Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / cs / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Vlada Macek <macek@sandbox.cz>, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
12 "Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "cs/)\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
20
21 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
22 msgid "tag:"
23 msgstr "tag:"
24
25 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
26 msgid "filter:"
27 msgstr "filtr:"
28
29 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
30 msgid "view:"
31 msgstr "pohled (view):"
32
33 #: views.py:187
34 #, python-format
35 msgid "App %r not found"
36 msgstr "Aplikace %r nenalezena"
37
38 #: views.py:194
39 #, python-format
40 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
41 msgstr "Model %(model_name)r v aplikaci %(app_label)r nenalezen"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "související položka `%(app_label)s.%(data_type)s`"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "model:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "související položky `%(app_label)s.%(object_name)s`"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "Vše: %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "Počet: %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Pole položek typu %s"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "Objekt %s patrně není typu urlpattern."
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Domů"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Dokumentace"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "Bookmarklety"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "Dokumentační bookmarklety"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarkletů, přetáhněte odkaz na vaše "
122 "záložky (oblíbené),\n"
123 "nebo klepněte pravým tlačítkem na odkaz a přidejte ho k vašim záložkám "
124 "(oblíbeným). Nyní můžete\n"
125 "zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: Některé tyto\n"
126 "bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z počítače, který je "
127 "nastaven jako\n"
128 "\"\"interní\" (promluvte si s vaším správcem, jestli si nejste jisti,\n"
129 "zda je váš počítač \"interní\").</p>\n"
130
131 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
132 msgid "Documentation for this page"
133 msgstr "Dokumentace k této stránce"
134
135 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
136 msgid ""
137 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
138 "that page."
139 msgstr ""
140 "Z libovolné stránky otevře dokumentaci pohledu (view), který generoval tuto "
141 "stránku."
142
143 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
144 msgid "Show object ID"
145 msgstr "Ukázat id položky"
146
147 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
148 msgid ""
149 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
150 "object."
151 msgstr ""
152 "Zobrazí content-type a unikátní ID stránek reprezentujících jedinou položku."
153
154 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
155 msgid "Edit this object (current window)"
156 msgstr "Upravit tuto položku (ve stávajícím okně)"
157
158 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
159 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
160 msgstr ""
161 "Přepne do administračního rozhraní stránek reprezentujících jedinou položku."
162
163 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
164 msgid "Edit this object (new window)"
165 msgstr "Upravit tuto položku (v novém okně)"
166
167 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
168 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
169 msgstr "Jako výše, ale otevře prostředí správy v novém okně."
170
171 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
172 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
173 msgid "Models"
174 msgstr "Modely"
175
176 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
177 msgid "Templates"
178 msgstr "Šablony"
179
180 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
181 msgid "Filters"
182 msgstr "Filtry"
183
184 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
185 msgid "Tags"
186 msgstr "Tagy"
187
188 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
189 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
190 msgid "Views"
191 msgstr "Views"