Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / sk / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Marian Andre <marian@andre.sk>, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: Marian Andre <marian@andre.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "sk/)\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Osobné údaje"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Práva"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Dôležité dátumy"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Heslo úspešne zmenené."
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Zmeniť heslo: %s"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Používateľ s takým používateľským menom už existuje."
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Heslo a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Používateľské meno"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr "Povinné. 30 znakov alebo menej. Iba písmená, čísla a @/./+/-/_."
57
58 #: forms.py:70 forms.py:114
59 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
60 msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice a znaky @/./+/-/_."
61
62 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
63 msgid "Password"
64 msgstr "Heslo"
65
66 #: forms.py:74
67 msgid "Password confirmation"
68 msgstr "Potvrdenie hesla"
69
70 #: forms.py:76
71 msgid "Enter the same password as above, for verification."
72 msgstr "Kvôli overeniu zadajte rovnaké heslo ako vyššie."
73
74 #: forms.py:117
75 msgid ""
76 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
77 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
78 "form</a>."
79 msgstr ""
80
81 #: forms.py:143
82 msgid ""
83 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
84 "sensitive."
85 msgstr ""
86 "Prosím, zadajte správne používateľské meno a heslo. Rešpektujte malé a veľké "
87 "písmená."
88
89 #: forms.py:145
90 msgid ""
91 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
92 "required for logging in."
93 msgstr ""
94 "Váš prehliadač nemá povolené cookies. Cookies sú potrebné pre prihlásenie."
95
96 #: forms.py:147
97 msgid "This account is inactive."
98 msgstr "Tento účet je neaktívny."
99
100 #: forms.py:191
101 msgid ""
102 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
103 "you've registered?"
104 msgstr ""
105 "Táto e-mail adresa nemá priradený žiadny používateľský účet. Ste si istý, že "
106 "ste sa zaregistrovali?"
107
108 #: forms.py:193
109 msgid ""
110 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
111 "password."
112 msgstr ""
113 "Používateľský účet spojený s touto e-mailovou adresu nemôže obnoviť heslo."
114
115 #: forms.py:196
116 msgid "E-mail"
117 msgstr "E-mail"
118
119 #: forms.py:253
120 msgid "New password"
121 msgstr "Nové heslo"
122
123 #: forms.py:255
124 msgid "New password confirmation"
125 msgstr "Potvrdenie nového hesla"
126
127 #: forms.py:284
128 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
129 msgstr "Nezadali ste správne svoje staré heslo. Napíšte ho znovu, prosím."
130
131 #: forms.py:287
132 msgid "Old password"
133 msgstr "Staré heslo"
134
135 #: forms.py:312
136 msgid "Password (again)"
137 msgstr "Heslo (znova)"
138
139 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
140 #: hashers.py:389
141 msgid "algorithm"
142 msgstr ""
143
144 #: hashers.py:219
145 msgid "iterations"
146 msgstr ""
147
148 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
149 msgid "salt"
150 msgstr ""
151
152 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
153 msgid "hash"
154 msgstr ""
155
156 #: hashers.py:270
157 msgid "work factor"
158 msgstr ""
159
160 #: hashers.py:272
161 msgid "checksum"
162 msgstr ""
163
164 #: models.py:66 models.py:113
165 msgid "name"
166 msgstr "meno"
167
168 #: models.py:68
169 msgid "codename"
170 msgstr "kódové meno"
171
172 #: models.py:72
173 msgid "permission"
174 msgstr "oprávnenie"
175
176 #: models.py:73 models.py:115
177 msgid "permissions"
178 msgstr "oprávnenia"
179
180 #: models.py:120
181 msgid "group"
182 msgstr "skupina"
183
184 #: models.py:121 models.py:250
185 msgid "groups"
186 msgstr "skupiny"
187
188 #: models.py:232
189 msgid "username"
190 msgstr "používateľské meno"
191
192 #: models.py:233
193 msgid ""
194 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
195 msgstr ""
196 "Povinné. 30 znakov alebo menej. Len písmená, číslice a znaky @/./+/-/_."
197
198 #: models.py:235
199 msgid "first name"
200 msgstr "krstné meno"
201
202 #: models.py:236
203 msgid "last name"
204 msgstr "priezvisko"
205
206 #: models.py:237
207 msgid "e-mail address"
208 msgstr "e-mailová adresa"
209
210 #: models.py:238
211 msgid "password"
212 msgstr "heslo"
213
214 #: models.py:239
215 msgid "staff status"
216 msgstr "postavenie zamestnanca"
217
218 #: models.py:240
219 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
220 msgstr "Určuje, či sa používateľ môže prihlásiť do správy stránok."
221
222 #: models.py:242
223 msgid "active"
224 msgstr "aktívny"
225
226 #: models.py:243
227 msgid ""
228 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
229 "instead of deleting accounts."
230 msgstr ""
231 "Určuje, či je účet aktívny. Odškrtnite, ak chcete vypnúť používateľský účet."
232
233 #: models.py:245
234 msgid "superuser status"
235 msgstr "status superpoužívateľa"
236
237 #: models.py:246
238 msgid ""
239 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
240 "them."
241 msgstr ""
242 "Určuje, či používateľ získava automaticky všetky práva aj bez priameho "
243 "priradenia."
244
245 #: models.py:248
246 msgid "last login"
247 msgstr "naposledy prihlásený"
248
249 #: models.py:249
250 msgid "date joined"
251 msgstr "dátum registrácie"
252
253 #: models.py:251
254 msgid ""
255 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
256 "each of his/her group."
257 msgstr ""
258
259 #: models.py:255
260 msgid "user permissions"
261 msgstr "používateľské oprávnenia"
262
263 #: models.py:260
264 msgid "user"
265 msgstr "používateľ"
266
267 #: models.py:261
268 msgid "users"
269 msgstr "používatelia"
270
271 #: views.py:93
272 msgid "Logged out"
273 msgstr "Odhlásený"
274
275 #: management/commands/createsuperuser.py:27
276 msgid "Enter a valid e-mail address."
277 msgstr "Zadajte platnú e-mailovú adresu."
278
279 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
280 #, python-format
281 msgid "Password reset on %(site_name)s"
282 msgstr "Obnovenie hesla pre %(site_name)s "