Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / da / LC_MESSAGES / django.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0\1f\0\0\0\1c\0\0\0\14\ 1\0\0)\0\0\0\f\ 2\0\0\0\0\0\0°\ 2\0\0\94\ 1\0\0±\ 2\0\0,\0\0\0F\ 4\0\0\10\0\0\0s\ 4\0\03\0\0\0\84\ 4\0\0\f\0\0\0¸\ 4\0\0\r\0\0\0Å\ 4\0\0\1a\0\0\0Ó\ 4\0\0\e\0\0\0î\ 4\0\0!\0\0\0
2\ 5\0\0\1d\0\0\0,\ 5\0\0\14\0\0\0J\ 5\0\0\a\0\0\0_\ 5\0\0\ 4\0\0\0g\ 5\0\0A\0\0\0l\ 5\0\0S\0\0\0®\ 5\0\03\0\0\0\ 2\ 6\0\0\ 6\0\0\06\ 6\0\0\ e\0\0\0=\ 6\0\0N\0\0\0L\ 6\0\0\ 4\0\0\0\9b\ 6\0\0 \0\0\0 \ 6\0\0\ 5\0\0\0ª\ 6\0\0\ 6\0\0\0°\ 6\0\0\a\0\0\0·\ 6\0\0\ 6\0\0\0¿\ 6\0\0\f\0\0\0Æ\ 6\0\0/\0\0\0Ó\ 6\0\0\ 4\0\0\0\ 3\a\0\00\0\0\0\b\a\0\0\ 5\0\0\09\a\0\0 \ 1\0\0?\a\0\0§\ 1\0\0à\b\0\00\0\0\0\88
3\0\0!\0\0\0¹
4\0\0=\0\0\0Û
5\0\0\f\0\0\0\19\v\0\0\r\0\0\0&\v\0\0\e\0\0\04\v\0\0\1c\0\0\0P\v\0\0,\0\0\0m\v\0\0#\0\0\0\9a\v\0\0\16\0\0\0¾\v\0\0\ 6\0\0\0Õ\v\0\0\ 4\0\0\0Ü\v\0\0Q\0\0\0á\v\0\0p\0\0\03\f\0\0A\0\0\0¤\f\0\0\b\0\0\0æ\f\0\0\r\0\0\0ï\f\0\0T\0\0\0ý\f\0\0\a\0\0\0R\r\0\0
6\0\0\0Z\r\0\0 \0\0\0e\r\0\0\a\0\0\0o\r\0\0\a\0\0\0w\r\0\0\ 6\0\0\0\7f\r\0\0\b\0\0\0\86\r\0\03\0\0\0\8f\r\0\0\ 4\0\0\0Ã\r\0\03\0\0\0È\r\0\0\ 5\0\0\0ü\r\0\0\ 1\0\0\0\1e\0\0\0\ e\0\0\0
7\0\0\0\0\0\0\0\11\0\0\0\14\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\1f\0\0\0\ 3\0\0\0\ 5\0\0\0\ f\0\0\0\13\0\0\0\a\0\0\0\0\0\0\0\17\0\0\0\16\0\0\0\12\0\0\0\ 6\0\0\0\ 2\0\0\0\r\0\0\0\0\0\0\0\15\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0\e\0\0\0 \0\0\0\1d\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1a\0\0\0\f\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\0
8<p class="help">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks
9toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can
10select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these
11bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated
12as "internal" (talk to your system administrator if you aren't sure if
13your computer is "internal").</p>
14\0%s does not appear to be a urlpattern object\0App %r not found\0As above, but opens the admin page in a new window.\0Bookmarklets\0Documentation\0Documentation bookmarklets\0Documentation for this page\0Edit this object (current window)\0Edit this object (new window)\0Fields on %s objects\0Filters\0Home\0Jumps to the admin page for pages that represent a single object.\0Jumps you from any page to the documentation for the view that generates that page.\0Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r\0Models\0Show object ID\0Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object.\0Tags\0Templates\0Views\0all %s\0filter:\0model:\0number of %s\0related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects\0tag:\0the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object\0view:\0Project-Id-Version: Django
15Report-Msgid-Bugs-To:
16POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100
17PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000
18Last-Translator: Christian Joergensen <christian@gmta.info>
19Language-Team: Danish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/da/)
20Language: da
21MIME-Version: 1.0
22Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
23Content-Transfer-Encoding: 8bit
24Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
25\0
26<p class="help">For at installere bookmarklets, træk linket til din
27bogmærkelinje eller højreklik på linket og tilføj det til dine bogmærker.
28Du kan nu markere bookmarkletten fra enhver side på websitet.
29Bemærk, at nogle af disse bookmarkletter kræver, at du ser på websitet fra
30en computer der opfattes som "intern" (tal med din systemadministrator,
31hvis du ikke er sikker på om din computer er "intern").</p>
32\0%s ser ikke ud til at være et urlpattern-objekt\0Applikationen %r blev ikke fundet\0Som ovenfor, men åbner administrationssiden i et nyt vindue.\0Bookmarklets\0Dokumentation\0Dokumentations-bookmarklets\0Dokumentation for denne side\0Rediger dette objekt (i det aktuelle vindue)\0Rediger dette objekt (i nyt vindue)\0Felter på %s-objekter\0Filtre\0Hjem\0Springer til administrationssiden for sider, der repræsenterer et enkelt objekt.\0Bringer dig fra en hvilken som helst side til dokumentationen for det view, der genererer den pågældende side.\0Modellen %(model_name)r ikke fundet i applikationen %(app_label)r\0Modeller\0Vis objekt-ID\0Viser indholdstypen og det unikke ID for sider, der repræsenterer et enkelt objekt.\0Mærker\0Skabeloner\0Visninger\0alle %s\0filter:\0model:\0antal %s\0relaterede `%(app_label)s.%(object_name)s`-objekter\0tag:\0det relaterede `%(app_label)s.%(data_type)s`-objekt\0view:\0