Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / sk / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5# Marian Andre <marian@andre.sk>, 2011, 2012.
6# Martin Kosír <martin@martinkosir.net>, 2011.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Django\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
13"Last-Translator: Marian Andre <marian@andre.sk>\n"
14"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
15"sk/)\n"
16"Language: sk\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21
22#: actions.py:48
23#, python-format
24msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
25msgstr "Úspešne zmazaných %(count)d %(items)s."
26
27#: actions.py:60 options.py:1295
28#, python-format
29msgid "Cannot delete %(name)s"
30msgstr "Nedá sa vymazať %(name)s"
31
32#: actions.py:62 options.py:1297
33msgid "Are you sure?"
34msgstr "Ste si istý?"
35
36#: actions.py:83
37#, python-format
38msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
39msgstr "Zmazať označené %(verbose_name_plural)s"
40
41#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
42msgid "All"
43msgstr "Všetko"
44
45#: filters.py:232
46msgid "Yes"
47msgstr "Áno"
48
49#: filters.py:233
50msgid "No"
51msgstr "Nie"
52
53#: filters.py:247
54msgid "Unknown"
55msgstr "Neznámy"
56
57#: filters.py:306
58msgid "Any date"
59msgstr "Ľubovoľný dátum"
60
61#: filters.py:307
62msgid "Today"
63msgstr "Dnes"
64
65#: filters.py:311
66msgid "Past 7 days"
67msgstr "Posledných 7 dní"
68
69#: filters.py:315
70msgid "This month"
71msgstr "Tento mesiac"
72
73#: filters.py:319
74msgid "This year"
75msgstr "Tento rok"
76
77#: forms.py:9
78msgid ""
79"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
80"that both fields are case-sensitive."
81msgstr ""
82"Zadajte prosím správne užívateľské meno a heslo pre účet zamestnanca. "
83"Všimnite si, že obe polia sú case-sensitive."
84
85#: forms.py:18
86msgid "Please log in again, because your session has expired."
87msgstr "Vaše prihlásenie vypršalo. Prosím, prihláste sa znovu."
88
89#: forms.py:37
90#, python-format
91msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
92msgstr ""
93"Vaša e-mailová adresa nie je vašim používateľským menom. Skúste namiesto "
94"toho použiť '%s'."
95
96#: helpers.py:20
97msgid "Action:"
98msgstr "Akcia:"
99
100#: models.py:19
101msgid "action time"
102msgstr "čas akcie"
103
104#: models.py:22
105msgid "object id"
106msgstr "identifikátor objektu"
107
108#: models.py:23
109msgid "object repr"
110msgstr "reprezentácia objektu"
111
112#: models.py:24
113msgid "action flag"
114msgstr "príznak akcie"
115
116#: models.py:25
117msgid "change message"
118msgstr "zmeniť správu"
119
120#: models.py:30
121msgid "log entry"
122msgstr "položka záznamu"
123
124#: models.py:31
125msgid "log entries"
126msgstr "položky záznamu"
127
128#: models.py:40
129#, python-format
130msgid "Added \"%(object)s\"."
131msgstr "Pridané \"%(object)s\"."
132
133#: models.py:42
134#, python-format
135msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136msgstr "Zmenené \" %(object)s \" - %(changes)s "
137
138#: models.py:44
139#, python-format
140msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141msgstr "Odstránené \"%(object)s.\""
142
143#: models.py:46
144msgid "LogEntry Object"
145msgstr "Objekt LogEntry"
146
147#: options.py:150 options.py:166
148msgid "None"
149msgstr "Žiadne"
150
151#: options.py:671
152#, python-format
153msgid "Changed %s."
154msgstr "Zmenené %s."
155
156#: options.py:671 options.py:681
157msgid "and"
158msgstr "a"
159
160#: options.py:676
161#, python-format
162msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163msgstr "Pridaný %(name)s \"%(object)s\"."
164
165#: options.py:680
166#, python-format
167msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168msgstr "Zmenený %(list)s pre %(name)s \"%(object)s\"."
169
170#: options.py:685
171#, python-format
172msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173msgstr "Zmazaný %(name)s \"%(object)s\"."
174
175#: options.py:689
176msgid "No fields changed."
177msgstr "Polia nezmenené."
178
179#: options.py:772
180#, python-format
181msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
183
184#: options.py:776 options.py:824
185msgid "You may edit it again below."
186msgstr "Nižšie môžete znova robiť úpravy."
187
188#: options.py:788 options.py:837
189#, python-format
190msgid "You may add another %s below."
191msgstr "Nižšie môžete pridať ďalšie %s."
