Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sk / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Marian Andre <marian@andre.sk>, 2011, 2012.
6 # Martin Kosír <martin@martinkosir.net>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Django\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
13 "Last-Translator: Marian Andre <marian@andre.sk>\n"
14 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
15 "sk/)\n"
16 "Language: sk\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21
22 #: actions.py:48
23 #, python-format
24 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
25 msgstr "Úspešne zmazaných %(count)d %(items)s."
26
27 #: actions.py:60 options.py:1295
28 #, python-format
29 msgid "Cannot delete %(name)s"
30 msgstr "Nedá sa vymazať %(name)s"
31
32 #: actions.py:62 options.py:1297
33 msgid "Are you sure?"
34 msgstr "Ste si istý?"
35
36 #: actions.py:83
37 #, python-format
38 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
39 msgstr "Zmazať označené %(verbose_name_plural)s"
40
41 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
42 msgid "All"
43 msgstr "Všetko"
44
45 #: filters.py:232
46 msgid "Yes"
47 msgstr "Áno"
48
49 #: filters.py:233
50 msgid "No"
51 msgstr "Nie"
52
53 #: filters.py:247
54 msgid "Unknown"
55 msgstr "Neznámy"
56
57 #: filters.py:306
58 msgid "Any date"
59 msgstr "Ľubovoľný dátum"
60
61 #: filters.py:307
62 msgid "Today"
63 msgstr "Dnes"
64
65 #: filters.py:311
66 msgid "Past 7 days"
67 msgstr "Posledných 7 dní"
68
69 #: filters.py:315
70 msgid "This month"
71 msgstr "Tento mesiac"
72
73 #: filters.py:319
74 msgid "This year"
75 msgstr "Tento rok"
76
77 #: forms.py:9
78 msgid ""
79 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
80 "that both fields are case-sensitive."
81 msgstr ""
82 "Zadajte prosím správne užívateľské meno a heslo pre účet zamestnanca. "
83 "Všimnite si, že obe polia sú case-sensitive."
84
85 #: forms.py:18
86 msgid "Please log in again, because your session has expired."
87 msgstr "Vaše prihlásenie vypršalo. Prosím, prihláste sa znovu."
88
89 #: forms.py:37
90 #, python-format
91 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
92 msgstr ""
93 "Vaša e-mailová adresa nie je vašim používateľským menom. Skúste namiesto "
94 "toho použiť '%s'."
95
96 #: helpers.py:20
97 msgid "Action:"
98 msgstr "Akcia:"
99
100 #: models.py:19
101 msgid "action time"
102 msgstr "čas akcie"
103
104 #: models.py:22
105 msgid "object id"
106 msgstr "identifikátor objektu"
107
108 #: models.py:23
109 msgid "object repr"
110 msgstr "reprezentácia objektu"
111
112 #: models.py:24
113 msgid "action flag"
114 msgstr "príznak akcie"
115
116 #: models.py:25
117 msgid "change message"
118 msgstr "zmeniť správu"
119
120 #: models.py:30
121 msgid "log entry"
122 msgstr "položka záznamu"
123
124 #: models.py:31
125 msgid "log entries"
126 msgstr "položky záznamu"
127
128 #: models.py:40
129 #, python-format
130 msgid "Added \"%(object)s\"."
131 msgstr "Pridané \"%(object)s\"."
132
133 #: models.py:42
134 #, python-format
135 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136 msgstr "Zmenené \" %(object)s \" - %(changes)s "
137
138 #: models.py:44
139 #, python-format
140 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141 msgstr "Odstránené \"%(object)s.\""
142
143 #: models.py:46
144 msgid "LogEntry Object"
145 msgstr "Objekt LogEntry"
146
147 #: options.py:150 options.py:166
148 msgid "None"
149 msgstr "Žiadne"
150
151 #: options.py:671
152 #, python-format
153 msgid "Changed %s."
154 msgstr "Zmenené %s."
