Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sv / LC_MESSAGES / djangojs.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Andreas Pelme <andreas@pelme.se>, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 # Mattias Jansson <mattias@colourandcode.se>, 2011.
7 # Samuel Linde <samuel@linde.im>, 2011.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Django\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
14 "Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>\n"
15 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16 "sv/)\n"
17 "Language: sv\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
24 #, c-format
25 msgid "Available %s"
26 msgstr "Tillgängliga %s"
27
28 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
29 #, c-format
30 msgid ""
31 "This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
32 "the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
33 msgstr ""
34 "Detta är listan med tillgängliga %s. Du kan välja ut vissa genom att markera "
35 "dem i rutan nedan och sedan klicka på \"Välj\"-knapparna mellan de två "
36 "rutorna."
37
38 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
39 #, c-format
40 msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
41 msgstr "Skriv i denna ruta för att filtrera listan av tillgängliga %s."
42
43 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
44 msgid "Filter"
45 msgstr "Filter"
46
47 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
48 msgid "Choose all"
49 msgstr "Välj alla"
50
51 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
52 #, c-format
53 msgid "Click to choose all %s at once."
54 msgstr "Klicka för att välja alla %s på en gång."
55
56 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
57 msgid "Choose"
58 msgstr "Välj"
59
60 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
61 msgid "Remove"
62 msgstr "Ta bort"
63
64 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
65 #, c-format
66 msgid "Chosen %s"
67 msgstr "Välj %s"
68
69 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
70 #, c-format
71 msgid ""
72 "This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
73 "box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
74 msgstr ""
75 "Detta är listan med utvalda %s. Du kan ta bort vissa genom att markera dem i "
76 "rutan nedan och sedan klicka på \"Ta bort\"-pilen mellan de två rutorna."
77
78 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
79 msgid "Remove all"
80 msgstr "Ta bort alla"
81
82 #: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
83 #, c-format
84 msgid "Click to remove all chosen %s at once."
85 msgstr "Klicka för att ta bort alla valda %s på en gång."
86
87 #: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
88 msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
89 msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
90 msgstr[0] "%(sel)s av %(cnt)s markerade"
91 msgstr[1] "%(sel)s av %(cnt)s markerade"
92
93 #: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
94 msgid ""
95 "You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
96 "action, your unsaved changes will be lost."
97 msgstr ""
98 "Du har ändringar som inte sparats i enskilda redigerbara fält. Om du kör en "
99 "operation kommer de ändringar som inte sparats att gå förlorade."
100
101 #: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
102 msgid ""
103 "You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
104 "individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
105 "action."
106 msgstr ""
107 "Du har markerat en operation, men du har inte sparat sparat dina ändringar "
108 "till enskilda fält ännu. Var vänlig klicka OK för att spara. Du kommer att "
109 "behöva köra operationen på nytt."
110
111 #: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
112 msgid ""
113 "You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
114 "fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
115 "button."
116 msgstr ""
117 "Du har markerat en operation och du har inte gjort några ändringar i "
118 "enskilda fält. Du letar antagligen efter Utför-knappen snarare än Spara."
119
120 #: static/admin/js/calendar.js:26
121 msgid ""
122 "January February March April May June July August September October November "
123 "December"
124 msgstr ""
125 "Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November "
126 "December"
127
128 #: static/admin/js/calendar.js:27
129 msgid "S M T W T F S"
130 msgstr "S M T O T F L"
131
132 #: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
133 #: static/admin/js/collapse.min.js:1
134 msgid "Show"
135 msgstr "Visa"
136
137 #: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
138 msgid "Hide"
139 msgstr "Göm"
140
141 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
142 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
143 msgid "Now"
144 msgstr "Nu"
145
146 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
147 msgid "Clock"
148 msgstr "Klocka"
149
150 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
151 msgid "Choose a time"
152 msgstr "Välj en tidpunkt"
153
154 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
155 msgid "Midnight"
156 msgstr "Midnatt"
157
158 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
159 msgid "6 a.m."
160 msgstr "06:00"
161
162 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
163 msgid "Noon"
164 msgstr "Middag"
165
166 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
167 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
168 msgid "Cancel"
169 msgstr "Avbryt"
170
171 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
172 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
173 msgid "Today"
174 msgstr "I dag"
175
176 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
177 msgid "Calendar"
178 msgstr "Kalender"
179
180 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
181 msgid "Yesterday"
182 msgstr "I går"
183
184 #: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
185 msgid "Tomorrow"
186 msgstr "I morgon"