Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / da / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Christian Joergensen <christian@gmta.info>, 2012.
5# Erik Wognsen <r4mses@gmail.com>, 2011, 2012.
6# Finn Gruwier <finn@gruwier.dk>, 2011.
7# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Django\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-12 20:31+0000\n"
14"Last-Translator: Erik Wognsen <r4mses@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Danish (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
16"da/)\n"
17"Language: da\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22
23#: actions.py:48
24#, python-format
25msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26msgstr "%(count)d %(items)s blev slettet."
27
28#: actions.py:60 options.py:1295
29#, python-format
30msgid "Cannot delete %(name)s"
31msgstr "Kan ikke slette %(name)s "
32
33#: actions.py:62 options.py:1297
34msgid "Are you sure?"
35msgstr "Er du sikker?"
36
37#: actions.py:83
38#, python-format
39msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40msgstr "Slet valgte %(verbose_name_plural)s"
41
42#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43msgid "All"
44msgstr "Alle"
45
46#: filters.py:232
47msgid "Yes"
48msgstr "Ja"
49
50#: filters.py:233
51msgid "No"
52msgstr "Nej"
53
54#: filters.py:247
55msgid "Unknown"
56msgstr "Ukendt"
57
58#: filters.py:306
59msgid "Any date"
60msgstr "Når som helst"
61
62#: filters.py:307
63msgid "Today"
64msgstr "I dag"
65
66#: filters.py:311
67msgid "Past 7 days"
68msgstr "De sidste 7 dage"
69
70#: filters.py:315
71msgid "This month"
72msgstr "Denne måned"
73
74#: filters.py:319
75msgid "This year"
76msgstr "Dette år"
77
78#: forms.py:9
79msgid ""
80"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81"that both fields are case-sensitive."
82msgstr ""
83"Indtast venligst det korrekte brugernavn og adgangskode for en personale-"
84"konto. Bemærk at der er forskel på store og små bogstaver i begge felter"
85
86#: forms.py:18
87msgid "Please log in again, because your session has expired."
88msgstr "Log venligst ind igen, da din session er udløbet."
89
90#: forms.py:37
91#, python-format
92msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
93msgstr "Din e-mail-adresse er ikke dit brugernavn. Prøv '%s' i stedet."
94
95#: helpers.py:20
96msgid "Action:"
97msgstr "Handling"
98
99#: models.py:19
100msgid "action time"
101msgstr "handlingstid"
102
103#: models.py:22
104msgid "object id"
105msgstr "objekt-ID"
106
107#: models.py:23
108msgid "object repr"
109msgstr "objekt repr"
110
111#: models.py:24
112msgid "action flag"
113msgstr "handlingsflag"
114
115#: models.py:25
116msgid "change message"
117msgstr "ændringsmeddelelse"
118
119#: models.py:30
120msgid "log entry"
121msgstr "logmeddelelse"
122
123#: models.py:31
124msgid "log entries"
125msgstr "logmeddelelser"
126
127#: models.py:40
128#, python-format
129msgid "Added \"%(object)s\"."
130msgstr "Tilføjede \"%(object)s\"."
131
132#: models.py:42
133#, python-format
134msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
135msgstr "Ændrede \"%(object)s\" - %(changes)s"
136
137#: models.py:44
138#, python-format
139msgid "Deleted \"%(object)s.\""
140msgstr "Slettede \"%(object)s\"."
141
142#: models.py:46
143msgid "LogEntry Object"
144msgstr "LogEntry-objekt"
145
146#: options.py:150 options.py:166
147msgid "None"
148msgstr "Ingen"
149
150#: options.py:671
151#, python-format
152msgid "Changed %s."
153msgstr "Ændrede %s."
154
155#: options.py:671 options.py:681
156msgid "and"
157msgstr "og"
158
159#: options.py:676
160#, python-format
161msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
162msgstr "Tilføjede %(name)s \"%(object)s\"."
163
164#: options.py:680
165#, python-format
166msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
167msgstr "Ændrede %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168
169#: options.py:685
170#, python-format
171msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
172msgstr "Slettede %(name)s \"%(object)s\"."
173
174#: options.py:689
175msgid "No fields changed."
176msgstr "Ingen felter ændret."
177
178#: options.py:772
179#, python-format
180msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
181msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev tilføjet i databasen."
182
183#: options.py:776 options.py:824
184msgid "You may edit it again below."
185msgstr "Du kan redigere det igen herunder."
186
187#: options.py:788 options.py:837
188#, python-format
189msgid "You may add another %s below."
190msgstr "Du kan tilføje endnu en %s herunder."
