Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sv / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Andreas Pelme <andreas@pelme.se>, 2011, 2012.
5# cvitan <tome@cvitan.com>, 2011.
6# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
7# sorl <mikko@aino.se>, 2011.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Django\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
14"Last-Translator: Andreas Pelme <andreas@pelme.se>\n"
15"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16"sv/)\n"
17"Language: sv\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23#: actions.py:48
24#, python-format
25msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26msgstr "Tog bort %(count)d %(items)s"
27
28#: actions.py:60 options.py:1295
29#, python-format
30msgid "Cannot delete %(name)s"
31msgstr "Kan inte ta bort %(name)s"
32
33#: actions.py:62 options.py:1297
34msgid "Are you sure?"
35msgstr "Är du säker?"
36
37#: actions.py:83
38#, python-format
39msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40msgstr "Tag bort markerade %(verbose_name_plural)s"
41
42#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43msgid "All"
44msgstr "Alla"
45
46#: filters.py:232
47msgid "Yes"
48msgstr "Ja"
49
50#: filters.py:233
51msgid "No"
52msgstr "Nej"
53
54#: filters.py:247
55msgid "Unknown"
56msgstr "Okänt"
57
58#: filters.py:306
59msgid "Any date"
60msgstr "Alla datum"
61
62#: filters.py:307
63msgid "Today"
64msgstr "Idag"
65
66#: filters.py:311
67msgid "Past 7 days"
68msgstr "Senaste 7 dagarna"
69
70#: filters.py:315
71msgid "This month"
72msgstr "Denna månad"
73
74#: filters.py:319
75msgid "This year"
76msgstr "Detta år"
77
78#: forms.py:9
79msgid ""
80"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81"that both fields are case-sensitive."
82msgstr ""
83"Ange ett giltigt användarnamn och lösenord för ett personalkonto. Notera att "
84"båda fälten är skiftlägeskänsliga."
85
86#: forms.py:18
87msgid "Please log in again, because your session has expired."
88msgstr "Var god logga in igen, eftersom din session har förfallit."
89
90#: forms.py:37
91#, python-format
92msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
93msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
94
95#: helpers.py:20
96msgid "Action:"
97msgstr "Åtgärd:"
98
99#: models.py:19
100msgid "action time"
101msgstr "händelsetid"
102
103#: models.py:22
104msgid "object id"
105msgstr "objektets id"
106
107#: models.py:23
108msgid "object repr"
109msgstr "objektets beskrivning"
110
111#: models.py:24
112msgid "action flag"
113msgstr "händelseflagga"
114
115#: models.py:25
116msgid "change message"
117msgstr "ändra meddelande"
118
119#: models.py:30
120msgid "log entry"
121msgstr "loggpost"
122
123#: models.py:31
124msgid "log entries"
125msgstr "loggposter"
126
127#: models.py:40
128#, python-format
129msgid "Added \"%(object)s\"."
130msgstr "Lade till \"%(object)s\"."
131
132#: models.py:42
133#, python-format
134msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
135msgstr "Ändrade \"%(object)s\" - %(changes)s"
136
137#: models.py:44
138#, python-format
139msgid "Deleted \"%(object)s.\""
140msgstr "Tog bort \"%(object)s.\""
141
142#: models.py:46
143msgid "LogEntry Object"
144msgstr "LogEntry-Objekt"
145
146#: options.py:150 options.py:166
147msgid "None"
148msgstr "Inget"
149
150#: options.py:671
151#, python-format
152msgid "Changed %s."
153msgstr "Ändrade %s."
154
155#: options.py:671 options.py:681
156msgid "and"
157msgstr "och"
158
159#: options.py:676
160#, python-format
161msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
162msgstr "Lade till %(name)s \"%(object)s\"."
163
164#: options.py:680
165#, python-format
166msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
167msgstr "Ändrade %(list)s på %(name)s \"%(object)s\"."
168
169#: options.py:685
170#, python-format
171msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
172msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
173
174#: options.py:689
175msgid "No fields changed."
176msgstr "Inga fält ändrade."
177
178#: options.py:772
179#, python-format
180msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
181msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" lades till."
182
183#: options.py:776 options.py:824
184msgid "You may edit it again below."
185msgstr "Du kan ändra det igen nedanför."
186
187#: options.py:788 options.py:837
188#, python-format
189msgid "You may add another %s below."
190msgstr "Du kan lägga till ytterligare %s nedanför."