192
193#: options.py:822
194#, python-format
195msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
197
198#: options.py:830
199#, python-format
200msgid ""
201"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202msgstr ""
203"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
204"nižšie."
205
206#: options.py:899 options.py:1159
207msgid ""
208"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
209"been changed."
210msgstr ""
211"Položky musia byť vybrané, ak chcete na nich vykonať akcie. Neboli vybrané "
212"žiadne položky."
213
214#: options.py:918
215msgid "No action selected."
216msgstr "Nebola vybraná žiadna akcia."
217
218#: options.py:998
219#, python-format
220msgid "Add %s"
221msgstr "Pridať %s"
222
223#: options.py:1023 options.py:1267
224#, python-format
225msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
226msgstr "Objekt %(name)s s primárnym kľúčom %(key)r neexistuje."
227
228#: options.py:1089
229#, python-format
230msgid "Change %s"
231msgstr "Zmeniť %s"
232
233#: options.py:1138
234msgid "Database error"
235msgstr "Chyba databázy"
236
237#: options.py:1201
238#, python-format
239msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
240msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
241msgstr[0] "%(count)s %(name)s bola úspešne zmenená."
242msgstr[1] "%(count)s %(name)s boli úspešne zmenené."
243msgstr[2] "%(count)s %(name)s bolo úspešne zmenených."
244
245#: options.py:1228
246#, python-format
247msgid "%(total_count)s selected"
248msgid_plural "All %(total_count)s selected"
249msgstr[0] "%(total_count)s vybraná"
250msgstr[1] "Všetky %(total_count)s vybrané"
251msgstr[2] "Všetkých %(total_count)s vybraných"
252
253#: options.py:1233
254#, python-format
255msgid "0 of %(cnt)s selected"
256msgstr "0 z %(cnt)s vybraných"
257
258#: options.py:1283
259#, python-format
260msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
261msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
262
263#: options.py:1330
264#, python-format
265msgid "Change history: %s"
266msgstr "Zmeniť históriu: %s"
267
268#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
269#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
270#: views/decorators.py:23
271msgid "Log in"
272msgstr "Prihlásenie"
273
274#: sites.py:380
275msgid "Site administration"
276msgstr "Správa stránky"
277
278#: sites.py:432
279#, python-format
280msgid "%s administration"
281msgstr "%s správa"
282
283#: widgets.py:87
284msgid "Date:"
285msgstr "Dátum:"
286
287#: widgets.py:87
288msgid "Time:"
289msgstr "Čas:"
290
291#: widgets.py:161
292msgid "Lookup"
293msgstr "Vyhľadanie"
294
295#: widgets.py:267
296msgid "Add Another"
297msgstr "Pridať ďalší"
298
299#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
300msgid "Page not found"
301msgstr "Stránka nenájdená"
302
303#: templates/admin/404.html:10
304msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
305msgstr "Ľutujeme, ale požadovanú stránku nie je možné nájsť."
306
307#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
308#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
309#: templates/admin/change_list.html:43
310#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
311#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
312#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
313#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
314#: templates/registration/logged_out.html:5
315#: templates/registration/password_change_done.html:7
316#: templates/registration/password_change_form.html:8
317#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
318#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
319#: templates/registration/password_reset_done.html:7
320#: templates/registration/password_reset_form.html:7
321msgid "Home"
322msgstr "Domov"
323
324#: templates/admin/500.html:8
325msgid "Server error"
326msgstr "Chyba servera"
327
328#: templates/admin/500.html:12
329msgid "Server error (500)"
330msgstr "Chyba servera (500)"
331
332#: templates/admin/500.html:15
333msgid "Server Error <em>(500)</em>"
334msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
335
336#: templates/admin/500.html:16
337msgid ""
338"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
339"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
340msgstr ""
341"Vyskytla sa chyba. Bola oznámená správcovi stránky e-mailom a mala by byť "
342"čoskoro opravená. Ďakujeme za pochopenie."
