Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / az / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
11 "Last-Translator: Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>\n"
12 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13 "language/az/)\n"
14 "Language: az\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
19
20 #: actions.py:48
21 #, python-format
22 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
23 msgstr "%(count)d %(items)s uğurla silindi."
24
25 #: actions.py:60 options.py:1295
26 #, python-format
27 msgid "Cannot delete %(name)s"
28 msgstr "%(name)s silinmir"
29
30 #: actions.py:62 options.py:1297
31 msgid "Are you sure?"
32 msgstr "Əminsiniz?"
33
34 #: actions.py:83
35 #, python-format
36 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
37 msgstr "Seçilmiş %(verbose_name_plural)s-ləri sil"
38
39 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
40 msgid "All"
41 msgstr "Hamısı"
42
43 #: filters.py:232
44 msgid "Yes"
45 msgstr "Hə"
46
47 #: filters.py:233
48 msgid "No"
49 msgstr "Yox"
50
51 #: filters.py:247
52 msgid "Unknown"
53 msgstr "Bilinmir"
54
55 #: filters.py:306
56 msgid "Any date"
57 msgstr "İstənilən tarix"
58
59 #: filters.py:307
60 msgid "Today"
61 msgstr "Bu gün"
62
63 #: filters.py:311
64 msgid "Past 7 days"
65 msgstr "Son 7 gündə"
66
67 #: filters.py:315
68 msgid "This month"
69 msgstr "Bu ay"
70
71 #: filters.py:319
72 msgid "This year"
73 msgstr "Bu il"
74
75 #: forms.py:9
76 msgid ""
77 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
78 "that both fields are case-sensitive."
79 msgstr ""
80
81 #: forms.py:18
82 msgid "Please log in again, because your session has expired."
83 msgstr "Yenidən daxil olun, çünki seansın vaxtı bitmişdir."
84
85 #: forms.py:37
86 #, python-format
87 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
88 msgstr "Sizin e-poçt ünvanınız istifadəçi adınız deyil. \"%s\" isə yoxlayın."
89
90 #: helpers.py:20
91 msgid "Action:"
92 msgstr "Əməliyyat:"
93
94 #: models.py:19
95 msgid "action time"
96 msgstr "əməliyyat vaxtı"
97
98 #: models.py:22
99 msgid "object id"
100 msgstr "obyekt id"
101
102 #: models.py:23
103 msgid "object repr"
104 msgstr "obyekt repr"
105
106 #: models.py:24
107 msgid "action flag"
108 msgstr "bayraq"
109
110 #: models.py:25
111 msgid "change message"
112 msgstr "dəyişmə mesajı"
113
114 #: models.py:30
115 msgid "log entry"
116 msgstr "loq yazısı"
117
118 #: models.py:31
119 msgid "log entries"
120 msgstr "loq yazıları"
121
122 #: models.py:40
123 #, python-format
124 msgid "Added \"%(object)s\"."
125 msgstr ""
126
127 #: models.py:42
128 #, python-format
129 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
130 msgstr ""
131
132 #: models.py:44
133 #, python-format
134 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
135 msgstr ""
136
137 #: models.py:46
138 msgid "LogEntry Object"
139 msgstr ""
140
141 #: options.py:150 options.py:166
142 msgid "None"
143 msgstr "Heç nə"
144
145 #: options.py:671
146 #, python-format
147 msgid "Changed %s."
148 msgstr "%s dəyişdi."
149
150 #: options.py:671 options.py:681
151 msgid "and"
152 msgstr "və"
153
154 #: options.py:676
155 #, python-format
156 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
157 msgstr "%(name)s \"%(object)s\" əlavə olundu."
158
159 #: options.py:680
160 #, python-format
161 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
162 msgstr " %(list)s %(name)s \"%(object)s\" üçün dəyişdi."
163
164 #: options.py:685
165 #, python-format
166 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
167 msgstr "%(name)s \"%(object)s\" siyahısından silindi."
168
169 #: options.py:689
170 msgid "No fields changed."
