Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / conf / locale / sq / LC_MESSAGES / django.po
1 # This file is distributed under the same license as the Django package.
2 #
3 # Translators:
4 # Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5 # Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Django\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:32+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:00+0000\n"
12 "Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
13 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
14 "sq/)\n"
15 "Language: sq\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21 #: conf/global_settings.py:48
22 msgid "Arabic"
23 msgstr "Arabe"
24
25 #: conf/global_settings.py:49
26 msgid "Azerbaijani"
27 msgstr ""
28
29 #: conf/global_settings.py:50
30 msgid "Bulgarian"
31 msgstr "Bulgare"
32
33 #: conf/global_settings.py:51
34 msgid "Bengali"
35 msgstr "Bengali"
36
37 #: conf/global_settings.py:52
38 msgid "Bosnian"
39 msgstr "Boshnjake"
40
41 #: conf/global_settings.py:53
42 msgid "Catalan"
43 msgstr "Katalane"
44
45 #: conf/global_settings.py:54
46 msgid "Czech"
47 msgstr "Çeke"
48
49 #: conf/global_settings.py:55
50 msgid "Welsh"
51 msgstr "Uellsiane"
52
53 #: conf/global_settings.py:56
54 msgid "Danish"
55 msgstr "Daneze"
56
57 #: conf/global_settings.py:57
58 msgid "German"
59 msgstr "Gjermane"
60
61 #: conf/global_settings.py:58
62 msgid "Greek"
63 msgstr "Greke"
64
65 #: conf/global_settings.py:59
66 msgid "English"
67 msgstr "Angleze"
68
69 #: conf/global_settings.py:60
70 msgid "British English"
71 msgstr "Anglishte Britanike"
72
73 #: conf/global_settings.py:61
74 msgid "Esperanto"
75 msgstr ""
76
77 #: conf/global_settings.py:62
78 msgid "Spanish"
79 msgstr "Spanjolle"
80
81 #: conf/global_settings.py:63
82 msgid "Argentinian Spanish"
83 msgstr "Spanjishte Argjentinase"
84
85 #: conf/global_settings.py:64
86 msgid "Mexican Spanish"
87 msgstr ""
88
89 #: conf/global_settings.py:65
90 msgid "Nicaraguan Spanish"
91 msgstr ""
92
93 #: conf/global_settings.py:66
94 msgid "Estonian"
95 msgstr "Estoneze"
96
97 #: conf/global_settings.py:67
98 msgid "Basque"
99 msgstr "Baske"
100
101 #: conf/global_settings.py:68
102 msgid "Persian"
103 msgstr "Persiane"
104
105 #: conf/global_settings.py:69
106 msgid "Finnish"
107 msgstr "Finlandeze"
108
109 #: conf/global_settings.py:70
110 msgid "French"
111 msgstr "Frënge"
112
113 #: conf/global_settings.py:71
114 msgid "Frisian"
115 msgstr "Frisiane"
116
117 #: conf/global_settings.py:72
118 msgid "Irish"
119 msgstr "Irlandeze"
120
121 #: conf/global_settings.py:73
122 msgid "Galician"
123 msgstr "Galike"
124
125 #: conf/global_settings.py:74
126 msgid "Hebrew"
127 msgstr "Hebraishte"
128
129 #: conf/global_settings.py:75
130 msgid "Hindi"
131 msgstr "Indiane"
132
133 #: conf/global_settings.py:76
134 msgid "Croatian"
135 msgstr "Kroate"
136
137 #: conf/global_settings.py:77
138 msgid "Hungarian"
139 msgstr "Hungareze"
140
141 #: conf/global_settings.py:78
142 msgid "Indonesian"
143 msgstr "Indoneziane"
144
145 #: conf/global_settings.py:79
146 msgid "Icelandic"
147 msgstr "Islandeze"
148
149 #: conf/global_settings.py:80
150 msgid "Italian"
151 msgstr "Italiane"
152
153 #: conf/global_settings.py:81
154 msgid "Japanese"
155 msgstr "Japoneze"
156
157 #: conf/global_settings.py:82
158 msgid "Georgian"
159 msgstr "Gjeorgjiane"
160
161 #: conf/global_settings.py:83
162 msgid "Kazakh"
163 msgstr ""
164
165 #: conf/global_settings.py:84
166 msgid "Khmer"
167 msgstr "Khmere"
168
169 #: conf/global_settings.py:85
170 msgid "Kannada"
171 msgstr "Kannada"
172
173 #: conf/global_settings.py:86
