Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# angularcircle <angular.circle@gmail.com>, 2011.
5# <angular.circle@gmail.com>, 2012.
6# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
7# Karol <kfuks2@o2.pl>, 2012.
8# konryd <konryd@gmail.com>, 2011.
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: Django\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2012-03-12 00:20+0000\n"
15"Last-Translator: angularcircle <angular.circle@gmail.com>\n"
16"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
17"pl/)\n"
18"Language: pl\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
23"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
24
25#: actions.py:48
26#, python-format
27msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
28msgstr "Usunięto %(count)d %(items)s."
29
30#: actions.py:60 options.py:1295
31#, python-format
32msgid "Cannot delete %(name)s"
33msgstr "Nie można usunąć %(name)s"
34
35#: actions.py:62 options.py:1297
36msgid "Are you sure?"
37msgstr "Jesteś pewien?"
38
39#: actions.py:83
40#, python-format
41msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
42msgstr "Usuń wybrane %(verbose_name_plural)s"
43
44#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
45msgid "All"
46msgstr "Wszystko"
47
48#: filters.py:232
49msgid "Yes"
50msgstr "Tak"
51
52#: filters.py:233
53msgid "No"
54msgstr "Nie"
55
56#: filters.py:247
57msgid "Unknown"
58msgstr "Nieznany"
59
60#: filters.py:306
61msgid "Any date"
62msgstr "Dowolna data"
63
64#: filters.py:307
65msgid "Today"
66msgstr "Dzisiaj"
67
68#: filters.py:311
69msgid "Past 7 days"
70msgstr "Ostatnie 7 dni"
71
72#: filters.py:315
73msgid "This month"
74msgstr "Ten miesiąc"
75
76#: filters.py:319
77msgid "This year"
78msgstr "Ten rok"
79
80#: forms.py:9
81msgid ""
82"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
83"that both fields are case-sensitive."
84msgstr ""
85"Proszę podać poprawną nazwę użytkownika i hasło dla konta administratora. "
86"Zauważ, że w obu polach wielkość znaków ma znaczenie."
87
88#: forms.py:18
89msgid "Please log in again, because your session has expired."
90msgstr "Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie."
91
92#: forms.py:37
93#, python-format
94msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
95msgstr "Podany adres e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Spróbuj '%s'."
96
97#: helpers.py:20
98msgid "Action:"
99msgstr "Akcja:"
100
101#: models.py:19
102msgid "action time"
103msgstr "czas akcji"
104
105#: models.py:22
106msgid "object id"
107msgstr "id obiektu"
108
109#: models.py:23
110msgid "object repr"
111msgstr "reprezentacja obiektu"
112
113#: models.py:24
114msgid "action flag"
115msgstr "flaga akcji"
116
117#: models.py:25
118msgid "change message"
119msgstr "zmień wiadomość"
120
121#: models.py:30
122msgid "log entry"
123msgstr "log"
124
125#: models.py:31
126msgid "log entries"
127msgstr "logi"
128
129#: models.py:40
130#, python-format
131msgid "Added \"%(object)s\"."
132msgstr "Dodano \" %(object)s \"."
133
134#: models.py:42
135#, python-format
136msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
137msgstr "Zmieniono \" %(object)s \" - %(changes)s "
138
139#: models.py:44
140#, python-format
141msgid "Deleted \"%(object)s.\""
142msgstr "Usunięto \" %(object)s \"."
143
144#: models.py:46
145msgid "LogEntry Object"
146msgstr "Obiekt typu LogEntry"
147
148#: options.py:150 options.py:166
149msgid "None"
150msgstr "brak"
151
152#: options.py:671
153#, python-format
154msgid "Changed %s."
155msgstr "Zmieniono %s"
156
157#: options.py:671 options.py:681
158msgid "and"
159msgstr "i"
160
161#: options.py:676
162#, python-format
163msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
164msgstr "Dodano %(name)s \"%(object)s\"."
