Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / auth / locale / cs / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Vlada Macek <macek@sandbox.cz>, 2011, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:07+0000\n"
12 "Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "cs/)\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
20
21 #: admin.py:41
22 msgid "Personal info"
23 msgstr "Osobní údaje"
24
25 #: admin.py:42
26 msgid "Permissions"
27 msgstr "Oprávnění"
28
29 #: admin.py:44
30 msgid "Important dates"
31 msgstr "Důležitá data"
32
33 #: admin.py:125
34 msgid "Password changed successfully."
35 msgstr "Změna hesla byla úspěšná."
36
37 #: admin.py:135
38 #, python-format
39 msgid "Change password: %s"
40 msgstr "Heslo pro uživatele %s: změnit"
41
42 #: forms.py:62
43 msgid "A user with that username already exists."
44 msgstr "Uživatel s tímto jménem již existuje."
45
46 #: forms.py:63 forms.py:251 forms.py:308
47 msgid "The two password fields didn't match."
48 msgstr "Hesla se neshodují."
49
50 #: forms.py:65 forms.py:110 forms.py:139
51 msgid "Username"
52 msgstr "Uživatelské jméno"
53
54 #: forms.py:67 forms.py:111
55 msgid "Required. 30 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only."
56 msgstr ""
57 "Požadováno. 30 znaků nebo méně. Pouze písmena, číslice a znaky @/./+/-/_."
58
59 #: forms.py:70 forms.py:114
60 msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
61 msgstr "Hodnota může obsahovat pouze písmena, číslice a znaky @/./+/-/_."
62
63 #: forms.py:72 forms.py:116 forms.py:140 forms.py:310
64 msgid "Password"
65 msgstr "Heslo"
66
67 #: forms.py:74
68 msgid "Password confirmation"
69 msgstr "Potvrzení hesla"
70
71 #: forms.py:76
72 msgid "Enter the same password as above, for verification."
73 msgstr "Pro ověření vložte stejné heslo znovu."
74
75 #: forms.py:117
76 msgid ""
77 "Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's "
78 "password, but you can change the password using <a href=\"password/\">this "
79 "form</a>."
80 msgstr ""
81 "Hesla se neukládají přímo a tak je nelze zobrazit. Je ale možné je změnit "
82 "pomocí <a href=\"password/\">tohoto formuláře</a>."
83
84 #: forms.py:143
85 msgid ""
86 "Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
87 "sensitive."
88 msgstr ""
89 "Vložte správné uživatelské jméno a heslo (u obou položek se rozlišují malá a "
90 "velká písmena)."
91
92 #: forms.py:145
93 msgid ""
94 "Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
95 "required for logging in."
96 msgstr ""
97 "Váš prohlížeč zřejmě nemá povoleno přijímat cookies, které jsou ale potřeba "
98 "pro přihlášení."
99
100 #: forms.py:147
101 msgid "This account is inactive."
102 msgstr "Tento účet je neaktivní."
103
104 #: forms.py:191
105 msgid ""
106 "That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
107 "you've registered?"
108 msgstr ""
109 "K této e-mailové adrese není přiřazen žádný uživatelský účet. Určitě jste "
110 "zde registrováni?"
111
112 #: forms.py:193
113 msgid ""
114 "The user account associated with this e-mail address cannot reset the "
115 "password."
116 msgstr "Účtu spojeném s touto e-mailovou adresou nelze obnovit heslo."
117
118 #: forms.py:196
119 msgid "E-mail"
120 msgstr "E-mail"
121
122 #: forms.py:253
123 msgid "New password"
124 msgstr "Nové heslo"
125
126 #: forms.py:255
127 msgid "New password confirmation"
128 msgstr "Potvrzení nového hesla"
129
130 #: forms.py:284
131 msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
132 msgstr "Vaše současné heslo nebylo vloženo správně. Zkuste to znovu."
