Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5# <jonklo@gmail.com>, 2012.
6# jonklo <jonklo@gmail.com>, 2011.
7# <sigurdga-transifex@sigurdga.no>, 2012.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Django\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-13 11:19+0000\n"
14"Last-Translator: sigurdga <sigurdga-transifex@sigurdga.no>\n"
15"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
16"language/nb/)\n"
17"Language: nb\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23#: actions.py:48
24#, python-format
25msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26msgstr "Slettet %(count)d %(items)s."
27
28#: actions.py:60 options.py:1295
29#, python-format
30msgid "Cannot delete %(name)s"
31msgstr "Kan ikke slette %(name)s"
32
33#: actions.py:62 options.py:1297
34msgid "Are you sure?"
35msgstr "Er du sikker?"
36
37#: actions.py:83
38#, python-format
39msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40msgstr "Slett valgte %(verbose_name_plural)s"
41
42#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43msgid "All"
44msgstr "Alle"
45
46#: filters.py:232
47msgid "Yes"
48msgstr "Ja"
49
50#: filters.py:233
51msgid "No"
52msgstr "Nei"
53
54#: filters.py:247
55msgid "Unknown"
56msgstr "Ukjent"
57
58#: filters.py:306
59msgid "Any date"
60msgstr "Når som helst"
61
62#: filters.py:307
63msgid "Today"
64msgstr "I dag"
65
66#: filters.py:311
67msgid "Past 7 days"
68msgstr "Siste syv dager"
69
70#: filters.py:315
71msgid "This month"
72msgstr "Denne måneden"
73
74#: filters.py:319
75msgid "This year"
76msgstr "I år"
77
78#: forms.py:9
79msgid ""
80"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81"that both fields are case-sensitive."
82msgstr ""
83"Vennligst oppgi gyldig brukernavn og passord til en "
84"administrasjonsbrukerkonto. Merk at det er forskjell på små og store "
85"bokstaver."
86
87#: forms.py:18
88msgid "Please log in again, because your session has expired."
89msgstr "Økten din har tidsavbrutt, vennligst logg inn igjen."
90
91#: forms.py:37
92#, python-format
93msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
94msgstr "E-postadressen er ikke brukernavnet ditt, prøv «%s» isteden."
95
96#: helpers.py:20
97msgid "Action:"
98msgstr "Handling:"
99
100#: models.py:19
101msgid "action time"
102msgstr "tid for handling"
103
104#: models.py:22
105msgid "object id"
106msgstr "objekt-ID"
107
108#: models.py:23
109msgid "object repr"
110msgstr "objekt-repr"
111
112#: models.py:24
113msgid "action flag"
114msgstr "handlingsflagg"
115
116#: models.py:25
117msgid "change message"
118msgstr "endre melding"
119
120#: models.py:30
121msgid "log entry"
122msgstr "logginnlegg"
123
124#: models.py:31
125msgid "log entries"
126msgstr "logginnlegg"
127
128#: models.py:40
129#, python-format
130msgid "Added \"%(object)s\"."
131msgstr "La til «%(object)s»."
132
133#: models.py:42
134#, python-format
135msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136msgstr "Endret «%(object)s» - %(changes)s"
137
138#: models.py:44
139#, python-format
140msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141msgstr "Slettet «%(object)s»."
142
143#: models.py:46
144msgid "LogEntry Object"
145msgstr "LogEntry-objekt"
146
147#: options.py:150 options.py:166
148msgid "None"
149msgstr "Ingen"
150
151#: options.py:671
152#, python-format
153msgid "Changed %s."
154msgstr "Endret %s."
155
156#: options.py:671 options.py:681
157msgid "and"
158msgstr "og"
159
160#: options.py:676
161#, python-format
162msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163msgstr "Opprettet %(name)s «%(object)s»."
164
165#: options.py:680
166#, python-format
167msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168msgstr "Endret %(list)s for %(name)s «%(object)s»."
169
170#: options.py:685
171#, python-format
172msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173msgstr "Slettet %(name)s «%(object)s»."
174
175#: options.py:689
176msgid "No fields changed."
177msgstr "Ingen felt endret."
178
179#: options.py:772
180#, python-format
181msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til."
183
184#: options.py:776 options.py:824
185msgid "You may edit it again below."
186msgstr "Du kan redigere videre nedenfor."
187
188#: options.py:788 options.py:837
189#, python-format
190msgid "You may add another %s below."
191msgstr "Du kan legge til en ny %s nedenfor."
192
193#: options.py:822
194#, python-format
195msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble endret."
