Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / ca / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Carles Barrobés <carles@barrobes.com>, 2011, 2012.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
12 "Last-Translator: Carles Barrobés <carles@barrobes.com>\n"
13 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "ca/)\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: actions.py:48
22 #, python-format
23 msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
24 msgstr "Eliminat/s %(count)d %(items)s satisfactòriament."
25
26 #: actions.py:60 options.py:1295
27 #, python-format
28 msgid "Cannot delete %(name)s"
29 msgstr "No es pot esborrar %(name)s"
30
31 #: actions.py:62 options.py:1297
32 msgid "Are you sure?"
33 msgstr "N'esteu segur?"
34
35 #: actions.py:83
36 #, python-format
37 msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
38 msgstr "Eliminar els %(verbose_name_plural)s seleccionats"
39
40 #: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
41 msgid "All"
42 msgstr "Tots"
43
44 #: filters.py:232
45 msgid "Yes"
46 msgstr "Sí"
47
48 #: filters.py:233
49 msgid "No"
50 msgstr "No"
51
52 #: filters.py:247
53 msgid "Unknown"
54 msgstr "Desconegut"
55
56 #: filters.py:306
57 msgid "Any date"
58 msgstr "Qualsevol data"
59
60 #: filters.py:307
61 msgid "Today"
62 msgstr "Avui"
63
64 #: filters.py:311
65 msgid "Past 7 days"
66 msgstr "Últims 7 dies"
67
68 #: filters.py:315
69 msgid "This month"
70 msgstr "Aquest mes"
71
72 #: filters.py:319
73 msgid "This year"
74 msgstr "Aquest any"
75
76 #: forms.py:9
77 msgid ""
78 "Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
79 "that both fields are case-sensitive."
80 msgstr ""
81 "Sisplau entreu el nom d'usuari i la contrasenya correctes per a un compte "
82 "administratiu. Tingueu en compte que es diferencien majúscules i minúscules "
83 "per als dos camps. "
84
85 #: forms.py:18
86 msgid "Please log in again, because your session has expired."
87 msgstr "Si us plau, entreu de nou perquè la vostra sessió ha caducat."
88
89 #: forms.py:37
90 #, python-format
91 msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
92 msgstr ""
93 "La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en el "
94 "seu lloc."
95
96 #: helpers.py:20
97 msgid "Action:"
98 msgstr "Acció:"
99
100 #: models.py:19
101 msgid "action time"
102 msgstr "moment de l'acció"
103
104 #: models.py:22
105 msgid "object id"
106 msgstr "id de l'objecte"
107
108 #: models.py:23
109 msgid "object repr"
110 msgstr "'repr' de l'objecte"
111
112 #: models.py:24
113 msgid "action flag"
114 msgstr "indicador de l'acció"
115
116 #: models.py:25
117 msgid "change message"
118 msgstr "missatge del canvi"
119
120 #: models.py:30
121 msgid "log entry"
122 msgstr "entrada del registre"
123
124 #: models.py:31
125 msgid "log entries"
126 msgstr "entrades del registre"
127
128 #: models.py:40
129 #, python-format
130 msgid "Added \"%(object)s\"."
131 msgstr "Afegit \"%(object)s\"."
132
133 #: models.py:42
134 #, python-format
135 msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136 msgstr "Modificat \"%(object)s\" - %(changes)s"
137
138 #: models.py:44
139 #, python-format
140 msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141 msgstr "Eliminat \"%(object)s.\""
142
143 #: models.py:46
144 msgid "LogEntry Object"
145 msgstr "Objecte entrada del registre"
146
147 #: options.py:150 options.py:166
148 msgid "None"
149 msgstr "cap"
150
151 #: options.py:671
152 #, python-format
153 msgid "Changed %s."
154 msgstr "Modificat %s."
155
156 #: options.py:671 options.py:681
157 msgid "and"
158 msgstr "i"
159
160 #: options.py:676
161 #, python-format
162 msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163 msgstr "Afegit %(name)s \"%(object)s\""
164
165 #: options.py:680
166 #, python-format
167 msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168 msgstr "Modificat %(list)s per a %(name)s \"%(object)s\"."
169
170 #: options.py:685
171 #, python-format
172 msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173 msgstr "Eliminat %(name)s \"%(object)s\"."
