Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / az / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Django\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
11 "Last-Translator: Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>\n"
12 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13 "language/az/)\n"
14 "Language: az\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
19
20 #: views.py:57 views.py:59 views.py:61
21 msgid "tag:"
22 msgstr "teq:"
23
24 #: views.py:92 views.py:94 views.py:96
25 msgid "filter:"
26 msgstr "süzgəc:"
27
28 #: views.py:155 views.py:157 views.py:159
29 msgid "view:"
30 msgstr "baxış:"
31
32 #: views.py:187
33 #, python-format
34 msgid "App %r not found"
35 msgstr "%r adlı tətbiqetməni tapa bilmədik"
36
37 #: views.py:194
38 #, python-format
39 msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
40 msgstr "%(model_name)r modelini %(app_label)r tətbiqetməsində tapa bilmədik"
41
42 #: views.py:206
43 #, python-format
44 msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
45 msgstr "bağlı \"%(app_label)s.%(data_type)s\" obyekti"
46
47 #: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
48 #: views.py:263
49 msgid "model:"
50 msgstr "model:"
51
52 #: views.py:221 views.py:253
53 #, python-format
54 msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
55 msgstr "bağlı \"%(app_label)s.%(object_name)s\" obyektləri"
56
57 #: views.py:225 views.py:258
58 #, python-format
59 msgid "all %s"
60 msgstr "bütün %s"
61
62 #: views.py:230 views.py:263
63 #, python-format
64 msgid "number of %s"
65 msgstr "%s-in sayı"
66
67 #: views.py:268
68 #, python-format
69 msgid "Fields on %s objects"
70 msgstr "%s obyektlərindəki sahələr"
71
72 #: views.py:360
73 #, python-format
74 msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
75 msgstr "%s urlpattern obyekti deyil"
76
77 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
78 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
79 #: templates/admin_doc/model_detail.html:15
80 #: templates/admin_doc/model_index.html:9
81 #: templates/admin_doc/template_detail.html:7
82 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
83 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
84 #: templates/admin_doc/view_detail.html:7
85 #: templates/admin_doc/view_index.html:8
86 msgid "Home"
87 msgstr "Ev"
88
89 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
90 #: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
91 #: templates/admin_doc/model_detail.html:16
92 #: templates/admin_doc/model_index.html:10
93 #: templates/admin_doc/template_detail.html:8
94 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
95 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
96 #: templates/admin_doc/view_detail.html:8
97 #: templates/admin_doc/view_index.html:9
98 msgid "Documentation"
99 msgstr "Sənədləşmə"
100
101 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
102 msgid "Bookmarklets"
103 msgstr "Əlfəcinciklər (Bookmarklets)"
104
105 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
106 msgid "Documentation bookmarklets"
107 msgstr "Sənədləşmə əlfəcincikləri (bookmarklets)"
108
109 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
110 msgid ""
111 "\n"
112 "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
113 "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
114 "select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
115 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
116 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
117 "your computer is \"internal\").</p>\n"
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "<p class=\"help\">Əlfəcinciyi quraşdırmaq üçün keçidi brauzerinizin "
121 "əlfəcinlər panelinin\n"
122 "üstünə dartın və ya üzərinə sağ tıqlayaraq onu əlfəcinlərə əlavə edin. İndi "
123 "siz\n"
124 "saytın istənilən səhifəsindən əlfəcin seçə bilərsiniz.  Nəzərə alın ki, bəzi "
125 "əlfəcinlər\n"
126 "üçün kompüteriniz \"daxili\" kimi təyin olunmuş kompüterdən baxmanızı \n"
127 "tələb edir. (kompüterinizin \"daxili\" olmasından əmin deyilsinizsə,\n"
128 "sistem administratoru ilə danışın).</p>\n"
129
130 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
131 msgid "Documentation for this page"
132 msgstr "Bu səhifənin sənədləşməsi"
133
134 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
135 msgid ""
136 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
137 "that page."
138 msgstr "Hər hansı səhifəni əmələ gətirən funksiyanın sənədləşməsini göstərir."
139
140 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
141 msgid "Show object ID"
142 msgstr "Obyekt ID göstər"
143
144 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
145 msgid ""
146 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
147 "object."
148 msgstr ""
149 "Tək obyekt kimi özünü aparan səhifələrin məzmun tipini və xüsusi ID-ni "
150 "göstərir."
151
152 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
153 msgid "Edit this object (current window)"
154 msgstr "Bu obyekti redaktə et (cari pəncərədə)"
155
156 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
157 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
158 msgstr ""
159 "Özünü tək obyekt kimi aparan səhifənin admin üçün redaktə səhifəsinə aparır"
160
161 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
162 msgid "Edit this object (new window)"
163 msgstr "Bu obyekti redaktə et (yeni pəncərədə)"
164
165 #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
166 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
167 msgstr "Yuxarıdakı kimi, ancaq admin səhifəsini yeni pəncərədə açır."
168
169 #: templates/admin_doc/model_detail.html:17
170 #: templates/admin_doc/model_index.html:11
171 msgid "Models"
172 msgstr ""
173
174 #: templates/admin_doc/template_detail.html:9
175 msgid "Templates"
176 msgstr ""
177
178 #: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
179 msgid "Filters"
180 msgstr ""
181
182 #: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
183 msgid "Tags"
184 msgstr ""
185
186 #: templates/admin_doc/view_detail.html:9
187 #: templates/admin_doc/view_index.html:10
188 msgid "Views"
189 msgstr ""