Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / pl / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \0\0\0\1c\0\0\0\1c\ 1\0\0+\0\0\0\1c\ 2\0\0\0\0\0\0È\ 2\0\07\0\0\0É\ 2\0\0\ 6\0\0\0\ 1\ 3\0\0\f\0\0\0\b\ 3\0\0\b\0\0\0\15\ 3\0\0\ 6\0\0\0\1e\ 3\0\0\ 6\0\0\0%\ 3\0\0\r\0\0\0,\ 3\0\0
2\0\0\0:\ 3\0\0 \0\0\0E\ 3\0\0\1f\0\0\0O\ 3\0\0&\0\0\0o\ 3\0\0\ 5\0\0\0\96\ 3\0\0\ 6\0\0\0\9c\ 3\0\0\ 4\0\0\0£\ 3\0\0U\0\0\0¨\ 3\0\0\b\0\0\0þ\ 3\0\0\ 4\0\0\0\a\ 4\0\0\ 3\0\0\0\f\ 4\0\0\ 6\0\0\0\10\ 4\0\0
3\0\0\0\17\ 4\0\0\r\0\0\0"\ 4\0\0\ 4\0\0\00\ 4\0\0\94\0\0\05\ 4\0\0\91\0\0\0Ê\ 4\0\0\ 5\0\0\0\\ 5\0\0\b\0\0\0b\ 5\0\0;\0\0\0k\ 5\0\0 \0\0\0§\ 5\0\0\9a\0\0\0±\ 5\0\0\94\0\0\0L\ 6\0\0p\0\0\0á\ 6\0\0Ô\ 1\0\0R\a\0\0V\0\0\0' \0\0\ 6\0\0\0~ \0\0\f\0\0\0\85 \0\0 \0\0\0\92 \0\0\ 6\0\0\0\9c \0\0\a\0\0\0£ \0\0\f\0\0\0« \0\0\10\0\0\0¸ \0\0
4\0\0\0É \0\0(\0\0\0Ô \0\01\0\0\0ý \0\0\ 5\0\0\0/
5\0\0\ 5\0\0\05
6\0\0\ 5\0\0\0;
7\0\0f\0\0\0A
8\0\0\b\0\0\0¨
9\0\0 \0\0\0±
10\0\0\ 5\0\0\0»
11\0\0\ 5\0\0\0Á
12\0\0\ f\0\0\0Ç
13\0\0\14\0\0\0×
14\0\0\ 6\0\0\0ì
15\0\0n\0\0\0ó
16\0\0~\0\0\0b\v\0\0\a\0\0\0á\v\0\0\ 5\0\0\0é\v\0\02\0\0\0ï\v\0\0\a\0\0\0"\f\0\0m\0\0\0*\f\0\0\93\0\0\0\98\f\0\0c\0\0\0,\r\0\0\ 1\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\1f\0\0\0
17\0\0\0\12\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0\ 4\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\ 5\0\0\0\ e\0\0\0\13\0\0\0\15\0\0\0\1a\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\16\0\0\0\ 3\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\14\0\0\0 \0\0\0\a\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\1d\0\0\0\17\0\0\0\11\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Click to choose all %s at once.\0Click to remove all chosen %s at once.\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0Remove all\0S M T W T F S\0Show\0This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in the box below and then clicking the "Choose" arrow between the two boxes.\0This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the box below and then clicking the "Remove" arrow between the two boxes.\0Today\0Tomorrow\0Type into this box to filter down the list of available %s.\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
18Report-Msgid-Bugs-To:
19POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
20PO-Revision-Date: 2012-03-19 16:08+0000
21Last-Translator: Roman Barczyński <rombar@gmail.com>
22Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/pl/)
23Language: pl
24MIME-Version: 1.0
25Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
26Content-Transfer-Encoding: 8bit
27Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
28\0Zaznaczono %(sel)s z %(cnt)s\0Zaznaczono %(sel)s z %(cnt)s\0Zaznaczono %(sel)s z %(cnt)s\06 rano\0Dostępne %s\0Kalendarz\0Anuluj\0Wybierz\0Wybierz czas\0Wybierz wszystko\0Wybrano %s\0Kliknij aby wybrać wszystkie %s na raz.\0Kliknij aby usunąć wszystkie wybrane %s na raz.\0Zegar\0Filtr\0Ukryj\0Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień\0Północ\0Południe\0Teraz\0Usuń\0Usuń wszystkie\0N Pn Wt Śr Cz Pt So\0Pokaż\0To jest lista dostępnych %s. Aby wybrać pozycje zaznacz je i kliknij strzałkę "Wybierz" pomiędzy listami.\0To jest lista wybranych %s. Aby usunąć zaznacz pozycje wybrane do usunięcia i kliknij strzałkę "Usuń" pomiędzy listami.\0Dzisiaj\0Jutro\0Pisz tutaj aby wyfiltrować listę dostępnych %s.\0Wczoraj\0Wybrano akcję, lecz nie dokonano żadnych zmian. Prawdopodobnie szukasz przycisku "Wykonaj" (a nie "Zapisz")\0Wybrano akcję, lecz część zmian w polach nie została zachowana. Kliknij OK aby zapisać. Aby wykonać akcję, należy ją ponownie uruchomić.\0Zmiany w niektórych polach nie zostały zachowane. Po wykonaniu akcji zmiany te zostaną utracone.\0