Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / sl / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 #   <zejn@kiberpipa.org>, 2011, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: zejn <zejn@kiberpipa.org>\n"
13 "Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
14 "language/sl/)\n"
15 "Language: sl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
20 "%100==4 ? 2 : 3)\n"
21
22 #: admin.py:41
23 msgid "Personal info"
24 msgstr "Osebni podatki"
25
26 #: admin.py:42
27 msgid "Permissions"
28 msgstr "Dovoljenja"
29
30 #: admin.py:44
31 msgid "Important dates"
32 msgstr "Pomembni datumi"
33
34 #: admin.py:125
35 msgid "Password changed successfully."
36 msgstr "Geslo je bilo uspešno spremenjeno."
37
38 #: admin.py:135
39 #, python-format
40 msgid "Change password: %s"
41 msgstr "Spremeni geslo: %s"
42
43 #: forms.py:62
44 msgid "A user with that username already exists."
45 msgstr "Uporabnik s tem uporabniškim imenom že obstaja."
46
47 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
48 msgid "The two password fields didn't match."
49 msgstr "Gesli se ne ujemata."
50
51 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
52 msgid "Username"
53 msgstr "Uporabniško ime"
54
55 #: forms.py:67 forms.py:111
56 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
57 msgstr ""
58 "Zahtevano. 30 znakov ali manj. Samo alfanumerični znaki ali naslednji znaki "
59 "@/./+/-/_."
60
61 #: forms.py:70 forms.py:114
62 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
63 msgstr ""
64 "Ta vrednost sme vsebovati le črke, števila ali kateri znak izmed @/./+/-/_."
65
66 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
67 msgid "Password"
68 msgstr "Geslo"
69
70 #: forms.py:74
71 msgid "Password confirmation"
72 msgstr "Potrditev gesla"
73
74 #: forms.py:76
75 msgid "Enter the same password as above, for verification."
76 msgstr "Vpišite enako geslo kot zgoraj, da se izognete tipkarskim napakam."
77
78 #: forms.py:117
79 msgid ""
80 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
81 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
82 "form</a>."
83 msgstr ""
84 "Gesla se ne shranjujejo v berljivi obliki, zato ne morete videti gesla tega "
85 "uporabnika, lahko pa geslo spremenite s pomočjo <a href=\"password/\">tega "
86 "obrazca</a>."
87
88 #: forms.py:143
89 msgid ""
90 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
91 "sensitive."
92 msgstr ""
93 "Prosimo, vnesite veljavno uporabniško ime in geslo. Opomba: obe polji "
94 "upoštevata velikost črk."
95
96 #: forms.py:145
97 msgid ""
98 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
99 "required for logging in."
100 msgstr ""
101 "Izgleda, da vaš brskalnik nima omogočenih piškotkov. Piškotki so potrebni za "
102 "prijavo."
103
104 #: forms.py:147
105 msgid "This account is inactive."
106 msgstr "Ta uporabniški račun ni aktiven."
107
108 #: forms.py:191
109 msgid ""
110 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
111 "you've registered?"
112 msgstr ""
113 "Tega e-mail naslova ni mogoče pripisati nobenemu uporabniku. Ali ste "
114 "prepričani, da ste registrirani?"
115
116 #: forms.py:193
117 msgid ""
118 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
119 "password."
120 msgstr "Uporabnik s tem e-poštnim naslovom ne more ponastaviti gesla."
121
122 #: forms.py:196
123 msgid "E-mail"
124 msgstr "E-poštni naslov"
125
126 #: forms.py:253
127 msgid "New password"
128 msgstr "Novo geslo"
129
130 #: forms.py:255
131 msgid "New password confirmation"
132 msgstr "Potrditev novega gesla"
133
134 #: forms.py:284
135 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
136 msgstr "Vaše staro geslo ni pravilno. Prosim, poskusite ponovno."