191
192#: options.py:822
193#, python-format
194msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
195msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ändrades."
196
197#: options.py:830
198#, python-format
199msgid ""
200"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
201msgstr ""
202"%(name)s \"%(obj)s\" lades till. Du kan redigera objektet igen nedanför."
203
204#: options.py:899 options.py:1159
205msgid ""
206"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
207"been changed."
208msgstr ""
209"Poster måste väljas för att genomföra åtgärder. Inga poster har ändrats."
210
211#: options.py:918
212msgid "No action selected."
213msgstr "Inga åtgärder valda."
214
215#: options.py:998
216#, python-format
217msgid "Add %s"
218msgstr "Lägg till %s"
219
220#: options.py:1023 options.py:1267
221#, python-format
222msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
223msgstr "%(name)s-objekt med primärnyckel %(key)r finns inte."
224
225#: options.py:1089
226#, python-format
227msgid "Change %s"
228msgstr "Ändra %s"
229
230#: options.py:1138
231msgid "Database error"
232msgstr "Databasfel"
233
234#: options.py:1201
235#, python-format
236msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
237msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
238msgstr[0] "%(count)s %(name)s ändrades."
239msgstr[1] "%(count)s %(name)s ändrades."
240
241#: options.py:1228
242#, python-format
243msgid "%(total_count)s selected"
244msgid_plural "All %(total_count)s selected"
245msgstr[0] "%(total_count)s vald"
246msgstr[1] "Alla %(total_count)s valda"
247
248#: options.py:1233
249#, python-format
250msgid "0 of %(cnt)s selected"
251msgstr "0 av %(cnt)s valda"
252
253#: options.py:1283
254#, python-format
255msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
256msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" togs bort."
257
258#: options.py:1330
259#, python-format
260msgid "Change history: %s"
261msgstr "Ändringshistorik: %s"
262
263#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
264#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
265#: views/decorators.py:23
266msgid "Log in"
267msgstr "Logga in"
268
269#: sites.py:380
270msgid "Site administration"
271msgstr "Webbplatsadministration"
272
273#: sites.py:432
274#, python-format
275msgid "%s administration"
276msgstr "Administration av %s"
277
278#: widgets.py:87
279msgid "Date:"
280msgstr "Datum:"
281
282#: widgets.py:87
283msgid "Time:"
284msgstr "Tid:"
285
286#: widgets.py:161
287msgid "Lookup"
288msgstr "Uppslag"
289
290#: widgets.py:267
291msgid "Add Another"
292msgstr "Lägg till ytterligare"
293
294#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
295msgid "Page not found"
296msgstr "Sidan kunde inte hittas"
297
298#: templates/admin/404.html:10
299msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
300msgstr "Vi beklagar men den begärda sidan hittades inte."
301
302#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
303#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
304#: templates/admin/change_list.html:43
305#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
306#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
307#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
308#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
309#: templates/registration/logged_out.html:5
310#: templates/registration/password_change_done.html:7
311#: templates/registration/password_change_form.html:8
312#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
313#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
314#: templates/registration/password_reset_done.html:7
315#: templates/registration/password_reset_form.html:7
316msgid "Home"
317msgstr "Hem"
318
319#: templates/admin/500.html:8
320msgid "Server error"
321msgstr "Serverfel"
322
323#: templates/admin/500.html:12
324msgid "Server error (500)"
325msgstr "Serverfel (500)"
326
327#: templates/admin/500.html:15
328msgid "Server Error <em>(500)</em>"
329msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
330
331#: templates/admin/500.html:16
332msgid ""
333"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
334"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
335msgstr ""
336"Ett fel har uppstått. Administratören har meddelats via e-post och felet bör "
337"vara åtgärdat inom kort. Tack för visat tålamod."