171 msgstr "Heç bir sahə dəyişmədi."
172
173 #: options.py:772
174 #, python-format
175 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
176 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" siyahısına uğurla əlavə edildi."
177
178 #: options.py:776 options.py:824
179 msgid "You may edit it again below."
180 msgstr "Aşağıda yenə dəyişiklik apara bilərsiniz."
181
182 #: options.py:788 options.py:837
183 #, python-format
184 msgid "You may add another %s below."
185 msgstr "Aşağıda yeni %s əlavə edə bilərsiniz."
186
187 #: options.py:822
188 #, python-format
189 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
190 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" siyahısında uğurla dəyişdirildi."
191
192 #: options.py:830
193 #, python-format
194 msgid ""
195 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
196 msgstr ""
197 "%(name)s \"%(obj)s\" siyahısına uğurla əlavə olundu. Yenə onu aşağıda "
198 "redaktə edə bilərsiniz."
199
200 #: options.py:899 options.py:1159
201 msgid ""
202 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
203 "been changed."
204 msgstr ""
205 "Biz elementlər üzərində nəsə əməliyyat aparmaq üçün siz onları seçməlisiniz. "
206 "Heç bir element dəyişmədi."
207
208 #: options.py:918
209 msgid "No action selected."
210 msgstr "Heç bir əməliyyat seçilmədi."
211
212 #: options.py:998
213 #, python-format
214 msgid "Add %s"
215 msgstr "%s əlavə et"
216
217 #: options.py:1023 options.py:1267
218 #, python-format
219 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
220 msgstr "%(key)r əsas açarı ilə %(name)s mövcud deyil."
221
222 #: options.py:1089
223 #, python-format
224 msgid "Change %s"
225 msgstr "%s dəyiş"
226
227 #: options.py:1138
228 msgid "Database error"
229 msgstr "Bazada xəta"
230
231 #: options.py:1201
232 #, python-format
233 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
234 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
235 msgstr[0] "%(count)s %(name)s uğurla dəyişdirildi."
236
237 #: options.py:1228
238 #, python-format
239 msgid "%(total_count)s selected"
240 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
241 msgstr[0] "%(total_count)s - hamısı seçilib"
242
243 #: options.py:1233
244 #, python-format
245 msgid "0 of %(cnt)s selected"
246 msgstr "%(cnt)s-dan 0 seçilib"
247
248 #: options.py:1283
249 #, python-format
250 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
251 msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" uğurla silindi."
252
253 #: options.py:1330
254 #, python-format
255 msgid "Change history: %s"
256 msgstr "Dəyişmə tarixi: %s"
257
258 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
259 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
260 #: views/decorators.py:23
261 msgid "Log in"
262 msgstr "Daxil ol"
263
264 #: sites.py:380
265 msgid "Site administration"
266 msgstr "Sayt administrasiyası"
267
268 #: sites.py:432
269 #, python-format
270 msgid "%s administration"
271 msgstr "%s administrasiyası"
272
273 #: widgets.py:87
274 msgid "Date:"
275 msgstr "Tarix:"
276
277 #: widgets.py:87
278 msgid "Time:"
279 msgstr "Vaxt:"
280
281 #: widgets.py:161
282 msgid "Lookup"
283 msgstr "Sorğu"
284
285 #: widgets.py:267
286 msgid "Add Another"
287 msgstr "Yenisini əlavə et"
288
289 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
290 msgid "Page not found"
291 msgstr "Səhifə tapılmadı"
292
293 #: templates/admin/404.html:10
294 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
295 msgstr "Üzrlər, amma soruşduğunuz sayt tapılmadı."
