Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / ro / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Daniel Ursache-Dogariu <contact@danniel.net>, 2011.
5# Denis Darii <sinednx@gmail.com>, 2011.
6# <ionel.mc@gmail.com>, 2012.
7# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Django\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
14"Last-Translator: Ionel Cristian Mărieș <ionel.mc@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Romanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16"ro/)\n"
17"Language: ro\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?"
22"2:1))\n"
23
24#: actions.py:48
25#, python-format
26msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
27msgstr "%(count)d %(items)s eliminate cu succes."
28
29#: actions.py:60 options.py:1295
30#, python-format
31msgid "Cannot delete %(name)s"
32msgstr "Nu se poate șterge %(name)s"
33
34#: actions.py:62 options.py:1297
35msgid "Are you sure?"
36msgstr "Sigur?"
37
38#: actions.py:83
39#, python-format
40msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
41msgstr "Elimină %(verbose_name_plural)s selectate"
42
43#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
44msgid "All"
45msgstr "Toate"
46
47#: filters.py:232
48msgid "Yes"
49msgstr "Da"
50
51#: filters.py:233
52msgid "No"
53msgstr "Nu"
54
55#: filters.py:247
56msgid "Unknown"
57msgstr "Necunoscut"
58
59#: filters.py:306
60msgid "Any date"
61msgstr "Orice dată"
62
63#: filters.py:307
64msgid "Today"
65msgstr "Astăzi"
66
67#: filters.py:311
68msgid "Past 7 days"
69msgstr "Ultimele 7 zile"
70
71#: filters.py:315
72msgid "This month"
73msgstr "Luna aceasta"
74
75#: filters.py:319
76msgid "This year"
77msgstr "Anul acesta"
78
79#: forms.py:9
80msgid ""
81"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
82"that both fields are case-sensitive."
83msgstr ""
84"Vă rog introduceți utilizatorul și parola corecta pentru un cont de "
85"management. Notă: ambele câmpuri iau în considerare capitalizarea "
86"caracterelor."
87
88#: forms.py:18
89msgid "Please log in again, because your session has expired."
90msgstr "Autentificațți-vă din nou, deoarece sesiunea dumneavoastră a expirat."
91
92#: forms.py:37
93#, python-format
94msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
95msgstr ""
96"Adresa de email nu este totuna cu numele dumneavoastră de utilizator. "
97"Încercați '%s' în schimb."
98
99#: helpers.py:20
100msgid "Action:"
101msgstr "Acțiune:"
102
103#: models.py:19
104msgid "action time"
105msgstr "timp acțiune"
106
107#: models.py:22
108msgid "object id"
109msgstr "id obiect"
110
111#: models.py:23
112msgid "object repr"
113msgstr "repr obiect"
114
115#: models.py:24
116msgid "action flag"
117msgstr "marcaj acțiune"
118
119#: models.py:25
120msgid "change message"
121msgstr "schimbă mesaj"
122
123#: models.py:30
124msgid "log entry"
125msgstr "intrare jurnal"
126
127#: models.py:31
128msgid "log entries"
129msgstr "intrări jurnal"
130
131#: models.py:40
132#, python-format
133msgid "Added \"%(object)s\"."
134msgstr "S-au adăugat \"%(object)s\"."
135
136#: models.py:42
137#, python-format
138msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
139msgstr "S-au schimbat \"%(object)s\" - %(changes)s"
140
141#: models.py:44
142#, python-format
143msgid "Deleted \"%(object)s.\""
144msgstr "S-au șters \"%(object)s.\""
145
146#: models.py:46
147msgid "LogEntry Object"
148msgstr "Obiect LogEntry"
149
150#: options.py:150 options.py:166
151msgid "None"
152msgstr "Nimic"
153
154#: options.py:671
155#, python-format
156msgid "Changed %s."
157msgstr "S-a schimbat %s."
158
159#: options.py:671 options.py:681
160msgid "and"
161msgstr "și"
162
163#: options.py:676
164#, python-format
165msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
166msgstr "S-a adăugat %(name)s \"%(object)s\"."