338
339#: templates/admin/actions.html:4
340msgid "Run the selected action"
341msgstr "Kör markerade operationer"
342
343#: templates/admin/actions.html:4
344msgid "Go"
345msgstr "Utför"
346
347#: templates/admin/actions.html:11
348msgid "Click here to select the objects across all pages"
349msgstr "Klicka här för att välja alla objekt från alla sidor"
350
351#: templates/admin/actions.html:11
352#, python-format
353msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
354msgstr "Välj alla %(total_count)s %(module_name)s"
355
356#: templates/admin/actions.html:13
357msgid "Clear selection"
358msgstr "Rensa urval"
359
360#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
361#, python-format
362msgid "%(name)s"
363msgstr "%(name)s"
364
365#: templates/admin/base.html:28
366msgid "Welcome,"
367msgstr "Välkommen,"
368
369#: templates/admin/base.html:33
370#: templates/registration/password_change_done.html:4
371#: templates/registration/password_change_form.html:5
372msgid "Documentation"
373msgstr "Dokumentation"
374
375#: templates/admin/base.html:35
376#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
377#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
378#: templates/registration/password_change_done.html:4
379#: templates/registration/password_change_form.html:5
380msgid "Change password"
381msgstr "Ändra lösenord"
382
383#: templates/admin/base.html:36
384#: templates/registration/password_change_done.html:4
385#: templates/registration/password_change_form.html:5
386msgid "Log out"
387msgstr "Logga ut"
388
389#: templates/admin/base_site.html:4
390msgid "Django site admin"
391msgstr "Django webbplatsadministration"
392
393#: templates/admin/base_site.html:7
394msgid "Django administration"
395msgstr "Django-administration"
396
397#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
398msgid "Add"
399msgstr "Lägg till"
400
401#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
402msgid "History"
403msgstr "Historik"
404
405#: templates/admin/change_form.html:35
406#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
407#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
408msgid "View on site"
409msgstr "Visa på webbplats"
410
411#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
412#: templates/admin/login.html:18
413#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
414#: templates/registration/password_change_form.html:21
415msgid "Please correct the error below."
416msgid_plural "Please correct the errors below."
417msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
418msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
419
420#: templates/admin/change_list.html:60
421#, python-format
422msgid "Add %(name)s"
423msgstr "Lägg till %(name)s"
424
425#: templates/admin/change_list.html:80
426msgid "Filter"
427msgstr "Filtrera"
428
429#: templates/admin/change_list_results.html:17
430msgid "Remove from sorting"
431msgstr "Ta bort från sortering"
432
433#: templates/admin/change_list_results.html:18
434#, python-format
435msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
436msgstr "Sorteringsprioritet: %(priority_number)s"
437
438#: templates/admin/change_list_results.html:19
439msgid "Toggle sorting"
440msgstr "Ändra sorteringsordning"
441
442#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
443#: templates/admin/submit_line.html:4
444msgid "Delete"
445msgstr "Radera"
446
447#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
448#, python-format
449msgid ""
450"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
451"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
452"following types of objects:"
453msgstr ""
454"Att ta bort %(object_name)s '%(escaped_object)s' skulle innebära att "
455"relaterade objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort "
456"följande objekttyper:"
457
458#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
459#, python-format
460msgid ""
461"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
462"following protected related objects:"
463msgstr ""
464"Borttagning av %(object_name)s '%(escaped_object)s' kräver borttagning av "
465"följande skyddade relaterade objekt:"
466
467#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
468#, python-format
469msgid ""
470"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
471"All of the following related items will be deleted:"
472msgstr ""
473"Är du säker på att du vill ta bort %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
474"Följande relaterade objekt kommer att tas bort:"
475
476#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
477#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
478msgid "Yes, I'm sure"
479msgstr "Ja, jag är säker"
480
481#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
482msgid "Delete multiple objects"
483msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
484
485#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
486#, python-format
487msgid ""
488"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
489"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
490"types of objects:"
491msgstr ""
492"Borttagning av valda %(objects_name)s skulle resultera i borttagning av "
493"relaterade objekt, men ditt konto har inte behörighet att ta bort följande "
494"typer av objekt:"
495
496#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
497#, python-format
498msgid ""
499"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
500"protected related objects:"
501msgstr ""
502"Borttagning av valda %(objects_name)s skulle kräva borttagning av följande "
503"skyddade objekt:"
504
505#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
506#, python-format
507msgid ""
508"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
509"following objects and their related items will be deleted:"
510msgstr ""
511"Är du säker på att du vill ta bort valda %(objects_name)s? Alla följande "
512"objekt samt relaterade objekt kommer att tas bort: "
513
514#: templates/admin/filter.html:2
515#, python-format
516msgid " By %(filter_title)s "
517msgstr " På %(filter_title)s "
518
519#: templates/admin/index.html:18
520#, python-format
521msgid "Models available in the %(name)s application."
522msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen %(name)s."
523
524#: templates/admin/index.html:35
525msgid "Change"
526msgstr "Ändra"
527
528#: templates/admin/index.html:45
529msgid "You don't have permission to edit anything."
530msgstr "Du har inte rättigheter att redigera något."