155
156 #: options.py:671 options.py:681
157 msgid "and"
158 msgstr "a"
159
160 #: options.py:676
161 #, python-format
162 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163 msgstr "Pridaný %(name)s \"%(object)s\"."
164
165 #: options.py:680
166 #, python-format
167 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168 msgstr "Zmenený %(list)s pre %(name)s \"%(object)s\"."
169
170 #: options.py:685
171 #, python-format
172 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173 msgstr "Zmazaný %(name)s \"%(object)s\"."
174
175 #: options.py:689
176 msgid "No fields changed."
177 msgstr "Polia nezmenené."
178
179 #: options.py:772
180 #, python-format
181 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182 msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
183
184 #: options.py:776 options.py:824
185 msgid "You may edit it again below."
186 msgstr "Nižšie môžete znova robiť úpravy."
187
188 #: options.py:788 options.py:837
189 #, python-format
190 msgid "You may add another %s below."
191 msgstr "Nižšie môžete pridať ďalšie %s."
192
193 #: options.py:822
194 #, python-format
195 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196 msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
197
198 #: options.py:830
199 #, python-format
200 msgid ""
201 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202 msgstr ""
203 "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
204 "nižšie."
205
206 #: options.py:899 options.py:1159
207 msgid ""
208 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
209 "been changed."
210 msgstr ""
211 "Položky musia byť vybrané, ak chcete na nich vykonať akcie. Neboli vybrané "
212 "žiadne položky."
213
214 #: options.py:918
215 msgid "No action selected."
216 msgstr "Nebola vybraná žiadna akcia."
217
218 #: options.py:998
219 #, python-format
220 msgid "Add %s"
221 msgstr "Pridať %s"
222
223 #: options.py:1023 options.py:1267
224 #, python-format
225 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
226 msgstr "Objekt %(name)s s primárnym kľúčom %(key)r neexistuje."
227
228 #: options.py:1089
229 #, python-format
230 msgid "Change %s"
231 msgstr "Zmeniť %s"
232
233 #: options.py:1138
234 msgid "Database error"
235 msgstr "Chyba databázy"
236
237 #: options.py:1201
238 #, python-format
239 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
240 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
241 msgstr[0] "%(count)s %(name)s bola úspešne zmenená."
242 msgstr[1] "%(count)s %(name)s boli úspešne zmenené."
243 msgstr[2] "%(count)s %(name)s bolo úspešne zmenených."
244
245 #: options.py:1228
246 #, python-format
247 msgid "%(total_count)s selected"
248 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
249 msgstr[0] "%(total_count)s vybraná"
250 msgstr[1] "Všetky %(total_count)s vybrané"
251 msgstr[2] "Všetkých %(total_count)s vybraných"
252
253 #: options.py:1233
254 #, python-format
255 msgid "0 of %(cnt)s selected"
256 msgstr "0 z %(cnt)s vybraných"
257
258 #: options.py:1283
259 #, python-format
260 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
261 msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
262
263 #: options.py:1330
264 #, python-format
265 msgid "Change history: %s"
266 msgstr "Zmeniť históriu: %s"
267
268 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
269 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
270 #: views/decorators.py:23
271 msgid "Log in"
272 msgstr "Prihlásenie"
273
274 #: sites.py:380
275 msgid "Site administration"
276 msgstr "Správa stránky"
277
278 #: sites.py:432
279 #, python-format
280 msgid "%s administration"
281 msgstr "%s správa"
282
283 #: widgets.py:87
284 msgid "Date:"
285 msgstr "Dátum:"
286
287 #: widgets.py:87
288 msgid "Time:"
289 msgstr "Čas:"
290
291 #: widgets.py:161
292 msgid "Lookup"
293 msgstr "Vyhľadanie"
294
295 #: widgets.py:267
296 msgid "Add Another"
297 msgstr "Pridať ďalší"
298
299 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
300 msgid "Page not found"
301 msgstr "Stránka nenájdená"
302
303 #: templates/admin/404.html:10
304 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
305 msgstr "Ľutujeme, ale požadovanú stránku nie je možné nájsť."
