Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / sv / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Andreas Pelme <andreas@pelme.se>, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-06 20:05+0000\n"
12 "Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "sv/)\n"
15 "Language: sv\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
22 msgid "tag:"
23 msgstr "tagg:"
24
25 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
26 msgid "filter:"
27 msgstr "filter:"
28
29 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
30 msgid "view:"
31 msgstr "vy:"
32
33 #: views.py:187
34 #, python-format
35 msgid "App %r not found"
36 msgstr "Applikation %r hittades inte"
37
38 #: views.py:194
39 #, python-format
40 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
41 msgstr "Modell %(model_name)r hittades inte i applikation %(app_label)r"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "det relaterade `%(app_label)s.%(data_type)s`-objektet"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "modell:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "relaterade `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekt"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "alla %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "antal %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Fält på %s objekt"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "%s verkar inte vara ett urlpattern-objekt"
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Hem"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Dokumentation"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "Smarta bokmärken"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "Smarta bokmärken för dokumentation"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">För att installera smarta bokmärken, dra länken till din\n"
122 "verktygsrad med bokmärken, eller högerklicka på länken och lägg till den\n"
123 "till dina bokmärken. Nu kan du välja det smarta bokmärket från alla sidor\n"
124 "på webbplatsen. Observera att några av dessa smarta bokmärken kräver att du "
125 "besöker\n"
126 "sidan från en dator som är \"intern\" (kontakta din systemadministratör\n"
127 "om du inte är säker på om din dator är \"intern\").</p>\n"
128
129 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
130 msgid "Documentation for this page"
131 msgstr "Dokumentation för denna sida"
132
133 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
134 msgid ""
135 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
136 "that page."
137 msgstr ""
138 "Förflyttar dig från valfri sida till dokumentationen för vyn som genererar "
139 "den sidan."
140
141 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
142 msgid "Show object ID"
143 msgstr "Visa objektets ID"
144
145 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
146 msgid ""
147 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
148 "object."
149 msgstr ""
150 "Visa innehållstypen och det unika ID-numret för sidor som representerar ett "
151 "enskilt objekt."
152
153 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
154 msgid "Edit this object (current window)"
155 msgstr "Redigera detta objekt (aktuellt fönster)"
156
157 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
158 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
159 msgstr ""
160 "Hoppar till administrationssidan för sidor som representerar ett enskilt "
161 "objekt."
162
163 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
164 msgid "Edit this object (new window)"
165 msgstr "Redigera detta objekt (nytt fönster)"
166
167 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
168 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
169 msgstr "Som ovan, men öppnar administrationssidan i ett nytt fönster."
170
171 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
172 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
173 msgid "Models"
174 msgstr "Modeller"
175
176 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
177 msgid "Templates"
178 msgstr "Mallar"
179
180 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
181 msgid "Filters"
182 msgstr "Filter"
183
184 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
185 msgid "Tags"
186 msgstr "Taggar"
187
188 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
189 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
190 msgid "Views"
191 msgstr "Vyer"