296
297 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
298 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
299 #: templates/admin/change_list.html:43
300 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
301 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
302 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
303 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
304 #: templates/registration/logged_out.html:5
305 #: templates/registration/password_change_done.html:7
306 #: templates/registration/password_change_form.html:8
307 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
308 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
309 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
310 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
311 msgid "Home"
312 msgstr "Ev"
313
314 #: templates/admin/500.html:8
315 msgid "Server error"
316 msgstr "Serverdə xəta"
317
318 #: templates/admin/500.html:12
319 msgid "Server error (500)"
320 msgstr "Serverdə xəta (500)"
321
322 #: templates/admin/500.html:15
323 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
324 msgstr "Serverdə xəta <em>(500)</em>"
325
326 #: templates/admin/500.html:16
327 msgid ""
328 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
329 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
330 msgstr ""
331 "Xəta baş verib. Bu haqda sayt administratorlarına e-poçt vasitəsilə xəbər "
332 "edilmişdir. Xəta tezliklə aradan qaldırılmalıdır."
333
334 #: templates/admin/actions.html:4
335 msgid "Run the selected action"
336 msgstr "Seçdiyim əməliyyatı yerinə yetir"
337
338 #: templates/admin/actions.html:4
339 msgid "Go"
340 msgstr "Getdik"
341
342 #: templates/admin/actions.html:11
343 msgid "Click here to select the objects across all pages"
344 msgstr "Bütün səhifələr üzrə obyektləri seçmək üçün bura tıqlayın"
345
346 #: templates/admin/actions.html:11
347 #, python-format
348 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
349 msgstr "Bütün %(total_count)s sayda %(module_name)s seç"
350
351 #: templates/admin/actions.html:13
352 msgid "Clear selection"
353 msgstr "Seçimi təmizlə"
354
355 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
356 #, python-format
357 msgid "%(name)s"
358 msgstr "%(name)s"
359
360 #: templates/admin/base.html:28
361 msgid "Welcome,"
362 msgstr "Xoş gördük,"
363
364 #: templates/admin/base.html:33
365 #: templates/registration/password_change_done.html:4
366 #: templates/registration/password_change_form.html:5
367 msgid "Documentation"
368 msgstr "Sənədləşdirmə"
369
370 #: templates/admin/base.html:35
371 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
372 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
373 #: templates/registration/password_change_done.html:4
374 #: templates/registration/password_change_form.html:5
375 msgid "Change password"
376 msgstr "Parolu dəyiş"
377
378 #: templates/admin/base.html:36
379 #: templates/registration/password_change_done.html:4
380 #: templates/registration/password_change_form.html:5
381 msgid "Log out"
382 msgstr "Çıx"
383
384 #: templates/admin/base_site.html:4
385 msgid "Django site admin"
386 msgstr "Django sayt administratoru"
387
388 #: templates/admin/base_site.html:7
389 msgid "Django administration"
390 msgstr "Django administrasiya"
391
392 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
393 msgid "Add"
394 msgstr "Əlavə et"
395
396 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
397 msgid "History"
398 msgstr "Tarix"
399
400 #: templates/admin/change_form.html:35
401 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
402 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
403 msgid "View on site"
404 msgstr "Saytda göstər"
405
406 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
407 #: templates/admin/login.html:18
408 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
409 #: templates/registration/password_change_form.html:21
410 msgid "Please correct the error below."
411 msgid_plural "Please correct the errors below."
412 msgstr[0] ""
413 "one: Aşağıdakı səhvi düzəltməyi xahiş edirik.\n"
414 "other: Aşağıdakı səhvləri düzəltməyi xahiş edirik."