174 msgid "Korean"
175 msgstr "Koreane"
176
177 #: conf/global_settings.py:87
178 msgid "Lithuanian"
179 msgstr "Lituaneze"
180
181 #: conf/global_settings.py:88
182 msgid "Latvian"
183 msgstr "Latviane"
184
185 #: conf/global_settings.py:89
186 msgid "Macedonian"
187 msgstr "Maqedone"
188
189 #: conf/global_settings.py:90
190 msgid "Malayalam"
191 msgstr "Malajalame"
192
193 #: conf/global_settings.py:91
194 msgid "Mongolian"
195 msgstr "Mongoliane"
196
197 #: conf/global_settings.py:92
198 msgid "Norwegian Bokmal"
199 msgstr "Norvegjeze Bokmal"
200
201 #: conf/global_settings.py:93
202 msgid "Nepali"
203 msgstr ""
204
205 #: conf/global_settings.py:94
206 msgid "Dutch"
207 msgstr "Holandeze"
208
209 #: conf/global_settings.py:95
210 msgid "Norwegian Nynorsk"
211 msgstr "Norvegjeze Nynorsk"
212
213 #: conf/global_settings.py:96
214 msgid "Punjabi"
215 msgstr "Panxhabe"
216
217 #: conf/global_settings.py:97
218 msgid "Polish"
219 msgstr "Polake"
220
221 #: conf/global_settings.py:98
222 msgid "Portuguese"
223 msgstr "Portugeze"
224
225 #: conf/global_settings.py:99
226 msgid "Brazilian Portuguese"
227 msgstr "Portugeze Braziliane"
228
229 #: conf/global_settings.py:100
230 msgid "Romanian"
231 msgstr "Rumune"
232
233 #: conf/global_settings.py:101
234 msgid "Russian"
235 msgstr "Ruse"
236
237 #: conf/global_settings.py:102
238 msgid "Slovak"
239 msgstr "Slovake"
240
241 #: conf/global_settings.py:103
242 msgid "Slovenian"
243 msgstr "Slovene"
244
245 #: conf/global_settings.py:104
246 msgid "Albanian"
247 msgstr "Shqipe"
248
249 #: conf/global_settings.py:105
250 msgid "Serbian"
251 msgstr "Serbe"
252
253 #: conf/global_settings.py:106
254 msgid "Serbian Latin"
255 msgstr "Serbe Latine"
256
257 #: conf/global_settings.py:107
258 msgid "Swedish"
259 msgstr "Suedeze"
260
261 #: conf/global_settings.py:108
262 msgid "Swahili"
263 msgstr ""
264
265 #: conf/global_settings.py:109
266 msgid "Tamil"
267 msgstr "Tamileze"
268
269 #: conf/global_settings.py:110
270 msgid "Telugu"
271 msgstr "Telugu"
272
273 #: conf/global_settings.py:111
274 msgid "Thai"
275 msgstr "Tailandeze"
276
277 #: conf/global_settings.py:112
278 msgid "Turkish"
279 msgstr "Turke"
280
281 #: conf/global_settings.py:113
282 msgid "Tatar"
283 msgstr ""
284
285 #: conf/global_settings.py:114
286 msgid "Ukrainian"
287 msgstr "Ukrainase"
288
289 #: conf/global_settings.py:115
290 msgid "Urdu"
291 msgstr ""
292
293 #: conf/global_settings.py:116
294 msgid "Vietnamese"
295 msgstr "Vietnameze"
296
297 #: conf/global_settings.py:117
298 msgid "Simplified Chinese"
299 msgstr "Kineze e Thjeshtuar"
300
301 #: conf/global_settings.py:118
302 msgid "Traditional Chinese"
303 msgstr "Kineze Tradicionale"
304
305 #: core/validators.py:24 forms/fields.py:51
306 msgid "Enter a valid value."
307 msgstr "Jepni vlerë të vlefshme."
308
309 #: core/validators.py:99 forms/fields.py:601
310 msgid "This URL appears to be a broken link."
311 msgstr "Kjo URL duket se është lidhje e dëmtuar."
312
313 #: core/validators.py:131 forms/fields.py:600
314 msgid "Enter a valid URL."
315 msgstr "Jepni një URL të vlefshme."
316
317 #: core/validators.py:165 forms/fields.py:474
318 msgid "Enter a valid e-mail address."
319 msgstr "Jepni një adresë e-mail të vlefshme."
320
321 #: core/validators.py:168 forms/fields.py:1023
322 msgid ""
323 "Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
324 msgstr ""
325 "Jepni një 'slug' të vlefshëm, të përbërë nga shkronja, numra, nëvija ose "
326 "vija në mes."
327
328 #: core/validators.py:171 core/validators.py:188 forms/fields.py:997
329 msgid "Enter a valid IPv4 address."