531
532#: templates/admin/index.html:53
533msgid "Recent Actions"
534msgstr "Senaste Händelser"
535
536#: templates/admin/index.html:54
537msgid "My Actions"
538msgstr "Mina händelser"
539
540#: templates/admin/index.html:58
541msgid "None available"
542msgstr "Inga tillgängliga"
543
544#: templates/admin/index.html:72
545msgid "Unknown content"
546msgstr "Okänt innehåll"
547
548#: templates/admin/invalid_setup.html:13
549msgid ""
550"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
551"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
552"the appropriate user."
553msgstr ""
554"Någonting är fel med din databasinstallation. Se till att de rätta "
555"databastabellerna har skapats och att databasen är läsbar av rätt användare."
556
557#: templates/admin/login.html:34
558msgid "Username:"
559msgstr "Användarnamn:"
560
561#: templates/admin/login.html:38
562msgid "Password:"
563msgstr "Lösenord:"
564
565#: templates/admin/login.html:45
566msgid "Forgotten your password or username?"
567msgstr "Har du glömt lösenordet eller användarnamnet?"
568
569#: templates/admin/object_history.html:24
570msgid "Date/time"
571msgstr "Datum tid"
572
573#: templates/admin/object_history.html:25
574msgid "User"
575msgstr "Användare"
576
577#: templates/admin/object_history.html:26
578msgid "Action"
579msgstr "Händelse"
580
581#: templates/admin/object_history.html:40
582msgid ""
583"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
584"admin site."
585msgstr ""
586"Detta objekt har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till via "
587"denna administrationssida."
588
589#: templates/admin/pagination.html:10
590msgid "Show all"
591msgstr "Visa alla"
592
593#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
594msgid "Save"
595msgstr "Spara"
596
597#: templates/admin/search_form.html:7
598msgid "Search"
599msgstr "Sök"
600
601#: templates/admin/search_form.html:9
602#, python-format
603msgid "%(counter)s result"
604msgid_plural "%(counter)s results"
605msgstr[0] "%(counter)s resultat"
606msgstr[1] "%(counter)s resultat"
607
608#: templates/admin/search_form.html:9
609#, python-format
610msgid "%(full_result_count)s total"
611msgstr "%(full_result_count)s totalt"
612
613#: templates/admin/submit_line.html:5
614msgid "Save as new"
615msgstr "Spara som ny"
616
617#: templates/admin/submit_line.html:6
618msgid "Save and add another"
619msgstr "Spara och lägg till ny"
620
621#: templates/admin/submit_line.html:7
622msgid "Save and continue editing"
623msgstr "Spara och fortsätt redigera"
624
625#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
626msgid ""
627"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
628"options."
629msgstr ""
630"Ange först ett användarnamn och ett lösenord. Efter det kommer du att få "
631"fler användaralternativ."
632
633#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
634msgid "Enter a username and password."
635msgstr "Mata in användarnamn och lösenord."
636
637#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
638#, python-format
639msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
640msgstr "Ange nytt lösenord för användare <strong>%(username)s</strong>."
641
642#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
643msgid "Password"
644msgstr "Lösenord"
645
646#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
647#: templates/registration/password_change_form.html:43
648msgid "Password (again)"
649msgstr "Lösenord (igen)"
650
651#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
652msgid "Enter the same password as above, for verification."
653msgstr "Fyll i samma lösenord som ovan för verifiering."
654
655#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
656#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
657#, python-format
658msgid "Add another %(verbose_name)s"
659msgstr "Lägg till ytterligare %(verbose_name)s"
660
661#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
662#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
663msgid "Remove"
664msgstr "Tag bort"
665
666#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
667msgid "Delete?"
668msgstr "Radera?"
669
670#: templates/registration/logged_out.html:9
671msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
672msgstr "Tack för att du spenderade lite kvalitetstid med webbplatsen idag."
673
674#: templates/registration/logged_out.html:11
675msgid "Log in again"
676msgstr "Logga in igen"
677
678#: templates/registration/password_change_done.html:8
679#: templates/registration/password_change_form.html:9
680#: templates/registration/password_change_form.html:13
681#: templates/registration/password_change_form.html:25
682msgid "Password change"
683msgstr "Ändra lösenord"
684
685#: templates/registration/password_change_done.html:12
686#: templates/registration/password_change_done.html:16
687msgid "Password change successful"
688msgstr "Lösenordet ändrades"
689
690#: templates/registration/password_change_done.html:18
691msgid "Your password was changed."
692msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
693
694#: templates/registration/password_change_form.html:27
695msgid ""
696"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
697"password twice so we can verify you typed it in correctly."
698msgstr ""
699"Var god fyll i ditt gamla lösenord för säkerhets skull och skriv sedan in "
700"ditt nya lösenord två gånger så vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
701
702#: templates/registration/password_change_form.html:33
703msgid "Old password"
704msgstr "Gammalt lösenord"
705
706#: templates/registration/password_change_form.html:38
707msgid "New password"
708msgstr "Nytt lösenord"
709
710#: templates/registration/password_change_form.html:49
711#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
712msgid "Change my password"
713msgstr "Ändra mitt lösenord"
714
715#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
716#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
717#: templates/registration/password_reset_done.html:8
718#: templates/registration/password_reset_form.html:8
719#: templates/registration/password_reset_form.html:12
720#: templates/registration/password_reset_form.html:16
721msgid "Password reset"
722msgstr "Nollställ lösenord"
723
724#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
725#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
726msgid "Password reset complete"
727msgstr "Nollställning av lösenord klar"
728
729#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
730msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
731msgstr "Ditt lösenord har ändrats. Du kan nu logga in."
732
733#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
734msgid "Password reset confirmation"
735msgstr "Bekräftelse av lösenordsnollställning"
736
737#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
738msgid "Enter new password"
739msgstr "Fyll i lösenord"
740
741#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
742msgid ""
743"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
744"correctly."
745msgstr ""
746"Var god fyll i ditt nya lösenord två gånger så vi kan kontrollera att du "
747"skrev det rätt."
748
749#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
750msgid "New password:"
751msgstr "Nytt lösenord:"
752
753#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
754msgid "Confirm password:"
755msgstr "Bekräfta lösenord:"
756
757#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
758msgid "Password reset unsuccessful"
759msgstr "Lösenordsnollställning misslyckad"
760
761#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
762msgid ""
763"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
764"used. Please request a new password reset."
765msgstr ""
766"Länken för lösenordsnollställning var felaktig, möjligen därför att den "
767"redan använts. Var god skicka en ny nollställningsförfrågan."
768
769#: templates/registration/password_reset_done.html:12
770#: templates/registration/password_reset_done.html:16
771msgid "Password reset successful"
772msgstr "Lösenordsnollställning lyckades"
773
774#: templates/registration/password_reset_done.html:18
775msgid ""
776"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
777"address you submitted. You should be receiving it shortly."
778msgstr ""
779"Vi har skickat ett e-postmeddelande med instruktioner för att ändra ditt "
780"lösenord till den e-postaddress du angivit. Det bör anlända inom kort."
781
782#: templates/registration/password_reset_email.html:2
783#, python-format
784msgid ""
785"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
786"user account at %(site_name)s."
787msgstr ""
788"Du får detta e-postmeddelande för att du har begärt återställning av ditt "
789"lösenord av ditt konto på %(site_name)s."
790
791#: templates/registration/password_reset_email.html:4
792msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
793msgstr "Var god gå till följande sida och välj ett nytt lösenord:"
794
795#: templates/registration/password_reset_email.html:8
796msgid "Your username, in case you've forgotten:"
797msgstr "Ditt användarnamn (i fall du skulle ha glömt det):"
798
799#: templates/registration/password_reset_email.html:10
800msgid "Thanks for using our site!"
801msgstr "Tack för att du använder vår webbplats!"
802
803#: templates/registration/password_reset_email.html:12
804#, python-format
805msgid "The %(site_name)s team"
806msgstr "%(site_name)s-teamet"
807
808#: templates/registration/password_reset_form.html:18
809msgid ""
810"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
811"instructions for setting a new one."
812msgstr ""
813"Glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi ett e-"
814"postmeddelande med instruktioner för hur du ställer in ett nytt."
815
816#: templates/registration/password_reset_form.html:22
817msgid "E-mail address:"
818msgstr "E-postadress:"
819
820#: templates/registration/password_reset_form.html:22
821msgid "Reset my password"
822msgstr "Nollställ mitt lösenord"
823
824#: templatetags/admin_list.py:336
825msgid "All dates"
826msgstr "Alla datum"
827
828#: views/main.py:31
829msgid "(None)"
830msgstr "(Ingen)"
831
832#: views/main.py:74
833#, python-format
834msgid "Select %s"
835msgstr "Välj %s"
836
837#: views/main.py:76
838#, python-format
839msgid "Select %s to change"
840msgstr "Välj %s att ändra"