165
166#: options.py:680
167#, python-format
168msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
169msgstr "Zmieniono %(list)s w %(name)s \"%(object)s\"."
170
171#: options.py:685
172#, python-format
173msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
174msgstr "Usunięto %(name)s \"%(object)s\"."
175
176#: options.py:689
177msgid "No fields changed."
178msgstr "Żadne pole nie zmienione."
179
180#: options.py:772
181#, python-format
182msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
183msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" dodany pomyślnie."
184
185#: options.py:776 options.py:824
186msgid "You may edit it again below."
187msgstr "Możesz ponownie edytować wpis poniżej."
188
189#: options.py:788 options.py:837
190#, python-format
191msgid "You may add another %s below."
192msgstr "Możesz dodać nowy wpis %s poniżej."
193
194#: options.py:822
195#, python-format
196msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
197msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" zostało pomyślnie zmienione."
198
199#: options.py:830
200#, python-format
201msgid ""
202"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
203msgstr ""
204"%(name)s \"%(obj)s\" dodane pomyślnie. Możesz edytować ponownie wpis poniżej."
205
206#: options.py:899 options.py:1159
207msgid ""
208"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
209"been changed."
210msgstr ""
211"Wykonanie akcji wymaga wybrania obiektów. Żaden obiekt nie został zmieniony."
212
213#: options.py:918
214msgid "No action selected."
215msgstr "Nie wybrano akcji."
216
217#: options.py:998
218#, python-format
219msgid "Add %s"
220msgstr "Dodaj %s"
221
222#: options.py:1023 options.py:1267
223#, python-format
224msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
225msgstr "Obiekt %(name)s o kluczu głównym %(key)r nie istnieje."
226
227#: options.py:1089
228#, python-format
229msgid "Change %s"
230msgstr "Zmień %s"
231
232#: options.py:1138
233msgid "Database error"
234msgstr "Błąd bazy danych"
235
236#: options.py:1201
237#, python-format
238msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
239msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
240msgstr[0] "%(count)s %(name)s został pomyślnie zmieniony."
241msgstr[1] "%(count)s %(name)s zostały pomyślnie zmienione."
242msgstr[2] "%(count)s %(name)s zostało pomyślnie zmienionych."
243
244#: options.py:1228
245#, python-format
246msgid "%(total_count)s selected"
247msgid_plural "All %(total_count)s selected"
248msgstr[0] "%(total_count)s wybrany"
249msgstr[1] "%(total_count)s wybrane"
250msgstr[2] "%(total_count)s wybranych"
251
252#: options.py:1233
253#, python-format
254msgid "0 of %(cnt)s selected"
255msgstr "0 z %(cnt)s wybranych"
256
257#: options.py:1283
258#, python-format
259msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
260msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" usunięty pomyślnie."
261
262#: options.py:1330
263#, python-format
264msgid "Change history: %s"
265msgstr "Historia zmian: %s"
266
267#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
268#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
269#: views/decorators.py:23
270msgid "Log in"
271msgstr "Zaloguj się"
272
273#: sites.py:380
274msgid "Site administration"
275msgstr "Administracja stroną"
276
277#: sites.py:432
278#, python-format
279msgid "%s administration"
280msgstr "%s - administracja"
281
282#: widgets.py:87
283msgid "Date:"
284msgstr "Data:"
285
286#: widgets.py:87
287msgid "Time:"
288msgstr "Czas:"
289
290#: widgets.py:161
291msgid "Lookup"
292msgstr "Szukaj"
293
294#: widgets.py:267
295msgid "Add Another"
296msgstr "Dodaj kolejny"
297
298#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
299msgid "Page not found"
300msgstr "Strona nie znaleziona"
301
302#: templates/admin/404.html:10
303msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
304msgstr "Niestety, żądana strona nie została znaleziona."
