Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5 #   <jonklo@gmail.com>, 2012.
6 # jonklo <jonklo@gmail.com>, 2011.
7 #   <sigurdga-transifex@sigurdga.no>, 2012.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Django\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-03-13 11:19+0000\n"
14 "Last-Translator: sigurdga <sigurdga-transifex@sigurdga.no>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
16 "language/nb/)\n"
17 "Language: nb\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23 #: actions.py:48
24 #, python-format
25 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26 msgstr "Slettet %(count)d %(items)s."
27
28 #: actions.py:60 options.py:1295
29 #, python-format
30 msgid "Cannot delete %(name)s"
31 msgstr "Kan ikke slette %(name)s"
32
33 #: actions.py:62 options.py:1297
34 msgid "Are you sure?"
35 msgstr "Er du sikker?"
36
37 #: actions.py:83
38 #, python-format
39 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40 msgstr "Slett valgte %(verbose_name_plural)s"
41
42 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43 msgid "All"
44 msgstr "Alle"
45
46 #: filters.py:232
47 msgid "Yes"
48 msgstr "Ja"
49
50 #: filters.py:233
51 msgid "No"
52 msgstr "Nei"
53
54 #: filters.py:247
55 msgid "Unknown"
56 msgstr "Ukjent"
57
58 #: filters.py:306
59 msgid "Any date"
60 msgstr "Når som helst"
61
62 #: filters.py:307
63 msgid "Today"
64 msgstr "I dag"
65
66 #: filters.py:311
67 msgid "Past 7 days"
68 msgstr "Siste syv dager"
69
70 #: filters.py:315
71 msgid "This month"
72 msgstr "Denne måneden"
73
74 #: filters.py:319
75 msgid "This year"
76 msgstr "I år"
77
78 #: forms.py:9
79 msgid ""
80 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81 "that both fields are case-sensitive."
82 msgstr ""
83 "Vennligst oppgi gyldig brukernavn og passord til en "
84 "administrasjonsbrukerkonto. Merk at det er forskjell på små og store "
85 "bokstaver."
86
87 #: forms.py:18
88 msgid "Please log in again, because your session has expired."
89 msgstr "Økten din har tidsavbrutt, vennligst logg inn igjen."
90
91 #: forms.py:37
92 #, python-format
93 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
94 msgstr "E-postadressen er ikke brukernavnet ditt, prøv «%s» isteden."
95
96 #: helpers.py:20
97 msgid "Action:"
98 msgstr "Handling:"
99
100 #: models.py:19
101 msgid "action time"
102 msgstr "tid for handling"
103
104 #: models.py:22
105 msgid "object id"
106 msgstr "objekt-ID"
107
108 #: models.py:23
109 msgid "object repr"
110 msgstr "objekt-repr"
111
112 #: models.py:24
113 msgid "action flag"
114 msgstr "handlingsflagg"
115
116 #: models.py:25
117 msgid "change message"
118 msgstr "endre melding"
119
120 #: models.py:30
121 msgid "log entry"
122 msgstr "logginnlegg"
123
124 #: models.py:31
125 msgid "log entries"
126 msgstr "logginnlegg"
127
128 #: models.py:40
129 #, python-format
130 msgid "Added \"%(object)s\"."
131 msgstr "La til «%(object)s»."
132
133 #: models.py:42
134 #, python-format
135 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136 msgstr "Endret «%(object)s» - %(changes)s"
137
138 #: models.py:44
139 #, python-format
140 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141 msgstr "Slettet «%(object)s»."
142
143 #: models.py:46
144 msgid "LogEntry Object"
145 msgstr "LogEntry-objekt"
146
147 #: options.py:150 options.py:166
148 msgid "None"
149 msgstr "Ingen"
150
151 #: options.py:671
152 #, python-format
153 msgid "Changed %s."
154 msgstr "Endret %s."
155
156 #: options.py:671 options.py:681
157 msgid "and"
158 msgstr "og"
159
160 #: options.py:676
161 #, python-format
162 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163 msgstr "Opprettet %(name)s «%(object)s»."
164
165 #: options.py:680
166 #, python-format
167 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168 msgstr "Endret %(list)s for %(name)s «%(object)s»."
169
170 #: options.py:685
171 #, python-format
172 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173 msgstr "Slettet %(name)s «%(object)s»."
174
175 #: options.py:689
176 msgid "No fields changed."
177 msgstr "Ingen felt endret."
178
179 #: options.py:772
180 #, python-format
181 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182 msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til."
183
184 #: options.py:776 options.py:824
185 msgid "You may edit it again below."
186 msgstr "Du kan redigere videre nedenfor."