197
198#: options.py:830
199#, python-format
200msgid ""
201"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til. Du kan redigere videre nedenfor."
203
204#: options.py:899 options.py:1159
205msgid ""
206"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
207"been changed."
208msgstr ""
209"Du må velge objekter for å utføre handlinger på dem. Ingen objekter har "
210"blitt endret."
211
212#: options.py:918
213msgid "No action selected."
214msgstr "Ingen handling valgt."
215
216#: options.py:998
217#, python-format
218msgid "Add %s"
219msgstr "Legg til ny %s"
220
221#: options.py:1023 options.py:1267
222#, python-format
223msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
224msgstr "%(name)s-objekt med primærnøkkelen %(key)r finnes ikke."
225
226#: options.py:1089
227#, python-format
228msgid "Change %s"
229msgstr "Endre %s"
230
231#: options.py:1138
232msgid "Database error"
233msgstr "Databasefeil"
234
235#: options.py:1201
236#, python-format
237msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
238msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
239msgstr[0] "%(count)s %(name)s ble endret."
240msgstr[1] "%(count)s %(name)s ble endret."
241
242#: options.py:1228
243#, python-format
244msgid "%(total_count)s selected"
245msgid_plural "All %(total_count)s selected"
246msgstr[0] "%(total_count)s valgt"
247msgstr[1] "Alle %(total_count)s valgt"
248
249#: options.py:1233
250#, python-format
251msgid "0 of %(cnt)s selected"
252msgstr "0 av %(cnt)s valgt"
253
254#: options.py:1283
255#, python-format
256msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
257msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble slettet."
258
259#: options.py:1330
260#, python-format
261msgid "Change history: %s"
262msgstr "Endringshistorikk: %s"
263
264#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
265#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
266#: views/decorators.py:23
267msgid "Log in"
268msgstr "Logg inn"
269
270#: sites.py:380
271msgid "Site administration"
272msgstr "Nettstedsadministrasjon"
273
274#: sites.py:432
275#, python-format
276msgid "%s administration"
277msgstr "%s-administrasjon"
278
279#: widgets.py:87
280msgid "Date:"
281msgstr "Dato:"
282
283#: widgets.py:87
284msgid "Time:"
285msgstr "Tid:"
286
287#: widgets.py:161
288msgid "Lookup"
289msgstr "Oppslag"
290
291#: widgets.py:267
292msgid "Add Another"
293msgstr "Legg til ny"
294
295#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
296msgid "Page not found"
297msgstr "Fant ikke siden"
298
299#: templates/admin/404.html:10
300msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
301msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnes ikke."
302
303#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
304#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
305#: templates/admin/change_list.html:43
306#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
307#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
308#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
309#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
310#: templates/registration/logged_out.html:5
311#: templates/registration/password_change_done.html:7
312#: templates/registration/password_change_form.html:8
313#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
314#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
315#: templates/registration/password_reset_done.html:7
316#: templates/registration/password_reset_form.html:7
317msgid "Home"
318msgstr "Hjem"
319
320#: templates/admin/500.html:8
321msgid "Server error"
322msgstr "Tjenerfeil"
323
324#: templates/admin/500.html:12
325msgid "Server error (500)"
326msgstr "Tjenerfeil (500)"
327
328#: templates/admin/500.html:15
329msgid "Server Error <em>(500)</em>"
330msgstr "Tjenerfeil <em>(500)</em>"
331
332#: templates/admin/500.html:16
333msgid ""
334"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
335"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
336msgstr ""
337"Det har oppstått en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-"
338"post, og vil bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
339
340#: templates/admin/actions.html:4
341msgid "Run the selected action"
342msgstr "Utfør den valgte handlingen"
343
344#: templates/admin/actions.html:4
345msgid "Go"
346msgstr "Gå"
347
348#: templates/admin/actions.html:11
349msgid "Click here to select the objects across all pages"
350msgstr "Trykk her for å velge samtlige objekter fra alle sider"
351
352#: templates/admin/actions.html:11
353#, python-format
354msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
355msgstr "Velg alle %(total_count)s %(module_name)s"
356
357#: templates/admin/actions.html:13
358msgid "Clear selection"
359msgstr "Nullstill valg"
360
361#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
362#, python-format
363msgid "%(name)s"
364msgstr "%(name)s"
365
366#: templates/admin/base.html:28
367msgid "Welcome,"
368msgstr "Velkommen,"
369
370#: templates/admin/base.html:33
371#: templates/registration/password_change_done.html:4
372#: templates/registration/password_change_form.html:5
373msgid "Documentation"
374msgstr "Dokumentasjon"
375
376#: templates/admin/base.html:35
377#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
378#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
379#: templates/registration/password_change_done.html:4
380#: templates/registration/password_change_form.html:5
381msgid "Change password"
382msgstr "Endre passord"
383
384#: templates/admin/base.html:36
385#: templates/registration/password_change_done.html:4
386#: templates/registration/password_change_form.html:5
387msgid "Log out"
388msgstr "Logg ut"
389
390#: templates/admin/base_site.html:4
391msgid "Django site admin"
392msgstr "Django administrasjonsside"
393
394#: templates/admin/base_site.html:7
395msgid "Django administration"
396msgstr "Django-administrasjon"
397
398#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
399msgid "Add"
400msgstr "Legg til"
401
402#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
403msgid "History"
404msgstr "Historikk"
405
406#: templates/admin/change_form.html:35
407#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
408#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
409msgid "View on site"
410msgstr "Vis på nettsted"
411
412#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
413#: templates/admin/login.html:18
414#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
415#: templates/registration/password_change_form.html:21
416msgid "Please correct the error below."