330 msgstr "Jepni një vendndodhje të vlefshme IPv4."
331
332 #: core/validators.py:175 core/validators.py:189
333 msgid "Enter a valid IPv6 address."
334 msgstr ""
335
336 #: core/validators.py:184 core/validators.py:187
337 msgid "Enter a valid IPv4 or IPv6 address."
338 msgstr ""
339
340 #: core/validators.py:209 db/models/fields/__init__.py:638
341 msgid "Enter only digits separated by commas."
342 msgstr "Jepni vetëm shifra të ndara nga presje."
343
344 #: core/validators.py:215
345 #, python-format
346 msgid "Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s)."
347 msgstr ""
348 "Sigurohuni që kjo vlerë të jetë %(limit_value)s (është %(show_value)s)."
349
350 #: core/validators.py:233 forms/fields.py:209 forms/fields.py:262
351 #, python-format
352 msgid "Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s."
353 msgstr ""
354 "Sigurohuni që kjo vlerë të jetë më e vogël ose baraz me %(limit_value)s."
355
356 #: core/validators.py:238 forms/fields.py:210 forms/fields.py:263
357 #, python-format
358 msgid "Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s."
359 msgstr "Sigurohuni që kjo vlerë është më e madhe ose baraz me %(limit_value)s."
360
361 #: core/validators.py:244
362 #, python-format
363 msgid ""
364 "Ensure this value has at least %(limit_value)d characters (it has "
365 "%(show_value)d)."
366 msgstr ""
367 "Sigurohuni që kjo vlerë të ketë të paktën %(limit_value)d shenja (ka "
368 "%(show_value)d)."
369
370 #: core/validators.py:250
371 #, python-format
372 msgid ""
373 "Ensure this value has at most %(limit_value)d characters (it has "
374 "%(show_value)d)."
375 msgstr ""
376 "Sigurohuni që kjo vlerë të ketë e shumta %(limit_value)d shenja (ka "
377 "%(show_value)d)."
378
379 #: db/models/base.py:764
380 #, python-format
381 msgid "%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s."
382 msgstr "%(field_name)s duhet të jetë unike për %(date_field)s %(lookup)s."
383
384 #: db/models/base.py:787 forms/models.py:577
385 msgid "and"
386 msgstr " dhe "
387
388 #: db/models/base.py:788 db/models/fields/__init__.py:65
389 #, python-format
390 msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
391 msgstr "Ka tashmë një %(model_name)s me këtë %(field_label)s."
392
393 #: db/models/fields/__init__.py:62
394 #, python-format
395 msgid "Value %r is not a valid choice."
396 msgstr "Vlera %r nuk është zgjedhje e vlefshme."
397
398 #: db/models/fields/__init__.py:63
399 msgid "This field cannot be null."
400 msgstr "Kjo fushë nuk mund të jetë bosh."
401
402 #: db/models/fields/__init__.py:64
403 msgid "This field cannot be blank."
404 msgstr "Kjo fushë nuk mund të jetë e zbrazët."
405
406 #: db/models/fields/__init__.py:71
407 #, python-format
408 msgid "Field of type: %(field_type)s"
409 msgstr "Fushë e llojit: %(field_type)s"
410
411 #: db/models/fields/__init__.py:506 db/models/fields/__init__.py:961
412 msgid "Integer"
413 msgstr "Numër i plotë"
414
415 #: db/models/fields/__init__.py:510 db/models/fields/__init__.py:959
416 #, python-format
417 msgid "'%s' value must be an integer."
418 msgstr ""
419
420 #: db/models/fields/__init__.py:552
421 #, python-format
422 msgid "'%s' value must be either True or False."
423 msgstr ""
424
425 #: db/models/fields/__init__.py:554
426 msgid "Boolean (Either True or False)"
427 msgstr "Buleane (Ose True, ose False)"
428
429 #: db/models/fields/__init__.py:605
430 #, python-format
431 msgid "String (up to %(max_length)s)"
432 msgstr "Varg (deri në %(max_length)s)"
433
434 #: db/models/fields/__init__.py:633
435 msgid "Comma-separated integers"
436 msgstr "Numra të plotë të ndarë me presje"
437
438 #: db/models/fields/__init__.py:647
439 #, python-format
440 msgid "'%s' value has an invalid date format. It must be in YYYY-MM-DD format."
441 msgstr ""
442
443 #: db/models/fields/__init__.py:649 db/models/fields/__init__.py:734
444 #, python-format
445 msgid ""
446 "'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD) but it is an invalid date."