191
192#: options.py:822
193#, python-format
194msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
195msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev ændret."
196
197#: options.py:830
198#, python-format
199msgid ""
200"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
201msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev tilføjet. Du kan redigere det igen herunder."
202
203#: options.py:899 options.py:1159
204msgid ""
205"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
206"been changed."
207msgstr ""
208"Der skal være valgt nogle emner for at man kan udføre handlinger på dem. "
209"Ingen emner er blev ændret."
210
211#: options.py:918
212msgid "No action selected."
213msgstr "Ingen handling valgt."
214
215#: options.py:998
216#, python-format
217msgid "Add %s"
218msgstr "Tilføj %s"
219
220#: options.py:1023 options.py:1267
221#, python-format
222msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
223msgstr "Der findes ikke et %(name)s-objekt med primærnøgle %(key)r."
224
225#: options.py:1089
226#, python-format
227msgid "Change %s"
228msgstr "Ret %s"
229
230#: options.py:1138
231msgid "Database error"
232msgstr "databasefejl"
233
234#: options.py:1201
235#, python-format
236msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
237msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
238msgstr[0] "%(count)s %(name)s blev ændret."
239msgstr[1] "%(count)s %(name)s blev ændret."
240
241#: options.py:1228
242#, python-format
243msgid "%(total_count)s selected"
244msgid_plural "All %(total_count)s selected"
245msgstr[0] "%(total_count)s valgt"
246msgstr[1] "Alle %(total_count)s valgt"
247
248#: options.py:1233
249#, python-format
250msgid "0 of %(cnt)s selected"
251msgstr "0 af %(cnt)s valgt"
252
253#: options.py:1283
254#, python-format
255msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
256msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" blev slettet."
257
258#: options.py:1330
259#, python-format
260msgid "Change history: %s"
261msgstr "Ændringshistorik: %s"
262
263#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
264#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
265#: views/decorators.py:23
266msgid "Log in"
267msgstr "Log ind"
268
269#: sites.py:380
270msgid "Site administration"
271msgstr "Website-administration"
272
273#: sites.py:432
274#, python-format
275msgid "%s administration"
276msgstr "Administration af %s"
277
278#: widgets.py:87
279msgid "Date:"
280msgstr "Dato:"
281
282#: widgets.py:87
283msgid "Time:"
284msgstr "Tid:"
285
286#: widgets.py:161
287msgid "Lookup"
288msgstr "Slå op"
289
290#: widgets.py:267
291msgid "Add Another"
292msgstr "Tilføj endnu en"
293
294#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
295msgid "Page not found"
296msgstr "Siden blev ikke fundet"
297
298#: templates/admin/404.html:10
299msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
300msgstr "Vi beklager, men den ønskede side kunne ikke findes"
301
302#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
303#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
304#: templates/admin/change_list.html:43
305#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
306#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
307#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
308#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
309#: templates/registration/logged_out.html:5
310#: templates/registration/password_change_done.html:7
311#: templates/registration/password_change_form.html:8
312#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
313#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
314#: templates/registration/password_reset_done.html:7
315#: templates/registration/password_reset_form.html:7
316msgid "Home"
317msgstr "Hjem"
318
319#: templates/admin/500.html:8
320msgid "Server error"
321msgstr "Serverfejl"
322
323#: templates/admin/500.html:12
324msgid "Server error (500)"
325msgstr "Serverfejl (500)"
326
327#: templates/admin/500.html:15
328msgid "Server Error <em>(500)</em>"
329msgstr "Serverfejl <em>(500)</em>"
330
331#: templates/admin/500.html:16
332msgid ""
333"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
334"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
335msgstr ""
336"Der opstod en fejl. Fejlen er rapporteret til website-administratoren via e-"
337"mail, og vil blive rettet hurtigst muligt. Tak for din tålmodighed."
