Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sv / LC_MESSAGES / djangojs.po
... / ...
CommitLineData
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Andreas Pelme <andreas@pelme.se>, 2012.
5# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
6# Mattias Jansson <mattias@colourandcode.se>, 2011.
7# Samuel Linde <samuel@linde.im>, 2011.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Django\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
14"Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>\n"
15"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16"sv/)\n"
17"Language: sv\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23#: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
24#, c-format
25msgid "Available %s"
26msgstr "Tillgängliga %s"
27
28#: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
29#, c-format
30msgid ""
31"This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
32"the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
33msgstr ""
34"Detta är listan med tillgängliga %s. Du kan välja ut vissa genom att markera "
35"dem i rutan nedan och sedan klicka på \"Välj\"-knapparna mellan de två "
36"rutorna."
37
38#: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
39#, c-format
40msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
41msgstr "Skriv i denna ruta för att filtrera listan av tillgängliga %s."
42
43#: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
44msgid "Filter"
45msgstr "Filter"
46
47#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
48msgid "Choose all"
49msgstr "Välj alla"
50
51#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
52#, c-format
53msgid "Click to choose all %s at once."
54msgstr "Klicka för att välja alla %s på en gång."
55
56#: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
57msgid "Choose"
58msgstr "Välj"
59
60#: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
61msgid "Remove"
62msgstr "Ta bort"
63
64#: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
65#, c-format
66msgid "Chosen %s"
67msgstr "Välj %s"
68
69#: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
70#, c-format
71msgid ""
72"This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
73"box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
74msgstr ""
75"Detta är listan med utvalda %s. Du kan ta bort vissa genom att markera dem i "
76"rutan nedan och sedan klicka på \"Ta bort\"-pilen mellan de två rutorna."
77
78#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
79msgid "Remove all"
80msgstr "Ta bort alla"
81
82#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
83#, c-format
84msgid "Click to remove all chosen %s at once."
85msgstr "Klicka för att ta bort alla valda %s på en gång."
86
87#: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
88msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
89msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
90msgstr[0] "%(sel)s av %(cnt)s markerade"
91msgstr[1] "%(sel)s av %(cnt)s markerade"
92
93#: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
94msgid ""
95"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
96"action, your unsaved changes will be lost."
97msgstr ""
98"Du har ändringar som inte sparats i enskilda redigerbara fält. Om du kör en "
99"operation kommer de ändringar som inte sparats att gå förlorade."
100
101#: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
102msgid ""
103"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
104"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
105"action."
106msgstr ""
107"Du har markerat en operation, men du har inte sparat sparat dina ändringar "
108"till enskilda fält ännu. Var vänlig klicka OK för att spara. Du kommer att "
109"behöva köra operationen på nytt."
110
111#: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
112msgid ""
113"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
114"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
115"button."
116msgstr ""
117"Du har markerat en operation och du har inte gjort några ändringar i "
118"enskilda fält. Du letar antagligen efter Utför-knappen snarare än Spara."
119
120#: static/admin/js/calendar.js:26
121msgid ""
122"January February March April May June July August September October November "
123"December"
124msgstr ""
125"Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November "
126"December"
127
128#: static/admin/js/calendar.js:27
129msgid "S M T W T F S"
130msgstr "S M T O T F L"
131
132#: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
133#: static/admin/js/collapse.min.js:1
134msgid "Show"
135msgstr "Visa"
136
137#: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
138msgid "Hide"
139msgstr "Göm"
140
141#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
142#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
143msgid "Now"
144msgstr "Nu"
145
146#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
147msgid "Clock"
148msgstr "Klocka"
149
150#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
151msgid "Choose a time"
152msgstr "Välj en tidpunkt"
153
154#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
155msgid "Midnight"
156msgstr "Midnatt"
157
158#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
159msgid "6 a.m."
160msgstr "06:00"
161
162#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
163msgid "Noon"
164msgstr "Middag"
165
166#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
167#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
168msgid "Cancel"
169msgstr "Avbryt"
170
171#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
172#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
173msgid "Today"
174msgstr "I dag"
175
176#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
177msgid "Calendar"
178msgstr "Kalender"
179
180#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
181msgid "Yesterday"
182msgstr "I går"
183
184#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
185msgid "Tomorrow"
186msgstr "I morgon"