Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 #   <jonklo@gmail.com>, 2012.
6 #   <sigurdga-transifex@sigurdga.no>, 2012.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Django\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-12 14:54+0000\n"
13 "Last-Translator: sigurdga <sigurdga-transifex@sigurdga.no>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
15 "language/nb/)\n"
16 "Language: nb\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
21
22 #: admin.py:41
23 msgid "Personal info"
24 msgstr "Personlig informasjon"
25
26 #: admin.py:42
27 msgid "Permissions"
28 msgstr "Rettigheter"
29
30 #: admin.py:44
31 msgid "Important dates"
32 msgstr "Viktige datoer"
33
34 #: admin.py:125
35 msgid "Password changed successfully."
36 msgstr "Passordet er endret."
37
38 #: admin.py:135
39 #, python-format
40 msgid "Change password: %s"
41 msgstr "Endre passord: %s"
42
43 #: forms.py:62
44 msgid "A user with that username already exists."
45 msgstr "Det eksisterer allerede en bruker med dette brukernavnet."
46
47 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
48 msgid "The two password fields didn't match."
49 msgstr "De to passordfeltene er ikke like."
50
51 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
52 msgid "Username"
53 msgstr "Brukernavn"
54
55 #: forms.py:67 forms.py:111
56 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
57 msgstr "Påkrevet. 30 tegn eller færre. Kun bokstaver, tall og @/./+/-/_."
58
59 #: forms.py:70 forms.py:114
60 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
61 msgstr "Verdien kan kun inneholde bokstaver, tall og @/./+/-/_."
62
63 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
64 msgid "Password"
65 msgstr "Passord"
66
67 #: forms.py:74
68 msgid "Password confirmation"
69 msgstr "Passordbekreftelse"
70
71 #: forms.py:76
72 msgid "Enter the same password as above, for verification."
73 msgstr "Skriv inn det samme passordet som ovenfor, for verifisering."
74
75 #: forms.py:117
76 msgid ""
77 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
78 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
79 "form</a>."
80 msgstr ""
81 "Selve passordet lagres ikke, så det finnes ingen måte å se denne brukerens "
82 "passord på. Du kan endre passordet med <a href=\"password/\">dette skjemaet</"
83 "a>."
84
85 #: forms.py:143
86 msgid ""
87 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
88 "sensitive."
89 msgstr ""
90 "Skriv inn korrekt brukernavn og passord. Merk at det er forskjell på små og "
91 "store bokstaver."
92
93 #: forms.py:145
94 msgid ""
95 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
96 "required for logging in."
97 msgstr ""
98 "Din nettleser ser ikke ut til å støtte informasjonskapsler (cookies). "
99 "Informasjonskapsler er påkrevet for å logge inn."
100
101 #: forms.py:147
102 msgid "This account is inactive."
103 msgstr "Denne kontoen er inaktiv."
104
105 #: forms.py:191
106 msgid ""
107 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
108 "you've registered?"
109 msgstr ""
110 "Den oppgitte e-postadressen er ikke registrert hos oss. Er du sikker på at "
111 "du er registrert?"
112
113 #: forms.py:193
114 msgid ""
115 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
116 "password."
117 msgstr ""
118 "Brukerkontoen assosiert med denne e-postadressen kan ikke nullstille "
119 "passordet."
120
121 #: forms.py:196
122 msgid "E-mail"
123 msgstr "E-post"
124
125 #: forms.py:253
126 msgid "New password"
127 msgstr "Nytt passord"
128
129 #: forms.py:255
130 msgid "New password confirmation"
131 msgstr "Bekreft nytt passord"
132
133 #: forms.py:284
134 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
135 msgstr "Ditt gamle passord er galt. Vennligst prøv igjen."
136
137 #: forms.py:287
138 msgid "Old password"
139 msgstr "Gammelt passord"
140
141 #: forms.py:312
142 msgid "Password (again)"
143 msgstr "Passord (gjenta)"
144
145 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
146 #: hashers.py:389
147 msgid "algorithm"
148 msgstr "algoritme"
149
150 #: hashers.py:219
151 msgid "iterations"
152 msgstr "iterasjoner"
153
154 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
155 msgid "salt"
156 msgstr "salt"
157
158 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
159 msgid "hash"
160 msgstr "hash"
161
162 #: hashers.py:270
163 msgid "work factor"
164 msgstr "arbeidsfaktor"
165
166 #: hashers.py:272
167 msgid "checksum"
168 msgstr "sjekksum"
169
170 #: models.py:66 models.py:113
171 msgid "name"
172 msgstr "navn"
173
174 #: models.py:68
175 msgid "codename"
176 msgstr "kodenavn"
177
178 #: models.py:72
179 msgid "permission"
180 msgstr "rettighet"
181
182 #: models.py:73 models.py:115
183 msgid "permissions"
184 msgstr "rettigheter"
185
186 #: models.py:120
187 msgid "group"
188 msgstr "gruppe"
189
190 #: models.py:121 models.py:250
191 msgid "groups"
192 msgstr "grupper"
193
194 #: models.py:232
195 msgid "username"
196 msgstr "brukernavn"
197
198 #: models.py:233
199 msgid ""
200 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
201 msgstr "Påkrevet. 30 tegn eller færre. Bokstaver, tall og @/./+/-/_."
202
203 #: models.py:235
204 msgid "first name"
205 msgstr "fornavn"
206
207 #: models.py:236
208 msgid "last name"
209 msgstr "etternavn"
210
211 #: models.py:237
212 msgid "e-mail address"
213 msgstr "e-postadresse"
214
215 #: models.py:238
216 msgid "password"
217 msgstr "passord"
218
219 #: models.py:239
220 msgid "staff status"
221 msgstr "administrasjonsstatus"
222
223 #: models.py:240
224 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
225 msgstr "Angir at brukeren kan logge inn på denne administrasjonssiden."
226
227 #: models.py:242
228 msgid "active"
229 msgstr "aktiv"
230
231 #: models.py:243
232 msgid ""
233 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
234 "instead of deleting accounts."
235 msgstr ""
236 "Angir at denne brukeren er aktiv. Avmerk denne i stedet for å slette kontoen."
237
238 #: models.py:245
239 msgid "superuser status"
240 msgstr "superbruker"
241
242 #: models.py:246
243 msgid ""
244 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
245 "them."
246 msgstr ""
247 "Angir at denne brukeren har alle rettigheter uten å eksplisitt sette dem."
248
249 #: models.py:248
250 msgid "last login"
251 msgstr "siste innlogging"
252
253 #: models.py:249
254 msgid "date joined"
255 msgstr "registrert"
256
257 #: models.py:251
258 msgid ""
259 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
260 "each of his/her group."
261 msgstr ""
262 "Gruppene denne brukeren er tilknyttet. En bruker vil ha alle rettigheter "
263 "tilhørende gruppene han/hun er medlem av."
264
265 #: models.py:255
266 msgid "user permissions"
267 msgstr "Brukerrettigheter"
268
269 #: models.py:260
270 msgid "user"
271 msgstr "bruker"
272
273 #: models.py:261
274 msgid "users"
275 msgstr "brukere"
276
277 #: views.py:93
278 msgid "Logged out"
279 msgstr "Logget ut"
280
281 #: management/commands/createsuperuser.py:27
282 msgid "Enter a valid e-mail address."
283 msgstr "Oppgi en gyldig e-postadresse."
284
285 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
286 #, python-format
287 msgid "Password reset on %(site_name)s"
288 msgstr "Passord-nullstilling på %(site_name)s"