Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / ga / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Michael Thornhill <michael@maithu.com>, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-16 12:17+0000\n"
12 "Last-Translator: Michael Thornhill <michael@maithu.com>\n"
13 "Language-Team: Irish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "ga/)\n"
15 "Language: ga\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=5; plural=(n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : n<7 ? 2 : n<11 ? 3 : "
20 "4)\n"
21
22 #: admin.py:41
23 msgid "Personal info"
24 msgstr "Eolas pearsantach"
25
26 #: admin.py:42
27 msgid "Permissions"
28 msgstr "Ceada"
29
30 #: admin.py:44
31 msgid "Important dates"
32 msgstr "Dáta tábhactach"
33
34 #: admin.py:125
35 msgid "Password changed successfully."
36 msgstr "Focal faire aithraithe rathúil"
37
38 #: admin.py:135
39 #, python-format
40 msgid "Change password: %s"
41 msgstr "Athraigh focal faire: %s"
42
43 #: forms.py:62
44 msgid "A user with that username already exists."
45 msgstr "In ann do úsáideoir leis an ainm úsáideora."
46
47 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
48 msgid "The two password fields didn't match."
49 msgstr "Níl an dá focla faire comhoiriúnigh"
50
51 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
52 msgid "Username"
53 msgstr "Ainm úsaideoir"
54
55 #: forms.py:67 forms.py:111
56 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
57 msgstr ""
58 "Riachtanach. 30 carachtair nó níos lú. Litreacha, digite agus @/./+/-/_ "
59 "amháin."
60
61 #: forms.py:70 forms.py:114
62 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
63 msgstr ""
64 "Cathaigh litreacha, digite agus na carachtair @/./+/-/_ amhain le hadhaigh "
65 "an méid seo."
66
67 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
68 msgid "Password"
69 msgstr "Focal faire"
70
71 #: forms.py:74
72 msgid "Password confirmation"
73 msgstr "Focal faire deimhniú"
74
75 #: forms.py:76
76 msgid "Enter the same password as above, for verification."
77 msgstr "Iontráíl an focal faire céanna mar thuas, le fíorúchán."
78
79 #: forms.py:117
80 msgid ""
81 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
82 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
83 "form</a>."
84 msgstr ""
85 "Níl focail fairí amh stóráilailte, agus mar sin níl aon bhealach focal faire "
86 "an úsaideora a fheiceáil, ach is féidir leat athrú ar an focal faire leis <a "
87 "href=\"password/\">an bhfoirm seo</a>."
88
89 #: forms.py:143
90 msgid ""
91 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
92 "sensitive."
93 msgstr ""
94 "Le do thoil, iontráil aihm úsaideora agus focal faire ceart. Bí cúramach go "
95 "bhfuil an beirt acu cásíogair."
96
97 #: forms.py:145
98 msgid ""
99 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
100 "required for logging in."
101 msgstr ""
102 "Feictear nach bhfuil do brabhsálaí réidh le cuaiche a glacadh. Tá cuaiche ag "
103 "teastail le logáil isteach."
104
105 #: forms.py:147
106 msgid "This account is inactive."
107 msgstr "Tá an cuntas seo neamhghníomhach."
108
109 #: forms.py:191
110 msgid ""
111 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
112 "you've registered?"
113 msgstr ""
114 "Níl cuntas in éineacht leis an r-phost sin. An bhfuil tú cinnte go bhfuil tú "
115 "cláraithe?"
116
117 #: forms.py:193
118 msgid ""
119 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
120 "password."
121 msgstr ""
122 "Ní féidir leis an cuntas úsáideora a bhaineann leis an seoladh r-phoist a "
123 "athshocrú an focal faire."
124
125 #: forms.py:196
126 msgid "E-mail"
127 msgstr "R-phost"
128
129 #: forms.py:253
130 msgid "New password"
131 msgstr "Focal faire nua"
132
133 #: forms.py:255
134 msgid "New password confirmation"
135 msgstr "Deimnhiú focal faire nua"
136
137 #: forms.py:284
138 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
139 msgstr ""
140 "Cuireadh do sean-focal faire isteach go mícheart. Iontráil isteach é arís."