133
134 #: forms.py:287
135 msgid "Old password"
136 msgstr "Současné heslo"
137
138 #: forms.py:312
139 msgid "Password (again)"
140 msgstr "Heslo (znovu)"
141
142 #: hashers.py:218 hashers.py:269 hashers.py:298 hashers.py:326 hashers.py:355
143 #: hashers.py:389
144 msgid "algorithm"
145 msgstr "algoritmus"
146
147 #: hashers.py:219
148 msgid "iterations"
149 msgstr "iterace"
150
151 #: hashers.py:220 hashers.py:271 hashers.py:299 hashers.py:327 hashers.py:390
152 msgid "salt"
153 msgstr "hodnota salt"
154
155 #: hashers.py:221 hashers.py:300 hashers.py:328 hashers.py:356 hashers.py:391
156 msgid "hash"
157 msgstr "hash"
158
159 #: hashers.py:270
160 msgid "work factor"
161 msgstr "faktor práce"
162
163 #: hashers.py:272
164 msgid "checksum"
165 msgstr "kontrolní součet"
166
167 #: models.py:66 models.py:113
168 msgid "name"
169 msgstr "název"
170
171 #: models.py:68
172 msgid "codename"
173 msgstr "kódový název"
174
175 #: models.py:72
176 msgid "permission"
177 msgstr "oprávnění"
178
179 #: models.py:73 models.py:115
180 msgid "permissions"
181 msgstr "oprávnění"
182
183 #: models.py:120
184 msgid "group"
185 msgstr "skupina"
186
187 #: models.py:121 models.py:250
188 msgid "groups"
189 msgstr "skupiny"
190
191 #: models.py:232
192 msgid "username"
193 msgstr "uživatelské jméno"
194
195 #: models.py:233
196 msgid ""
197 "Required. 30 characters or fewer. Letters, numbers and @/./+/-/_ characters"
198 msgstr ""
199 "Požadováno. 30 znaků nebo méně. Pouze písmena, číslice a znaky @/./+/-/_."
200
201 #: models.py:235
202 msgid "first name"
203 msgstr "křestní jméno"
204
205 #: models.py:236
206 msgid "last name"
207 msgstr "příjmení"
208
209 #: models.py:237
210 msgid "e-mail address"
211 msgstr "e-mailová adresa"
212
213 #: models.py:238
214 msgid "password"
215 msgstr "heslo"
216
217 #: models.py:239
218 msgid "staff status"
219 msgstr "administrační přístup"
220
221 #: models.py:240
222 msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
223 msgstr "Určuje, zda se uživatel může přihlásit do správy tohoto webu."
224
225 #: models.py:242
226 msgid "active"
227 msgstr "aktivní"
228
229 #: models.py:243
230 msgid ""
231 "Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
232 "instead of deleting accounts."
233 msgstr ""
234 "Určuje, zda bude uživatel považován za aktivního. Použijte tuto možnost "
235 "místo odstranění účtů."
236
237 #: models.py:245
238 msgid "superuser status"
239 msgstr "superuživatel"
240
241 #: models.py:246
242 msgid ""
243 "Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
244 "them."
245 msgstr ""
246 "Určuje, že uživatel má veškerá oprávnění bez jejich explicitního přiřazení."
247
248 #: models.py:248
249 msgid "last login"
250 msgstr "poslední přihlášení"
251
252 #: models.py:249
253 msgid "date joined"
254 msgstr "datum registrace"
255
256 #: models.py:251
257 msgid ""
258 "The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to "
259 "each of his/her group."
260 msgstr ""
261 "Skupiny, do kterých tento uživatel patří. Uživatel dostane všechna oprávnění "
262 "udělená každé z jeho skupin."
263
264 #: models.py:255
265 msgid "user permissions"
266 msgstr "uživatelská oprávnění"
267
268 #: models.py:260
269 msgid "user"
270 msgstr "uživatel"
271
272 #: models.py:261
273 msgid "users"
274 msgstr "uživatelé"
275
276 #: views.py:93
277 msgid "Logged out"
278 msgstr "Odhlášeno"
279
280 #: management/commands/createsuperuser.py:27
281 msgid "Enter a valid e-mail address."
282 msgstr "Vložte platnou e-mailovou adresu."
283
284 #: templates/registration/password_reset_subject.txt:2
285 #, python-format
286 msgid "Password reset on %(site_name)s"
287 msgstr "Obnovení hesla na webu %(site_name)s"