447 msgstr ""
448
449 #: db/models/fields/__init__.py:652
450 msgid "Date (without time)"
451 msgstr "Datë (pa kohë)"
452
453 #: db/models/fields/__init__.py:732
454 #, python-format
455 msgid ""
456 "'%s' value has an invalid format. It must be in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[."
457 "uuuuuu]][TZ] format."
458 msgstr ""
459
460 #: db/models/fields/__init__.py:736
461 #, python-format
462 msgid ""
463 "'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ]) but "
464 "it is an invalid date/time."
465 msgstr ""
466
467 #: db/models/fields/__init__.py:740
468 msgid "Date (with time)"
469 msgstr "Datë (me kohë)"
470
471 #: db/models/fields/__init__.py:831
472 #, python-format
473 msgid "'%s' value must be a decimal number."
474 msgstr ""
475
476 #: db/models/fields/__init__.py:833
477 msgid "Decimal number"
478 msgstr "Numër dhjetor"
479
480 #: db/models/fields/__init__.py:890
481 msgid "E-mail address"
482 msgstr "Adresë e-mail"
483
484 #: db/models/fields/__init__.py:906
485 msgid "File path"
486 msgstr "Shteg kartele"
487
488 #: db/models/fields/__init__.py:930
489 #, python-format
490 msgid "'%s' value must be a float."
491 msgstr ""
492
493 #: db/models/fields/__init__.py:932
494 msgid "Floating point number"
495 msgstr ""
496
497 #: db/models/fields/__init__.py:993
498 msgid "Big (8 byte) integer"
499 msgstr "Numër i plotë i madh (8 bajte)"
500
501 #: db/models/fields/__init__.py:1007
502 msgid "IPv4 address"
503 msgstr ""
504
505 #: db/models/fields/__init__.py:1023
506 msgid "IP address"
507 msgstr "Adresë IP"
508
509 #: db/models/fields/__init__.py:1065
510 #, python-format
511 msgid "'%s' value must be either None, True or False."
512 msgstr ""
513
514 #: db/models/fields/__init__.py:1067
515 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
516 msgstr "Buleane (Ose True, ose False, ose None)"
517
518 #: db/models/fields/__init__.py:1116
519 msgid "Positive integer"
520 msgstr ""
521
522 #: db/models/fields/__init__.py:1127
523 msgid "Positive small integer"
524 msgstr ""
525
526 #: db/models/fields/__init__.py:1138
527 #, python-format
528 msgid "Slug (up to %(max_length)s)"
529 msgstr ""
530
531 #: db/models/fields/__init__.py:1156
532 msgid "Small integer"
533 msgstr ""
534
535 #: db/models/fields/__init__.py:1162
536 msgid "Text"
537 msgstr "Tekst"
538
539 #: db/models/fields/__init__.py:1180
540 #, python-format
541 msgid ""
542 "'%s' value has an invalid format. It must be in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
543 msgstr ""
544
545 #: db/models/fields/__init__.py:1182
546 #, python-format
547 msgid ""
548 "'%s' value has the correct format (HH:MM[:ss[.uuuuuu]]) but it is an invalid "
549 "time."
550 msgstr ""
551
552 #: db/models/fields/__init__.py:1185
553 msgid "Time"
554 msgstr "Kohë"
555
556 #: db/models/fields/__init__.py:1249
557 msgid "URL"
558 msgstr "URL"
559
560 #: db/models/fields/files.py:214
561 msgid "File"
562 msgstr ""
563
564 #: db/models/fields/files.py:321
565 msgid "Image"
566 msgstr ""
567
568 #: db/models/fields/related.py:903
569 #, python-format
570 msgid "Model %(model)s with pk %(pk)r does not exist."
571 msgstr "Modeli %(model)s me pk %(pk)r nuk ekziston."
572
573 #: db/models/fields/related.py:905
574 msgid "Foreign Key (type determined by related field)"
575 msgstr "Kyç i Jashtëm (lloj i përcaktuar nga fusha përkatëse)"
576
577 #: db/models/fields/related.py:1033
578 msgid "One-to-one relationship"
579 msgstr "Marrëdhënie një-për-një"
580
581 #: db/models/fields/related.py:1096
582 msgid "Many-to-many relationship"
583 msgstr "Marrëdhënie shumë-për-shumë"
584
585 #: db/models/fields/related.py:1120
586 msgid ""
587 "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
588 msgstr ""
589 "Mbani të shtypur \"Control\", ose \"Command\" në Mac, për të përzgjedhur më "
590 "shumë se një."
591
592 #: forms/fields.py:50
593 msgid "This field is required."
594 msgstr "Kjo fushë është e domosdoshme."
595
596 #: forms/fields.py:208
597 msgid "Enter a whole number."
598 msgstr "Jepni një numër të tërë."