305
306#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
307#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
308#: templates/admin/change_list.html:43
309#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
310#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
311#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
312#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
313#: templates/registration/logged_out.html:5
314#: templates/registration/password_change_done.html:7
315#: templates/registration/password_change_form.html:8
316#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
317#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
318#: templates/registration/password_reset_done.html:7
319#: templates/registration/password_reset_form.html:7
320msgid "Home"
321msgstr "Początek"
322
323#: templates/admin/500.html:8
324msgid "Server error"
325msgstr "Błąd serwera"
326
327#: templates/admin/500.html:12
328msgid "Server error (500)"
329msgstr "Błąd serwera (500)"
330
331#: templates/admin/500.html:15
332msgid "Server Error <em>(500)</em>"
333msgstr "Błąd Serwera <em>(500)</em>"
334
335#: templates/admin/500.html:16
336msgid ""
337"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
338"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
339msgstr ""
340"Wystąpił niespodziewany błąd. Został on zgłoszony e-mailem administratorowi "
341"strony i powinien zostać wkrótce naprawiony. Dziękujemy za cierpliwość."
342
343#: templates/admin/actions.html:4
344msgid "Run the selected action"
345msgstr "Wykonaj wybraną akcję"
346
347#: templates/admin/actions.html:4
348msgid "Go"
349msgstr "Wykonaj"
350
351#: templates/admin/actions.html:11
352msgid "Click here to select the objects across all pages"
353msgstr "Kliknij by wybrać obiekty na wszystkich stronach"
354
355#: templates/admin/actions.html:11
356#, python-format
357msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
358msgstr "Wybierz wszystkie %(total_count)s %(module_name)s"
359
360#: templates/admin/actions.html:13
361msgid "Clear selection"
362msgstr "Wyczyść wybór"
363
364#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
365#, python-format
366msgid "%(name)s"
367msgstr "%(name)s"
368
369#: templates/admin/base.html:28
370msgid "Welcome,"
371msgstr "Witaj,"
372
373#: templates/admin/base.html:33
374#: templates/registration/password_change_done.html:4
375#: templates/registration/password_change_form.html:5
376msgid "Documentation"
377msgstr "Dokumentacja"
378
379#: templates/admin/base.html:35
380#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
381#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
382#: templates/registration/password_change_done.html:4
383#: templates/registration/password_change_form.html:5
384msgid "Change password"
385msgstr "Zmiana hasła"
386
387#: templates/admin/base.html:36
388#: templates/registration/password_change_done.html:4
389#: templates/registration/password_change_form.html:5
390msgid "Log out"
391msgstr "Wyloguj się"
392
393#: templates/admin/base_site.html:4
394msgid "Django site admin"
395msgstr "Administracja stroną Django"
396
397#: templates/admin/base_site.html:7
398msgid "Django administration"
399msgstr "Administracja Django"
400
401#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
402msgid "Add"
403msgstr "Dodaj"
404
405#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
406msgid "History"
407msgstr "Historia"
408
409#: templates/admin/change_form.html:35
410#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
411#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
412msgid "View on site"
413msgstr "Pokaż na stronie"
414
415#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
416#: templates/admin/login.html:18
417#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
418#: templates/registration/password_change_form.html:21
419msgid "Please correct the error below."
420msgid_plural "Please correct the errors below."
421msgstr[0] "Proszę, popraw poniższy błąd."
422msgstr[1] "Proszę, popraw poniższe błędy."
423msgstr[2] "Proszę, popraw poniższe błędy."
