Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / lv / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13 "lv/)\n"
14 "Language: lv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
19 "2)\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Personīgā informācija"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Tiesības"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Svarīgi datumi"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Paroles nomainīta sekmīgi."
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Paroles maiņa: %s"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Lietotājs ar šādu lietotāja vārdu jau eksistē."
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Paroles lauki nesakrita."
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Lietotāja vārds"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr "Obligāts. 30 vai mazāk zīmes. Tikai burti, cipari un  @/./+/-/_ ."
57
58 #: forms.py:70 forms.py:114
59 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
60 msgstr "Šī vērtība var saturēt tikai burtus, ciparus un @/./+/-/_ simbolus"
61
62 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
63 msgid "Password"
64 msgstr "Parole"
65
66 #: forms.py:74
67 msgid "Password confirmation"
68 msgstr "Paroles apstiprinājums"
69
70 #: forms.py:76
71 msgid "Enter the same password as above, for verification."
72 msgstr "Pārbaudei atkārtoti ievadiet to pašu paroli kā augstāk."
73
74 #: forms.py:117
75 msgid ""
76 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
77 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
78 "form</a>."
79 msgstr ""
80
81 #: forms.py:143
82 msgid ""
83 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
84 "sensitive."
85 msgstr ""
86 "Lūdzu ievadiet lietotājvārdu un paroli. Ievērojiet, ka abi lauki ir "
87 "reģistrjūtīgi."
88
89 #: forms.py:145
90 msgid ""
91 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
92 "required for logging in."
93 msgstr ""
94 "Izskatās, ka izmantotajam pārlūkam nav ieslēgtas sīkdatnes (cookies). Tās ir "
95 "obligātas, lai pieslēgtos."
96
97 #: forms.py:147
98 msgid "This account is inactive."
99 msgstr "Šis konts nav aktīvs."
100
101 #: forms.py:191
102 msgid ""
103 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
104 "you've registered?"
105 msgstr ""
106 "Šim e-pastam nav registrēta lietotāja konta. Vai tiešām esat "
107 "piereģistrējušies?"
108
109 #: forms.py:193
110 msgid ""
111 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
112 "password."
113 msgstr ""
114
115 #: forms.py:196
116 msgid "E-mail"
117 msgstr "E-pasts"
118
119 #: forms.py:253
120 msgid "New password"
121 msgstr "Jaunā parole"
122
123 #: forms.py:255
124 msgid "New password confirmation"
125 msgstr "Jaunās parole vēlreiz"
126
127 #: forms.py:284
128 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
129 msgstr ""
130 "Jūsu iepriekšējā parole netika ievadīta korekti. Lūdzu ievadiet to atkārtoti."
131
132 #: forms.py:287
133 msgid "Old password"
134 msgstr "Vecā parole"
135
136 #: forms.py:312
137 msgid "Password (again)"
138 msgstr "Parole (vēlreiz)"
139
140 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
141 #: hashers.py:389
142 msgid "algorithm"
143 msgstr ""
144
145 #: hashers.py:219
146 msgid "iterations"
147 msgstr ""
148
149 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
150 msgid "salt"
151 msgstr ""
152
153 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
154 msgid "hash"
155 msgstr ""
156
157 #: hashers.py:270
158 msgid "work factor"
159 msgstr ""
160
161 #: hashers.py:272
162 msgid "checksum"
163 msgstr ""
164
165 #: models.py:66 models.py:113
166 msgid "name"
167 msgstr "nosaukums"
168
169 #: models.py:68
170 msgid "codename"
171 msgstr "kods"
172
173 #: models.py:72
174 msgid "permission"
175 msgstr "tiesība"
176
177 #: models.py:73 models.py:115
178 msgid "permissions"
179 msgstr "tiesības"
180
181 #: models.py:120
182 msgid "group"
183 msgstr "grupa"
184
185 #: models.py:121 models.py:250
186 msgid "groups"
187 msgstr "grupas"
188
189 #: models.py:232
190 msgid "username"
191 msgstr "lietotāja vārds"
192
193 #: models.py:233
194 msgid ""
195 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
196 msgstr "Obligāts. 30 vai mazāk zīmes. Tikai burti, cipari un @/./+/-/_ simboli"
197
198 #: models.py:235
199 msgid "first name"
200 msgstr "vārds"
201
202 #: models.py:236
203 msgid "last name"
204 msgstr "uzvārds"
205
206 #: models.py:237
207 msgid "e-mail address"
208 msgstr "e-pasta adrese"
209
210 #: models.py:238
211 msgid "password"
212 msgstr "parole"
213
214 #: models.py:239
215 msgid "staff status"
216 msgstr "personāla statuss"
217
218 #: models.py:240
219 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
220 msgstr ""
221 "Atzīmējiet, ja vēlaties, lai lietotājs var pieslēgties administrācijas lapā."
222
223 #: models.py:242
224 msgid "active"
225 msgstr "aktīvs"
226
227 #: models.py:243
228 msgid ""
229 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
230 "instead of deleting accounts."
231 msgstr "Nosaka, vai lietotājs ir aktīvs. Atceliet šo konta dzēšanas vietā."
232
233 #: models.py:245
234 msgid "superuser status"
235 msgstr "superlietotāja statuss"
236
237 #: models.py:246
238 msgid ""
239 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
240 "them."
241 msgstr "Lietotājam ir visas tiesības arī bez to atsevišķas piešķiršanas."
242
243 #: models.py:248
244 msgid "last login"
245 msgstr "pēdējoreiz pieslēdzies"
246
247 #: models.py:249
248 msgid "date joined"
249 msgstr "datums, kad pievienojies"
250
251 #: models.py:251
252 msgid ""
253 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
254 "each of his/her group."
255 msgstr ""
256
257 #: models.py:255
258 msgid "user permissions"
259 msgstr "lietotāja tiesības"
260
261 #: models.py:260
262 msgid "user"
263 msgstr "lietotājs"
264
265 #: models.py:261
266 msgid "users"
267 msgstr "lietotāji"
268
269 #: views.py:93
270 msgid "Logged out"
271 msgstr "Atslēdzies"
272
273 #: management/commands/createsuperuser.py:27
274 msgid "Enter a valid e-mail address."
275 msgstr "Ievadiet korektu e-pasta adresi."
276
277 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
278 #, python-format
279 msgid "Password reset on %(site_name)s"
280 msgstr ""