599
600 #: forms/fields.py:240 forms/fields.py:261
601 msgid "Enter a number."
602 msgstr "Jepni një numër."
603
604 #: forms/fields.py:264
605 #, python-format
606 msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
607 msgstr "Sigurohuni që nuk ka më  tepër se %s shifra gjithsej."
608
609 #: forms/fields.py:265
610 #, python-format
611 msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
612 msgstr "Sigurohuni që nuk ka më shumë se %s vende dhjetore."
613
614 #: forms/fields.py:266
615 #, python-format
616 msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
617 msgstr "Sigurohuni që nuk ka më tepër se %s shifra para presjes dhjetore."
618
619 #: forms/fields.py:365 forms/fields.py:963
620 msgid "Enter a valid date."
621 msgstr "Jepni një datë të vlefshme."
622
623 #: forms/fields.py:388 forms/fields.py:964
624 msgid "Enter a valid time."
625 msgstr "Jepni një kohë të vlefshme."
626
627 #: forms/fields.py:409
628 msgid "Enter a valid date/time."
629 msgstr "Jepni një datë/kohë të vlefshme."
630
631 #: forms/fields.py:485
632 msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
633 msgstr ""
634 "Nuk u parashtrua ndonjë kartelë. Kontrolloni llojin e kodimit te forma."
635
636 #: forms/fields.py:486
637 msgid "No file was submitted."
638 msgstr "Nuk u parashtrua kartelë."
639
640 #: forms/fields.py:487
641 msgid "The submitted file is empty."
642 msgstr "Kartela e parashtruar është bosh."
643
644 #: forms/fields.py:488
645 #, python-format
646 msgid ""
647 "Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
648 msgstr ""
649 "Sigurohuni që ky emër kartele ka e shumta %(max)d shenja (ka %(length)d)."
650
651 #: forms/fields.py:489
652 msgid "Please either submit a file or check the clear checkbox, not both."
653 msgstr ""
654 "Ju lutem, ose parashtroni një kartelë, ose i vini shenjë kutizës për "
655 "pastrim, jo që të dyja."
656
657 #: forms/fields.py:544
658 msgid ""
659 "Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
660 "corrupted image."
661 msgstr ""
662 "Ngarkoni një figurë të vlefshme. Kartela që ngarkuat ose nuk qe figurë, ose "
663 "qe figurë e dëmtuar."
664
665 #: forms/fields.py:689 forms/fields.py:769
666 #, python-format
667 msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
668 msgstr ""
669 "Përzgjidhni një zgjedhje të vlefshme. %(value)s nuk është nga zgjedhjet e "
670 "mundshme."
671
672 #: forms/fields.py:770 forms/fields.py:858 forms/models.py:999
673 msgid "Enter a list of values."
674 msgstr "Jepni një listë vlerash."
675
676 #: forms/formsets.py:317 forms/formsets.py:319
677 msgid "Order"
678 msgstr "Rend"
679
680 #: forms/formsets.py:321
681 msgid "Delete"
682 msgstr "Fshije"
683
684 #: forms/models.py:571
685 #, python-format
686 msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s."
687 msgstr "Ju lutem, ndreqni të dhënat dyfishe për %(field)s."
688
689 #: forms/models.py:575
690 #, python-format
691 msgid "Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique."
692 msgstr ""
693 "Ju lutem, ndreqni të dhënat dyfishe për %(field)s, të cilat duhet të jenë "
694 "unike."
695
696 #: forms/models.py:581
697 #, python-format
698 msgid ""
699 "Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique "
700 "for the %(lookup)s in %(date_field)s."
701 msgstr ""
702 "Ju lutem, ndreqni të dhënat dyfishe për %(field_name)s të cilat duhet të "
703 "jenë unike për %(lookup)s te %(date_field)s."
704
705 #: forms/models.py:589
706 msgid "Please correct the duplicate values below."
707 msgstr "Ju lutem, ndreqni vlerat dyfishe më poshtë."
708
709 #: forms/models.py:849
710 msgid "The inline foreign key did not match the parent instance primary key."
711 msgstr ""
712 "Kyçi i jashtëm \"inline\" nuk u përputh me kyçin parësor të instancës mëmë."
713
714 #: forms/models.py:910
715 msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
716 msgstr ""
717 "Përzgjidhni një zgjedhje të vlefshme. Ajo zgjedhje nuk është një nga "
718 "zgjedhjet e mundshme."
719
720 #: forms/models.py:1000
721 #, python-format
722 msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
723 msgstr ""
724 "Përzgjidhni një zgjedhje të vlefshme. %s nuk është një nga zgjedhjet e "
725 "mundshme."