187
188 #: options.py:788 options.py:837
189 #, python-format
190 msgid "You may add another %s below."
191 msgstr "Du kan legge til en ny %s nedenfor."
192
193 #: options.py:822
194 #, python-format
195 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196 msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble endret."
197
198 #: options.py:830
199 #, python-format
200 msgid ""
201 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202 msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til. Du kan redigere videre nedenfor."
203
204 #: options.py:899 options.py:1159
205 msgid ""
206 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
207 "been changed."
208 msgstr ""
209 "Du må velge objekter for å utføre handlinger på dem. Ingen objekter har "
210 "blitt endret."
211
212 #: options.py:918
213 msgid "No action selected."
214 msgstr "Ingen handling valgt."
215
216 #: options.py:998
217 #, python-format
218 msgid "Add %s"
219 msgstr "Legg til ny %s"
220
221 #: options.py:1023 options.py:1267
222 #, python-format
223 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
224 msgstr "%(name)s-objekt med primærnøkkelen %(key)r finnes ikke."
225
226 #: options.py:1089
227 #, python-format
228 msgid "Change %s"
229 msgstr "Endre %s"
230
231 #: options.py:1138
232 msgid "Database error"
233 msgstr "Databasefeil"
234
235 #: options.py:1201
236 #, python-format
237 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
238 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
239 msgstr[0] "%(count)s %(name)s ble endret."
240 msgstr[1] "%(count)s %(name)s ble endret."
241
242 #: options.py:1228
243 #, python-format
244 msgid "%(total_count)s selected"
245 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
246 msgstr[0] "%(total_count)s valgt"
247 msgstr[1] "Alle %(total_count)s valgt"
248
249 #: options.py:1233
250 #, python-format
251 msgid "0 of %(cnt)s selected"
252 msgstr "0 av %(cnt)s valgt"
253
254 #: options.py:1283
255 #, python-format
256 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
257 msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble slettet."
258
259 #: options.py:1330
260 #, python-format
261 msgid "Change history: %s"
262 msgstr "Endringshistorikk: %s"
263
264 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
265 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
266 #: views/decorators.py:23
267 msgid "Log in"
268 msgstr "Logg inn"
269
270 #: sites.py:380
271 msgid "Site administration"
272 msgstr "Nettstedsadministrasjon"
273
274 #: sites.py:432
275 #, python-format
276 msgid "%s administration"
277 msgstr "%s-administrasjon"
278
279 #: widgets.py:87
280 msgid "Date:"
281 msgstr "Dato:"
282
283 #: widgets.py:87
284 msgid "Time:"
285 msgstr "Tid:"
286
287 #: widgets.py:161
288 msgid "Lookup"
289 msgstr "Oppslag"
290
291 #: widgets.py:267
292 msgid "Add Another"
293 msgstr "Legg til ny"
294
295 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
296 msgid "Page not found"
297 msgstr "Fant ikke siden"
298
299 #: templates/admin/404.html:10
300 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
301 msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnes ikke."
302
303 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
304 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
305 #: templates/admin/change_list.html:43
306 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
307 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
308 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
309 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
310 #: templates/registration/logged_out.html:5
311 #: templates/registration/password_change_done.html:7
312 #: templates/registration/password_change_form.html:8
313 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
314 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
315 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
316 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
317 msgid "Home"
318 msgstr "Hjem"
319
320 #: templates/admin/500.html:8
321 msgid "Server error"
322 msgstr "Tjenerfeil"
323
324 #: templates/admin/500.html:12
325 msgid "Server error (500)"
326 msgstr "Tjenerfeil (500)"
327
328 #: templates/admin/500.html:15
329 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
330 msgstr "Tjenerfeil <em>(500)</em>"
331
332 #: templates/admin/500.html:16
333 msgid ""
334 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
335 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
336 msgstr ""
337 "Det har oppstått en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-"
338 "post, og vil bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
339
340 #: templates/admin/actions.html:4
341 msgid "Run the selected action"
342 msgstr "Utfør den valgte handlingen"
343
344 #: templates/admin/actions.html:4
345 msgid "Go"
346 msgstr "Gå"
347
348 #: templates/admin/actions.html:11
349 msgid "Click here to select the objects across all pages"
350 msgstr "Trykk her for å velge samtlige objekter fra alle sider"
351
352 #: templates/admin/actions.html:11
353 #, python-format
354 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
355 msgstr "Velg alle %(total_count)s %(module_name)s"
356
357 #: templates/admin/actions.html:13
358 msgid "Clear selection"
359 msgstr "Nullstill valg"
360
361 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
362 #, python-format
363 msgid "%(name)s"
364 msgstr "%(name)s"
365
366 #: templates/admin/base.html:28