167
168#: options.py:680
169#, python-format
170msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
171msgstr "S-a schimbat %(list)s în %(name)s \"%(object)s\"."
172
173#: options.py:685
174#, python-format
175msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
176msgstr "S-a șters %(name)s \"%(object)s\"."
177
178#: options.py:689
179msgid "No fields changed."
180msgstr "Niciun câmp modificat."
181
182#: options.py:772
183#, python-format
184msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
185msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" a fost adăugat cu succes."
186
187#: options.py:776 options.py:824
188msgid "You may edit it again below."
189msgstr "Puteți edita din nou mai jos."
190
191#: options.py:788 options.py:837
192#, python-format
193msgid "You may add another %s below."
194msgstr "Puteți adăuga înca un/o %s mai jos."
195
196#: options.py:822
197#, python-format
198msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
199msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" a fost modificat(ă) cu succes."
200
201#: options.py:830
202#, python-format
203msgid ""
204"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
205msgstr ""
206"%(name)s \"%(obj)s\" a fost adăugat(ă) cu succes. Puteți edita din nou mai "
207"jos."
208
209#: options.py:899 options.py:1159
210msgid ""
211"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
212"been changed."
213msgstr ""
214"Itemii trebuie selectați pentru a putea îndeplini sarcini asupra lor. Niciun "
215"item nu a fost modificat."
216
217#: options.py:918
218msgid "No action selected."
219msgstr "Nicio acțiune selectată."
220
221#: options.py:998
222#, python-format
223msgid "Add %s"
224msgstr "Adaugă %s"
225
226#: options.py:1023 options.py:1267
227#, python-format
228msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
229msgstr "Obiectul %(name)s ce are cheie primară %(key)r nu există."
230
231#: options.py:1089
232#, python-format
233msgid "Change %s"
234msgstr "Schimbă %s"
235
236#: options.py:1138
237msgid "Database error"
238msgstr "Eroare de bază de date"
239
240#: options.py:1201
241#, python-format
242msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
243msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
244msgstr[0] "%(count)s %(name)s s-a modificat cu succes."
245msgstr[1] "%(count)s %(name)s s-au modificat cu succes."
246msgstr[2] "%(count)s de %(name)s s-au modificat cu succes."
247
248#: options.py:1228
249#, python-format
250msgid "%(total_count)s selected"
251msgid_plural "All %(total_count)s selected"
252msgstr[0] "%(total_count)s selectat(ă)"
253msgstr[1] "Toate %(total_count)s selectate"
254msgstr[2] "Toate %(total_count)s selectate"
255
256#: options.py:1233
257#, python-format
258msgid "0 of %(cnt)s selected"
259msgstr "0 din %(cnt)s selectat"
260
261#: options.py:1283
262#, python-format
263msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
264msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" eliminat(ă) cu succes."
265
266#: options.py:1330
267#, python-format
268msgid "Change history: %s"
269msgstr "Istoric schimbări: %s"
270
271#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
272#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
273#: views/decorators.py:23
274msgid "Log in"
275msgstr "Autentificare"
276
277#: sites.py:380
278msgid "Site administration"
279msgstr "Administrare site"
280
281#: sites.py:432
282#, python-format
283msgid "%s administration"
284msgstr "Administrare %s"
285
286#: widgets.py:87
287msgid "Date:"
288msgstr "Dată:"
289
290#: widgets.py:87
291msgid "Time:"
292msgstr "Oră:"
293
294#: widgets.py:161
295msgid "Lookup"
296msgstr "Căutare"
297
298#: widgets.py:267
299msgid "Add Another"
300msgstr "Mai adăugați"
301
302#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
303msgid "Page not found"
304msgstr "Pagină inexistentă"
305
306#: templates/admin/404.html:10
307msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
308msgstr "Ne pare rău, dar pagina solicitată nu a putut fi găsită."
