virtualenv et pip
authorDavin Baragiotta <davin.baragiotta@auf.org>
Wed, 4 Sep 2013 22:13:44 +0000 (18:13 -0400)
committerDavin BARAGIOTTA <davin.baragiotta@auf.org>
Wed, 4 Sep 2013 22:13:44 +0000 (18:13 -0400)
commitf5813acc9769360d68ef3ca89f7ff5dfc7360204
tree78b7ef1399b724fc072479a7377d229d6e21f814
parent00e8dd5650e8677e1ed1f0f5c2a3e1f963793f64
virtualenv et pip
ateliers/debian-python-virtualenv/.ipynb_checkpoints/mtlpy-workshop-debian-dev-env-fr-checkpoint.ipynb
ateliers/debian-python-virtualenv/mtlpy-workshop-debian-dev-env-fr.ipynb