367 msgid "Welcome,"
368 msgstr "Velkommen,"
369
370 #: templates/admin/base.html:33
371 #: templates/registration/password_change_done.html:4
372 #: templates/registration/password_change_form.html:5
373 msgid "Documentation"
374 msgstr "Dokumentasjon"
375
376 #: templates/admin/base.html:35
377 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
378 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
379 #: templates/registration/password_change_done.html:4
380 #: templates/registration/password_change_form.html:5
381 msgid "Change password"
382 msgstr "Endre passord"
383
384 #: templates/admin/base.html:36
385 #: templates/registration/password_change_done.html:4
386 #: templates/registration/password_change_form.html:5
387 msgid "Log out"
388 msgstr "Logg ut"
389
390 #: templates/admin/base_site.html:4
391 msgid "Django site admin"
392 msgstr "Django administrasjonsside"
393
394 #: templates/admin/base_site.html:7
395 msgid "Django administration"
396 msgstr "Django-administrasjon"
397
398 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
399 msgid "Add"
400 msgstr "Legg til"
401
402 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
403 msgid "History"
404 msgstr "Historikk"
405
406 #: templates/admin/change_form.html:35
407 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
408 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
409 msgid "View on site"
410 msgstr "Vis på nettsted"
411
412 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
413 #: templates/admin/login.html:18
414 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
415 #: templates/registration/password_change_form.html:21
416 msgid "Please correct the error below."
417 msgid_plural "Please correct the errors below."
418 msgstr[0] "Vennligst korriger feilen under."
419 msgstr[1] "Vennligst korriger feilene under."
420
421 #: templates/admin/change_list.html:60
422 #, python-format
423 msgid "Add %(name)s"
424 msgstr "Legg til ny %(name)s"
425
426 #: templates/admin/change_list.html:80
427 msgid "Filter"
428 msgstr "Filtrering"
429
430 #: templates/admin/change_list_results.html:17
431 msgid "Remove from sorting"
432 msgstr "Fjern fra sortering"
433
434 #: templates/admin/change_list_results.html:18
435 #, python-format
436 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
437 msgstr "Sorteringsprioritet: %(priority_number)s"
438
439 #: templates/admin/change_list_results.html:19
440 msgid "Toggle sorting"
441 msgstr "Slå av og på sortering"
442
443 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
444 #: templates/admin/submit_line.html:4
445 msgid "Delete"
446 msgstr "Slett"
447
448 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
449 #, python-format
450 msgid ""
451 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
452 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
453 "following types of objects:"
454 msgstr ""
455 "Om du sletter %(object_name)s «%(escaped_object)s», vil også relaterte "
456 "objekter slettes, men du har ikke tillatelse til å slette følgende "
457 "objekttyper:"
458
459 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
460 #, python-format
461 msgid ""
462 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
463 "following protected related objects:"
464 msgstr ""
465 "Sletting av %(object_name)s «%(escaped_object)s» krever sletting av følgende "
466 "beskyttede relaterte objekter:"
467
468 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
469 #, python-format
470 msgid ""
471 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
472 "All of the following related items will be deleted:"
473 msgstr ""
474 "Er du sikker på at du vil slette %(object_name)s «%(escaped_object)s»? Alle "
475 "de følgende relaterte objektene vil bli slettet:"
476
477 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
478 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
479 msgid "Yes, I'm sure"
480 msgstr "Ja, jeg er sikker"
481
482 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
483 msgid "Delete multiple objects"
484 msgstr "Slett flere objekter"
485
486 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
487 #, python-format
488 msgid ""
489 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
490 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
491 "types of objects:"
492 msgstr ""
493 "Sletting av det valgte %(objects_name)s ville resultere i sletting av "
494 "relaterte objekter, men kontoen din har ikke tillatelse til å slette "
495 "følgende objekttyper:"
496
497 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
498 #, python-format
499 msgid ""
500 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
501 "protected related objects:"
502 msgstr ""
503 "Sletting av det valgte %(objects_name)s ville kreve sletting av følgende "
504 "beskyttede relaterte objekter:"
505
506 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
507 #, python-format
508 msgid ""
509 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
510 "following objects and their related items will be deleted:"
511 msgstr ""
512 "Er du sikker på vil slette det valgte %(objects_name)s? De følgende "
513 "objektene og deres relaterte objekter vil bli slettet:"
514
515 #: templates/admin/filter.html:2
516 #, python-format
517 msgid " By %(filter_title)s "
518 msgstr "Etter %(filter_title)s "
519
520 #: templates/admin/index.html:18
521 #, python-format
522 msgid "Models available in the %(name)s application."
