Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / ga / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \0\0\0\1c\0\0\0\1c\ 1\0\0+\0\0\0\1c\ 2\0\0\0\0\0\0È\ 2\0\07\0\0\0É\ 2\0\0\ 6\0\0\0\ 1\ 3\0\0\f\0\0\0\b\ 3\0\0\b\0\0\0\15\ 3\0\0\ 6\0\0\0\1e\ 3\0\0\ 6\0\0\0%\ 3\0\0\r\0\0\0,\ 3\0\0
2\0\0\0:\ 3\0\0 \0\0\0E\ 3\0\0\1f\0\0\0O\ 3\0\0&\0\0\0o\ 3\0\0\ 5\0\0\0\96\ 3\0\0\ 6\0\0\0\9c\ 3\0\0\ 4\0\0\0£\ 3\0\0U\0\0\0¨\ 3\0\0\b\0\0\0þ\ 3\0\0\ 4\0\0\0\a\ 4\0\0\ 3\0\0\0\f\ 4\0\0\ 6\0\0\0\10\ 4\0\0
3\0\0\0\17\ 4\0\0\r\0\0\0"\ 4\0\0\ 4\0\0\00\ 4\0\0\94\0\0\05\ 4\0\0\91\0\0\0Ê\ 4\0\0\ 5\0\0\0\\ 5\0\0\b\0\0\0b\ 5\0\0;\0\0\0k\ 5\0\0 \0\0\0§\ 5\0\0\9a\0\0\0±\ 5\0\0\94\0\0\0L\ 6\0\0p\0\0\0á\ 6\0\0Á\ 1\0\0R\a\0\0\9a\0\0\0\14 \0\0\ 6\0\0\0¯ \0\0\v\0\0\0\0\0\b\0\0\0Â \0\0\b\0\0\0Ë \0\0 \0\0\0Ô \0\0\f\0\0\0Þ \0\0\11\0\0\0ë \0\0\r\0\0\0ý \0\0+\0\0\0\v
4\0\09\0\0\07
5\0\0\ 4\0\0\0q
6\0\0\b\0\0\0v
7\0\0\a\0\0\0\7f
8\0\0h\0\0\0\87
9\0\0\f\0\0\0ð
10\0\0\ 5\0\0\0ý
11\0\0\ 5\0\0\0\ 3\v\0\0
12\0\0\0 \v\0\0\11\0\0\0\14\v\0\0\r\0\0\0&\v\0\0 \0\0\04\v\0\0¦\0\0\0>\v\0\0µ\0\0\0å\v\0\0\ 5\0\0\0\9b\f\0\0\b\0\0\0¡\f\0\0K\0\0\0ª\f\0\0\ 5\0\0\0ö\f\0\0\9f\0\0\0ü\f\0\0\9a\0\0\0\9c\r\0\0x\0\0\07\ e\0\0\ 1\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\1f\0\0\0
13\0\0\0\12\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0\ 4\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\ 5\0\0\0\ e\0\0\0\13\0\0\0\15\0\0\0\1a\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\16\0\0\0\ 3\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\14\0\0\0 \0\0\0\a\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\1d\0\0\0\17\0\0\0\11\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Click to choose all %s at once.\0Click to remove all chosen %s at once.\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0Remove all\0S M T W T F S\0Show\0This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in the box below and then clicking the "Choose" arrow between the two boxes.\0This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the box below and then clicking the "Remove" arrow between the two boxes.\0Today\0Tomorrow\0Type into this box to filter down the list of available %s.\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
14Report-Msgid-Bugs-To:
15POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
16PO-Revision-Date: 2012-03-16 12:28+0000
17Last-Translator: Michael Thornhill <michael@maithu.com>
18Language-Team: Irish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/ga/)
19Language: ga
20MIME-Version: 1.0
21Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
22Content-Transfer-Encoding: 8bit
23Plural-Forms: nplurals=5; plural=(n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : n<7 ? 2 : n<11 ? 3 : 4)
24\0%(sel)s de %(cnt)s roghnaithe\0%(sel)s de %(cnt)s roghnaithe\0%(sel)s de %(cnt)s roghnaithe\0%(sel)s de %(cnt)s roghnaithe\0%(sel)s de %(cnt)s roghnaithe\06 a.m.\0%s ar fáil\0Féilire\0Cealaigh\0Roghnaigh\0Roghnaigh am\0Roghnaigh iomlán\0Roghnófar %s\0Cliceáil anseo chun %s go léir a roghnú.\0Cliceáil anseo chun %s go léir roghnaithe a scroiseadh.\0Clog\0Scagaire\0Folaigh\0Eanair Feabhra Márta Aibreán Bealtaine Meitheamh Iúil Lúnasa Mean Fómhair Deireadh Fómhair Nollaig\0Meán oíche\0Nóin\0Anois\0Bain amach\0Scrois gach ceann\0D L M C D A S\0Taispeán\0Is é seo an liosta %s ar fáil. Is féidir leat a roghnú roinnt ag roghnú acu sa bhosca thíos agus ansin cliceáil ar an saighead "Roghnaigh" idir an dá boscaí.\0Is é seo an liosta de %s roghnaithe. Is féidir leat iad a bhaint amach má roghnaionn tú cuid acu sa bhosca thíos agus ansin cliceáil ar an saighead "Bain" idir an dá boscaí.\0Inniu\0Amárach\0Scríobh isteach sa bhosca seo a scagadh síos ar an liosta de %s ar fáil.\0Inné\0Tá gníomh roghnaithe agat, ach níl do aithrithe sabhailte ar cuid de na réímse. Is dócha go bhfuil tú ag iarraidh an cnaipe Té ná an cnaipe Sábháil.\0Tá gníomh roghnaithe agat, ach níl do aithrithe sabhailte ar cuid de na réímse. Clic OK chun iad a sábháil. Caithfidh tú an gníomh a rith arís.\0Tá aithrithe nach bhfuil sabhailte ar chuid do na réimse. Má ritheann tú gníomh, caillfidh tú do chuid aithrithe.\0