174
175 #: options.py:689
176 msgid "No fields changed."
177 msgstr "Cap camp modificat."
178
179 #: options.py:772
180 #, python-format
181 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" ha estat afegit/da amb èxit."
183
184 #: options.py:776 options.py:824
185 msgid "You may edit it again below."
186 msgstr "Podeu editar-lo de nou a sota."
187
188 #: options.py:788 options.py:837
189 #, python-format
190 msgid "You may add another %s below."
191 msgstr "Podeu afegir un altre %s a sota."
192
193 #: options.py:822
194 #, python-format
195 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196 msgstr "S'ha modificat amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s."
197
198 #: options.py:830
199 #, python-format
200 msgid ""
201 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202 msgstr ""
203 "S'ha afegit amb èxit el/la %(name)s \"%(obj)s\". Pot editar-lo de nou a sota."
204
205 #: options.py:899 options.py:1159
206 msgid ""
207 "Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
208 "been changed."
209 msgstr ""
210 "Heu de seleccionar els elements per poder realitzar-hi accions. No heu "
211 "seleccionat cap element."
212
213 #: options.py:918
214 msgid "No action selected."
215 msgstr "no heu seleccionat cap acció"
216
217 #: options.py:998
218 #, python-format
219 msgid "Add %s"
220 msgstr "Afegir %s"
221
222 #: options.py:1023 options.py:1267
223 #, python-format
224 msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
225 msgstr "No existeix cap objecte %(name)s amb la clau primària %(key)r."
226
227 #: options.py:1089
228 #, python-format
229 msgid "Change %s"
230 msgstr "Modificar %s"
231
232 #: options.py:1138
233 msgid "Database error"
234 msgstr "Error de base de dades"
235
236 #: options.py:1201
237 #, python-format
238 msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
239 msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
240 msgstr[0] "%(count)s %(name)s s'ha modificat amb èxit."
241 msgstr[1] "%(count)s %(name)s s'han modificat amb èxit."
242
243 #: options.py:1228
244 #, python-format
245 msgid "%(total_count)s selected"
246 msgid_plural "All %(total_count)s selected"
247 msgstr[0] "%(total_count)s seleccionat(s)"
248 msgstr[1] "Tots %(total_count)s seleccionat(s)"
249
250 #: options.py:1233
251 #, python-format
252 msgid "0 of %(cnt)s selected"
253 msgstr "0 de %(cnt)s seleccionats"
254
255 #: options.py:1283
256 #, python-format
257 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
258 msgstr "El/la %(name)s \"%(obj)s\" s'ha eliminat amb èxit."
259
260 #: options.py:1330
261 #, python-format
262 msgid "Change history: %s"
263 msgstr "Modificar històric: %s"
264
265 #: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
266 #: templates/registration/password_reset_complete.html:20
267 #: views/decorators.py:23
268 msgid "Log in"
269 msgstr "Iniciar sessió"
270
271 #: sites.py:380
272 msgid "Site administration"
273 msgstr "Administració del lloc"
274
275 #: sites.py:432
276 #, python-format
277 msgid "%s administration"
278 msgstr "Administració de %s"
279
280 #: widgets.py:87
281 msgid "Date:"
282 msgstr "Data:"
283
284 #: widgets.py:87
285 msgid "Time:"
286 msgstr "Hora:"
287
288 #: widgets.py:161
289 msgid "Lookup"
290 msgstr "Cercar"
291
292 #: widgets.py:267
293 msgid "Add Another"
294 msgstr "Afegir-ne un altre"
295
296 #: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
297 msgid "Page not found"
298 msgstr "No s'ha pogut trobar la pàgina"
299
300 #: templates/admin/404.html:10
301 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
302 msgstr "Ho sentim, però no s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada"
303
304 #: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
305 #: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
306 #: templates/admin/change_list.html:43
307 #: templates/admin/delete_confirmation.html:8
308 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
309 #: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
310 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
311 #: templates/registration/logged_out.html:5
312 #: templates/registration/password_change_done.html:7
313 #: templates/registration/password_change_form.html:8
314 #: templates/registration/password_reset_complete.html:7
315 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
316 #: templates/registration/password_reset_done.html:7
317 #: templates/registration/password_reset_form.html:7
318 msgid "Home"
319 msgstr "Inici"
320
321 #: templates/admin/500.html:8
322 msgid "Server error"
323 msgstr "Error del servidor"
324
325 #: templates/admin/500.html:12
326 msgid "Server error (500)"
327 msgstr "Error del servidor (500)"
328
329 #: templates/admin/500.html:15
330 msgid "Server Error <em>(500)</em>"
331 msgstr "Error del servidor <em>(500)</em>"
332
333 #: templates/admin/500.html:16
334 msgid ""
335 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
336 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
337 msgstr ""
338 "S'ha produït un error. Se n'ha informat els administradors del lloc per "
339 "correu electrònic, i hauria d'arreglar-se en breu. Gràcies per la vostra "
340 "paciència."