137
138 #: forms.py:287
139 msgid "Old password"
140 msgstr "Staro geslo"
141
142 #: forms.py:312
143 msgid "Password (again)"
144 msgstr "Geslo (ponovno)"
145
146 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
147 #: hashers.py:389
148 msgid "algorithm"
149 msgstr "algoritem"
150
151 #: hashers.py:219
152 msgid "iterations"
153 msgstr "iteracij"
154
155 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
156 msgid "salt"
157 msgstr "naključna vrednost"
158
159 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
160 msgid "hash"
161 msgstr "zgoščena vsota"
162
163 #: hashers.py:270
164 msgid "work factor"
165 msgstr "faktor obremenitve"
166
167 #: hashers.py:272
168 msgid "checksum"
169 msgstr "preverjevalna vsota"
170
171 #: models.py:66 models.py:113
172 msgid "name"
173 msgstr "ime"
174
175 #: models.py:68
176 msgid "codename"
177 msgstr "kodno ime"
178
179 #: models.py:72
180 msgid "permission"
181 msgstr "dovoljenje"
182
183 #: models.py:73 models.py:115
184 msgid "permissions"
185 msgstr "dovoljenja"
186
187 #: models.py:120
188 msgid "group"
189 msgstr "skupina"
190
191 #: models.py:121 models.py:250
192 msgid "groups"
193 msgstr "skupine"
194
195 #: models.py:232
196 msgid "username"
197 msgstr "uporabniško ime"
198
199 #: models.py:233
200 msgid ""
201 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
202 msgstr ""
203 "Zahtevano. 30 znakov ali manj. Samo alfanumerični znaki in kateri znak izmed "
204 "@/./+/-/_"
205
206 #: models.py:235
207 msgid "first name"
208 msgstr "ime"
209
210 #: models.py:236
211 msgid "last name"
212 msgstr "priimek"
213
214 #: models.py:237
215 msgid "e-mail address"
216 msgstr "e-mail naslov"
217
218 #: models.py:238
219 msgid "password"
220 msgstr "geslo"
221
222 #: models.py:239
223 msgid "staff status"
224 msgstr "status osebja"
225
226 #: models.py:240
227 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
228 msgstr "Določi, če se sme uporabnik prijaviti v to administracijsko stran."
229
230 #: models.py:242
231 msgid "active"
232 msgstr "aktiven"
233
234 #: models.py:243
235 msgid ""
236 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
237 "instead of deleting accounts."
238 msgstr ""
239 "Določi, če se uporabnik smatra za aktivega. Odstranite to možnost namesto da "
240 "brišete račune."
241
242 #: models.py:245
243 msgid "superuser status"
244 msgstr "status superuporabnika"
245
246 #: models.py:246
247 msgid ""
248 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
249 "them."
250 msgstr ""
251 "Uporabnik bo imel vse pravice brez da bi mu morali posamično dodeljevati "
252 "pravice."
253
254 #: models.py:248
255 msgid "last login"
256 msgstr "zadnja prijava"
257
258 #: models.py:249
259 msgid "date joined"
260 msgstr "registriran od"
261
262 #: models.py:251
263 msgid ""
264 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
265 "each of his/her group."
266 msgstr ""
267 "Skupine, katerih član je ta uporabnik. Uporabnik pridobi vse pravice, "
268 "povezane z vsako skupino."
269
270 #: models.py:255
271 msgid "user permissions"
272 msgstr "uporabniška dovoljenja"
273
274 #: models.py:260
275 msgid "user"
276 msgstr "uporabnik"
277
278 #: models.py:261
279 msgid "users"
280 msgstr "uporabniki"
281
282 #: views.py:93
283 msgid "Logged out"
284 msgstr "Odjavljen"
285
286 #: management/commands/createsuperuser.py:27
287 msgid "Enter a valid e-mail address."
288 msgstr "Vnesite veljaven e-mail."
289
290 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
291 #, python-format
292 msgid "Password reset on %(site_name)s"
293 msgstr "Geslo na %(site_name)s je bilo ponastavljeno."