisenemine"
250
251 #: models.py:249
252 msgid "date joined"
253 msgstr "liitumise kuupäev"
254
255 #: models.py:251
256 msgid ""
257 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
258 "each of his/her group."
259 msgstr ""
260
261 #: models.py:255
262 msgid "user permissions"
263 msgstr "kasutajaõigused"
264
265 #: models.py:260
266 msgid "user"
267 msgstr "kasutaja"
268
269 #: models.py:261
270 msgid "users"
271 msgstr "kasutajad"
272
273 #: views.py:93
274 msgid "Logged out"
275 msgstr "Välja logitud"
276
277 #: management/commands/createsuperuser.py:27
278 msgid "Enter a valid e-mail address."
279 msgstr "Sisestage korrektne e-posti aadress:"
280
281 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
282 #, python-format
283 msgid "Password reset on %(site_name)s"
284 msgstr ""