341
342 #: templates/admin/actions.html:4
343 msgid "Run the selected action"
344 msgstr "Executar l'acció seleccionada"
345
346 #: templates/admin/actions.html:4
347 msgid "Go"
348 msgstr "Anar"
349
350 #: templates/admin/actions.html:11
351 msgid "Click here to select the objects across all pages"
352 msgstr "Feu clic aquí per seleccionar els objectes a totes les pàgines"
353
354 #: templates/admin/actions.html:11
355 #, python-format
356 msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
357 msgstr "Seleccioneu tots %(total_count)s %(module_name)s"
358
359 #: templates/admin/actions.html:13
360 msgid "Clear selection"
361 msgstr "Netejar la selecció"
362
363 #: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
364 #, python-format
365 msgid "%(name)s"
366 msgstr "%(name)s"
367
368 #: templates/admin/base.html:28
369 msgid "Welcome,"
370 msgstr "Benvingut/da,"
371
372 #: templates/admin/base.html:33
373 #: templates/registration/password_change_done.html:4
374 #: templates/registration/password_change_form.html:5
375 msgid "Documentation"
376 msgstr "Documentació"
377
378 #: templates/admin/base.html:35
379 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
380 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
381 #: templates/registration/password_change_done.html:4
382 #: templates/registration/password_change_form.html:5
383 msgid "Change password"
384 msgstr "Canviar contrasenya"
385
386 #: templates/admin/base.html:36
387 #: templates/registration/password_change_done.html:4
388 #: templates/registration/password_change_form.html:5
389 msgid "Log out"
390 msgstr "Finalitzar sessió"
391
392 #: templates/admin/base_site.html:4
393 msgid "Django site admin"
394 msgstr "Lloc administratiu de Django"
395
396 #: templates/admin/base_site.html:7
397 msgid "Django administration"
398 msgstr "Administració de Django"
399
400 #: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
401 msgid "Add"
402 msgstr "Afegir"
403
404 #: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
405 msgid "History"
406 msgstr "Històric"
407
408 #: templates/admin/change_form.html:35
409 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
410 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
411 msgid "View on site"
412 msgstr "Veure al lloc"
413
414 #: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
415 #: templates/admin/login.html:18
416 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
417 #: templates/registration/password_change_form.html:21
418 msgid "Please correct the error below."
419 msgid_plural "Please correct the errors below."
420 msgstr[0] "Si us plau, corregiu l'error mostrat a sota."
421 msgstr[1] "Si us plau, corregiu els errors mostrats a sota."