726
727 #: forms/models.py:1002
728 #, python-format
729 msgid "\"%s\" is not a valid value for a primary key."
730 msgstr "\"%s\" nuk është vlerë e vlefshme për kyç primar."
731
732 #: forms/util.py:70
733 #, python-format
734 msgid ""
735 "%(datetime)s couldn't be interpreted in time zone %(current_timezone)s; it "
736 "may be ambiguous or it may not exist."
737 msgstr ""
738
739 #: forms/widgets.py:325
740 msgid "Currently"
741 msgstr "Tani"
742
743 #: forms/widgets.py:326
744 msgid "Change"
745 msgstr "Ndryshoje"
746
747 #: forms/widgets.py:327
748 msgid "Clear"
749 msgstr "Pastroje"
750
751 #: forms/widgets.py:582
752 msgid "Unknown"
753 msgstr "E panjohur"
754
755 #: forms/widgets.py:583
756 msgid "Yes"
757 msgstr "Po"
758
759 #: forms/widgets.py:584
760 msgid "No"
761 msgstr "Jo"
762
763 #: template/defaultfilters.py:797
764 msgid "yes,no,maybe"
765 msgstr "po,jo,ndoshta"
766
767 #: template/defaultfilters.py:825 template/defaultfilters.py:830
768 #, python-format
769 msgid "%(size)d byte"
770 msgid_plural "%(size)d bytes"
771 msgstr[0] "%(size)d bajt"
772 msgstr[1] "%(size)d bajte"
773
774 #: template/defaultfilters.py:832
775 #, python-format
776 msgid "%s KB"
777 msgstr ""
778
779 #: template/defaultfilters.py:834
780 #, python-format
781 msgid "%s MB"
782 msgstr ""
783
784 #: template/defaultfilters.py:836
785 #, python-format
786 msgid "%s GB"
787 msgstr ""
788
789 #: template/defaultfilters.py:838
790 #, python-format
791 msgid "%s TB"
792 msgstr ""
793
794 #: template/defaultfilters.py:839
795 #, python-format
796 msgid "%s PB"
797 msgstr ""
798
799 #: utils/dateformat.py:45
800 msgid "p.m."
801 msgstr "p.m."
802
803 #: utils/dateformat.py:46
804 msgid "a.m."
805 msgstr "a.m."
806
807 #: utils/dateformat.py:51
808 msgid "PM"
809 msgstr "PM"
810
811 #: utils/dateformat.py:52
812 msgid "AM"
813 msgstr "AM"
814
815 #: utils/dateformat.py:101
816 msgid "midnight"
817 msgstr "mesnatë"
818
819 #: utils/dateformat.py:103
820 msgid "noon"
821 msgstr "meditë"
822
823 #: utils/dates.py:6
824 msgid "Monday"
825 msgstr "E hënë"
826
827 #: utils/dates.py:6
828 msgid "Tuesday"
829 msgstr "E martë"
830
831 #: utils/dates.py:6
832 msgid "Wednesday"
833 msgstr "E mërkurë"
834
835 #: utils/dates.py:6
836 msgid "Thursday"
837 msgstr "E enjte"
838
839 #: utils/dates.py:6
840 msgid "Friday"
841 msgstr "E premte"
842
843 #: utils/dates.py:7
844 msgid "Saturday"
845 msgstr "E shtunë"
846
847 #: utils/dates.py:7
848 msgid "Sunday"
849 msgstr "E dielë"
850
851 #: utils/dates.py:10
852 msgid "Mon"
853 msgstr "Hën"
854
855 #: utils/dates.py:10
856 msgid "Tue"
857 msgstr "Mar"
858
859 #: utils/dates.py:10
860 msgid "Wed"
861 msgstr "Mër"
862
863 #: utils/dates.py:10
864 msgid "Thu"
865 msgstr "Enj"
866
867 #: utils/dates.py:10
868 msgid "Fri"
869 msgstr "Pre"
870
871 #: utils/dates.py:11
872 msgid "Sat"
873 msgstr "Sht"
874
875 #: utils/dates.py:11
876 msgid "Sun"
877 msgstr "Die"
878
879 #: utils/dates.py:18
880 msgid "January"
881 msgstr "Janar"
882
883 #: utils/dates.py:18
884 msgid "February"
885 msgstr "Shkurt"
886
887 #: utils/dates.py:18
888 msgid "March"
889 msgstr "Mars"
890
891 #: utils/dates.py:18
892 msgid "April"
893 msgstr "Prill"
894
895 #: utils/dates.py:18
896 msgid "May"
897 msgstr "Maj"
898
899 #: utils/dates.py:18
900 msgid "June"
901 msgstr "Qershor"
902
903 #: utils/dates.py:19
904 msgid "July"
905 msgstr "Korrik"
906
907 #: utils/dates.py:19
908 msgid "August"
909 msgstr "Gusht"
910