306
307 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
308 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
309 #: templates/admin/change_list.html:43
310 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
311 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
312 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
313 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
314 #: templates/registration/logged_out.html:5
315 #: templates/registration/password_change_done.html:7
316 #: templates/registration/password_change_form.html:8
317 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
318 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
319 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
320 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
321 msgid "Home"
322 msgstr "Domov"
323
324 #: templates/admin/500.html:8
325 msgid "Server error"
326 msgstr "Chyba servera"
327
328 #: templates/admin/500.html:12
329 msgid "Server error (500)"
330 msgstr "Chyba servera (500)"
331
332 #: templates/admin/500.html:15
333 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
334 msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
335
336 #: templates/admin/500.html:16
337 msgid ""
338 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
339 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
340 msgstr ""
341 "Vyskytla sa chyba. Bola oznámená správcovi stránky e-mailom a mala by byť "
342 "čoskoro opravená. Ďakujeme za pochopenie."
343
344 #: templates/admin/actions.html:4
345 msgid "Run the selected action"
346 msgstr "Vykonať vybranú akciu"
347
348 #: templates/admin/actions.html:4
349 msgid "Go"
350 msgstr "Vykonať"
351
352 #: templates/admin/actions.html:11
353 msgid "Click here to select the objects across all pages"
354 msgstr "Kliknite sem pre výber objektov na všetkých stránkach"
355
356 #: templates/admin/actions.html:11
357 #, python-format
358 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
359 msgstr "Vybrať všetkých %(total_count)s %(module_name)s"
360
361 #: templates/admin/actions.html:13
362 msgid "Clear selection"
363 msgstr "Zrušiť výber"
364
365 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
366 #, python-format
367 msgid "%(name)s"
368 msgstr "%(name)s"
369
370 #: templates/admin/base.html:28
371 msgid "Welcome,"
372 msgstr "Vitajte,"
373
374 #: templates/admin/base.html:33
375 #: templates/registration/password_change_done.html:4
376 #: templates/registration/password_change_form.html:5
377 msgid "Documentation"
378 msgstr "Dokumentácia"
379
380 #: templates/admin/base.html:35
381 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
382 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
383 #: templates/registration/password_change_done.html:4
384 #: templates/registration/password_change_form.html:5
385 msgid "Change password"
386 msgstr "Zmeniť heslo"
387
388 #: templates/admin/base.html:36
389 #: templates/registration/password_change_done.html:4
390 #: templates/registration/password_change_form.html:5
391 msgid "Log out"
392 msgstr "Odhlásiť"
393
394 #: templates/admin/base_site.html:4
395 msgid "Django site admin"
396 msgstr "Správa Django stránky"
397
398 #: templates/admin/base_site.html:7
399 msgid "Django administration"
400 msgstr "Správa Django"
401
402 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
403 msgid "Add"
404 msgstr "Pridať"
405
406 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
407 msgid "History"
408 msgstr "História"
409
410 #: templates/admin/change_form.html:35
411 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
412 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
413 msgid "View on site"
414 msgstr "Pozrieť na stránke"
415
416 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
417 #: templates/admin/login.html:18
418 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
419 #: templates/registration/password_change_form.html:21
420 msgid "Please correct the error below."
421 msgid_plural "Please correct the errors below."
422 msgstr[0] "Prosím, opravte chybu uvedenú nižšie."
