Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sv / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \0\0\0\1c\0\0\0\1c\ 1\0\0+\0\0\0\1c\ 2\0\0\0\0\0\0È\ 2\0\07\0\0\0É\ 2\0\0\ 6\0\0\0\ 1\ 3\0\0\f\0\0\0\b\ 3\0\0\b\0\0\0\15\ 3\0\0\ 6\0\0\0\1e\ 3\0\0\ 6\0\0\0%\ 3\0\0\r\0\0\0,\ 3\0\0
2\0\0\0:\ 3\0\0 \0\0\0E\ 3\0\0\1f\0\0\0O\ 3\0\0&\0\0\0o\ 3\0\0\ 5\0\0\0\96\ 3\0\0\ 6\0\0\0\9c\ 3\0\0\ 4\0\0\0£\ 3\0\0U\0\0\0¨\ 3\0\0\b\0\0\0þ\ 3\0\0\ 4\0\0\0\a\ 4\0\0\ 3\0\0\0\f\ 4\0\0\ 6\0\0\0\10\ 4\0\0
3\0\0\0\17\ 4\0\0\r\0\0\0"\ 4\0\0\ 4\0\0\00\ 4\0\0\94\0\0\05\ 4\0\0\91\0\0\0Ê\ 4\0\0\ 5\0\0\0\\ 5\0\0\b\0\0\0b\ 5\0\0;\0\0\0k\ 5\0\0 \0\0\0§\ 5\0\0\9a\0\0\0±\ 5\0\0\94\0\0\0L\ 6\0\0p\0\0\0á\ 6\0\0\97\ 1\0\0R\a\0\09\0\0\0ê\b\0\0\ 5\0\0\0$ \0\0\10\0\0\0* \0\0\b\0\0\0; \0\0\ 6\0\0\0D \0\0\ 5\0\0\0K \0\0\11\0\0\0Q \0\0
4\0\0\0c \0\0\b\0\0\0n \0\0,\0\0\0w \0\03\0\0\0¤ \0\0\ 6\0\0\0Ø \0\0\ 6\0\0\0ß \0\0\ 4\0\0\0æ \0\0U\0\0\0ë \0\0\a\0\0\0A
5\0\0\ 6\0\0\0I
6\0\0\ 2\0\0\0P
7\0\0\a\0\0\0S
8\0\0\f\0\0\0[
9\0\0\r\0\0\0h
10\0\0\ 4\0\0\0v
11\0\0 \0\0\0{
12\0\0\96\0\0\0\1c\v\0\0\ 5\0\0\0³\v\0\0\b\0\0\0¹\v\0\0@\0\0\0Â\v\0\0\ 6\0\0\0\ 3\f\0\0\92\0\0\0
13\f\0\0¾\0\0\0\9d\f\0\0\92\0\0\0\\r\0\0\ 1\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\1f\0\0\0
14\0\0\0\12\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0\ 4\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\ 5\0\0\0\ e\0\0\0\13\0\0\0\15\0\0\0\1a\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\16\0\0\0\ 3\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\14\0\0\0 \0\0\0\a\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\1d\0\0\0\17\0\0\0\11\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Click to choose all %s at once.\0Click to remove all chosen %s at once.\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0Remove all\0S M T W T F S\0Show\0This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in the box below and then clicking the "Choose" arrow between the two boxes.\0This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the box below and then clicking the "Remove" arrow between the two boxes.\0Today\0Tomorrow\0Type into this box to filter down the list of available %s.\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
15Report-Msgid-Bugs-To:
16POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
17PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
18Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>
19Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/sv/)
20Language: sv
21MIME-Version: 1.0
22Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
23Content-Transfer-Encoding: 8bit
24Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
25\0%(sel)s av %(cnt)s markerade\0%(sel)s av %(cnt)s markerade\006:00\0Tillgängliga %s\0Kalender\0Avbryt\0Välj\0Välj en tidpunkt\0Välj alla\0Välj %s\0Klicka för att välja alla %s på en gång.\0Klicka för att ta bort alla valda %s på en gång.\0Klocka\0Filter\0Göm\0Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December\0Midnatt\0Middag\0Nu\0Ta bort\0Ta bort alla\0S M T O T F L\0Visa\0Detta är listan med tillgängliga %s. Du kan välja ut vissa genom att markera dem i rutan nedan och sedan klicka på "Välj"-knapparna mellan de två rutorna.\0Detta är listan med utvalda %s. Du kan ta bort vissa genom att markera dem i rutan nedan och sedan klicka på "Ta bort"-pilen mellan de två rutorna.\0I dag\0I morgon\0Skriv i denna ruta för att filtrera listan av tillgängliga %s.\0I går\0Du har markerat en operation och du har inte gjort några ändringar i enskilda fält. Du letar antagligen efter Utför-knappen snarare än Spara.\0Du har markerat en operation, men du har inte sparat sparat dina ändringar till enskilda fält ännu. Var vänlig klicka OK för att spara. Du kommer att behöva köra operationen på nytt.\0Du har ändringar som inte sparats i enskilda redigerbara fält. Om du kör en operation kommer de ändringar som inte sparats att gå förlorade.\0