422
423 #: templates/admin/change_list.html:60
424 #, python-format
425 msgid "Add %(name)s"
426 msgstr "Afegir %(name)s"
427
428 #: templates/admin/change_list.html:80
429 msgid "Filter"
430 msgstr "Filtre"
431
432 #: templates/admin/change_list_results.html:17
433 msgid "Remove from sorting"
434 msgstr "Treure de la ordenació"
435
436 #: templates/admin/change_list_results.html:18
437 #, python-format
438 msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
439 msgstr "Prioritat d'ordenació: %(priority_number)s"
440
441 #: templates/admin/change_list_results.html:19
442 msgid "Toggle sorting"
443 msgstr "Commutar ordenació"
444
445 #: templates/admin/delete_confirmation.html:12
446 #: templates/admin/submit_line.html:4
447 msgid "Delete"
448 msgstr "Eliminar"
449
450 #: templates/admin/delete_confirmation.html:19
451 #, python-format
452 msgid ""
453 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
454 "related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
455 "following types of objects:"
456 msgstr ""
457 "Eliminar el/la %(object_name)s '%(escaped_object)s' provocaria l'eliminació "
458 "d'objectes relacionats, però el vostre compte no te permisos per esborrar "
459 "els tipus d'objecte següents:"
460
461 #: templates/admin/delete_confirmation.html:27
462 #, python-format
463 msgid ""
464 "Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
465 "following protected related objects:"
466 msgstr ""
467 "Esborrar %(object_name)s '%(escaped_object)s' requeriria esborrar els "
468 "següents objectes relacionats protegits:"
469
470 #: templates/admin/delete_confirmation.html:35
471 #, python-format
472 msgid ""
473 "Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
474 "All of the following related items will be deleted:"
475 msgstr ""
476 "Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
477 "\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
478
479 #: templates/admin/delete_confirmation.html:40
480 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
481 msgid "Yes, I'm sure"
482 msgstr "Sí, n'estic segur"
483
484 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
485 msgid "Delete multiple objects"
486 msgstr "Eliminar múltiples objectes"
487
488 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
489 #, python-format
490 msgid ""
491 "Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
492 "objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
493 "types of objects:"
494 msgstr ""
495 "Esborrar els %(objects_name)s seleccionats faria que s'esborréssin objectes "
496 "relacionats, però el vostre compte no té permisos per esborrar els següents "
497 "tipus d'objectes:"
498
499 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
500 #, python-format
501 msgid ""
502 "Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
503 "protected related objects:"
504 msgstr ""
505 "Esborrar els %(objects_name)s seleccionats requeriria esborrar els següents "
506 "objectes relacionats protegits:"
507
508 #: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
509 #, python-format
510 msgid ""
511 "Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
512 "following objects and their related items will be deleted:"
513 msgstr ""
514 "N'esteu segur de voler esborrar els %(objects_name)s seleccionats? "
515 "S'esborraran tots els objects següents i els seus elements relacionats:"
516
517 #: templates/admin/filter.html:2
518 #, python-format
519 msgid " By %(filter_title)s "
520 msgstr "Per %(filter_title)s "
521
522 #: templates/admin/index.html:18
523 #, python-format
524 msgid "Models available in the %(name)s application."
525 msgstr "Models disponibles a l'aplicació %(name)s."
526
527 #: templates/admin/index.html:35
528 msgid "Change"
529 msgstr "Modificar"
530
531 #: templates/admin/index.html:45
532 msgid "You don't have permission to edit anything."
533 msgstr "No teniu permís per editar res."
534
535 #: templates/admin/index.html:53
536 msgid "Recent Actions"
537 msgstr "Accions recents"
538
539 #: templates/admin/index.html:54
540 msgid "My Actions"
541 msgstr "Les meves accions"
542
543 #: templates/admin/index.html:58
544 msgid "None available"
545 msgstr "Cap disponible"
546
547 #: templates/admin/index.html:72
548 msgid "Unknown content"
549 msgstr "Contingut desconegut"
550
551 #: templates/admin/invalid_setup.html:13
552 msgid ""
553 "Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
554 "database tables have been created, and make sure the database is readable by "
555 "the appropriate user."
556 msgstr ""
557 "Hi ha algun problema a la instal·lació de la vostra base de dades. Assegureu-"
558 "vos que s'han creat les taules adients, i que la base de dades és llegible "
559 "per l'usuari apropiat."
560
561 #: templates/admin/login.html:34
562 msgid "Username:"
563 msgstr "Nom d'usuari:"
564
565 #: templates/admin/login.html:38
566 msgid "Password:"
567 msgstr "Contrasenya:"
568
569 #: templates/admin/login.html:45
570 msgid "Forgotten your password or username?"
571 msgstr "Heu oblidat la vostra contrasenya o nom d'usuari?"
572
573 #: templates/admin/object_history.html:24
574 msgid "Date/time"
575 msgstr "Data/hora"
576
577 #: templates/admin/object_history.html:25
578 msgid "User"
579 msgstr "Usuari"
580
581 #: templates/admin/object_history.html:26
582 msgid "Action"
583 msgstr "Acció"
584
585 #: templates/admin/object_history.html:40
586 msgid ""
587 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
588 "admin site."
589 msgstr ""
590 "Aquest objecte no té historial de canvis. Probablement no es va afegir "
591 "utilitzant aquest lloc administratiu."