423 msgstr[1] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
424 msgstr[2] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
425
426 #: templates/admin/change_list.html:60
427 #, python-format
428 msgid "Add %(name)s"
429 msgstr "Pridať %(name)s"
430
431 #: templates/admin/change_list.html:80
432 msgid "Filter"
433 msgstr "Filtrovať"
434
435 #: templates/admin/change_list_results.html:17
436 msgid "Remove from sorting"
437 msgstr "Odstrániť z triedenia"
438
439 #: templates/admin/change_list_results.html:18
440 #, python-format
441 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
442 msgstr "Triedenie priority: %(priority_number)s "
443
444 #: templates/admin/change_list_results.html:19
445 msgid "Toggle sorting"
446 msgstr "Prepnúť triedenie"
447
448 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
449 #: templates/admin/submit_line.html:4
450 msgid "Delete"
451 msgstr "Odstrániť"
452
453 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
454 #, python-format
455 msgid ""
456 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
457 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
458 "following types of objects:"
459 msgstr ""
460 "Odstránenie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by malo za následok "
461 "aj odstránenie súvisiacich objektov. Váš účet však nemá oprávnenie na "
462 "odstránenie nasledujúcich typov objektov:"
463
464 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
465 #, python-format
466 msgid ""
467 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
468 "following protected related objects:"
469 msgstr ""
470 "Vymazanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' vyžaduje vymazanie "
471 "nasledovných súvisiacich chránených objektov:"
472
473 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
474 #, python-format
475 msgid ""
476 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
477 "All of the following related items will be deleted:"
478 msgstr ""
479 "Ste si istý, že chcete odstrániť objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
480 "\"? Všetky nasledujúce súvisiace objekty budú odstránené:"
481
482 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
483 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
484 msgid "Yes, I'm sure"
485 msgstr "Áno, som si istý"
486
487 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
488 msgid "Delete multiple objects"
489 msgstr "Zmazať viacero objektov"
490
491 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
492 #, python-format
493 msgid ""
494 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
495 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
496 "types of objects:"
497 msgstr ""
498 "Vymazanie označených %(objects_name)s by spôsobilo vymazanie súvisiacich "
499 "objektov, ale váš účet nemá oprávnenie na vymazanie nasledujúcich typov "
500 "objektov:"
501
502 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
503 #, python-format
504 msgid ""
505 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
506 "protected related objects:"
507 msgstr ""
508 "Vymazanie označených %(objects_name)s vyžaduje vymazanie nasledujúcich "
509 "chránených súvisiacich objektov:"
510
511 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
512 #, python-format
513 msgid ""
514 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
515 "following objects and their related items will be deleted:"
516 msgstr ""
517 "Ste si isty, že chcete vymazať označené %(objects_name)s? Vymažú sa všetky "
518 "nasledujúce objekty a ich súvisiace položky:"
519
520 #: templates/admin/filter.html:2
521 #, python-format
522 msgid " By %(filter_title)s "
523 msgstr "Podľa %(filter_title)s "
524
525 #: templates/admin/index.html:18
526 #, python-format
527 msgid "Models available in the %(name)s application."
528 msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
529
530 #: templates/admin/index.html:35
531 msgid "Change"
532 msgstr "Zmeniť"
533
534 #: templates/admin/index.html:45
535 msgid "You don't have permission to edit anything."
536 msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
537
538 #: templates/admin/index.html:53
539 msgid "Recent Actions"
540 msgstr "Posledné akcie"
541
542 #: templates/admin/index.html:54
543 msgid "My Actions"
544 msgstr "Moje akcie"
545
546 #: templates/admin/index.html:58
547 msgid "None available"
548 msgstr "Nedostupné"
549
550 #: templates/admin/index.html:72
551 msgid "Unknown content"
552 msgstr "Neznámy obsah"
553
554 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
555 msgid ""
556 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
557 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
558 "the appropriate user."
559 msgstr ""
560 "Niečo nie je v poriadku s vašou inštaláciou databázy. Uistite sa, že boli "
561 "vytvorené potrebné databázové tabuľky a taktiež skontrolujte, či príslušný "
562 "používateľ môže databázu čítať."
563
564 #: templates/admin/login.html:34
565 msgid "Username:"
566 msgstr "Meno používateľa:"
567
568 #: templates/admin/login.html:38
569 msgid "Password:"
570 msgstr "Heslo:"
571
572 #: templates/admin/login.html:45
573 msgid "Forgotten your password or username?"