415
416 #: templates/admin/change_list.html:60
417 #, python-format
418 msgid "Add %(name)s"
419 msgstr "%(name)s əlavə et"
420
421 #: templates/admin/change_list.html:80
422 msgid "Filter"
423 msgstr "Süzgəc"
424
425 #: templates/admin/change_list_results.html:17
426 msgid "Remove from sorting"
427 msgstr ""
428
429 #: templates/admin/change_list_results.html:18
430 #, python-format
431 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
432 msgstr ""
433
434 #: templates/admin/change_list_results.html:19
435 msgid "Toggle sorting"
436 msgstr ""
437
438 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
439 #: templates/admin/submit_line.html:4
440 msgid "Delete"
441 msgstr "Sil"
442
443 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
444 #, python-format
445 msgid ""
446 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
447 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
448 "following types of objects:"
449 msgstr ""
450 "%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini sildikdə onun bağlı olduğu "
451 "obyektlər də silinməlidir. Ancaq sizin hesabın aşağıdakı tip obyektləri "
452 "silməyə səlahiyyəti çatmır:"
453
454 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
455 #, python-format
456 msgid ""
457 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
458 "following protected related objects:"
459 msgstr ""
460 "%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini silmək üçün aşağıdakı "
461 "qorunan obyektlər də silinməlidir:"
462
463 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
464 #, python-format
465 msgid ""
466 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
467 "All of the following related items will be deleted:"
468 msgstr ""
469 "%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini silməkdə əminsiniz? Ona "
470 "bağlı olan aşağıdakı obyektlər də silinəcək:"
471
472 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
473 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
474 msgid "Yes, I'm sure"
475 msgstr "Hə, əminəm"
476
477 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
478 msgid "Delete multiple objects"
479 msgstr "Bir neçə obyekt sil"
480
481 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
482 #, python-format
483 msgid ""
484 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
485 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
486 "types of objects:"
487 msgstr ""
488 "%(objects_name)s obyektini silmək üçün ona bağlı obyektlər də silinməlidir. "
489 "Ancaq sizin hesabınızın aşağıdakı tip obyektləri silmək səlahiyyətinə malik "
490 "deyil:"
491
492 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
493 #, python-format
494 msgid ""
495 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
496 "protected related objects:"
497 msgstr ""
498 "%(objects_name)s obyektini silmək üçün aşağıdakı qorunan obyektlər də "
499 "silinməlidir:"
500
501 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
502 #, python-format
503 msgid ""
504 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
505 "following objects and their related items will be deleted:"
506 msgstr ""
507 "Seçdiyiniz %(objects_name)s obyektini silməkdə əminsiniz? Aşağıdakı bütün "
508 "obyektlər və ona bağlı digər obyektlər də silinəcək:"
509
510 #: templates/admin/filter.html:2
511 #, python-format
512 msgid " By %(filter_title)s "
513 msgstr " %(filter_title)s görə "
514
515 #: templates/admin/index.html:18
516 #, python-format
517 msgid "Models available in the %(name)s application."
518 msgstr "%(name)s tətbiqetməsində mövcud olan modellər"
519
520 #: templates/admin/index.html:35
521 msgid "Change"
522 msgstr "Dəyiş"
523
524 #: templates/admin/index.html:45
525 msgid "You don't have permission to edit anything."
526 msgstr "Üzrlər, amma sizin nəyisə dəyişməyə səlahiyyətiniz çatmır."
527
528 #: templates/admin/index.html:53
529 msgid "Recent Actions"
530 msgstr "Son əməliyyatlar"
531
532 #: templates/admin/index.html:54
533 msgid "My Actions"
534 msgstr "Mənim etdiklərim"
535
536 #: templates/admin/index.html:58
537 msgid "None available"
538 msgstr "Heç nə yoxdur"
539
540 #: templates/admin/index.html:72
541 msgid "Unknown content"
542 msgstr "Naməlum"
543
544 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
545 msgid ""
546 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
547 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
548 "the appropriate user."
549 msgstr ""
550 "Bazanın qurulması ilə nəsə problem var. Lazımi cədvəllərin bazada "
551 "yaradıldığını və uyğun istifadəçinin bazadan oxuya bildiyini yoxlayın."
552
553 #: templates/admin/login.html:34
554 msgid "Username:"
555 msgstr "İstifadəçi adı:"
556
557 #: templates/admin/login.html:38
558 msgid "Password:"
559 msgstr "Parol:"
560
561 #: templates/admin/login.html:45
562 msgid "Forgotten your password or username?"
