Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / sk / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 # Marian Andre <marian@andre.sk>, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
12 "Last-Translator: Marian Andre <marian@andre.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "sk/)\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
20
21 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
22 msgid "tag:"
23 msgstr "značka:"
24
25 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
26 msgid "filter:"
27 msgstr "filter:"
28
29 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
30 msgid "view:"
31 msgstr "pohľad:"
32
33 #: views.py:187
34 #, python-format
35 msgid "App %r not found"
36 msgstr "Aplikácia %r nenájdená"
37
38 #: views.py:194
39 #, python-format
40 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
41 msgstr "Model %(model_name)r sa nenachádza v aplikácii %(app_label)r"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "súvisiaci objekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "model:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "súvisiace objekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "všetky %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "počet %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Polia objektov %s"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "%s nevyzerá ako urlpattern objekt"
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Domov"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Dokumentácia"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "Záložky"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "Záložky dokumentácie"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">Ak chete nainštalovať záložky, pretiahnite odkaz do\n"
122 "nástrojovej lišty so záložkami, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na "
123 "odkaz a pridajte ho do záložiek.\n"
124 "Následne môžete záložky použiť na stránkach. Poznamenávame, že použitie "
125 "niektorých záložiek vyžaduje, aby bol váš počítač \"interný\" (ak si nie ste "
126 "istý, že váš počítač je \"interný\", oslovte svojho systémového správcu).</"
127 "p>\n"
128
129 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
130 msgid "Documentation for this page"
131 msgstr "Dokumentácia k tejto stránke"
132
133 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
134 msgid ""
135 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
136 "that page."
137 msgstr ""
138 "Nasmeruje vás z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísané, ako sa "
139 "táto stránka generuje."
140
141 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
142 msgid "Show object ID"
143 msgstr "Zobraziť identifikátor objektu"
144
145 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
146 msgid ""
147 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
148 "object."
149 msgstr ""
150 "Zobrazí content-type a jedinečný identifikátor pre stránky, ktoré "
151 "reprezentujú samostatný objekt."
152
153 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
154 msgid "Edit this object (current window)"
155 msgstr "Upraviť tento objekt (aktuálne okno)"
156
157 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
158 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
159 msgstr ""
160 "Skočí na stránku správy pre stránky, ktoré reprezentujú samostatný objekt."
161
162 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
163 msgid "Edit this object (new window)"
164 msgstr "Upraviť tento objekt (nové okno)"
165
166 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
167 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
168 msgstr "Ako predtým, ale otvorí stránku správy v novom okne."
169
170 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
171 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
172 msgid "Models"
173 msgstr "Modely"
174
175 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
176 msgid "Templates"
177 msgstr "Šablóny"
178
179 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
180 msgid "Filters"
181 msgstr "Filtre"
182
183 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
184 msgid "Tags"
185 msgstr "Tagy"
186
187 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
188 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
189 msgid "Views"
190 msgstr "Zobrazenia"