523 msgstr "Modeller tilgjengelig i %(name)s-applikasjonen."
524
525 #: templates/admin/index.html:35
526 msgid "Change"
527 msgstr "Endre"
528
529 #: templates/admin/index.html:45
530 msgid "You don't have permission to edit anything."
531 msgstr "Du har ikke rettigheter til å redigere noe."
532
533 #: templates/admin/index.html:53
534 msgid "Recent Actions"
535 msgstr "Siste handlinger"
536
537 #: templates/admin/index.html:54
538 msgid "My Actions"
539 msgstr "Mine handlinger"
540
541 #: templates/admin/index.html:58
542 msgid "None available"
543 msgstr "Ingen tilgjengelige"
544
545 #: templates/admin/index.html:72
546 msgid "Unknown content"
547 msgstr "Ukjent innhold"
548
549 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
550 msgid ""
551 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
552 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
553 "the appropriate user."
554 msgstr ""
555 "Noe er galt med databaseinstallasjonen din. Sørg for at databasetabellene er "
556 "opprettet og at brukeren har de nødvendige rettighetene."
557
558 #: templates/admin/login.html:34
559 msgid "Username:"
560 msgstr "Brukernavn:"
561
562 #: templates/admin/login.html:38
563 msgid "Password:"
564 msgstr "Passord:"
565
566 #: templates/admin/login.html:45
567 msgid "Forgotten your password or username?"
568 msgstr "Glemt brukernavnet eller passordet ditt?"
569
570 #: templates/admin/object_history.html:24
571 msgid "Date/time"
572 msgstr "Dato/tid"
573
574 #: templates/admin/object_history.html:25
575 msgid "User"
576 msgstr "Bruker"
577
578 #: templates/admin/object_history.html:26
579 msgid "Action"
580 msgstr "Handling"
581
582 #: templates/admin/object_history.html:40
583 msgid ""
584 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
585 "admin site."
586 msgstr ""
587 "Dette objektet har ingen endringshistorikk. Det ble sannsynligvis ikke lagt "
588 "til på denne administrasjonssiden."
589
590 #: templates/admin/pagination.html:10
591 msgid "Show all"
592 msgstr "Vis alle"
593
594 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
595 msgid "Save"
596 msgstr "Lagre"
597
598 #: templates/admin/search_form.html:7
599 msgid "Search"
600 msgstr "Søk"
601
602 #: templates/admin/search_form.html:9
603 #, python-format
604 msgid "%(counter)s result"
605 msgid_plural "%(counter)s results"
606 msgstr[0] "%(counter)s resultat"
607 msgstr[1] "%(counter)s resultater"
608
609 #: templates/admin/search_form.html:9
610 #, python-format
611 msgid "%(full_result_count)s total"
612 msgstr "%(full_result_count)s totalt"
613
614 #: templates/admin/submit_line.html:5
615 msgid "Save as new"
616 msgstr "Lagre som ny"
617
618 #: templates/admin/submit_line.html:6
619 msgid "Save and add another"
620 msgstr "Lagre og legg til ny"
621
622 #: templates/admin/submit_line.html:7
623 msgid "Save and continue editing"
624 msgstr "Lagre og fortsett å redigere"
625
626 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
627 msgid ""
628 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
629 "options."
630 msgstr ""
631 "Skriv først inn brukernavn og passord. Deretter vil du få mulighet til å "
632 "endre flere brukerinnstillinger."
633
634 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
635 msgid "Enter a username and password."
636 msgstr "Skriv inn brukernavn og passord."
637
638 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
639 #, python-format
640 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
641 msgstr "Skriv inn et nytt passord for brukeren <strong>%(username)s</strong>."
642
643 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
644 msgid "Password"
645 msgstr "Passord"
646
647 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
648 #: templates/registration/password_change_form.html:43
649 msgid "Password (again)"
650 msgstr "Passord (gjenta)"
651
652 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
653 msgid "Enter the same password as above, for verification."
654 msgstr "Skriv inn det samme passordet som ovenfor, for verifisering."
655
656 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
657 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
658 #, python-format
659 msgid "Add another %(verbose_name)s"
660 msgstr "Legg til ny %(verbose_name)s"
661
662 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
663 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
664 msgid "Remove"
665 msgstr "Fjern"
666
667 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
668 msgid "Delete?"
669 msgstr "Slette?"
670
671 #: templates/registration/logged_out.html:9
672 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
673 msgstr "Takk for i dag."