309
310#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
311#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
312#: templates/admin/change_list.html:43
313#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
314#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
315#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
316#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
317#: templates/registration/logged_out.html:5
318#: templates/registration/password_change_done.html:7
319#: templates/registration/password_change_form.html:8
320#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
321#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
322#: templates/registration/password_reset_done.html:7
323#: templates/registration/password_reset_form.html:7
324msgid "Home"
325msgstr "Acasă"
326
327#: templates/admin/500.html:8
328msgid "Server error"
329msgstr "Eroare de server"
330
331#: templates/admin/500.html:12
332msgid "Server error (500)"
333msgstr "Eroare de server (500)"
334
335#: templates/admin/500.html:15
336msgid "Server Error <em>(500)</em>"
337msgstr "Eroare server <em>(500)</em>"
338
339#: templates/admin/500.html:16
340msgid ""
341"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
342"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
343msgstr ""
344"A apărut o eroare. A fost raportată prin e-mail către administrator și ar "
345"trebui să fie rezolvată în scurt timp. Mulţumim pentru înţelegere."
346
347#: templates/admin/actions.html:4
348msgid "Run the selected action"
349msgstr "Pornește acțiunea selectată"
350
351#: templates/admin/actions.html:4
352msgid "Go"
353msgstr "Start"
354
355#: templates/admin/actions.html:11
356msgid "Click here to select the objects across all pages"
357msgstr "Clic aici pentru a selecta obiectele la nivelul tuturor paginilor"
358
359#: templates/admin/actions.html:11
360#, python-format
361msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
362msgstr "Selectați toate %(total_count)s %(module_name)s"
363
364#: templates/admin/actions.html:13
365msgid "Clear selection"
366msgstr "Deselectați"
367
368#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
369#, python-format
370msgid "%(name)s"
371msgstr "%(name)s"
372
373#: templates/admin/base.html:28
374msgid "Welcome,"
375msgstr "Bun venit,"
376
377#: templates/admin/base.html:33
378#: templates/registration/password_change_done.html:4
379#: templates/registration/password_change_form.html:5
380msgid "Documentation"
381msgstr "Documentație"
382
383#: templates/admin/base.html:35
384#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
385#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
386#: templates/registration/password_change_done.html:4
387#: templates/registration/password_change_form.html:5
388msgid "Change password"
389msgstr "Schimbă parola"
390
391#: templates/admin/base.html:36
392#: templates/registration/password_change_done.html:4
393#: templates/registration/password_change_form.html:5
394msgid "Log out"
395msgstr "Deautentificare"
396
397#: templates/admin/base_site.html:4
398msgid "Django site admin"
399msgstr "Administrare sit Django"
400
401#: templates/admin/base_site.html:7
402msgid "Django administration"
403msgstr "Administrare Django"
404
405#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
406msgid "Add"
407msgstr "Adaugă"
408
409#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
410msgid "History"
411msgstr "Istoric"
412
413#: templates/admin/change_form.html:35
414#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
415#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
416msgid "View on site"
417msgstr "Vizualizează pe sit"
418
419#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
420#: templates/admin/login.html:18
421#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
422#: templates/registration/password_change_form.html:21
423msgid "Please correct the error below."
424msgid_plural "Please correct the errors below."