911 #: utils/dates.py:19
912 msgid "September"
913 msgstr "Shtator"
914
915 #: utils/dates.py:19
916 msgid "October"
917 msgstr "Tetor"
918
919 #: utils/dates.py:19
920 msgid "November"
921 msgstr "Nëntor"
922
923 #: utils/dates.py:20
924 msgid "December"
925 msgstr "Dhjetor"
926
927 #: utils/dates.py:23
928 msgid "jan"
929 msgstr "jan"
930
931 #: utils/dates.py:23
932 msgid "feb"
933 msgstr "shk"
934
935 #: utils/dates.py:23
936 msgid "mar"
937 msgstr "mar"
938
939 #: utils/dates.py:23
940 msgid "apr"
941 msgstr "pri"
942
943 #: utils/dates.py:23
944 msgid "may"
945 msgstr "maj"
946
947 #: utils/dates.py:23
948 msgid "jun"
949 msgstr "qer"
950
951 #: utils/dates.py:24
952 msgid "jul"
953 msgstr "kor"
954
955 #: utils/dates.py:24
956 msgid "aug"
957 msgstr "gus"
958
959 #: utils/dates.py:24
960 msgid "sep"
961 msgstr "sht"
962
963 #: utils/dates.py:24
964 msgid "oct"
965 msgstr "oct"
966
967 #: utils/dates.py:24
968 msgid "nov"
969 msgstr "nën"
970
971 #: utils/dates.py:24
972 msgid "dec"
973 msgstr "dhj"
974
975 #: utils/dates.py:31
976 msgctxt "abbrev. month"
977 msgid "Jan."
978 msgstr "Jan."
979
980 #: utils/dates.py:32
981 msgctxt "abbrev. month"
982 msgid "Feb."
983 msgstr "Shk."
984
985 #: utils/dates.py:33
986 msgctxt "abbrev. month"
987 msgid "March"
988 msgstr "Mars"
989
990 #: utils/dates.py:34
991 msgctxt "abbrev. month"
992 msgid "April"
993 msgstr "Prill"
994
995 #: utils/dates.py:35
996 msgctxt "abbrev. month"
997 msgid "May"
998 msgstr "Maj"
999
1000 #: utils/dates.py:36
1001 msgctxt "abbrev. month"
1002 msgid "June"
1003 msgstr "Qershor"
1004
1005 #: utils/dates.py:37
1006 msgctxt "abbrev. month"
1007 msgid "July"
1008 msgstr "Korrik"
1009
1010 #: utils/dates.py:38
1011 msgctxt "abbrev. month"
1012 msgid "Aug."
1013 msgstr "Gus."
1014
1015 #: utils/dates.py:39
1016 msgctxt "abbrev. month"
1017 msgid "Sept."
1018 msgstr "Shta."
1019
1020 #: utils/dates.py:40
1021 msgctxt "abbrev. month"
1022 msgid "Oct."
1023 msgstr "Tet."
1024
1025 #: utils/dates.py:41
1026 msgctxt "abbrev. month"
1027 msgid "Nov."
1028 msgstr "Nën."
1029
1030 #: utils/dates.py:42
1031 msgctxt "abbrev. month"
1032 msgid "Dec."
1033 msgstr "Dhj."
1034
1035 #: utils/dates.py:45
1036 msgctxt "alt. month"
1037 msgid "January"
1038 msgstr "Janar"
1039
1040 #: utils/dates.py:46
1041 msgctxt "alt. month"
1042 msgid "February"
1043 msgstr "Shkurt"
1044
1045 #: utils/dates.py:47
1046 msgctxt "alt. month"
1047 msgid "March"
1048 msgstr "Mars"
1049
1050 #: utils/dates.py:48
1051 msgctxt "alt. month"
1052 msgid "April"
1053 msgstr "Prill"
1054
1055 #: utils/dates.py:49
1056 msgctxt "alt. month"
1057 msgid "May"
1058 msgstr "Maj"
1059
1060 #: utils/dates.py:50
1061 msgctxt "alt. month"
1062 msgid "June"
1063 msgstr "Qershor"
1064
1065 #: utils/dates.py:51
1066 msgctxt "alt. month"
1067 msgid "July"
1068 msgstr "Korrik"
1069
1070 #: utils/dates.py:52
1071 msgctxt "alt. month"
1072 msgid "August"
1073 msgstr "Gusht"
1074
1075 #: utils/dates.py:53
1076 msgctxt "alt. month"
1077 msgid "September"
1078 msgstr "Shtator"
1079
1080 #: utils/dates.py:54
1081 msgctxt "alt. month"
1082 msgid "October"
1083 msgstr "Tetor"
1084
1085 #: utils/dates.py:55
1086 msgctxt "alt. month"
1087 msgid "November"
1088 msgstr "Nëntor"
1089
1090 #: utils/dates.py:56
1091 msgctxt "alt. month"
1092 msgid "December"
1093 msgstr "Dhjetor"
1094
1095 #: utils/text.py:65
1096 #, python-format
1097 msgctxt "String to return when truncating text"
1098 msgid "%(truncated_text)s..."