592
593 #: templates/admin/pagination.html:10
594 msgid "Show all"
595 msgstr "Mostrar tots"
596
597 #: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
598 msgid "Save"
599 msgstr "Desar"
600
601 #: templates/admin/search_form.html:7
602 msgid "Search"
603 msgstr "Cerca"
604
605 #: templates/admin/search_form.html:9
606 #, python-format
607 msgid "%(counter)s result"
608 msgid_plural "%(counter)s results"
609 msgstr[0] "%(counter)s resultat"
610 msgstr[1] "%(counter)s resultats"
611
612 #: templates/admin/search_form.html:9
613 #, python-format
614 msgid "%(full_result_count)s total"
615 msgstr "%(full_result_count)s en total"
616
617 #: templates/admin/submit_line.html:5
618 msgid "Save as new"
619 msgstr "Desar com a nou"
620
621 #: templates/admin/submit_line.html:6
622 msgid "Save and add another"
623 msgstr "Desar i afegir-ne un de nou"
624
625 #: templates/admin/submit_line.html:7
626 msgid "Save and continue editing"
627 msgstr "Desar i continuar editant"
628
629 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
630 msgid ""
631 "First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
632 "options."
633 msgstr ""
634 "Primer, entreu un nom d'usuari i una contrasenya. Després podreu editar més "
635 "opcions de l'usuari."
636
637 #: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
638 msgid "Enter a username and password."
639 msgstr "Introduïu un nom d'usuari i contrasenya."
640
641 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
642 #, python-format
643 msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
644 msgstr "Introduïu una contrasenya per l'usuari <strong>%(username)s</strong>"
645
646 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
647 msgid "Password"
648 msgstr "Contrasenya"
649
650 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
651 #: templates/registration/password_change_form.html:43
652 msgid "Password (again)"
653 msgstr "Contrasenya (de nou)"
654
655 #: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
656 msgid "Enter the same password as above, for verification."
657 msgstr "Introduïu la mateixa contrasenya de dalt, per fer-ne la verificació."
658
659 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
660 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
661 #, python-format
662 msgid "Add another %(verbose_name)s"
663 msgstr "Afegir un/a altre/a %(verbose_name)s."
664
665 #: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
666 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
667 msgid "Remove"
668 msgstr "Eliminar"
669
670 #: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
671 msgid "Delete?"
672 msgstr "Eliminar?"
673
674 #: templates/registration/logged_out.html:9
675 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
676 msgstr "Gràcies per passar una estona de qualitat al web durant el dia d'avui."
677
678 #: templates/registration/logged_out.html:11
679 msgid "Log in again"
680 msgstr "Iniciar sessió de nou"
681
682 #: templates/registration/password_change_done.html:8
683 #: templates/registration/password_change_form.html:9
684 #: templates/registration/password_change_form.html:13
685 #: templates/registration/password_change_form.html:25
686 msgid "Password change"
687 msgstr "Canvi de contrasenya"
688
689 #: templates/registration/password_change_done.html:12
690 #: templates/registration/password_change_done.html:16
691 msgid "Password change successful"
692 msgstr "Contrasenya canviada amb èxit"
693
694 #: templates/registration/password_change_done.html:18
695 msgid "Your password was changed."
696 msgstr "La seva contrasenya ha estat canviada."
697
698 #: templates/registration/password_change_form.html:27
699 msgid ""
700 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
701 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
702 msgstr ""
703 "Si us plau, introduïu la vostra contrasenya antiga, per seguretat, i tot "
704 "seguit introduïu la vostra contrasenya nova dues vegades per verificar que "
705 "l'heu escrita correctament."
706
707 #: templates/registration/password_change_form.html:33
708 msgid "Old password"
709 msgstr "Contrasenya antiga"
710
711 #: templates/registration/password_change_form.html:38
712 msgid "New password"
713 msgstr "Contrasenya nova"
714
715 #: templates/registration/password_change_form.html:49
716 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
717 msgid "Change my password"
718 msgstr "Canviar la meva contrasenya:"
719
720 #: templates/registration/password_reset_complete.html:8
721 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
722 #: templates/registration/password_reset_done.html:8
723 #: templates/registration/password_reset_form.html:8
724 #: templates/registration/password_reset_form.html:12
725 #: templates/registration/password_reset_form.html:16
726 msgid "Password reset"
727 msgstr "Restablir contrasenya"
728
729 #: templates/registration/password_reset_complete.html:12
730 #: templates/registration/password_reset_complete.html:16
731 msgid "Password reset complete"
732 msgstr "Contrasenya restablerta"
733
734 #: templates/registration/password_reset_complete.html:18
735 msgid "Your password has been set.  You may go ahead and log in now."