674
675 #: templates/registration/logged_out.html:11
676 msgid "Log in again"
677 msgstr "Logg inn igjen"
678
679 #: templates/registration/password_change_done.html:8
680 #: templates/registration/password_change_form.html:9
681 #: templates/registration/password_change_form.html:13
682 #: templates/registration/password_change_form.html:25
683 msgid "Password change"
684 msgstr "Endre passord"
685
686 #: templates/registration/password_change_done.html:12
687 #: templates/registration/password_change_done.html:16
688 msgid "Password change successful"
689 msgstr "Passord endret"
690
691 #: templates/registration/password_change_done.html:18
692 msgid "Your password was changed."
693 msgstr "Ditt passord ble endret."
694
695 #: templates/registration/password_change_form.html:27
696 msgid ""
697 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
698 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
699 msgstr ""
700 "Av sikkerhetsgrunner må du oppgi ditt gamle passord. Deretter oppgir du det "
701 "nye passordet ditt to ganger, slik at vi kan kontrollere at det er korrekt."
702
703 #: templates/registration/password_change_form.html:33
704 msgid "Old password"
705 msgstr "Gammelt passord"
706
707 #: templates/registration/password_change_form.html:38
708 msgid "New password"
709 msgstr "Nytt passord"
710
711 #: templates/registration/password_change_form.html:49
712 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
713 msgid "Change my password"
714 msgstr "Endre passord"
715
716 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
717 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
718 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
719 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
720 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
721 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
722 msgid "Password reset"
723 msgstr "Nullstill passord"
724
725 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
726 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
727 msgid "Password reset complete"
728 msgstr "Passord nullstilt"
729
730 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
731 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
732 msgstr "Passordet ditt er satt. Du kan nå logge inn."
733
734 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
735 msgid "Password reset confirmation"
736 msgstr "Bekreftelse på nullstilt passord"
737
738 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
739 msgid "Enter new password"
740 msgstr "Oppgi nytt passord"
741
742 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
743 msgid ""
744 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
745 "correctly."
746 msgstr ""
747 "Oppgi det nye passordet to ganger, for å sikre at det er skrevet korrekt."
748
749 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
750 msgid "New password:"
751 msgstr "Nytt passord:"
752
753 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
754 msgid "Confirm password:"
755 msgstr "Gjenta nytt passord:"
756
757 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
758 msgid "Password reset unsuccessful"
759 msgstr "Passordet ble ikke nullstilt"
760
761 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
762 msgid ""
763 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
764 "used.  Please request a new password reset."
765 msgstr ""
766 "Nullstillingslenken er ugyldig, kanskje fordi den allerede har vært brukt. "
767 "Vennligst nullstill passordet ditt på nytt."
768
769 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
770 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
771 msgid "Password reset successful"
772 msgstr "Passordet ble nullstilt"
773
774 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
775 msgid ""
776 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
777 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
778 msgstr ""
779 "Vi har sendt deg en e-post med instruksjoner for nullstilling av passord. Du "
780 "bør motta den om kort tid."
781
782 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
783 #, python-format
784 msgid ""
785 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
786 "user account at %(site_name)s."
787 msgstr ""
788 "Du har mottatt denne e-posten fordi du har bedt om nullstilling av passordet "
789 "ditt for kontoen på %(site_name)s."
790
791 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
792 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
793 msgstr "Vennligst gå til følgende side og velg et nytt passord:"
794
795 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
796 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
797 msgstr "Brukernavnet ditt, i tilfelle du har glemt det:"
798
799 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
800 msgid "Thanks for using our site!"
801 msgstr "Takk for at du bruker siden vår!"
802
803 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
804 #, python-format
805 msgid "The %(site_name)s team"
806 msgstr "Hilsen %(site_name)s"
807
808 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
809 msgid ""
810 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
811 "instructions for setting a new one."
812 msgstr ""
813 "Glemt passordet ditt? Oppgi e-postadressen din under, så sender vi deg en e-"
814 "post med instruksjoner for nullstilling av passord."
815
816 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
817 msgid "E-mail address:"
818 msgstr "E-postadresse:"
819
820 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
821 msgid "Reset my password"
822 msgstr "Nullstill mitt passord"
823
824 #: templatetags/admin_list.py:336
825 msgid "All dates"
826 msgstr "Alle datoer"
827
828 #: views/main.py:31
829 msgid "(None)"
830 msgstr "(Ingen)"
831
832 #: views/main.py:74
833 #, python-format
834 msgid "Select %s"
835 msgstr "Velg %s"
836
837 #: views/main.py:76
838 #, python-format
839 msgid "Select %s to change"
840 msgstr "Velg %s du ønsker å endre"