Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / nn / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
11 "Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13 "language/nn/)\n"
14 "Language: nn\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
21 msgid "tag:"
22 msgstr "tag:"
23
24 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
25 msgid "filter:"
26 msgstr "filter:"
27
28 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
29 msgid "view:"
30 msgstr "view:"
31
32 #: views.py:187
33 #, python-format
34 msgid "App %r not found"
35 msgstr "Kunne ikkje finne applikasjonen %r"
36
37 #: views.py:194
38 #, python-format
39 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
40 msgstr ""
41 "Kunne ikkje finne modellen %(model_name)r i applikasjonen %(app_label)r"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "det relaterte `%(app_label)s.%(data_type)s`-objektet"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "modell:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "relaterte `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekt"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "alle %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "tal på %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Felt på %s-objekt"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "%s ser ikkje ut til å vere eit urlpattern-objekt"
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Heim"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Dokumentasjon"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "Bokmerke"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "Dokumentasjonsbokmerke"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">For å installere bokmerke, dra linken til verktøylinja\n"
122 "for bokmerke, eller høgreklikk og legg til i bokmerke. No kan du du velge\n"
123 "bokmerket frå kva som helst side på nettstaden. Nokre av desse\n"
124 "bokmerka krevar at datamaskina du brukar er markert som \"intern\"\n"
125 "(kontakt systemadministratoren din dersom du er usikker på om maskina di er "
126 "\"intern\").</p>\n"
127
128 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
129 msgid "Documentation for this page"
130 msgstr "Dokumentasjon for denne sida"
131
132 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
133 msgid ""
134 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
135 "that page."
136 msgstr ""
137 "Hopp frå kva som helst side til dokumentasjonen for visingsfunksjonen som "
138 "genererte sida."
139
140 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
141 msgid "Show object ID"
142 msgstr "Vis objekt-ID"
143
144 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
145 msgid ""
146 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
147 "object."
148 msgstr ""
149 "Viser \"content-type\" og ein unik ID for sider som representerar eit enkelt "
150 "objekt."
151
152 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
153 msgid "Edit this object (current window)"
154 msgstr "Endre dette objektet (noverande vindauge)"
155
156 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
157 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
158 msgstr ""
159 "Hoppar til administrasjonssida for sider som representerer eit enkelt objekt."
160
161 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
162 msgid "Edit this object (new window)"
163 msgstr "Endre dette objektet (nytt vindauge)"
164
165 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
166 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
167 msgstr "Samme som over, men opnar administrasjonssida i eit nytt vindauge."
168
169 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
170 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
171 msgid "Models"
172 msgstr ""
173
174 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
175 msgid "Templates"
176 msgstr ""
177
178 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
179 msgid "Filters"
180 msgstr ""
181
182 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
183 msgid "Tags"
184 msgstr ""
185
186 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
187 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
188 msgid "Views"
189 msgstr ""