736 msgstr ""
737 "S'ha canviat la vostra contrasenya. Ara podeu continuar i iniciar sessió."
738
739 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
740 msgid "Password reset confirmation"
741 msgstr "Confirmació de restabliment de contrasenya"
742
743 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
744 msgid "Enter new password"
745 msgstr "Introduïu la nova contrasenya"
746
747 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
748 msgid ""
749 "Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
750 "correctly."
751 msgstr ""
752 "Si us plau, introduïu la vostra nova contrasenya dues vegades, per verificar "
753 "que l'heu escrita correctament."
754
755 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
756 msgid "New password:"
757 msgstr "Contrasenya nova:"
758
759 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
760 msgid "Confirm password:"
761 msgstr "Confirmar contrasenya:"
762
763 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
764 msgid "Password reset unsuccessful"
765 msgstr "Restabliment de contrasenya fallat"
766
767 #: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
768 msgid ""
769 "The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
770 "used.  Please request a new password reset."
771 msgstr ""
772 "L'enllaç de restabliment de contrasenya era invàlid, potser perquè ja s'ha "
773 "utilitzat. Si us plau, sol·liciteu un nou reestabliment de contrasenya."
774
775 #: templates/registration/password_reset_done.html:12
776 #: templates/registration/password_reset_done.html:16
777 msgid "Password reset successful"
778 msgstr "Restabliment de contrasenya amb èxit"
779
780 #: templates/registration/password_reset_done.html:18
781 msgid ""
782 "We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
783 "address you submitted. You should be receiving it shortly."
784 msgstr ""
785 "Us hem enviat les instruccions per canviar la vostra contrasenya a l'adreça "
786 "de correu electrònic que ens heu indicat. L'hauríeu de rebre en breu."
787
788 #: templates/registration/password_reset_email.html:2
789 #, python-format
790 msgid ""
791 "You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
792 "user account at %(site_name)s."
793 msgstr ""
794 "Heu rebut aquest correu perquè vau sol·licitar un reinici de contrasenya per "
795 "al vostre compte d'usuari a %(site_name)s."
796
797 #: templates/registration/password_reset_email.html:4
798 msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
799 msgstr "Si us plau, aneu a la pàgina següent i escolliu una nova contrasenya:"
800
801 #: templates/registration/password_reset_email.html:8
802 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
803 msgstr "El vostre nom d'usuari, en cas que l'hagueu oblidat:"
804
805 #: templates/registration/password_reset_email.html:10
806 msgid "Thanks for using our site!"
807 msgstr "Gràcies per fer ús del nostre lloc!"
808
809 #: templates/registration/password_reset_email.html:12
810 #, python-format
811 msgid "The %(site_name)s team"
812 msgstr "L'equip de %(site_name)s"
813
814 #: templates/registration/password_reset_form.html:18
815 msgid ""
816 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
817 "instructions for setting a new one."
818 msgstr ""
819 "Heu oblidat la vostra contrasenya? Introduïu la vostra adreça de correu "
820 "electrònic a sota, i us enviarem instruccions per canviar-la."
821
822 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
823 msgid "E-mail address:"
824 msgstr "Adreça de correu electrònic:"
825
826 #: templates/registration/password_reset_form.html:22
827 msgid "Reset my password"
828 msgstr "Restablir la meva contrasenya"
829
830 #: templatetags/admin_list.py:336
831 msgid "All dates"
832 msgstr "Totes les dates"
833
834 #: views/main.py:31
835 msgid "(None)"
836 msgstr "(Cap)"
837
838 #: views/main.py:74
839 #, python-format
840 msgid "Select %s"
841 msgstr "Seleccioneu %s"
842
843 #: views/main.py:76
844 #, python-format
845 msgid "Select %s to change"
846 msgstr "Seleccioneu %s per modificar"