Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sq / LC_MESSAGES / djangojs.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13 "sq/)\n"
14 "Language: sq\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
21 #, c-format
22 msgid "Available %s"
23 msgstr "I mundshëm %s"
24
25 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
26 #, c-format
27 msgid ""
28 "This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
29 "the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
30 msgstr ""
31
32 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
33 #, c-format
34 msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
35 msgstr ""
36
37 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
38 msgid "Filter"
39 msgstr "Filtër"
40
41 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
42 msgid "Choose all"
43 msgstr "Zgjidheni krejt"
44
45 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
46 #, c-format
47 msgid "Click to choose all %s at once."
48 msgstr ""
49
50 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
51 msgid "Choose"
52 msgstr ""
53
54 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
55 msgid "Remove"
56 msgstr "Hiq"
57
58 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
59 #, c-format
60 msgid "Chosen %s"
61 msgstr "U zgjodh %s"
62
63 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
64 #, c-format
65 msgid ""
66 "This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
67 "box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
68 msgstr ""
69
70 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
71 msgid "Remove all"
72 msgstr ""
73
74 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
75 #, c-format
76 msgid "Click to remove all chosen %s at once."
77 msgstr ""
78
79 #: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
80 msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
81 msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
82 msgstr[0] "U përzgjodh %(sel)s nga %(cnt)s"
83 msgstr[1] "U përzgjodhën %(sel)s nga %(cnt)s"
84
85 #: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
86 msgid ""
87 "You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
88 "action, your unsaved changes will be lost."
89 msgstr ""
90 "Keni ndryshime të paruajtura te fusha individuale të ndryshueshme. Nëse "
91 "kryeni një veprim, ndryshimet e paruajtura do të humbin."
92
93 #: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
94 msgid ""
95 "You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
96 "individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
97 "action."
98 msgstr ""
99 "Keni përzgjedhur një veprim, por nuk keni ruajtur ende ndryshimet që bëtë te "
100 "fusha individuale. Ju lutem, klikoni OK që të bëhet ruajtja. Do t'ju duhet "
101 "ta ribëni veprimin."
102
103 #: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
104 msgid ""
105 "You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
106 "fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
107 "button."
108 msgstr ""
109 "You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
110 "fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
111 "button.Keni përzgjedhur një veprim, dhe nuk keni bërë ndonjë ndryshim te "
112 "fusha individuale. Ndoshta po kërkonit për butonin Shko, në vend se të "
113 "butonit Ruaje."
114
115 #: static/admin/js/calendar.js:26
116 msgid ""
117 "January February March April May June July August September October November "
118 "December"
119 msgstr ""
120 "Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor"
121
122 #: static/admin/js/calendar.js:27
123 msgid "S M T W T F S"
124 msgstr "D H M M E P S"
125
126 #: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
127 #: static/admin/js/collapse.min.js:1
128 msgid "Show"
129 msgstr "Shfaqe"
130
131 #: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
132 msgid "Hide"
133 msgstr "Fshihe"
134
135 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
136 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
137 msgid "Now"
138 msgstr "Tani"
139
140 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
141 msgid "Clock"
142 msgstr "Orë"
143
144 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
145 msgid "Choose a time"
146 msgstr "Zgjidhni një kohë"
147
148 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
149 msgid "Midnight"
150 msgstr "Mesnatë"
151
152 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
153 msgid "6 a.m."
154 msgstr "6 a.m."
155
156 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
157 msgid "Noon"
158 msgstr "Mesditë"
159
160 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
161 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
162 msgid "Cancel"
163 msgstr "Anuloje"
164
165 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
166 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
167 msgid "Today"
168 msgstr "Sot"
169
170 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
171 msgid "Calendar"
172 msgstr "Kalendar"
173
174 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
175 msgid "Yesterday"
176 msgstr "Dje"
177
178 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
179 msgid "Tomorrow"
180 msgstr "Nesër"