338
339#: templates/admin/actions.html:4
340msgid "Run the selected action"
341msgstr "Udfør den valgte handling"
342
343#: templates/admin/actions.html:4
344msgid "Go"
345msgstr "Udfør"
346
347#: templates/admin/actions.html:11
348msgid "Click here to select the objects across all pages"
349msgstr "Klik her for at vælge objekter på tværs af alle sider"
350
351#: templates/admin/actions.html:11
352#, python-format
353msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
354msgstr "Vælg alle %(total_count)s %(module_name)s "
355
356#: templates/admin/actions.html:13
357msgid "Clear selection"
358msgstr "Ryd valg"
359
360#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
361#, python-format
362msgid "%(name)s"
363msgstr "%(name)s"
364
365#: templates/admin/base.html:28
366msgid "Welcome,"
367msgstr "Velkommen,"
368
369#: templates/admin/base.html:33
370#: templates/registration/password_change_done.html:4
371#: templates/registration/password_change_form.html:5
372msgid "Documentation"
373msgstr "Dokumentation"
374
375#: templates/admin/base.html:35
376#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
377#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
378#: templates/registration/password_change_done.html:4
379#: templates/registration/password_change_form.html:5
380msgid "Change password"
381msgstr "Skift adgangskode"
382
383#: templates/admin/base.html:36
384#: templates/registration/password_change_done.html:4
385#: templates/registration/password_change_form.html:5
386msgid "Log out"
387msgstr "Log ud"
388
389#: templates/admin/base_site.html:4
390msgid "Django site admin"
391msgstr "Django website-administration"
392
393#: templates/admin/base_site.html:7
394msgid "Django administration"
395msgstr "Django administration"
396
397#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
398msgid "Add"
399msgstr "Tilføj"
400
401#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
402msgid "History"
403msgstr "Historik"
404
405#: templates/admin/change_form.html:35
406#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
407#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
408msgid "View on site"
409msgstr "Se på website"
410
411#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
412#: templates/admin/login.html:18
413#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
414#: templates/registration/password_change_form.html:21
415msgid "Please correct the error below."
416msgid_plural "Please correct the errors below."
417msgstr[0] "Ret venligst fejlen herunder."
418msgstr[1] "Ret venligst fejlene herunder."
419
420#: templates/admin/change_list.html:60
421#, python-format
422msgid "Add %(name)s"
423msgstr "Tilføj %(name)s"
424
425#: templates/admin/change_list.html:80
426msgid "Filter"
427msgstr "Filtrer"
428
429#: templates/admin/change_list_results.html:17
430msgid "Remove from sorting"
431msgstr "Fjern fra sortering"
432
433#: templates/admin/change_list_results.html:18
434#, python-format
435msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
436msgstr "Sorteringsprioritet: %(priority_number)s"
437
438#: templates/admin/change_list_results.html:19
439msgid "Toggle sorting"
440msgstr "Skift sortering"
441
442#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
443#: templates/admin/submit_line.html:4
444msgid "Delete"
445msgstr "Slet"
446
447#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
448#, python-format
449msgid ""
450"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
451"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
452"following types of objects:"
453msgstr ""
454"Hvis du sletter %(object_name)s '%(escaped_object)s', vil du også slette "
455"relaterede objekter, men din konto har ikke rettigheder til at slette "
456"følgende objekttyper:"
457
458#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
459#, python-format
460msgid ""
461"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
462"following protected related objects:"
463msgstr ""
464"Sletning af %(object_name)s ' %(escaped_object)s ' vil kræve sletning af "
465"følgende beskyttede relaterede objekter:"
466
467#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
468#, python-format
469msgid ""
470"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
471"All of the following related items will be deleted:"
472msgstr ""
473"Er du sikker på du vil slette %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? Alle "
474"de følgende relaterede objekter vil blive slettet:"
475
476#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
477#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
478msgid "Yes, I'm sure"
479msgstr "Ja, jeg er sikker"
480
481#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
482msgid "Delete multiple objects"
483msgstr "Slet flere objekter"
484
485#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
486#, python-format
487msgid ""
488"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
489"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
490"types of objects:"
491msgstr ""
492"Sletning af de valgte %(objects_name)s ville resultere i sletning af "
493"relaterede objekter, men din konto har ikke tilladelse til at slette "
494"følgende typer af objekter:"
495
496#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
497#, python-format
498msgid ""
499"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
500"protected related objects:"
501msgstr ""
502"Sletning af de valgte %(objects_name)s vil kræve sletning af følgende "
503"beskyttede relaterede objekter:"
504
505#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
506#, python-format
507msgid ""
508"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
509"following objects and their related items will be deleted:"
510msgstr ""
511"Er du sikker på du vil slette de valgte %(objects_name)s? Alle de følgende "
512"objekter og deres relaterede emner vil blive slettet:"
513
514#: templates/admin/filter.html:2
515#, python-format
516msgid " By %(filter_title)s "
517msgstr " Efter %(filter_title)s "
518
519#: templates/admin/index.html:18
520#, python-format
521msgid "Models available in the %(name)s application."
522msgstr "Modeller til rådighed i %(name)s-applikationen."
523
524#: templates/admin/index.html:35
525msgid "Change"
526msgstr "Ret"
527
528#: templates/admin/index.html:45
529msgid "You don't have permission to edit anything."
530msgstr "Du har ikke rettigheder til at foretage ændringer."
