Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 #   <angular.circle@gmail.com>, 2011.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 # Karol  <kfuks2@o2.pl>, 2012.
7 # Roman Barczyński <rombar@gmail.com>, 2012.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Django\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-03-22 12:51+0000\n"
14 "Last-Translator: Roman Barczyński <rombar@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16 "pl/)\n"
17 "Language: pl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
23
24 #: admin.py:41
25 msgid "Personal info"
26 msgstr "Dane osobowe"
27
28 #: admin.py:42
29 msgid "Permissions"
30 msgstr "Uprawnienia"
31
32 #: admin.py:44
33 msgid "Important dates"
34 msgstr "Ważne daty"
35
36 #: admin.py:125
37 msgid "Password changed successfully."
38 msgstr "Hasło zostało zmienione pomyślnie."
39
40 #: admin.py:135
41 #, python-format
42 msgid "Change password: %s"
43 msgstr "Zmień hasło: %s"
44
45 #: forms.py:62
46 msgid "A user with that username already exists."
47 msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."
48
49 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
50 msgid "The two password fields didn't match."
51 msgstr "Hasła się nie zgadzają."
52
53 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
54 msgid "Username"
55 msgstr "Nazwa użytkownika"
56
57 #: forms.py:67 forms.py:111
58 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
59 msgstr "Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
60
61 #: forms.py:70 forms.py:114
62 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
63 msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
64
65 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
66 msgid "Password"
67 msgstr "Hasło"
68
69 #: forms.py:74
70 msgid "Password confirmation"
71 msgstr "Potwierdzenie hasła"
72
73 #: forms.py:76
74 msgid "Enter the same password as above, for verification."
75 msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
76
77 #: forms.py:117
78 msgid ""
79 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
80 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
81 "form</a>."
82 msgstr ""
83 "Czyste hasła nie są zapisywane, więc nie ma możliwości aby zobaczyć hasło "
84 "użytkownika, ale możesz zmienić hasło używając <a href=\"password/\">tego "
85 "formularza</a>."
86
87 #: forms.py:143
88 msgid ""
89 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
90 "sensitive."
91 msgstr ""
92 "Proszę wpisać poprawną nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter ma "
93 "znaczenie."
94
95 #: forms.py:145
96 msgid ""
97 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
98 "required for logging in."
99 msgstr ""
100 "Twoja przeglądarka nie chce akceptować ciasteczek. Są one wymagane do "
101 "zalogowania się."
102
103 #: forms.py:147
104 msgid "This account is inactive."
105 msgstr "To konto jest nieaktywne."
106
107 #: forms.py:191
108 msgid ""
109 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
110 "you've registered?"
111 msgstr ""
112 "Ten adres e-mail nie ma przypisanego konta. Jesteś pewien, że "
113 "zarejestrowałeś się?"
114
115 #: forms.py:193
116 msgid ""
117 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
118 "password."
119 msgstr ""
120 "Użytkownik, którego konto powiązane jest z tym adresem e-mail nie może "
121 "zresetować hasła."
122
123 #: forms.py:196
124 msgid "E-mail"
125 msgstr "E-mail"
126
127 #: forms.py:253
128 msgid "New password"
129 msgstr "Nowe hasło"
130
131 #: forms.py:255
132 msgid "New password confirmation"
133 msgstr "Nowe hasło (powtórz)"
134
135 #: forms.py:284
136 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
137 msgstr "Podane stare hasło jest niepoprawne. Proszę podać je jeszcze raz."
138
139 #: forms.py:287
140 msgid "Old password"
141 msgstr "Stare hasło"
142
143 #: forms.py:312
144 msgid "Password (again)"
145 msgstr "Hasło (powtórz)"
146
147 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
148 #: hashers.py:389
149 msgid "algorithm"
150 msgstr "algorytm"
151
152 #: hashers.py:219
153 msgid "iterations"
154 msgstr "iteracje"
155
156 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
157 msgid "salt"
158 msgstr "sól"
159
160 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
161 msgid "hash"
162 msgstr "hash"
163
164 #: hashers.py:270
165 msgid "work factor"
166 msgstr "work factor"
167
168 #: hashers.py:272
169 msgid "checksum"
170 msgstr "suma kontrolna"
171
172 #: models.py:66 models.py:113
173 msgid "name"
174 msgstr "nazwa"
175
176 #: models.py:68
177 msgid "codename"
178 msgstr "nazwa kodowa"
179
180 #: models.py:72
181 msgid "permission"
182 msgstr "uprawnienie"
183
184 #: models.py:73 models.py:115
185 msgid "permissions"
186 msgstr "uprawnienia"
187
188 #: models.py:120
189 msgid "group"
190 msgstr "grupa"
191
192 #: models.py:121 models.py:250
193 msgid "groups"
194 msgstr "grupy"
195
196 #: models.py:232
197 msgid "username"
198 msgstr "użytkownik"
199
200 #: models.py:233
201 msgid ""
202 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
203 msgstr "Wymagane. 30 znaków lub mniej. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."
204
205 #: models.py:235
206 msgid "first name"
207 msgstr "imię"
208
209 #: models.py:236
210 msgid "last name"
211 msgstr "nazwisko"
212
213 #: models.py:237
214 msgid "e-mail address"
215 msgstr "adres e-mail"
216
217 #: models.py:238
218 msgid "password"
219 msgstr "hasło"
220
221 #: models.py:239
222 msgid "staff status"
223 msgstr "w zespole"
224
225 #: models.py:240
226 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
227 msgstr "Oznacza czy użytkownik może zalogować się do panelu admina."
228
229 #: models.py:242
230 msgid "active"
231 msgstr "aktywny"
232
233 #: models.py:243
234 msgid ""
235 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
236 "instead of deleting accounts."
237 msgstr ""
238 "Oznacza czy użytkownika należy uważać za aktywnego. Odznacz to, zamiast "
239 "usuwać konta."
240
241 #: models.py:245
242 msgid "superuser status"
243 msgstr "status administratora"
244
245 #: models.py:246
246 msgid ""
247 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
248 "them."
249 msgstr ""
250 "Oznacza, że ten użytkownik ma wszystkie uprawnienia bez jawnego "
251 "przypisywania ich."
252
253 #: models.py:248
254 msgid "last login"
255 msgstr "ostatnio zalogowany"
256
257 #: models.py:249
258 msgid "date joined"
259 msgstr "data przyłączenia"
260
261 #: models.py:251
262 msgid ""
263 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
264 "each of his/her group."
265 msgstr ""
266 "Grupy do których należy użytkownik. Użytkownik otrzyma wszystkie uprawnienia "
267 "przypisane do którejkolwiek z jego/jej grup."
268
269 #: models.py:255
270 msgid "user permissions"
271 msgstr "uprawnienia użytkownika"
272
273 #: models.py:260
274 msgid "user"
275 msgstr "użytkownik"
276
277 #: models.py:261
278 msgid "users"
279 msgstr "użytkownicy"
280
281 #: views.py:93
282 msgid "Logged out"
283 msgstr "Wylogowany"
284
285 #: management/commands/createsuperuser.py:27
286 msgid "Enter a valid e-mail address."
287 msgstr "Wprowadź poprawny adres e-mail."
288
289 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
290 #, python-format
291 msgid "Password reset on %(site_name)s"
292 msgstr "Reset hasła dla konta na stronie %(site_name)s"