574 msgstr ""
575
576 #: templates/admin/object_history.html:24
577 msgid "Date/time"
578 msgstr "Dátum a čas"
579
580 #: templates/admin/object_history.html:25
581 msgid "User"
582 msgstr "Používateľ"
583
584 #: templates/admin/object_history.html:26
585 msgid "Action"
586 msgstr "Akcia"
587
588 #: templates/admin/object_history.html:40
589 msgid ""
590 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
591 "admin site."
592 msgstr ""
593 "Tento objekt nemá históriu zmien. Pravdepodobne nebol pridaný "
594 "prostredníctvom tejto správcovskej stránky."
595
596 #: templates/admin/pagination.html:10
597 msgid "Show all"
598 msgstr "Zobraziť všetky"
599
600 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
601 msgid "Save"
602 msgstr "Uložiť"
603
604 #: templates/admin/search_form.html:7
605 msgid "Search"
606 msgstr "Vyhľadávanie"
607
608 #: templates/admin/search_form.html:9
609 #, python-format
610 msgid "%(counter)s result"
611 msgid_plural "%(counter)s results"
612 msgstr[0] "%(counter)s výsledok"
613 msgstr[1] "%(counter)s výsledky"
614 msgstr[2] "%(counter)s výsledkov"
615
616 #: templates/admin/search_form.html:9
617 #, python-format
618 msgid "%(full_result_count)s total"
619 msgstr "%(full_result_count)s spolu"
620
621 #: templates/admin/submit_line.html:5
622 msgid "Save as new"
623 msgstr "Uložiť ako nový"
624
625 #: templates/admin/submit_line.html:6
626 msgid "Save and add another"
627 msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
628
629 #: templates/admin/submit_line.html:7
630 msgid "Save and continue editing"
631 msgstr "Uložiť a pokračovať v úpravách"
632
633 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
634 msgid ""
635 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
636 "options."
637 msgstr ""
638 "Najskôr zadajte používateľské meno a heslo. Potom budete môcť upraviť viac "
639 "používateľských nastavení."
640
641 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
642 msgid "Enter a username and password."
643 msgstr "Zadajte používateľské meno a heslo."
644
645 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
646 #, python-format
647 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
648 msgstr "Zadajte nové heslo pre používateľa <strong>%(username)s</strong>."
649
650 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
651 msgid "Password"
652 msgstr "Heslo"
653
654 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
655 #: templates/registration/password_change_form.html:43
656 msgid "Password (again)"
657 msgstr "Heslo (znova)"
658
659 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
660 msgid "Enter the same password as above, for verification."
661 msgstr "Kvôli overeniu zadajte rovnaké heslo ako vyššie."
662
663 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
664 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
665 #, python-format
666 msgid "Add another %(verbose_name)s"
667 msgstr "Pridať ďalší %(verbose_name)s"
668
669 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
670 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
671 msgid "Remove"
672 msgstr "Odstrániť"
673
674 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
675 msgid "Delete?"
676 msgstr "Zmazať?"
677
678 #: templates/registration/logged_out.html:9
679 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
680 msgstr "Ďakujeme za čas strávený na našich stránkach."
681
682 #: templates/registration/logged_out.html:11
683 msgid "Log in again"
684 msgstr "Znova sa prihlásiť"
685
686 #: templates/registration/password_change_done.html:8
687 #: templates/registration/password_change_form.html:9
688 #: templates/registration/password_change_form.html:13
689 #: templates/registration/password_change_form.html:25
690 msgid "Password change"
691 msgstr "Zmena hesla"
692
693 #: templates/registration/password_change_done.html:12
694 #: templates/registration/password_change_done.html:16
695 msgid "Password change successful"
696 msgstr "Zmena hesla úspešná"
697
698 #: templates/registration/password_change_done.html:18
699 msgid "Your password was changed."