425msgstr[0] "Corectați eroarea de mai jos"
426msgstr[1] "Corectați erorile de mai jos"
427msgstr[2] "Corectați erorile de mai jos"
428
429#: templates/admin/change_list.html:60
430#, python-format
431msgid "Add %(name)s"
432msgstr "Adaugă %(name)s"
433
434#: templates/admin/change_list.html:80
435msgid "Filter"
436msgstr "Filtru"
437
438#: templates/admin/change_list_results.html:17
439msgid "Remove from sorting"
440msgstr "Elimină din sortare"
441
442#: templates/admin/change_list_results.html:18
443#, python-format
444msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
445msgstr "Prioritate sortare: %(priority_number)s"
446
447#: templates/admin/change_list_results.html:19
448msgid "Toggle sorting"
449msgstr "Alternează sortarea"
450
451#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
452#: templates/admin/submit_line.html:4
453msgid "Delete"
454msgstr "Șterge"
455
456#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
457#, python-format
458msgid ""
459"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
460"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
461"following types of objects:"
462msgstr ""
463"Ștergerea %(object_name)s '%(escaped_object)s' va duce și la ștergerea "
464"obiectelor asociate, însă contul dumneavoastră nu are permisiunea de a "
465"șterge următoarele tipuri de obiecte:"
466
467#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
468#, python-format
469msgid ""
470"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
471"following protected related objects:"
472msgstr ""
473"Ștergerea %(object_name)s '%(escaped_object)s' ar putea necesita și "
474"ștergerea următoarelor obiecte protejate asociate:"
475
476#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
477#, python-format
478msgid ""
479"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
480"All of the following related items will be deleted:"
481msgstr ""
482"Sigur doriți ștergerea %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Următoarele "
483"itemuri asociate vor fi șterse:"
484
485#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
486#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
487msgid "Yes, I'm sure"
488msgstr "Da, cu siguranță"
489
490#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
491msgid "Delete multiple objects"
492msgstr "Ștergeți obiecte multiple"
493
494#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
495#, python-format
496msgid ""
497"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
498"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
499"types of objects:"
500msgstr ""
501"Ștergerea %(objects_name)s conform selecției ar putea duce la ștergerea "
502"obiectelor asociate, însă contul dvs. de utilizator nu are permisiunea de a "
503"șterge următoarele tipuri de obiecte:"
504
505#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
506#, python-format
507msgid ""
508"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
509"protected related objects:"
510msgstr ""
511"Ştergerea %(objects_name)s conform selecției ar necesita și ștergerea "
512"următoarelor obiecte protejate asociate:"
513
514#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
515#, python-format
516msgid ""
517"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
518"following objects and their related items will be deleted:"
519msgstr ""
520"Sigur doriţi să ștergeți %(objects_name)s conform selecției? Toate obiectele "
521"următoare alături de cele asociate lor vor fi șterse:"
522
523#: templates/admin/filter.html:2
524#, python-format
525msgid " By %(filter_title)s "
526msgstr "După %(filter_title)s "
527
528#: templates/admin/index.html:18
529#, python-format
530msgid "Models available in the %(name)s application."
531msgstr "Modele disponibile în aplicația %(name)s"
532
533#: templates/admin/index.html:35
534msgid "Change"
535msgstr "Schimbă"
536
537#: templates/admin/index.html:45
538msgid "You don't have permission to edit anything."
539msgstr "Nu nicio permisiune de editare."
540
541#: templates/admin/index.html:53
542msgid "Recent Actions"
543msgstr "Acțiuni recente"
544
545#: templates/admin/index.html:54
546msgid "My Actions"
547msgstr "Acțiunile mele"
548
549#: templates/admin/index.html:58
550msgid "None available"
551msgstr "Niciuna"
552
553#: templates/admin/index.html:72
554msgid "Unknown content"
555msgstr "Conținut necunoscut"
556
557#: templates/admin/invalid_setup.html:13
558msgid ""
559"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
560"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
561"the appropriate user."
562msgstr ""
563"Există o problema cu baza de date. Verificați dacă tabelele necesare din "
564"baza de date au fost create și verificați dacă baza de date poate fi citită "
565"de utilizatorul potrivit."
566
567#: templates/admin/login.html:34
568msgid "Username:"
569msgstr "Utilizator:"
570
571#: templates/admin/login.html:38
572msgid "Password:"
573msgstr "Parolă:"
574
575#: templates/admin/login.html:45
576msgid "Forgotten your password or username?"
577msgstr "Ați uitat parola sau utilizatorul ?"
578
579#: templates/admin/object_history.html:24
580msgid "Date/time"
581msgstr "Dată/oră"
582
583#: templates/admin/object_history.html:25
584msgid "User"
585msgstr "Utilizator"
586
587#: templates/admin/object_history.html:26
588msgid "Action"
589msgstr "Acțiune"
590
591#: templates/admin/object_history.html:40
592msgid ""
593"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
594"admin site."