563 msgstr ""
564
565 #: templates/admin/object_history.html:24
566 msgid "Date/time"
567 msgstr "Tarix/vaxt"
568
569 #: templates/admin/object_history.html:25
570 msgid "User"
571 msgstr "İstifadəçi"
572
573 #: templates/admin/object_history.html:26
574 msgid "Action"
575 msgstr "Əməliyyat"
576
577 #: templates/admin/object_history.html:40
578 msgid ""
579 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
580 "admin site."
581 msgstr ""
582 "Bu obyektin dəyişməsinə aid tarix mövcud deyil. Yəqin ki, o, bu admin saytı "
583 "vasitəsilə yaradılmayıb."
584
585 #: templates/admin/pagination.html:10
586 msgid "Show all"
587 msgstr "Hamısını göstər"
588
589 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
590 msgid "Save"
591 msgstr "Yadda saxla"
592
593 #: templates/admin/search_form.html:7
594 msgid "Search"
595 msgstr "Axtar"
596
597 #: templates/admin/search_form.html:9
598 #, python-format
599 msgid "%(counter)s result"
600 msgid_plural "%(counter)s results"
601 msgstr[0] "%(counter)s nəticə"
602
603 #: templates/admin/search_form.html:9
604 #, python-format
605 msgid "%(full_result_count)s total"
606 msgstr "Hamısı birlikdə %(full_result_count)s"
607
608 #: templates/admin/submit_line.html:5
609 msgid "Save as new"
610 msgstr "Yenisi kimi yadda saxla"
611
612 #: templates/admin/submit_line.html:6
613 msgid "Save and add another"
614 msgstr "Yadda saxla və yenisini əlavə et"
615
616 #: templates/admin/submit_line.html:7
617 msgid "Save and continue editing"
618 msgstr "Yadda saxla və redaktəyə davam et"
619
620 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
621 msgid ""
622 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
623 "options."
624 msgstr ""
625 "Əvvəlcə istifadəçi adını və parolu daxil edin. Ondan sonra daha çox "
626 "istifadəçi imkanlarını redaktə edə biləcəksiniz."
627
628 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
629 msgid "Enter a username and password."
630 msgstr "İstifadəçi adını və parolu daxil edin."
631
632 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
633 #, python-format
634 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
635 msgstr "<strong>%(username)s</strong> üçün yeni parol daxil edin."
636
637 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
638 msgid "Password"
639 msgstr "Parol"
640
641 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
642 #: templates/registration/password_change_form.html:43
643 msgid "Password (again)"
644 msgstr "Parol (bir daha)"
645
646 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
647 msgid "Enter the same password as above, for verification."
648 msgstr "Yuxarıdakı parolu yenidən daxil edin, dəqiqləşdirmək üçün"
649
650 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
651 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
652 #, python-format
653 msgid "Add another %(verbose_name)s"
654 msgstr "Daha bir %(verbose_name)s əlavə et"
655
656 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
657 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
658 msgid "Remove"
659 msgstr "Yığışdır"
660
661 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
662 msgid "Delete?"
663 msgstr "Silək?"
664
665 #: templates/registration/logged_out.html:9
666 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
667 msgstr "Sayt ilə səmərəli vaxt keçirdiyiniz üçün təşəkkür."
668
669 #: templates/registration/logged_out.html:11
670 msgid "Log in again"
671 msgstr "Yenidən daxil ol"
672
673 #: templates/registration/password_change_done.html:8
674 #: templates/registration/password_change_form.html:9
675 #: templates/registration/password_change_form.html:13
676 #: templates/registration/password_change_form.html:25
677 msgid "Password change"
678 msgstr "Parol dəyişmək"
679
680 #: templates/registration/password_change_done.html:12
681 #: templates/registration/password_change_done.html:16
682 msgid "Password change successful"
683 msgstr "Parol uğurla dəyişdi"
684
685 #: templates/registration/password_change_done.html:18
686 msgid "Your password was changed."
687 msgstr "Sizin parolunuz dəyişdi."
688
689 #: templates/registration/password_change_form.html:27
690 msgid ""
691 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
692 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
693 msgstr ""
694 "Yoxlama üçün köhnə parolunuzu daxil edin. Sonra isə yeni parolu iki dəfə "
695 "daxil edin ki, səhv etmədiyinizə əmin olaq."