417msgid_plural "Please correct the errors below."
418msgstr[0] "Vennligst korriger feilen under."
419msgstr[1] "Vennligst korriger feilene under."
420
421#: templates/admin/change_list.html:60
422#, python-format
423msgid "Add %(name)s"
424msgstr "Legg til ny %(name)s"
425
426#: templates/admin/change_list.html:80
427msgid "Filter"
428msgstr "Filtrering"
429
430#: templates/admin/change_list_results.html:17
431msgid "Remove from sorting"
432msgstr "Fjern fra sortering"
433
434#: templates/admin/change_list_results.html:18
435#, python-format
436msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
437msgstr "Sorteringsprioritet: %(priority_number)s"
438
439#: templates/admin/change_list_results.html:19
440msgid "Toggle sorting"
441msgstr "Slå av og på sortering"
442
443#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
444#: templates/admin/submit_line.html:4
445msgid "Delete"
446msgstr "Slett"
447
448#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
449#, python-format
450msgid ""
451"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
452"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
453"following types of objects:"
454msgstr ""
455"Om du sletter %(object_name)s «%(escaped_object)s», vil også relaterte "
456"objekter slettes, men du har ikke tillatelse til å slette følgende "
457"objekttyper:"
458
459#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
460#, python-format
461msgid ""
462"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
463"following protected related objects:"
464msgstr ""
465"Sletting av %(object_name)s «%(escaped_object)s» krever sletting av følgende "
466"beskyttede relaterte objekter:"
467
468#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
469#, python-format
470msgid ""
471"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
472"All of the following related items will be deleted:"
473msgstr ""
474"Er du sikker på at du vil slette %(object_name)s «%(escaped_object)s»? Alle "
475"de følgende relaterte objektene vil bli slettet:"
476
477#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
478#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
479msgid "Yes, I'm sure"
480msgstr "Ja, jeg er sikker"
481
482#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
483msgid "Delete multiple objects"
484msgstr "Slett flere objekter"
485
486#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
487#, python-format
488msgid ""
489"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
490"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
491"types of objects:"
492msgstr ""
493"Sletting av det valgte %(objects_name)s ville resultere i sletting av "
494"relaterte objekter, men kontoen din har ikke tillatelse til å slette "
495"følgende objekttyper:"
496
497#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
498#, python-format
499msgid ""
500"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
501"protected related objects:"
502msgstr ""
503"Sletting av det valgte %(objects_name)s ville kreve sletting av følgende "
504"beskyttede relaterte objekter:"
505
506#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
507#, python-format
508msgid ""
509"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
510"following objects and their related items will be deleted:"
511msgstr ""
512"Er du sikker på vil slette det valgte %(objects_name)s? De følgende "
513"objektene og deres relaterte objekter vil bli slettet:"
514
515#: templates/admin/filter.html:2
516#, python-format
517msgid " By %(filter_title)s "
518msgstr "Etter %(filter_title)s "
519
520#: templates/admin/index.html:18
521#, python-format
522msgid "Models available in the %(name)s application."
523msgstr "Modeller tilgjengelig i %(name)s-applikasjonen."
524
525#: templates/admin/index.html:35
526msgid "Change"
527msgstr "Endre"
528
529#: templates/admin/index.html:45
530msgid "You don't have permission to edit anything."
531msgstr "Du har ikke rettigheter til å redigere noe."
