Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / cy / LC_MESSAGES / django.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0\f\0\0\0\1c\0\0\0|\0\0\0\11\0\0\0Ü\0\0\0\0\0\0\0 \ 1\0\03\0\0\0!\ 1\0\0\f\0\0\0U\ 1\0\0\r\0\0\0b\ 1\0\0\1a\0\0\0p\ 1\0\0\e\0\0\0\8b\ 1\0\0!\0\0\0§\ 1\0\0\1d\0\0\0É\ 1\0\0\ 4\0\0\0ç\ 1\0\0A\0\0\0ì\ 1\0\0\ e\0\0\0.\ 2\0\0N\0\0\0=\ 2\0\0\98\ 1\0\0\8c\ 2\0\0C\0\0\0%\ 4\0\0\ f\0\0\0i\ 4\0\0\v\0\0\0y\ 4\0\0\e\0\0\0\85\ 4\0\0!\0\0\0¡\ 4\0\0(\0\0\0Ã\ 4\0\0(\0\0\0ì\ 4\0\0\ 5\0\0\0\15\ 5\0\0V\0\0\0\e\ 5\0\0\13\0\0\0r\ 5\0\0\\0\0\0\86\ 5\0\0\ 1\0\0\0\0\0\0\0\a\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0
2\0\0\0\ 3\0\0\0\ 2\0\0\0\v\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\b\0\0\0\ 5\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0\0As above, but opens the admin page in a new window.\0Bookmarklets\0Documentation\0Documentation bookmarklets\0Documentation for this page\0Edit this object (current window)\0Edit this object (new window)\0Home\0Jumps to the admin page for pages that represent a single object.\0Show object ID\0Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single object.\0Project-Id-Version: Django
3Report-Msgid-Bugs-To:
4POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100
5PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000
6Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>
7Language-Team: English <en@li.org>
8Language: cy
9MIME-Version: 1.0
10Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
11Content-Transfer-Encoding: 8bit
12Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3
13\0Fel uwchben, ond yn agor y dudalen weinyddiad mewn ffenestr newydd.\0Dalennau gofnod\0Dogfennaeth\0Dogfennaeth dalennau gofnod\0Dogfennaeth er mwyn y dudalen yma\0Golygu'r gwrthrych yma (ffenestr cyfoes)\0Golygu'r gwrthrych yma (ffenestr newydd)\0Adref\0Yn neidio i'r dudalen weinyddiad ar gyfer tudalennau sy'n cynrychioli gwrthrych sengl.\0Dangos ID gwrthrych\0Yn dangos y fath-cynnwys a'r ID unigryw ar gyfer tudalennau sy'n cynrychioligwrthrych sengl.\0