Merge branch 'dev' of git://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
authorAli Jetha <ali.jetha@auf.org>
Mon, 13 Jun 2011 15:34:26 +0000 (11:34 -0400)
committerAli Jetha <ali.jetha@auf.org>
Mon, 13 Jun 2011 15:34:26 +0000 (11:34 -0400)
commitd95397c4c40e327e61a2a6b99b0864f13b6acda7
treee7af80b2fb967e7d5f003e6dd74ea81052143541
parent4b7793183a6cca06b6c91843dd4106c4660551f1
parentd4635cc6a162db6cc61b2a9655d2c14bfa372900
Merge branch 'dev' of git://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
project/rh/models.py