595msgstr ""
596"Acest obiect nu are un istoric al schimbărilor. Probabil nu a fost adăugat "
597"prin intermediul acestui sit de administrare."
598
599#: templates/admin/pagination.html:10
600msgid "Show all"
601msgstr "Arată totul"
602
603#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
604msgid "Save"
605msgstr "Salvează"
606
607#: templates/admin/search_form.html:7
608msgid "Search"
609msgstr "Caută"
610
611#: templates/admin/search_form.html:9
612#, python-format
613msgid "%(counter)s result"
614msgid_plural "%(counter)s results"
615msgstr[0] "%(counter)s rezultat"
616msgstr[1] "%(counter)s rezultate"
617msgstr[2] "%(counter)s de rezultate"
618
619#: templates/admin/search_form.html:9
620#, python-format
621msgid "%(full_result_count)s total"
622msgstr "%(full_result_count)s în total"
623
624#: templates/admin/submit_line.html:5
625msgid "Save as new"
626msgstr "Salvați ca nou"
627
628#: templates/admin/submit_line.html:6
629msgid "Save and add another"
630msgstr "Salvați și mai adăugați"
631
632#: templates/admin/submit_line.html:7
633msgid "Save and continue editing"
634msgstr "Salvați și continuați editarea"
635
636#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
637msgid ""
638"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
639"options."
640msgstr ""
641"Introduceți mai întâi un nume de utilizator și o parolă. Apoi veți putea "
642"modifica mai multe opțiuni ale utilizatorului."
643
644#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
645msgid "Enter a username and password."
646msgstr "Introduceți un nume de utilizator și o parolă."
647
648#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
649#, python-format
650msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
651msgstr ""
652"Introduceți o parolă nouă pentru utilizatorul <strong>%(username)s</strong>."
653
654#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
655msgid "Password"
656msgstr "Parolă"
657
658#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
659#: templates/registration/password_change_form.html:43
660msgid "Password (again)"
661msgstr "Parolă (din nou)"
662
663#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
664msgid "Enter the same password as above, for verification."
665msgstr "Introduceți parola din nou, pentru verificare."
666
667#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
668#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
669#, python-format
670msgid "Add another %(verbose_name)s"
671msgstr "Adăugati încă un/o %(verbose_name)s"
672
673#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
674#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
675msgid "Remove"
676msgstr "Elimină"
677
678#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
679msgid "Delete?"
680msgstr "Elimină?"
681
682#: templates/registration/logged_out.html:9
683msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
684msgstr "Mulţumiri pentru timpul petrecut astăzi pe sit."
685
686#: templates/registration/logged_out.html:11
687msgid "Log in again"
688msgstr "Reautentificare"
689
690#: templates/registration/password_change_done.html:8
691#: templates/registration/password_change_form.html:9
692#: templates/registration/password_change_form.html:13
693#: templates/registration/password_change_form.html:25
694msgid "Password change"
695msgstr "Schimbare parolă"
696
697#: templates/registration/password_change_done.html:12
698#: templates/registration/password_change_done.html:16
699msgid "Password change successful"
700msgstr "Schimbare reușită a parolei"
701
702#: templates/registration/password_change_done.html:18
703msgid "Your password was changed."
704msgstr "Parola a fost schimbată."
705
706#: templates/registration/password_change_form.html:27
707msgid ""
708"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
709"password twice so we can verify you typed it in correctly."
