Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 #   <jonklo@gmail.com>, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-12 14:15+0000\n"
12 "Last-Translator: jonklo <jonklo@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
14 "language/nb/)\n"
15 "Language: nb\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
22 msgid "tag:"
23 msgstr "tag:"
24
25 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
26 msgid "filter:"
27 msgstr "filter:"
28
29 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
30 msgid "view:"
31 msgstr "view:"
32
33 #: views.py:187
34 #, python-format
35 msgid "App %r not found"
36 msgstr "Fant ikke applikasjonen %r"
37
38 #: views.py:194
39 #, python-format
40 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
41 msgstr "Fant ikke modellen %(model_name)r i applikasjonen %(app_label)r"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "det relaterte `%(app_label)s.%(data_type)s`-objektet"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "modell:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "relaterte `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekter"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "alle %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "antall %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Felter på %s-objekter"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "%s ser ikke ut til å være et urlpattern-objekt"
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Hjem"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Dokumentasjon"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "Bokmerker"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "Dokumentasjonsbokmerker"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">For å installere bokmerker, dra linken til verktøylinja\n"
122 "for bokmerker, eller høyreklikk og legg til i bokmerker. Nå kan du du velge\n"
123 "bokmerket fra hvilken som helst side på nettstedet. Noen av disse\n"
124 "bokmerkene krever at datamaskinen du bruker er markert som \"intern\"\n"
125 "(kontakt din systemadministrator hvis du er usikker på om maskinen din er "
126 "\"intern\").</p>\n"
127
128 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
129 msgid "Documentation for this page"
130 msgstr "Dokumentasjon for denne siden"
131
132 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
133 msgid ""
134 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
135 "that page."
136 msgstr ""
137 "Hopp fra hvilken som helst side til dokumentasjonen for visningsfunksjonen "
138 "som genererte den siden."
139
140 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
141 msgid "Show object ID"
142 msgstr "Vis objekt-ID"
143
144 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
145 msgid ""
146 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
147 "object."
148 msgstr ""
149 "Viser \"content-type\" og en unik ID for sider som representerer et enkelt "
150 "objekt."
151
152 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
153 msgid "Edit this object (current window)"
154 msgstr "Rediger dette objektet (nåværende vindu)"
155
156 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
157 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
158 msgstr ""
159 "Hopper til administrasjonssiden for sider som representerer et enkelt objekt."
160
161 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
162 msgid "Edit this object (new window)"
163 msgstr "Rediger dette objektet (nytt vindu)"
164
165 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
166 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
167 msgstr "Samme som over, men åpner administrasjonssiden i et nytt vindu."
168
169 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
170 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
171 msgid "Models"
172 msgstr "Modeller"
173
174 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
175 msgid "Templates"
176 msgstr "Maler"
177
178 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
179 msgid "Filters"
180 msgstr "Filter"
181
182 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
183 msgid "Tags"
184 msgstr "Tags"
185
186 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
187 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
188 msgid "Views"
189 msgstr "Views"