Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / ca / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Carles Barrobés <carles@barrobes.com>, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-02-29 23:55+0000\n"
12 "Last-Translator: Carles Barrobés <carles@barrobes.com>\n"
13 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "ca/)\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
22 msgid "tag:"
23 msgstr "etiqueta:"
24
25 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
26 msgid "filter:"
27 msgstr "filtre:"
28
29 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
30 msgid "view:"
31 msgstr "vista:"
32
33 #: views.py:187
34 #, python-format
35 msgid "App %r not found"
36 msgstr "No s'ha pogut trobar l'aplicació %r"
37
38 #: views.py:194
39 #, python-format
40 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
41 msgstr "El model %(model_name)r no s'ha trobat a l'aplicació %(app_label)r"
42
43 #: views.py:206
44 #, python-format
45 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
46 msgstr "l'objecte relacionat `%(app_label)s.%(data_type)s`"
47
48 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
49 #: views.py:263
50 msgid "model:"
51 msgstr "model:"
52
53 #: views.py:221 views.py:253
54 #, python-format
55 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
56 msgstr "objectes relacionats `%(app_label)s.%(object_name)s`"
57
58 #: views.py:225 views.py:258
59 #, python-format
60 msgid "all %s"
61 msgstr "tots %s"
62
63 #: views.py:230 views.py:263
64 #, python-format
65 msgid "number of %s"
66 msgstr "nombre de %s"
67
68 #: views.py:268
69 #, python-format
70 msgid "Fields on %s objects"
71 msgstr "Camps en objectes %s"
72
73 #: views.py:360
74 #, python-format
75 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
76 msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
77
78 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
79 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
80 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
81 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
82 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
83 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
85 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
86 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
87 msgid "Home"
88 msgstr "Inici"
89
90 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
91 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
92 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
93 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
94 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
95 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
97 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
98 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
99 msgid "Documentation"
100 msgstr "Documentació"
101
102 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
103 msgid "Bookmarklets"
104 msgstr "'Bookmarklets'"
105
106 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
107 msgid "Documentation bookmarklets"
108 msgstr "'Bookmarklets' de documentació"
109
110 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
111 msgid ""
112 "\n"
113 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
114 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
115 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
116 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
117 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
118 "your computer is \"internal\").</p>\n"
119 msgstr ""
120 "\n"
121 "<p class=\"help\">Per tal d'instal·lar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç\n"
122 "a la vostra barra de marcadors, o feu click amb el botó dret a l'enllaç i\n"
123 "afegiu-lo als marcadors.\n"
124 "Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
125 "Observeu que per a alguns d'aquests 'bookmarklets' cal que estigueu veient\n"
126 "el lloc des d'un ordinador designat com a \"intern\" (parleu\n"
127 "amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs si el vostre "
128 "ordinador és \"intern\").</p>\n"
129
130 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
131 msgid "Documentation for this page"
132 msgstr "Documentació d'aquesta pàgina"
133
134 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
135 msgid ""
136 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
137 "that page."
138 msgstr ""
139 "Us porta des de qualsevol pàgina a la documentació de la vista que la genera."
140
141 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
142 msgid "Show object ID"
143 msgstr "Mostra l'ID de l'objecte"
144
145 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
146 msgid ""
147 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
148 "object."
149 msgstr ""
150 "Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i l'ID inequívoc de les "
151 "pàgines que representen un únic objecte."
152
153 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
154 msgid "Edit this object (current window)"
155 msgstr "Editar aquest objecte (finestra actual)"
156
157 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
158 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
159 msgstr ""
160 "El porta a la pàgina d'administració de pàgines que representen un únic "
161 "objecte."
162
163 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
164 msgid "Edit this object (new window)"
165 msgstr "Editar aquest objecte (nova finestra)"
166
167 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
168 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
169 msgstr "Com abans, però obre la pàgina d'administració en una nova finestra."
170
171 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
172 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
173 msgid "Models"
174 msgstr "Models"
175
176 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
177 msgid "Templates"
178 msgstr "Plantilles"
179
180 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
181 msgid "Filters"
182 msgstr "Filtres"
183
184 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
185 msgid "Tags"
186 msgstr "Etiquetes"
187
188 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
189 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
190 msgid "Views"
191 msgstr "Vistes"