Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sq / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0\19\0\0\0\1c\0\0\0ä\0\0\0%\0\0\0¬\ 1\0\0\0\0\0\0@\ 2\0\07\0\0\0A\ 2\0\0\ 6\0\0\0y\ 2\0\0\f\0\0\0\80\ 2\0\0\b\0\0\0\8d\ 2\0\0\ 6\0\0\0\96\ 2\0\0\r\0\0\0\9d\ 2\0\0
2\0\0\0«\ 2\0\0 \0\0\0\ 2\0\0\ 5\0\0\0À\ 2\0\0\ 6\0\0\0Æ\ 2\0\0\ 4\0\0\0Í\ 2\0\0U\0\0\0Ò\ 2\0\0\b\0\0\0(\ 3\0\0\ 4\0\0\01\ 3\0\0\ 3\0\0\06\ 3\0\0\ 6\0\0\0:\ 3\0\0\r\0\0\0A\ 3\0\0\ 4\0\0\0O\ 3\0\0\ 5\0\0\0T\ 3\0\0\b\0\0\0Z\ 3\0\0 \0\0\0c\ 3\0\0\9a\0\0\0m\ 3\0\0\94\0\0\0\b\ 4\0\0p\0\0\0\9d\ 4\0\0\9a\ 1\0\0\ e\ 5\0\0D\0\0\0©\ 6\0\0\ 6\0\0\0î\ 6\0\0\ e\0\0\0õ\ 6\0\0\b\0\0\0\ 4\a\0\0\a\0\0\0\r\a\0\0\13\0\0\0\15\a\0\0\ f\0\0\0)\a\0\0\v\0\0\09\a\0\0\ 4\0\0\0E\a\0\0\a\0\0\0J\a\0\0\ 6\0\0\0R\a\0\0N\0\0\0Y\a\0\0\b\0\0\0¨\a\0\0\b\0\0\0±\a\0\0\ 4\0\0\0º\a\0\0\ 3\0\0\0¿\a\0\0\r\0\0\0Ã\a\0\0\ 6\0\0\0Ñ\a\0\0\ 3\0\0\0Ø\a\0\0\ 6\0\0\0Ü\a\0\0\ 3\0\0\0ã\a\0\0:\ 1\0\0ç\a\0\0´\0\0\0" \0\0\85\0\0\0× \0\0\ 1\0\0\0\ 5\0\0\0\f\0\0\0\16\0\0\0\13\0\0\0\12\0\0\0\v\0\0\0\r\0\0\0\ 6\0\0\0\b\0\0\0\0\0\0\0\ e\0\0\0\14\0\0\0\a\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 2\0\0\0\17\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0\15\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 3\0\0\0\ f\0\0\0\11\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0
3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\19\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0S M T W T F S\0Show\0Today\0Tomorrow\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
4Report-Msgid-Bugs-To:
5POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
6PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
7Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>
8Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/sq/)
9Language: sq
10MIME-Version: 1.0
11Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
12Content-Transfer-Encoding: 8bit
13Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
14\0U përzgjodh %(sel)s nga %(cnt)s\0U përzgjodhën %(sel)s nga %(cnt)s\06 a.m.\0I mundshëm %s\0Kalendar\0Anuloje\0Zgjidhni një kohë\0Zgjidheni krejt\0U zgjodh %s\0Orë\0Filtër\0Fshihe\0Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor\0Mesnatë\0Mesditë\0Tani\0Hiq\0D H M M E P S\0Shfaqe\0Sot\0Nesër\0Dje\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.Keni përzgjedhur një veprim, dhe nuk keni bërë ndonjë ndryshim te fusha individuale. Ndoshta po kërkonit për butonin Shko, në vend se të butonit Ruaje.\0Keni përzgjedhur një veprim, por nuk keni ruajtur ende ndryshimet që bëtë te fusha individuale. Ju lutem, klikoni OK që të bëhet ruajtja. Do t'ju duhet ta ribëni veprimin.\0Keni ndryshime të paruajtura te fusha individuale të ndryshueshme. Nëse kryeni një veprim, ndryshimet e paruajtura do të humbin.\0