Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / gl / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0\19\0\0\0\1c\0\0\0ä\0\0\0%\0\0\0¬\ 1\0\0\0\0\0\0@\ 2\0\07\0\0\0A\ 2\0\0\ 6\0\0\0y\ 2\0\0\f\0\0\0\80\ 2\0\0\b\0\0\0\8d\ 2\0\0\ 6\0\0\0\96\ 2\0\0\r\0\0\0\9d\ 2\0\0
2\0\0\0«\ 2\0\0 \0\0\0\ 2\0\0\ 5\0\0\0À\ 2\0\0\ 6\0\0\0Æ\ 2\0\0\ 4\0\0\0Í\ 2\0\0U\0\0\0Ò\ 2\0\0\b\0\0\0(\ 3\0\0\ 4\0\0\01\ 3\0\0\ 3\0\0\06\ 3\0\0\ 6\0\0\0:\ 3\0\0\r\0\0\0A\ 3\0\0\ 4\0\0\0O\ 3\0\0\ 5\0\0\0T\ 3\0\0\b\0\0\0Z\ 3\0\0 \0\0\0c\ 3\0\0\9a\0\0\0m\ 3\0\0\94\0\0\0\b\ 4\0\0p\0\0\0\9d\ 4\0\0\90\ 1\0\0\ e\ 5\0\0:\0\0\0\9f\ 6\0\0\v\0\0\0Ú\ 6\0\0\10\0\0\0æ\ 6\0\0
3\0\0\0÷\ 6\0\0\b\0\0\0\ 2\a\0\0\11\0\0\0\v\a\0\0\r\0\0\0\1d\a\0\0\11\0\0\0+\a\0\0\ 6\0\0\0=\a\0\0\ 6\0\0\0D\a\0\0\b\0\0\0K\a\0\0W\0\0\0T\a\0\0
4\0\0\0¬\a\0\0 \0\0\0·\a\0\0\ 5\0\0\0Á\a\0\0\ 6\0\0\0Ç\a\0\0\r\0\0\0Î\a\0\0\ 6\0\0\0Ü\a\0\0\ 4\0\0\0ã\a\0\0\ 6\0\0\0è\a\0\0\ 4\0\0\0ï\a\0\0\94\0\0\0ô\a\0\0\93\0\0\0\89\b\0\0w\0\0\0\1d \0\0\ 1\0\0\0\ 5\0\0\0\f\0\0\0\16\0\0\0\13\0\0\0\12\0\0\0\v\0\0\0\r\0\0\0\ 6\0\0\0\b\0\0\0\0\0\0\0\ e\0\0\0\14\0\0\0\a\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 2\0\0\0\17\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 4\0\0\0\15\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 3\0\0\0\ f\0\0\0\11\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0
5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\19\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0S M T W T F S\0Show\0Today\0Tomorrow\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
6Report-Msgid-Bugs-To:
7POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
8PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
9Last-Translator: fonso <fonzzo@gmail.com>
10Language-Team: Galician (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/gl/)
11Language: gl
12MIME-Version: 1.0
13Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
14Content-Transfer-Encoding: 8bit
15Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
16\0%(sel)s de %(cnt)s escollido\0%(sel)s de %(cnt)s escollidos\06 da mañá\0%s dispoñíbeis\0Calendario\0Cancelar\0Escolla unha hora\0Escoller todo\0%s escollido/a(s)\0Reloxo\0Filtro\0Esconder\0xaneiro febreiro marzo abril maio xuño xullo agosto setembro outubro novembro decembro\0Medianoite\0Mediodía\0Agora\0Quitar\0D L M M X V S\0Amosar\0Hoxe\0Mañá\0Onte\0Escolleu unha acción, pero aínda non gardou os cambios nos campos individuais. Probabelmente estea buscando o botón Ir no canto do botón Gardar.\0Escolleu unha acción, pero aínda non gardou os cambios nos campos individuais. Prema OK para gardar. Despois terá que volver executar a acción.\0Tes cambios sen guardar en campos editables individuales. Se executas unha acción, os cambios non gardados perderanse.\0