1099 msgstr ""
1100
1101 #: utils/text.py:234
1102 msgid "or"
1103 msgstr "ose"
1104
1105 #. Translators: This string is used as a separator between list elements
1106 #: utils/text.py:251
1107 msgid ", "
1108 msgstr ", "
1109
1110 #: utils/timesince.py:20
1111 msgid "year"
1112 msgid_plural "years"
1113 msgstr[0] "vit"
1114 msgstr[1] "vite"
1115
1116 #: utils/timesince.py:21
1117 msgid "month"
1118 msgid_plural "months"
1119 msgstr[0] "muaj"
1120 msgstr[1] "muaj"
1121
1122 #: utils/timesince.py:22
1123 msgid "week"
1124 msgid_plural "weeks"
1125 msgstr[0] "javë"
1126 msgstr[1] "javë"
1127
1128 #: utils/timesince.py:23
1129 msgid "day"
1130 msgid_plural "days"
1131 msgstr[0] "ditë"
1132 msgstr[1] "ditë"
1133
1134 #: utils/timesince.py:24
1135 msgid "hour"
1136 msgid_plural "hours"
1137 msgstr[0] "orë"
1138 msgstr[1] "orë"
1139
1140 #: utils/timesince.py:25
1141 msgid "minute"
1142 msgid_plural "minutes"
1143 msgstr[0] "minutë"
1144 msgstr[1] "minuta"
1145
1146 #: utils/timesince.py:41
1147 msgid "minutes"
1148 msgstr "minuta"
1149
1150 #: utils/timesince.py:46
1151 #, python-format
1152 msgid "%(number)d %(type)s"
1153 msgstr "%(number)d %(type)s"
1154
1155 #: utils/timesince.py:52
1156 #, python-format
1157 msgid ", %(number)d %(type)s"
1158 msgstr ", %(number)d %(type)s"
1159
1160 #: views/static.py:52
1161 msgid "Directory indexes are not allowed here."
1162 msgstr ""
1163
1164 #: views/static.py:54
1165 #, python-format
1166 msgid "\"%(path)s\" does not exist"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: views/static.py:95
1170 #, python-format
1171 msgid "Index of %(directory)s"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: views/generic/create_update.py:121
1175 #, python-format
1176 msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
1177 msgstr "%(verbose_name)s u krijua me sukses."
1178
1179 #: views/generic/create_update.py:164
1180 #, python-format
1181 msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
1182 msgstr "%(verbose_name)s u përditësua me sukses."
1183
1184 #: views/generic/create_update.py:207
1185 #, python-format
1186 msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
1187 msgstr "%(verbose_name)s u fshi."
1188
1189 #: views/generic/dates.py:33
1190 msgid "No year specified"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: views/generic/dates.py:58
1194 msgid "No month specified"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: views/generic/dates.py:99
1198 msgid "No day specified"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: views/generic/dates.py:138
1202 msgid "No week specified"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: views/generic/dates.py:198 views/generic/dates.py:215
1206 #, python-format
1207 msgid "No %(verbose_name_plural)s available"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: views/generic/dates.py:467
1211 #, python-format
1212 msgid ""
1213 "Future %(verbose_name_plural)s not available because %(class_name)s."
1214 "allow_future is False."
1215 msgstr ""
1216
1217 #: views/generic/dates.py:501
1218 #, python-format
1219 msgid "Invalid date string '%(datestr)s' given format '%(format)s'"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: views/generic/detail.py:51
1223 #, python-format
1224 msgid "No %(verbose_name)s found matching the query"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: views/generic/list.py:45
1228 msgid "Page is not 'last', nor can it be converted to an int."
1229 msgstr ""
1230
1231 #: views/generic/list.py:50
1232 #, python-format
1233 msgid "Invalid page (%(page_number)s)"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: views/generic/list.py:117
1237 #, python-format
1238 msgid "Empty list and '%(class_name)s.allow_empty' is False."
1239 msgstr ""