424
425#: templates/admin/change_list.html:60
426#, python-format
427msgid "Add %(name)s"
428msgstr "Dodaj %(name)s"
429
430#: templates/admin/change_list.html:80
431msgid "Filter"
432msgstr "Filtr"
433
434#: templates/admin/change_list_results.html:17
435msgid "Remove from sorting"
436msgstr "Usuń z sortowania"
437
438#: templates/admin/change_list_results.html:18
439#, python-format
440msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
441msgstr "Priorytet sortowania: %(priority_number)s "
442
443#: templates/admin/change_list_results.html:19
444msgid "Toggle sorting"
445msgstr "Zmień sortowanie"
446
447#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
448#: templates/admin/submit_line.html:4
449msgid "Delete"
450msgstr "Usuń"
451
452#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
453#, python-format
454msgid ""
455"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
456"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
457"following types of objects:"
458msgstr ""
459"Skasowanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' spowoduje usunięcie "
460"zależnych obiektów, lecz nie posiadasz uprawnień do usunięcia następujących "
461"typów obiektów:"
462
463#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
464#, python-format
465msgid ""
466"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
467"following protected related objects:"
468msgstr ""
469"Skasowanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' wymaga usunięcia "
470"następujących chronionych zależnych obiektów:"
471
472#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
473#, python-format
474msgid ""
475"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
476"All of the following related items will be deleted:"
477msgstr ""
478"Czy chcesz skasować %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Następujące "
479"zależne obiekty zostaną skasowane:"
480
481#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
482#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
483msgid "Yes, I'm sure"
484msgstr "Tak, na pewno"
485
486#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
487msgid "Delete multiple objects"
488msgstr "Usuwanie wielu obiektów"
489
490#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
491#, python-format
492msgid ""
493"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
494"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
495"types of objects:"
496msgstr ""
497"Skasowanie %(objects_name)s spowoduje usunięcie zależnych obiektów, lecz nie "
498"posiadasz uprawnień do usunięcia następujących typów obiektów:"
499
500#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
501#, python-format
502msgid ""
503"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
504"protected related objects:"
505msgstr ""
506"Skasowanie %(objects_name)s wymaga usunięcia następujących chronionych "
507"zależnych obiektów:"
508
509#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
510#, python-format
511msgid ""
512"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
513"following objects and their related items will be deleted:"
514msgstr ""
515"Czy chcesz skasować zaznaczone %(objects_name)s? Następujące obiekty oraz "
516"obiekty od nich zależne zostaną skasowane:"
517
518#: templates/admin/filter.html:2
519#, python-format
520msgid " By %(filter_title)s "
521msgstr " Używając %(filter_title)s "
522
523#: templates/admin/index.html:18
524#, python-format
525msgid "Models available in the %(name)s application."
526msgstr "Modele dostępne w aplikacji %(name)s."
527
528#: templates/admin/index.html:35
529msgid "Change"
530msgstr "Zmień"
531
532#: templates/admin/index.html:45
533msgid "You don't have permission to edit anything."
534msgstr "Nie masz uprawnień by edytować cokolwiek."
535
536#: templates/admin/index.html:53
537msgid "Recent Actions"
538msgstr "Ostatnie akcje"
539
540#: templates/admin/index.html:54
541msgid "My Actions"
542msgstr "Moje akcje"
543
544#: templates/admin/index.html:58
545msgid "None available"
546msgstr "Brak"
547
548#: templates/admin/index.html:72
549msgid "Unknown content"
550msgstr "Zawartość nieznana"
551
552#: templates/admin/invalid_setup.html:13
553msgid ""
554"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
555"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
556"the appropriate user."
557msgstr ""
558"Instalacja Twojej bazy danych jest niepoprawna. Upewnij się, że odpowiednie "
559"tabele zostały utworzone i odpowiedni użytkownik jest uprawniony do ich "
560"odczytu."
561
562#: templates/admin/login.html:34
563msgid "Username:"
564msgstr "Nazwa użytkownika:"
565
566#: templates/admin/login.html:38
567msgid "Password:"
568msgstr "Hasło:"
569
570#: templates/admin/login.html:45
571msgid "Forgotten your password or username?"
572msgstr "Nie pamiętasz swojego hasła, bądź nazwy konta użytkownika?"
573
574#: templates/admin/object_history.html:24
575msgid "Date/time"
576msgstr "Data/czas"
577
578#: templates/admin/object_history.html:25
579msgid "User"
580msgstr "Użytkownik"
581
582#: templates/admin/object_history.html:26
583msgid "Action"
584msgstr "Akcja"
585
586#: templates/admin/object_history.html:40
587msgid ""
588"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
589"admin site."