700 msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
701
702 #: templates/registration/password_change_form.html:27
703 msgid ""
704 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
705 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
706 msgstr ""
707 "Z bezpečnostných dôvodov zadajte staré heslo a potom nové heslo dvakrát, aby "
708 "sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
709
710 #: templates/registration/password_change_form.html:33
711 msgid "Old password"
712 msgstr "Staré heslo"
713
714 #: templates/registration/password_change_form.html:38
715 msgid "New password"
716 msgstr "Nové heslo"
717
718 #: templates/registration/password_change_form.html:49
719 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
720 msgid "Change my password"
721 msgstr "Zmeniť moje heslo"
722
723 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
724 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
725 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
726 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
727 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
728 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
729 msgid "Password reset"
730 msgstr "Obnovenie hesla"
731
732 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
733 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
734 msgid "Password reset complete"
735 msgstr "Obnovenie hesla ukončené"
736
737 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
738 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
739 msgstr "Vaše heslo bolo nastavené. Môžete pokračovať a prihlásiť sa."
740
741 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
742 msgid "Password reset confirmation"
743 msgstr "Potvrdenie obnovenia hesla"
744
745 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
746 msgid "Enter new password"
747 msgstr "Zadajte nové heslo"
748
749 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
750 msgid ""
751 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
752 "correctly."
753 msgstr ""
754 "Zadajte nové heslo dvakrát, aby sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
755
756 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
757 msgid "New password:"
758 msgstr "Nové heslo:"
759
760 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
761 msgid "Confirm password:"
762 msgstr "Potvrdenie hesla:"
763
764 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
765 msgid "Password reset unsuccessful"
766 msgstr "Obnova hesla sa nepodarila"
767
768 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
769 msgid ""
770 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
771 "used.  Please request a new password reset."
772 msgstr ""
773 "Odkaz na obnovenie hesla je neplatný, pretože už bol pravdepodobne raz "
774 "použitý. Prosím, požiadajte znovu o obnovu hesla."
775
776 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
777 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
778 msgid "Password reset successful"
779 msgstr "Obnovenie hesla úspešné"
780
781 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
782 msgid ""
783 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
784 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
785 msgstr ""
786 "Na uvedenú e-mailovú adresu sme vám poslali návod na obnovenie hesla. Mali "
787 "by ste ho zakrátko dostať."
788
789 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
790 #, python-format
791 msgid ""
792 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
793 "user account at %(site_name)s."
794 msgstr ""
795 "Obdržali ste tento e-mail, pretože ste požiadali o obnovu hesla vášho účtu "
796 "na %(site_name)s."
797
798 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
799 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
800 msgstr "Prosím, choďte na túto stránku a zvoľte si nové heslo:"
801
802 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
803 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
804 msgstr "Vaše používateľské meno, pre prípad, že ste ho zabudli:"
805
806 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
807 msgid "Thanks for using our site!"
808 msgstr "Ďakujeme, že používate našu stránku!"
809
810 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
811 #, python-format
812 msgid "The %(site_name)s team"
813 msgstr "Tím %(site_name)s"
814
815 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
816 msgid ""
817 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
818 "instructions for setting a new one."
819 msgstr ""
820 "Zabudli ste heslo? Zadajte svoju e-mail adresu a my Vám pošleme inštrukcie "
821 "pre nastavenie nového."
822
823 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
824 msgid "E-mail address:"
825 msgstr "E-mailová adresa:"
826
827 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
828 msgid "Reset my password"
829 msgstr "Obnova môjho hesla"
830
831 #: templatetags/admin_list.py:336
832 msgid "All dates"
833 msgstr "Všetky dátumy"
834
835 #: views/main.py:31
836 msgid "(None)"
837 msgstr "(Žiadne)"
838
839 #: views/main.py:74
840 #, python-format
841 msgid "Select %s"
842 msgstr "Vybrať %s"
843
844 #: views/main.py:76
845 #, python-format
846 msgid "Select %s to change"
847 msgstr "Vybrať \"%s\" na úpravu"