Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / nn / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13 "language/nn/)\n"
14 "Language: nn\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: admin.py:41
21 msgid "Personal info"
22 msgstr "Personleg informasjon"
23
24 #: admin.py:42
25 msgid "Permissions"
26 msgstr "Løyve"
27
28 #: admin.py:44
29 msgid "Important dates"
30 msgstr "Viktige datoar"
31
32 #: admin.py:125
33 msgid "Password changed successfully."
34 msgstr "Passordet er endra."
35
36 #: admin.py:135
37 #, python-format
38 msgid "Change password: %s"
39 msgstr "Endre passord: %s"
40
41 #: forms.py:62
42 msgid "A user with that username already exists."
43 msgstr "Det eksisterar allereie ein brukar med dette brukernamnet."
44
45 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
46 msgid "The two password fields didn't match."
47 msgstr "Dei to passordfelta er ikkje like."
48
49 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
50 msgid "Username"
51 msgstr "Brukarnamn"
52
53 #: forms.py:67 forms.py:111
54 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
55 msgstr "Nødvendig. 30 teikn eller færre. Berre bokstavar, tall @/./+/-/_."
56
57 #: forms.py:70 forms.py:114
58 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
59 msgstr "Feltet kan berre innehalde bokstavar, nummer og @/./+/-/_."
60
61 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
62 msgid "Password"
63 msgstr "Passord"
64
65 #: forms.py:74
66 msgid "Password confirmation"
67 msgstr "Stadfesting av passord"
68
69 #: forms.py:76
70 msgid "Enter the same password as above, for verification."
71 msgstr "Skriv inn det samme passordet som over, for verifisering."
72
73 #: forms.py:117
74 msgid ""
75 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
76 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
77 "form</a>."
78 msgstr ""
79
80 #: forms.py:143
81 msgid ""
82 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
83 "sensitive."
84 msgstr ""
85 "Gje korrekt brukarnamn og passord. Merk at det er forskjell på små og store "
86 "bokstavar."
87
88 #: forms.py:145
89 msgid ""
90 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
91 "required for logging in."
92 msgstr ""
93 "Nettlesaren din ser ikkje ut til å støtte informasjonskapslar (cookies). "
94 "Informasjonskapslar er nødvendige for å logge inn."
95
96 #: forms.py:147
97 msgid "This account is inactive."
98 msgstr "Denne kontoen er inaktiv."
99
100 #: forms.py:191
101 msgid ""
102 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
103 "you've registered?"
104 msgstr ""
105 "Den oppgitte e-postadressa er ikkje registrert hos oss. Er du sikker på at "
106 "du er registrert?"
107
108 #: forms.py:193
109 msgid ""
110 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
111 "password."
112 msgstr ""
113
114 #: forms.py:196
115 msgid "E-mail"
116 msgstr "E-post"
117
118 #: forms.py:253
119 msgid "New password"
120 msgstr "Nytt passord"
121
122 #: forms.py:255
123 msgid "New password confirmation"
124 msgstr "Stadfest nytt passord"
125
126 #: forms.py:284
127 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
128 msgstr "Det gamle passordet er feil. Prøv omatt."
129
130 #: forms.py:287
131 msgid "Old password"
132 msgstr "Gammalt passord"
133
134 #: forms.py:312
135 msgid "Password (again)"
136 msgstr "Passord (gjenta)"
137
138 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
139 #: hashers.py:389
140 msgid "algorithm"
141 msgstr ""
142
143 #: hashers.py:219
144 msgid "iterations"
145 msgstr ""
146
147 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
148 msgid "salt"
149 msgstr ""
150
151 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
152 msgid "hash"
153 msgstr ""
154
155 #: hashers.py:270
156 msgid "work factor"
157 msgstr ""
158
159 #: hashers.py:272
160 msgid "checksum"
161 msgstr ""
162
163 #: models.py:66 models.py:113
164 msgid "name"
165 msgstr "namn"
166
167 #: models.py:68
168 msgid "codename"
169 msgstr "kodenamn"
170
171 #: models.py:72
172 msgid "permission"
173 msgstr "løyve"
174
175 #: models.py:73 models.py:115
176 msgid "permissions"
177 msgstr "løyve"
178
179 #: models.py:120
180 msgid "group"
181 msgstr "gruppe"
182
183 #: models.py:121 models.py:250
184 msgid "groups"
185 msgstr "grupper"
186
187 #: models.py:232
188 msgid "username"
189 msgstr "brukarnamn"
190
191 #: models.py:233
192 msgid ""
193 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
194 msgstr "Nødvendig. 30 teikn eller færre. Berre bokstavar, tall @/./+/-/_."
195
196 #: models.py:235
197 msgid "first name"
198 msgstr "fornamn"
199
200 #: models.py:236
201 msgid "last name"
202 msgstr "etternamn"
203
204 #: models.py:237
205 msgid "e-mail address"
206 msgstr "e-postadresse"
207
208 #: models.py:238
209 msgid "password"
210 msgstr "passord"
211
212 #: models.py:239
213 msgid "staff status"
214 msgstr "administrasjonsstatus"
215
216 #: models.py:240
217 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
218 msgstr "Angir at brukaren kan logge inn på denne administrasjonssida."
219
220 #: models.py:242
221 msgid "active"
222 msgstr "aktiv"
223
224 #: models.py:243
225 msgid ""
226 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
227 "instead of deleting accounts."
228 msgstr ""
229 "Angir at denne brukaren er aktiv. Avmerk denne i staden for å slette kontoen."
230
231 #: models.py:245
232 msgid "superuser status"
233 msgstr "superbrukar"
234
235 #: models.py:246
236 msgid ""
237 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
238 "them."
239 msgstr "Angir at denne brukaren har alle løyve utan å eksplisitt sette dei."
240
241 #: models.py:248
242 msgid "last login"
243 msgstr "siste innlogging"
244
245 #: models.py:249
246 msgid "date joined"
247 msgstr "registrert"
248
249 #: models.py:251
250 msgid ""
251 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
252 "each of his/her group."
253 msgstr ""
254
255 #: models.py:255
256 msgid "user permissions"
257 msgstr "Brukerløyve"
258
259 #: models.py:260
260 msgid "user"
261 msgstr "brukar"
262
263 #: models.py:261
264 msgid "users"
265 msgstr "brukarar"
266
267 #: views.py:93
268 msgid "Logged out"
269 msgstr "Logga ut"
270
271 #: management/commands/createsuperuser.py:27
272 msgid "Enter a valid e-mail address."
273 msgstr "Oppgje ei gyldig e-postadresse."
274
275 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
276 #, python-format
277 msgid "Password reset on %(site_name)s"
278 msgstr ""