590msgstr ""
591"Ten obiekt nie ma historii zmian. Najprawdopodobniej wpis ten nie został "
592"dodany poprzez panel administracyjny."
593
594#: templates/admin/pagination.html:10
595msgid "Show all"
596msgstr "Pokaż wszystko"
597
598#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
599msgid "Save"
600msgstr "Zapisz"
601
602#: templates/admin/search_form.html:7
603msgid "Search"
604msgstr "Szukaj"
605
606#: templates/admin/search_form.html:9
607#, python-format
608msgid "%(counter)s result"
609msgid_plural "%(counter)s results"
610msgstr[0] "%(counter)s wynik"
611msgstr[1] "%(counter)s wyniki"
612msgstr[2] "%(counter)s wyników"
613
614#: templates/admin/search_form.html:9
615#, python-format
616msgid "%(full_result_count)s total"
617msgstr "%(full_result_count)s trafień"
618
619#: templates/admin/submit_line.html:5
620msgid "Save as new"
621msgstr "Zapisz jako nowe"
622
623#: templates/admin/submit_line.html:6
624msgid "Save and add another"
625msgstr "Zapisz i dodaj nowe"
626
627#: templates/admin/submit_line.html:7
628msgid "Save and continue editing"
629msgstr "Zapisz i kontynuuj edycję"
630
631#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
632msgid ""
633"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
634"options."
635msgstr ""
636"Najpierw podaj nazwę użytkownika i hasło. Następnie będziesz mógł edytować "
637"więcej opcji użytkownika."
638
639#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
640msgid "Enter a username and password."
641msgstr "Podaj nazwę użytkownika i hasło."
642
643#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
644#, python-format
645msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
646msgstr "Podaj nowe hasło dla użytkownika <strong>%(username)s</strong>."
647
648#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
649msgid "Password"
650msgstr "Hasło"
651
652#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
653#: templates/registration/password_change_form.html:43
654msgid "Password (again)"
655msgstr "Hasło (powtórz)"
656
657#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
658msgid "Enter the same password as above, for verification."
659msgstr "Podaj powyższe hasło w celu weryfikacji."
660
661#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
662#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
663#, python-format
664msgid "Add another %(verbose_name)s"
665msgstr "Dodaj kolejne %(verbose_name)s"
666
667#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
668#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
669msgid "Remove"
670msgstr "Usuń"
671
672#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
673msgid "Delete?"
674msgstr "Usunąć?"
675
676#: templates/registration/logged_out.html:9
677msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
678msgstr "Dziękujemy za odwiedzenie serwisu."
679
680#: templates/registration/logged_out.html:11
681msgid "Log in again"
682msgstr "Zaloguj się ponownie"
683
684#: templates/registration/password_change_done.html:8
685#: templates/registration/password_change_form.html:9
686#: templates/registration/password_change_form.html:13
687#: templates/registration/password_change_form.html:25
688msgid "Password change"
689msgstr "Zmiana hasła"
690
691#: templates/registration/password_change_done.html:12
692#: templates/registration/password_change_done.html:16
693msgid "Password change successful"
694msgstr "Hasło zmienione"
695
696#: templates/registration/password_change_done.html:18
697msgid "Your password was changed."
698msgstr "Twoje hasło zostało zmienione."
699
700#: templates/registration/password_change_form.html:27
701msgid ""
702"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
703"password twice so we can verify you typed it in correctly."
704msgstr "Podaj swoje stare hasło i dwa razy nowe."