531
532#: templates/admin/index.html:53
533msgid "Recent Actions"
534msgstr "Seneste handlinger"
535
536#: templates/admin/index.html:54
537msgid "My Actions"
538msgstr "Mine handlinger"
539
540#: templates/admin/index.html:58
541msgid "None available"
542msgstr "Ingen tilgængelige"
543
544#: templates/admin/index.html:72
545msgid "Unknown content"
546msgstr "Ukendt indhold"
547
548#: templates/admin/invalid_setup.html:13
549msgid ""
550"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
551"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
552"the appropriate user."
553msgstr ""
554"Der er noget galt med databaseinstallationen. Kontroller om "
555"databasetabellerne er blevet oprettet og at databasen er læsbar for den "
556"pågældende bruger."
557
558#: templates/admin/login.html:34
559msgid "Username:"
560msgstr "Brugernavn:"
561
562#: templates/admin/login.html:38
563msgid "Password:"
564msgstr "Adgangskode:"
565
566#: templates/admin/login.html:45
567msgid "Forgotten your password or username?"
568msgstr "Har du glemt dit password eller brugernavn?"
569
570#: templates/admin/object_history.html:24
571msgid "Date/time"
572msgstr "Dato/tid"
573
574#: templates/admin/object_history.html:25
575msgid "User"
576msgstr "Bruger"
577
578#: templates/admin/object_history.html:26
579msgid "Action"
580msgstr "Funktion"
581
582#: templates/admin/object_history.html:40
583msgid ""
584"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
585"admin site."
586msgstr ""
587"Dette objekt har ingen ændringshistorik. Det blev formentlig ikke tilføjet "
588"via dette administrations-site"
589
590#: templates/admin/pagination.html:10
591msgid "Show all"
592msgstr "Vis alle"
593
594#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
595msgid "Save"
596msgstr "Gem"
597
598#: templates/admin/search_form.html:7
599msgid "Search"
600msgstr "Søg"
601
602#: templates/admin/search_form.html:9
603#, python-format
604msgid "%(counter)s result"
605msgid_plural "%(counter)s results"
606msgstr[0] "%(counter)s resultat"
607msgstr[1] "%(counter)s resultater"
608
609#: templates/admin/search_form.html:9
610#, python-format
611msgid "%(full_result_count)s total"
612msgstr "%(full_result_count)s i alt"
613
614#: templates/admin/submit_line.html:5
615msgid "Save as new"
616msgstr "Gem som ny"
617
618#: templates/admin/submit_line.html:6
619msgid "Save and add another"
620msgstr "Gem og tilføj endnu en"
621
622#: templates/admin/submit_line.html:7
623msgid "Save and continue editing"
624msgstr "Gem og fortsæt med at redigere"
625
626#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
627msgid ""
628"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
629"options."
630msgstr ""
631"Indtast først et brugernavn og en adgangskode. Derefter får du yderligere "
632"redigeringsmuligheder."
633
634#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
635msgid "Enter a username and password."
636msgstr "Indtast et brugernavn og en adgangskode."
637
638#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
639#, python-format
640msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
641msgstr "Indtast en ny adgangskode for brugeren <strong>%(username)s</strong>."
642
643#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
644msgid "Password"
645msgstr "Adgangskode"
646
647#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
648#: templates/registration/password_change_form.html:43
649msgid "Password (again)"
650msgstr "Adgangskode (igen)"
651
652#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
653msgid "Enter the same password as above, for verification."
654msgstr "Indtast den samme adgangskode som ovenfor for verifikation."
655
656#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
657#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
658#, python-format
659msgid "Add another %(verbose_name)s"
660msgstr "Tilføj endnu en %(verbose_name)s"
661
662#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
663#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
664msgid "Remove"
665msgstr "Fjern"
666
667#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
668msgid "Delete?"
669msgstr "Slet?"
670
671#: templates/registration/logged_out.html:9
672msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
673msgstr "Tak for den kvalitetstid du brugte på websitet i dag."
674
675#: templates/registration/logged_out.html:11
676msgid "Log in again"
677msgstr "Log ind igen"
678
679#: templates/registration/password_change_done.html:8
680#: templates/registration/password_change_form.html:9
681#: templates/registration/password_change_form.html:13
682#: templates/registration/password_change_form.html:25
683msgid "Password change"
684msgstr "Skift adgangskode"
685
686#: templates/registration/password_change_done.html:12
687#: templates/registration/password_change_done.html:16
688msgid "Password change successful"
689msgstr "Adgangskoden blev ændret"
690
691#: templates/registration/password_change_done.html:18
692msgid "Your password was changed."
693msgstr "Din adgangskode blev ændret."