343
344#: templates/admin/actions.html:4
345msgid "Run the selected action"
346msgstr "Vykonať vybranú akciu"
347
348#: templates/admin/actions.html:4
349msgid "Go"
350msgstr "Vykonať"
351
352#: templates/admin/actions.html:11
353msgid "Click here to select the objects across all pages"
354msgstr "Kliknite sem pre výber objektov na všetkých stránkach"
355
356#: templates/admin/actions.html:11
357#, python-format
358msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
359msgstr "Vybrať všetkých %(total_count)s %(module_name)s"
360
361#: templates/admin/actions.html:13
362msgid "Clear selection"
363msgstr "Zrušiť výber"
364
365#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
366#, python-format
367msgid "%(name)s"
368msgstr "%(name)s"
369
370#: templates/admin/base.html:28
371msgid "Welcome,"
372msgstr "Vitajte,"
373
374#: templates/admin/base.html:33
375#: templates/registration/password_change_done.html:4
376#: templates/registration/password_change_form.html:5
377msgid "Documentation"
378msgstr "Dokumentácia"
379
380#: templates/admin/base.html:35
381#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
382#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
383#: templates/registration/password_change_done.html:4
384#: templates/registration/password_change_form.html:5
385msgid "Change password"
386msgstr "Zmeniť heslo"
387
388#: templates/admin/base.html:36
389#: templates/registration/password_change_done.html:4
390#: templates/registration/password_change_form.html:5
391msgid "Log out"
392msgstr "Odhlásiť"
393
394#: templates/admin/base_site.html:4
395msgid "Django site admin"
396msgstr "Správa Django stránky"
397
398#: templates/admin/base_site.html:7
399msgid "Django administration"
400msgstr "Správa Django"
401
402#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
403msgid "Add"
404msgstr "Pridať"
405
406#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
407msgid "History"
408msgstr "História"
409
410#: templates/admin/change_form.html:35
411#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
412#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
413msgid "View on site"
414msgstr "Pozrieť na stránke"
415
416#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
417#: templates/admin/login.html:18
418#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
419#: templates/registration/password_change_form.html:21
420msgid "Please correct the error below."
421msgid_plural "Please correct the errors below."
422msgstr[0] "Prosím, opravte chybu uvedenú nižšie."
423msgstr[1] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
424msgstr[2] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
425
426#: templates/admin/change_list.html:60
427#, python-format
428msgid "Add %(name)s"
429msgstr "Pridať %(name)s"
430
431#: templates/admin/change_list.html:80
432msgid "Filter"
433msgstr "Filtrovať"
434
435#: templates/admin/change_list_results.html:17
436msgid "Remove from sorting"
437msgstr "Odstrániť z triedenia"
438
439#: templates/admin/change_list_results.html:18
440#, python-format
441msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
442msgstr "Triedenie priority: %(priority_number)s "
443
444#: templates/admin/change_list_results.html:19
445msgid "Toggle sorting"
446msgstr "Prepnúť triedenie"
447
448#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
449#: templates/admin/submit_line.html:4
450msgid "Delete"
451msgstr "Odstrániť"
452
453#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
454#, python-format
455msgid ""
456"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
457"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
458"following types of objects:"
459msgstr ""
460"Odstránenie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by malo za následok "
461"aj odstránenie súvisiacich objektov. Váš účet však nemá oprávnenie na "
462"odstránenie nasledujúcich typov objektov:"
463
464#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
465#, python-format
466msgid ""
467"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
468"following protected related objects:"
469msgstr ""
470"Vymazanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' vyžaduje vymazanie "
471"nasledovných súvisiacich chránených objektov:"
472
473#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
474#, python-format
475msgid ""
476"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
477"All of the following related items will be deleted:"
478msgstr ""
479"Ste si istý, že chcete odstrániť objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
480"\"? Všetky nasledujúce súvisiace objekty budú odstránené:"
481
482#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
483#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
484msgid "Yes, I'm sure"
485msgstr "Áno, som si istý"
486
487#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
488msgid "Delete multiple objects"
489msgstr "Zmazať viacero objektov"
490
491#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
492#, python-format
493msgid ""
494"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
495"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
496"types of objects:"
497msgstr ""
498"Vymazanie označených %(objects_name)s by spôsobilo vymazanie súvisiacich "
499"objektov, ale váš účet nemá oprávnenie na vymazanie nasledujúcich typov "
500"objektov:"
501
502#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
503#, python-format
504msgid ""
505"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
506"protected related objects:"
507msgstr ""
508"Vymazanie označených %(objects_name)s vyžaduje vymazanie nasledujúcich "
509"chránených súvisiacich objektov:"
510
511#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
512#, python-format
513msgid ""
514"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
515"following objects and their related items will be deleted:"
516msgstr ""
517"Ste si isty, že chcete vymazať označené %(objects_name)s? Vymažú sa všetky "
518"nasledujúce objekty a ich súvisiace položky:"
519
520#: templates/admin/filter.html:2
521#, python-format
522msgid " By %(filter_title)s "
523msgstr "Podľa %(filter_title)s "
524
525#: templates/admin/index.html:18
526#, python-format
527msgid "Models available in the %(name)s application."
528msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
529
530#: templates/admin/index.html:35
531msgid "Change"
532msgstr "Zmeniť"
533
534#: templates/admin/index.html:45
535msgid "You don't have permission to edit anything."
536msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
537
538#: templates/admin/index.html:53
539msgid "Recent Actions"
540msgstr "Posledné akcie"
541
542#: templates/admin/index.html:54
543msgid "My Actions"
544msgstr "Moje akcie"
545
546#: templates/admin/index.html:58
547msgid "None available"
548msgstr "Nedostupné"
549
550#: templates/admin/index.html:72
551msgid "Unknown content"
552msgstr "Neznámy obsah"
553
554#: templates/admin/invalid_setup.html:13
555msgid ""
556"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
557"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
558"the appropriate user."
559msgstr ""
560"Niečo nie je v poriadku s vašou inštaláciou databázy. Uistite sa, že boli "
561"vytvorené potrebné databázové tabuľky a taktiež skontrolujte, či príslušný "
562"používateľ môže databázu čítať."
563
564#: templates/admin/login.html:34
565msgid "Username:"
566msgstr "Meno používateľa:"
567
568#: templates/admin/login.html:38
569msgid "Password:"
570msgstr "Heslo:"
571
572#: templates/admin/login.html:45
573msgid "Forgotten your password or username?"
574msgstr ""
575
576#: templates/admin/object_history.html:24
577msgid "Date/time"
578msgstr "Dátum a čas"
579
580#: templates/admin/object_history.html:25
581msgid "User"
582msgstr "Používateľ"
583
584#: templates/admin/object_history.html:26
585msgid "Action"
586msgstr "Akcia"
587
588#: templates/admin/object_history.html:40
589msgid ""
590"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
591"admin site."
592msgstr ""
593"Tento objekt nemá históriu zmien. Pravdepodobne nebol pridaný "
594"prostredníctvom tejto správcovskej stránky."
595
596#: templates/admin/pagination.html:10
597msgid "Show all"
598msgstr "Zobraziť všetky"
599
600#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
601msgid "Save"
602msgstr "Uložiť"
603
604#: templates/admin/search_form.html:7
605msgid "Search"
606msgstr "Vyhľadávanie"
607
608#: templates/admin/search_form.html:9
609#, python-format
610msgid "%(counter)s result"
611msgid_plural "%(counter)s results"
612msgstr[0] "%(counter)s výsledok"
613msgstr[1] "%(counter)s výsledky"
614msgstr[2] "%(counter)s výsledkov"
615
616#: templates/admin/search_form.html:9
617#, python-format
618msgid "%(full_result_count)s total"
619msgstr "%(full_result_count)s spolu"
620
621#: templates/admin/submit_line.html:5
622msgid "Save as new"
623msgstr "Uložiť ako nový"
624
625#: templates/admin/submit_line.html:6
626msgid "Save and add another"
627msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
628
629#: templates/admin/submit_line.html:7
630msgid "Save and continue editing"
631msgstr "Uložiť a pokračovať v úpravách"
632
633#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
634msgid ""
635"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
636"options."
637msgstr ""
638"Najskôr zadajte používateľské meno a heslo. Potom budete môcť upraviť viac "
639"používateľských nastavení."
640
641#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
642msgid "Enter a username and password."
643msgstr "Zadajte používateľské meno a heslo."
644
645#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
646#, python-format
647msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
648msgstr "Zadajte nové heslo pre používateľa <strong>%(username)s</strong>."
649
650#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
651msgid "Password"
652msgstr "Heslo"
653
654#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
655#: templates/registration/password_change_form.html:43
656msgid "Password (again)"
657msgstr "Heslo (znova)"
658
659#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
660msgid "Enter the same password as above, for verification."
661msgstr "Kvôli overeniu zadajte rovnaké heslo ako vyššie."
662
663#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
664#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
665#, python-format
666msgid "Add another %(verbose_name)s"
667msgstr "Pridať ďalší %(verbose_name)s"
668
669#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
670#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
671msgid "Remove"
672msgstr "Odstrániť"
673
674#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
675msgid "Delete?"
676msgstr "Zmazať?"
677
678#: templates/registration/logged_out.html:9
679msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
680msgstr "Ďakujeme za čas strávený na našich stránkach."
681
682#: templates/registration/logged_out.html:11
683msgid "Log in again"
684msgstr "Znova sa prihlásiť"
685
686#: templates/registration/password_change_done.html:8
687#: templates/registration/password_change_form.html:9
688#: templates/registration/password_change_form.html:13
689#: templates/registration/password_change_form.html:25
690msgid "Password change"
691msgstr "Zmena hesla"
692
693#: templates/registration/password_change_done.html:12
694#: templates/registration/password_change_done.html:16
695msgid "Password change successful"
696msgstr "Zmena hesla úspešná"
697
698#: templates/registration/password_change_done.html:18
699msgid "Your password was changed."
700msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
701
702#: templates/registration/password_change_form.html:27
703msgid ""
704"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
705"password twice so we can verify you typed it in correctly."
706msgstr ""
707"Z bezpečnostných dôvodov zadajte staré heslo a potom nové heslo dvakrát, aby "
708"sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
709
710#: templates/registration/password_change_form.html:33
711msgid "Old password"
712msgstr "Staré heslo"
713
714#: templates/registration/password_change_form.html:38
715msgid "New password"
716msgstr "Nové heslo"
717
718#: templates/registration/password_change_form.html:49
719#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
720msgid "Change my password"
721msgstr "Zmeniť moje heslo"
722
723#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
724#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
725#: templates/registration/password_reset_done.html:8
726#: templates/registration/password_reset_form.html:8
727#: templates/registration/password_reset_form.html:12
728#: templates/registration/password_reset_form.html:16
729msgid "Password reset"
730msgstr "Obnovenie hesla"
731
732#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
733#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
734msgid "Password reset complete"
735msgstr "Obnovenie hesla ukončené"
736
737#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
738msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
739msgstr "Vaše heslo bolo nastavené. Môžete pokračovať a prihlásiť sa."
740
741#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
742msgid "Password reset confirmation"
743msgstr "Potvrdenie obnovenia hesla"
744
745#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
746msgid "Enter new password"
747msgstr "Zadajte nové heslo"
748
749#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
750msgid ""
751"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
752"correctly."
753msgstr ""
754"Zadajte nové heslo dvakrát, aby sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
755
756#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
757msgid "New password:"
758msgstr "Nové heslo:"
759
760#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
761msgid "Confirm password:"
762msgstr "Potvrdenie hesla:"
763
764#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
765msgid "Password reset unsuccessful"
766msgstr "Obnova hesla sa nepodarila"
767
768#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
769msgid ""
770"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
771"used. Please request a new password reset."
772msgstr ""
773"Odkaz na obnovenie hesla je neplatný, pretože už bol pravdepodobne raz "
774"použitý. Prosím, požiadajte znovu o obnovu hesla."
775
776#: templates/registration/password_reset_done.html:12
777#: templates/registration/password_reset_done.html:16
778msgid "Password reset successful"
779msgstr "Obnovenie hesla úspešné"
780
781#: templates/registration/password_reset_done.html:18
782msgid ""
783"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
784"address you submitted. You should be receiving it shortly."
785msgstr ""
786"Na uvedenú e-mailovú adresu sme vám poslali návod na obnovenie hesla. Mali "
787"by ste ho zakrátko dostať."
788
789#: templates/registration/password_reset_email.html:2
790#, python-format
791msgid ""
792"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
793"user account at %(site_name)s."
794msgstr ""
795"Obdržali ste tento e-mail, pretože ste požiadali o obnovu hesla vášho účtu "
796"na %(site_name)s."
797
798#: templates/registration/password_reset_email.html:4
799msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
800msgstr "Prosím, choďte na túto stránku a zvoľte si nové heslo:"
801
802#: templates/registration/password_reset_email.html:8
803msgid "Your username, in case you've forgotten:"
804msgstr "Vaše používateľské meno, pre prípad, že ste ho zabudli:"
805
806#: templates/registration/password_reset_email.html:10
807msgid "Thanks for using our site!"
808msgstr "Ďakujeme, že používate našu stránku!"
809
810#: templates/registration/password_reset_email.html:12
811#, python-format
812msgid "The %(site_name)s team"
813msgstr "Tím %(site_name)s"
814
815#: templates/registration/password_reset_form.html:18
816msgid ""
817"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
818"instructions for setting a new one."
819msgstr ""
820"Zabudli ste heslo? Zadajte svoju e-mail adresu a my Vám pošleme inštrukcie "
821"pre nastavenie nového."
822
823#: templates/registration/password_reset_form.html:22
824msgid "E-mail address:"
825msgstr "E-mailová adresa:"
826
827#: templates/registration/password_reset_form.html:22
828msgid "Reset my password"
829msgstr "Obnova môjho hesla"
830
831#: templatetags/admin_list.py:336
832msgid "All dates"
833msgstr "Všetky dátumy"
834
835#: views/main.py:31
836msgid "(None)"
837msgstr "(Žiadne)"
838
839#: views/main.py:74
840#, python-format
841msgid "Select %s"
842msgstr "Vybrať %s"
843
844#: views/main.py:76
845#, python-format
846msgid "Select %s to change"
847msgstr "Vybrať \"%s\" na úpravu"