705
706#: templates/registration/password_change_form.html:33
707msgid "Old password"
708msgstr "Stare hasło"
709
710#: templates/registration/password_change_form.html:38
711msgid "New password"
712msgstr "Nowe hasło"
713
714#: templates/registration/password_change_form.html:49
715#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
716msgid "Change my password"
717msgstr "Zmień hasło"
718
719#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
720#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
721#: templates/registration/password_reset_done.html:8
722#: templates/registration/password_reset_form.html:8
723#: templates/registration/password_reset_form.html:12
724#: templates/registration/password_reset_form.html:16
725msgid "Password reset"
726msgstr "Zresetuj hasło"
727
728#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
729#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
730msgid "Password reset complete"
731msgstr "Hasło zostało zresetowane"
732
733#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
734msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
735msgstr "Twoje hasło zostało ustawione. Możesz się teraz zalogować."
736
737#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
738msgid "Password reset confirmation"
739msgstr "Potwierdzenie zresetowania hasła"
740
741#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
742msgid "Enter new password"
743msgstr "Podaj nowe hasło"
744
745#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
746msgid ""
747"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
748"correctly."
749msgstr ""
750"Podaj dwukrotnie nowe hasło, by można było zweryfikować, czy zostało wpisane "
751"poprawnie."
752
753#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
754msgid "New password:"
755msgstr "Nowe hasło:"
756
757#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
758msgid "Confirm password:"
759msgstr "Potwierdź hasło:"
760
761#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
762msgid "Password reset unsuccessful"
763msgstr "Zresetowanie hasła nie powiodło się"
764
765#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
766msgid ""
767"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
768"used. Please request a new password reset."
769msgstr ""
770"Link do resetowania hasła był niepoprawny, być może dlatego, że został już "
771"raz użyty. Możesz ponownie zażądać zresetowania hasła."
772
773#: templates/registration/password_reset_done.html:12
774#: templates/registration/password_reset_done.html:16
775msgid "Password reset successful"
776msgstr "Zresetowanie hasła zakończyło się powodzeniem"
777
778#: templates/registration/password_reset_done.html:18
779msgid ""
780"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
781"address you submitted. You should be receiving it shortly."
782msgstr ""
783"Instrukcje dalszego postępowania zostały wysłane na podany adres e-mail. "
784"Powinieneś otrzymać je niebawem."
785
786#: templates/registration/password_reset_email.html:2
787#, python-format
788msgid ""
789"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
790"user account at %(site_name)s."
791msgstr ""
792"Otrzymujesz tę wiadomość w odpowiedzi na prośbę o zresetowanie hasła dla "
793"twojego konta na stronie %(site_name)s."
794
795#: templates/registration/password_reset_email.html:4
796msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
797msgstr ""
798"Aby wprowadzić nowe hasło, proszę przejść na stronę, której adres widnieje "
799"poniżej:"
800
801#: templates/registration/password_reset_email.html:8
802msgid "Your username, in case you've forgotten:"
803msgstr "Twoja nazwa użytkownika:"
804
805#: templates/registration/password_reset_email.html:10
806msgid "Thanks for using our site!"
807msgstr "Dziękujemy za skorzystanie naszej strony."
808
809#: templates/registration/password_reset_email.html:12
810#, python-format
811msgid "The %(site_name)s team"
812msgstr "Zespół %(site_name)s"
813
814#: templates/registration/password_reset_form.html:18
815msgid ""
816"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
817"instructions for setting a new one."
818msgstr ""
819"Zapomniałeś hasła? Podaj swój adres e-mail, a prześlemy Ci instrukcję, jak "
820"ustawić nowe hasło."
821
822#: templates/registration/password_reset_form.html:22
823msgid "E-mail address:"
824msgstr "Adres e-mail:"
825
826#: templates/registration/password_reset_form.html:22
827msgid "Reset my password"
828msgstr "Zresetuj moje hasło"
829
830#: templatetags/admin_list.py:336
831msgid "All dates"
832msgstr "Wszystkie daty"
833
834#: views/main.py:31
835msgid "(None)"
836msgstr "(Brak)"
837
838#: views/main.py:74
839#, python-format
840msgid "Select %s"
841msgstr "Zaznacz %s"
842
843#: views/main.py:76
844#, python-format
845msgid "Select %s to change"
846msgstr "Zaznacz %s aby zmienić"