Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admindocs / locale / az / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>, 2011.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Django\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-02-14 13:06+0000\n"
11"Last-Translator: Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>\n"
12"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13"language/az/)\n"
14"Language: az\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
19
20#: views.py:57 views.py:59 views.py:61
21msgid "tag:"
22msgstr "teq:"
23
24#: views.py:92 views.py:94 views.py:96
25msgid "filter:"
26msgstr "süzgəc:"
27
28#: views.py:155 views.py:157 views.py:159
29msgid "view:"
30msgstr "baxış:"
31
32#: views.py:187
33#, python-format
34msgid "App %r not found"
35msgstr "%r adlı tətbiqetməni tapa bilmədik"
36
37#: views.py:194
38#, python-format
39msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
40msgstr "%(model_name)r modelini %(app_label)r tətbiqetməsində tapa bilmədik"
41
42#: views.py:206
43#, python-format
44msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
45msgstr "bağlı \"%(app_label)s.%(data_type)s\" obyekti"
46
47#: views.py:206 views.py:225 views.py:230 views.py:244 views.py:258
48#: views.py:263
49msgid "model:"
50msgstr "model:"
51
52#: views.py:221 views.py:253
53#, python-format
54msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
55msgstr "bağlı \"%(app_label)s.%(object_name)s\" obyektləri"
56
57#: views.py:225 views.py:258
58#, python-format
59msgid "all %s"
60msgstr "bütün %s"
61
62#: views.py:230 views.py:263
63#, python-format
64msgid "number of %s"
65msgstr "%s-in sayı"
66
67#: views.py:268
68#, python-format
69msgid "Fields on %s objects"
70msgstr "%s obyektlərindəki sahələr"
71
72#: views.py:360
73#, python-format
74msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
75msgstr "%s urlpattern obyekti deyil"
76
77#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:7 templates/admin_doc/index.html:7
78#: templates/admin_doc/missing_docutils.html:7
79#: templates/admin_doc/model_detail.html:15
80#: templates/admin_doc/model_index.html:9
81#: templates/admin_doc/template_detail.html:7
82#: templates/admin_doc/template_filter_index.html:8
83#: templates/admin_doc/template_tag_index.html:8
84#: templates/admin_doc/view_detail.html:7
85#: templates/admin_doc/view_index.html:8
86msgid "Home"
87msgstr "Ev"
88
89#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8 templates/admin_doc/index.html:8
90#: templates/admin_doc/missing_docutils.html:8
91#: templates/admin_doc/model_detail.html:16
92#: templates/admin_doc/model_index.html:10
93#: templates/admin_doc/template_detail.html:8
94#: templates/admin_doc/template_filter_index.html:9
95#: templates/admin_doc/template_tag_index.html:9
96#: templates/admin_doc/view_detail.html:8
97#: templates/admin_doc/view_index.html:9
98msgid "Documentation"
99msgstr "Sənədləşmə"
100
101#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
102msgid "Bookmarklets"
103msgstr "Əlfəcinciklər (Bookmarklets)"
104
105#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:12
106msgid "Documentation bookmarklets"
107msgstr "Sənədləşmə əlfəcincikləri (bookmarklets)"
108
109#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:16
110msgid ""
111"\n"
112"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
113"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
114"select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
115"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
116"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
117"your computer is \"internal\").</p>\n"
118msgstr ""
119"\n"
120"<p class=\"help\">Əlfəcinciyi quraşdırmaq üçün keçidi brauzerinizin "
121"əlfəcinlər panelinin\n"
122"üstünə dartın və ya üzərinə sağ tıqlayaraq onu əlfəcinlərə əlavə edin. İndi "
123"siz\n"
124"saytın istənilən səhifəsindən əlfəcin seçə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, bəzi "
125"əlfəcinlər\n"
126"üçün kompüteriniz \"daxili\" kimi təyin olunmuş kompüterdən baxmanızı \n"
127"tələb edir. (kompüterinizin \"daxili\" olmasından əmin deyilsinizsə,\n"
128"sistem administratoru ilə danışın).</p>\n"
129
130#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
131msgid "Documentation for this page"
132msgstr "Bu səhifənin sənədləşməsi"
133
134#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
135msgid ""
136"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
137"that page."
138msgstr "Hər hansı səhifəni əmələ gətirən funksiyanın sənədləşməsini göstərir."
139
140#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
141msgid "Show object ID"
142msgstr "Obyekt ID göstər"
143
144#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:30
145msgid ""
146"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
147"object."
148msgstr ""
149"Tək obyekt kimi özünü aparan səhifələrin məzmun tipini və xüsusi ID-ni "
150"göstərir."
151
152#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:32
153msgid "Edit this object (current window)"
154msgstr "Bu obyekti redaktə et (cari pəncərədə)"
155
156#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:33
157msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
158msgstr ""
159"Özünü tək obyekt kimi aparan səhifənin admin üçün redaktə səhifəsinə aparır"
160
161#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:35
162msgid "Edit this object (new window)"
163msgstr "Bu obyekti redaktə et (yeni pəncərədə)"
164
165#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:36
166msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
167msgstr "Yuxarıdakı kimi, ancaq admin səhifəsini yeni pəncərədə açır."
168
169#: templates/admin_doc/model_detail.html:17
170#: templates/admin_doc/model_index.html:11
171msgid "Models"
172msgstr ""
173
174#: templates/admin_doc/template_detail.html:9
175msgid "Templates"
176msgstr ""
177
178#: templates/admin_doc/template_filter_index.html:10
179msgid "Filters"
180msgstr ""
181
182#: templates/admin_doc/template_tag_index.html:10
183msgid "Tags"
184msgstr ""
185
186#: templates/admin_doc/view_detail.html:9
187#: templates/admin_doc/view_index.html:10
188msgid "Views"
189msgstr ""