710msgstr ""
711"Din motive de securitate, introduceți parola veche, apoi de două ori parola "
712"nouă, pentru a putea verifica dacă ați scris-o corect. "
713
714#: templates/registration/password_change_form.html:33
715msgid "Old password"
716msgstr "Parolă veche"
717
718#: templates/registration/password_change_form.html:38
719msgid "New password"
720msgstr "Parolă nouă"
721
722#: templates/registration/password_change_form.html:49
723#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
724msgid "Change my password"
725msgstr "Schimbă-mi parola"
726
727#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
728#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
729#: templates/registration/password_reset_done.html:8
730#: templates/registration/password_reset_form.html:8
731#: templates/registration/password_reset_form.html:12
732#: templates/registration/password_reset_form.html:16
733msgid "Password reset"
734msgstr "Resetare parolă"
735
736#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
737#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
738msgid "Password reset complete"
739msgstr "Resetare completă a parolei"
740
741#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
742msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
743msgstr ""
744"Parola dumneavoastră a fost stabilită. Acum puteți continua să vă "
745"autentificați."
746
747#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
748msgid "Password reset confirmation"
749msgstr "Confirmare resetare parolă"
750
751#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
752msgid "Enter new password"
753msgstr "Introduceți parolă nouă"
754
755#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
756msgid ""
757"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
758"correctly."
759msgstr ""
760"Introduceți parola de două ori, pentru a putea verifica dacă ați scris-o "
761"corect."
762
763#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
764msgid "New password:"
765msgstr "Parolă nouă:"
766
767#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
768msgid "Confirm password:"
769msgstr "Confirmare parolă:"
770
771#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
772msgid "Password reset unsuccessful"
773msgstr "Resetare nereușită a parolei"
774
775#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
776msgid ""
777"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
778"used. Please request a new password reset."
779msgstr ""
780"Link-ul de resetare a parolei a fost nevalid, probabil din cauză că acesta a "
781"fost deja utilizat. Solicitați o nouă resetare a parolei."
782
783#: templates/registration/password_reset_done.html:12
784#: templates/registration/password_reset_done.html:16
785msgid "Password reset successful"
786msgstr "Parolă resetată cu succes"
787
788#: templates/registration/password_reset_done.html:18
789msgid ""
790"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
791"address you submitted. You should be receiving it shortly."
792msgstr ""
793"Vi s-au trimis la adresa de e-mail specificată instrucțiunile pentru a vă "
794"seta parola. Ar trebui să le primiți în curând."
795
796#: templates/registration/password_reset_email.html:2
797#, python-format
798msgid ""
799"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
800"user account at %(site_name)s."
801msgstr ""
802"Ați primit acest e-mail deoarece ați solicitat resetarea parolei pentru "
803"contul dumneavoastră de utilizator de la %(site_name)s."
804
805#: templates/registration/password_reset_email.html:4
806msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
807msgstr "Mergeți la următoarea pagină și alegeți o parolă nouă:"
808
809#: templates/registration/password_reset_email.html:8
810msgid "Your username, in case you've forgotten:"
811msgstr "Numele de utilizator, în caz că l-ați uitat:"
812
813#: templates/registration/password_reset_email.html:10
814msgid "Thanks for using our site!"
815msgstr "Mulțumiri pentru utilizarea sitului nostru!"
816
817#: templates/registration/password_reset_email.html:12
818#, python-format
819msgid "The %(site_name)s team"
820msgstr "Echipa %(site_name)s"
821
822#: templates/registration/password_reset_form.html:18
823msgid ""
824"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
825"instructions for setting a new one."
826msgstr ""
827"Ați uitat parola? Introduceți adresa dvs. de e-mail mai jos și vă vom "
828"trimite la aceasta instrucțiunile de setare a unei parole noi."
829
830#: templates/registration/password_reset_form.html:22
831msgid "E-mail address:"
832msgstr "Adresă email:"
833
834#: templates/registration/password_reset_form.html:22
835msgid "Reset my password"
836msgstr "Resetează-mi parola"
837
838#: templatetags/admin_list.py:336
839msgid "All dates"
840msgstr "Toate datele"
841
842#: views/main.py:31
843msgid "(None)"
844msgstr "(Nimic)"
845
846#: views/main.py:74
847#, python-format
848msgid "Select %s"
849msgstr "Selectează %s"
850
851#: views/main.py:76
852#, python-format
853msgid "Select %s to change"
854msgstr "Selectează %s pentru schimbare"