532
533#: templates/admin/index.html:53
534msgid "Recent Actions"
535msgstr "Siste handlinger"
536
537#: templates/admin/index.html:54
538msgid "My Actions"
539msgstr "Mine handlinger"
540
541#: templates/admin/index.html:58
542msgid "None available"
543msgstr "Ingen tilgjengelige"
544
545#: templates/admin/index.html:72
546msgid "Unknown content"
547msgstr "Ukjent innhold"
548
549#: templates/admin/invalid_setup.html:13
550msgid ""
551"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
552"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
553"the appropriate user."
554msgstr ""
555"Noe er galt med databaseinstallasjonen din. Sørg for at databasetabellene er "
556"opprettet og at brukeren har de nødvendige rettighetene."
557
558#: templates/admin/login.html:34
559msgid "Username:"
560msgstr "Brukernavn:"
561
562#: templates/admin/login.html:38
563msgid "Password:"
564msgstr "Passord:"
565
566#: templates/admin/login.html:45
567msgid "Forgotten your password or username?"
568msgstr "Glemt brukernavnet eller passordet ditt?"
569
570#: templates/admin/object_history.html:24
571msgid "Date/time"
572msgstr "Dato/tid"
573
574#: templates/admin/object_history.html:25
575msgid "User"
576msgstr "Bruker"
577
578#: templates/admin/object_history.html:26
579msgid "Action"
580msgstr "Handling"
581
582#: templates/admin/object_history.html:40
583msgid ""
584"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
585"admin site."
586msgstr ""
587"Dette objektet har ingen endringshistorikk. Det ble sannsynligvis ikke lagt "
588"til på denne administrasjonssiden."
589
590#: templates/admin/pagination.html:10
591msgid "Show all"
592msgstr "Vis alle"
593
594#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
595msgid "Save"
596msgstr "Lagre"
597
598#: templates/admin/search_form.html:7
599msgid "Search"
600msgstr "Søk"
601
602#: templates/admin/search_form.html:9
603#, python-format
604msgid "%(counter)s result"
605msgid_plural "%(counter)s results"
606msgstr[0] "%(counter)s resultat"
607msgstr[1] "%(counter)s resultater"
608
609#: templates/admin/search_form.html:9
610#, python-format
611msgid "%(full_result_count)s total"
612msgstr "%(full_result_count)s totalt"
613
614#: templates/admin/submit_line.html:5
615msgid "Save as new"
616msgstr "Lagre som ny"
617
618#: templates/admin/submit_line.html:6
619msgid "Save and add another"
620msgstr "Lagre og legg til ny"
621
622#: templates/admin/submit_line.html:7
623msgid "Save and continue editing"
624msgstr "Lagre og fortsett å redigere"
625
626#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
627msgid ""
628"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
629"options."
630msgstr ""
631"Skriv først inn brukernavn og passord. Deretter vil du få mulighet til å "
632"endre flere brukerinnstillinger."
633
634#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
635msgid "Enter a username and password."
636msgstr "Skriv inn brukernavn og passord."
637
638#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
639#, python-format
640msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
641msgstr "Skriv inn et nytt passord for brukeren <strong>%(username)s</strong>."
642
643#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
644msgid "Password"
645msgstr "Passord"
646
647#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
648#: templates/registration/password_change_form.html:43
649msgid "Password (again)"
650msgstr "Passord (gjenta)"
651
652#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
653msgid "Enter the same password as above, for verification."
654msgstr "Skriv inn det samme passordet som ovenfor, for verifisering."
655
656#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
657#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
658#, python-format
659msgid "Add another %(verbose_name)s"
660msgstr "Legg til ny %(verbose_name)s"
661
662#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
663#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
664msgid "Remove"
665msgstr "Fjern"
666
667#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
668msgid "Delete?"
669msgstr "Slette?"
670
671#: templates/registration/logged_out.html:9
672msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
673msgstr "Takk for i dag."
674
675#: templates/registration/logged_out.html:11
676msgid "Log in again"
677msgstr "Logg inn igjen"
678
679#: templates/registration/password_change_done.html:8
680#: templates/registration/password_change_form.html:9
681#: templates/registration/password_change_form.html:13
682#: templates/registration/password_change_form.html:25
683msgid "Password change"
684msgstr "Endre passord"
685
686#: templates/registration/password_change_done.html:12
687#: templates/registration/password_change_done.html:16
688msgid "Password change successful"
689msgstr "Passord endret"
690
691#: templates/registration/password_change_done.html:18
692msgid "Your password was changed."