696
697 #: templates/registration/password_change_form.html:33
698 msgid "Old password"
699 msgstr "Köhnə parol"
700
701 #: templates/registration/password_change_form.html:38
702 msgid "New password"
703 msgstr "Yeni parol"
704
705 #: templates/registration/password_change_form.html:49
706 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
707 msgid "Change my password"
708 msgstr "Mənim parolumu dəyiş"
709
710 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
711 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
712 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
713 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
714 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
715 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
716 msgid "Password reset"
717 msgstr "Parolun sıfırlanması"
718
719 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
720 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
721 msgid "Password reset complete"
722 msgstr "Parolun sıfırlanması başa çatdı"
723
724 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
725 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
726 msgstr "Yeni parol artıq qüvvədədir.  Yenidən daxil ola bilərsiniz."
727
728 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
729 msgid "Password reset confirmation"
730 msgstr "Parolun sıfırlanması üçün təsdiq"
731
732 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
733 msgid "Enter new password"
734 msgstr "Yeni parolu daxil edin"
735
736 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
737 msgid ""
738 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
739 "correctly."
740 msgstr "Yeni parolu iki dəfə daxil edin ki, səhv etmədiyinizə əmin olaq."
741
742 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
743 msgid "New password:"
744 msgstr "Yeni parol:"
745
746 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
747 msgid "Confirm password:"
748 msgstr "Yeni parol (bir daha):"
749
750 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
751 msgid "Password reset unsuccessful"
752 msgstr "Parolun sıfırlanması baş tutmadı"
753
754 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
755 msgid ""
756 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
757 "used.  Please request a new password reset."
758 msgstr ""
759 "Parolun sıfırlanması üçün olan keçid, yəqin ki, artıq istifadə olunub.  "
760 "Parolu sıfırlamaq üçün yenə müraciət edin."
761
762 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
763 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
764 msgid "Password reset successful"
765 msgstr "Parolun sıfırlanması uğurla başa çatdı."
766
767 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
768 msgid ""
769 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
770 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
771 msgstr ""
772 "Parolunuzu dəyişmək üçün təlimatları qeydiyyat zamanı göstərdiyiniz e-poçt "
773 "ünvanına göndərdik. İndi gələcək."
774
775 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
776 #, python-format
777 msgid ""
778 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
779 "user account at %(site_name)s."
780 msgstr ""
781 "%(site_name)s saytındakı hesabınızın parolunu dəyişmək istədiyiniz üçün bu "
782 "məktubu almısınız."
783
784 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
785 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
786 msgstr "Növbəti səhifəyə keçid alın və yeni parolu seçin:"
787
788 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
789 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
790 msgstr "Sizin istifadəçi adınız:"
791
792 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
793 msgid "Thanks for using our site!"
794 msgstr "Bizim saytdan istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!"
795
796 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
797 #, python-format
798 msgid "The %(site_name)s team"
799 msgstr "%(site_name)s komandası"
800
801 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
802 msgid ""
803 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
804 "instructions for setting a new one."
805 msgstr ""
806 "Parolu unutmusunuz? E-poçt ünvanınızı aşağıda qeyd edin və biz sizə yeni "
807 "parol əldə etmək haqda təlimatları göndərcəyik."
808
809 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
810 msgid "E-mail address:"
811 msgstr "E-poçt  ünvanı:"
812
813 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
814 msgid "Reset my password"
815 msgstr "Parolumu sıfırla"
816
817 #: templatetags/admin_list.py:336
818 msgid "All dates"
819 msgstr "Bütün tarixlərdə"
820
821 #: views/main.py:31
822 msgid "(None)"
823 msgstr "(Heç nə)"
824
825 #: views/main.py:74
826 #, python-format
827 msgid "Select %s"
828 msgstr "%s seç"
829
830 #: views/main.py:76
831 #, python-format
832 msgid "Select %s to change"
833 msgstr "%s dəyişmək üçün seç"