141
142 #: forms.py:287
143 msgid "Old password"
144 msgstr "Sean-focal faire "
145
146 #: forms.py:312
147 msgid "Password (again)"
148 msgstr "Focal faire (arís)"
149
150 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
151 #: hashers.py:389
152 msgid "algorithm"
153 msgstr "algartam"
154
155 #: hashers.py:219
156 msgid "iterations"
157 msgstr "atriallta"
158
159 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
160 msgid "salt"
161 msgstr "salann"
162
163 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
164 msgid "hash"
165 msgstr "haiseáil"
166
167 #: hashers.py:270
168 msgid "work factor"
169 msgstr "fachtóir oibre"
170
171 #: hashers.py:272
172 msgid "checksum"
173 msgstr "suim sheiceála"
174
175 #: models.py:66 models.py:113
176 msgid "name"
177 msgstr "ainm"
178
179 #: models.py:68
180 msgid "codename"
181 msgstr "Ainm cód"
182
183 #: models.py:72
184 msgid "permission"
185 msgstr "cead"
186
187 #: models.py:73 models.py:115
188 msgid "permissions"
189 msgstr "ceada"
190
191 #: models.py:120
192 msgid "group"
193 msgstr "grúpa"
194
195 #: models.py:121 models.py:250
196 msgid "groups"
197 msgstr "grúpa"
198
199 #: models.py:232
200 msgid "username"
201 msgstr "Ainm úsáideoir"
202
203 #: models.py:233
204 msgid ""
205 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
206 msgstr ""
207 "Riachtanach. 30 carachtair nó níos lú. Litreacha, digite agus na carachtair "
208 "@/./+/-/_"
209
210 #: models.py:235
211 msgid "first name"
212 msgstr "ainm baiste"
213
214 #: models.py:236
215 msgid "last name"
216 msgstr "sloinne"
217
218 #: models.py:237
219 msgid "e-mail address"
220 msgstr "seoladh r-phost"
221
222 #: models.py:238
223 msgid "password"
224 msgstr "focal faire"
225
226 #: models.py:239
227 msgid "staff status"
228 msgstr "stádas foirne"
229
230 #: models.py:240
231 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
232 msgstr ""
233 "Sainigh an bhfuil cead ag an úsáideoir logáil isteach go dtí an suíomh "
234 "riaracháin seo."
235
236 #: models.py:242
237 msgid "active"
238 msgstr "gníomhach"
239
240 #: models.py:243
241 msgid ""
242 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
243 "instead of deleting accounts."
244 msgstr ""
245 "Sainíonn an bhfuil an úsáideoir gníomhach. Míroghnaigh seo in aineonn de "
246 "scriseadh cuntasí."
247
248 #: models.py:245
249 msgid "superuser status"
250 msgstr "stádas forúsáideoir"
251
252 #: models.py:246
253 msgid ""
254 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
255 "them."
256 msgstr ""
257 "Sainíonn go bhfuil gach ceada ag an úsáideoir seo gan iad a cur le go "
258 "díreach."
259
260 #: models.py:248
261 msgid "last login"
262 msgstr "logáil deirneach"
263
264 #: models.py:249
265 msgid "date joined"
266 msgstr "Dáta teacht isteach"
267
268 #: models.py:251
269 msgid ""
270 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
271 "each of his/her group."
272 msgstr ""
273 "Na grúpaí a mbaineann leis an úsáideoir seo. Gheobhaidh úsáideor na ceadanna "
274 "a deonaíodh do gach ceann den a  grúpa."
275
276 #: models.py:255
277 msgid "user permissions"
278 msgstr "ceada úsáideoira"
279
280 #: models.py:260
281 msgid "user"
282 msgstr "úsáideoir"
283
284 #: models.py:261
285 msgid "users"
286 msgstr "úsáideora"
287
288 #: views.py:93
289 msgid "Logged out"
290 msgstr "Logáilte amach"
291
292 #: management/commands/createsuperuser.py:27
293 msgid "Enter a valid e-mail address."
294 msgstr "Cuir isteach seoladh ríomhphoist bhailí."
295
296 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
297 #, python-format
298 msgid "Password reset on %(site_name)s"
299 msgstr "Athshocraigh focal faire ar %(site_name)s"