694
695#: templates/registration/password_change_form.html:27
696msgid ""
697"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
698"password twice so we can verify you typed it in correctly."
699msgstr ""
700"Indtast venligst din gamle adgangskode for en sikkerheds skyld og indtast så "
701"din nye adgangskode to gange, så vi kan være sikre på, at den er indtastet "
702"korrekt."
703
704#: templates/registration/password_change_form.html:33
705msgid "Old password"
706msgstr "Gammel adgangskode"
707
708#: templates/registration/password_change_form.html:38
709msgid "New password"
710msgstr "Ny adgangskode"
711
712#: templates/registration/password_change_form.html:49
713#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
714msgid "Change my password"
715msgstr "Skift min adgangskode"
716
717#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
718#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
719#: templates/registration/password_reset_done.html:8
720#: templates/registration/password_reset_form.html:8
721#: templates/registration/password_reset_form.html:12
722#: templates/registration/password_reset_form.html:16
723msgid "Password reset"
724msgstr "Nulstil adgangskode"
725
726#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
727#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
728msgid "Password reset complete"
729msgstr "Adgangskoden blev nulstillet"
730
731#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
732msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
733msgstr "Din adgangskode er blevet sat. Du kan logge ind med den nu."
734
735#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
736msgid "Password reset confirmation"
737msgstr "Bekræftelse for nulstilling af adgangskode"
738
739#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
740msgid "Enter new password"
741msgstr "Indtast ny adgangskode"
742
743#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
744msgid ""
745"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
746"correctly."
747msgstr ""
748"Indtast venligst din nye adgangskode to gange, så vi kan være sikre på, at "
749"den er indtastet korrekt."
750
751#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
752msgid "New password:"
753msgstr "Ny adgangskode:"
754
755#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
756msgid "Confirm password:"
757msgstr "Bekræft ny adgangskode:"
758
759#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
760msgid "Password reset unsuccessful"
761msgstr "Adgangskoden blev ikke nulstillet"
762
763#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
764msgid ""
765"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
766"used. Please request a new password reset."
767msgstr ""
768"Linket for nulstilling af adgangskoden er ugyldigt, måske fordi det allerede "
769"har været brugt. Anmod venligst påny om nulstilling af adgangskoden."
770
771#: templates/registration/password_reset_done.html:12
772#: templates/registration/password_reset_done.html:16
773msgid "Password reset successful"
774msgstr "Adgangskoden blev nulstillet"
775
776#: templates/registration/password_reset_done.html:18
777msgid ""
778"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
779"address you submitted. You should be receiving it shortly."
780msgstr ""
781"Vi har sendt en instruktion til din e-mail-adresse. Du skulle modtage den om "
782"ganske kort tid."
783
784#: templates/registration/password_reset_email.html:2
785#, python-format
786msgid ""
787"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
788"user account at %(site_name)s."
789msgstr ""
790"Du modtager denne e-mail, fordi du har anmodet om en nulstilling af "
791"adgangskoden til din brugerkonto ved %(site_name)s ."
792
793#: templates/registration/password_reset_email.html:4
794msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
795msgstr "Gå venligst til denne side og vælg en ny adgangskode:"
796
797#: templates/registration/password_reset_email.html:8
798msgid "Your username, in case you've forgotten:"
799msgstr "For det tilfælde at du skulle have glemt dit brugernavn er det:"
800
801#: templates/registration/password_reset_email.html:10
802msgid "Thanks for using our site!"
803msgstr "Tak fordi du brugte vores website!"
804
805#: templates/registration/password_reset_email.html:12
806#, python-format
807msgid "The %(site_name)s team"
808msgstr "Med venlig hilsen %(site_name)s"
809
810#: templates/registration/password_reset_form.html:18
811msgid ""
812"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
813"instructions for setting a new one."
814msgstr ""
815"Har du glemt din adgangskode? Indtast din e-mail-adresse herunder, så sender "
816"vi dig en instruktion vedrørende ny adgangskode."
817
818#: templates/registration/password_reset_form.html:22
819msgid "E-mail address:"
820msgstr "E-mail-adresse:"
821
822#: templates/registration/password_reset_form.html:22
823msgid "Reset my password"
824msgstr "Nulstil min adgangskode"
825
826#: templatetags/admin_list.py:336
827msgid "All dates"
828msgstr "Alle datoer"
829
830#: views/main.py:31
831msgid "(None)"
832msgstr "(Ingen)"
833
834#: views/main.py:74
835#, python-format
836msgid "Select %s"
837msgstr "Vælg %s"
838
839#: views/main.py:76
840#, python-format
841msgid "Select %s to change"
842msgstr "Vælg %s, der skal ændres"