693msgstr "Ditt passord ble endret."
694
695#: templates/registration/password_change_form.html:27
696msgid ""
697"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
698"password twice so we can verify you typed it in correctly."
699msgstr ""
700"Av sikkerhetsgrunner må du oppgi ditt gamle passord. Deretter oppgir du det "
701"nye passordet ditt to ganger, slik at vi kan kontrollere at det er korrekt."
702
703#: templates/registration/password_change_form.html:33
704msgid "Old password"
705msgstr "Gammelt passord"
706
707#: templates/registration/password_change_form.html:38
708msgid "New password"
709msgstr "Nytt passord"
710
711#: templates/registration/password_change_form.html:49
712#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
713msgid "Change my password"
714msgstr "Endre passord"
715
716#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
717#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
718#: templates/registration/password_reset_done.html:8
719#: templates/registration/password_reset_form.html:8
720#: templates/registration/password_reset_form.html:12
721#: templates/registration/password_reset_form.html:16
722msgid "Password reset"
723msgstr "Nullstill passord"
724
725#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
726#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
727msgid "Password reset complete"
728msgstr "Passord nullstilt"
729
730#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
731msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
732msgstr "Passordet ditt er satt. Du kan nå logge inn."
733
734#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
735msgid "Password reset confirmation"
736msgstr "Bekreftelse på nullstilt passord"
737
738#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
739msgid "Enter new password"
740msgstr "Oppgi nytt passord"
741
742#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
743msgid ""
744"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
745"correctly."
746msgstr ""
747"Oppgi det nye passordet to ganger, for å sikre at det er skrevet korrekt."
748
749#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
750msgid "New password:"
751msgstr "Nytt passord:"
752
753#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
754msgid "Confirm password:"
755msgstr "Gjenta nytt passord:"
756
757#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
758msgid "Password reset unsuccessful"
759msgstr "Passordet ble ikke nullstilt"
760
761#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
762msgid ""
763"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
764"used. Please request a new password reset."
765msgstr ""
766"Nullstillingslenken er ugyldig, kanskje fordi den allerede har vært brukt. "
767"Vennligst nullstill passordet ditt på nytt."
768
769#: templates/registration/password_reset_done.html:12
770#: templates/registration/password_reset_done.html:16
771msgid "Password reset successful"
772msgstr "Passordet ble nullstilt"
773
774#: templates/registration/password_reset_done.html:18
775msgid ""
776"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
777"address you submitted. You should be receiving it shortly."
778msgstr ""
779"Vi har sendt deg en e-post med instruksjoner for nullstilling av passord. Du "
780"bør motta den om kort tid."
781
782#: templates/registration/password_reset_email.html:2
783#, python-format
784msgid ""
785"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
786"user account at %(site_name)s."
787msgstr ""
788"Du har mottatt denne e-posten fordi du har bedt om nullstilling av passordet "
789"ditt for kontoen på %(site_name)s."
790
791#: templates/registration/password_reset_email.html:4
792msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
793msgstr "Vennligst gå til følgende side og velg et nytt passord:"
794
795#: templates/registration/password_reset_email.html:8
796msgid "Your username, in case you've forgotten:"
797msgstr "Brukernavnet ditt, i tilfelle du har glemt det:"
798
799#: templates/registration/password_reset_email.html:10
800msgid "Thanks for using our site!"
801msgstr "Takk for at du bruker siden vår!"
802
803#: templates/registration/password_reset_email.html:12
804#, python-format
805msgid "The %(site_name)s team"
806msgstr "Hilsen %(site_name)s"
807
808#: templates/registration/password_reset_form.html:18
809msgid ""
810"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
811"instructions for setting a new one."
812msgstr ""
813"Glemt passordet ditt? Oppgi e-postadressen din under, så sender vi deg en e-"
814"post med instruksjoner for nullstilling av passord."
815
816#: templates/registration/password_reset_form.html:22
817msgid "E-mail address:"
818msgstr "E-postadresse:"
819
820#: templates/registration/password_reset_form.html:22
821msgid "Reset my password"
822msgstr "Nullstill mitt passord"
823
824#: templatetags/admin_list.py:336
825msgid "All dates"
826msgstr "Alle datoer"
827
828#: views/main.py:31
829msgid "(None)"
830msgstr "(Ingen)"
831
832#: views/main.py:74
833#, python-format
834msgid "Select %s"
835msgstr "Velg %s"
836
837#: views/main.py:76
838#, python-format
839msgid "Select %s to change"
840msgstr "Velg %s du ønsker å endre"