Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / cs / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \0\0\0\1c\0\0\0\1c\ 1\0\0+\0\0\0\1c\ 2\0\0\0\0\0\0È\ 2\0\07\0\0\0É\ 2\0\0\ 6\0\0\0\ 1\ 3\0\0\f\0\0\0\b\ 3\0\0\b\0\0\0\15\ 3\0\0\ 6\0\0\0\1e\ 3\0\0\ 6\0\0\0%\ 3\0\0\r\0\0\0,\ 3\0\0
2\0\0\0:\ 3\0\0 \0\0\0E\ 3\0\0\1f\0\0\0O\ 3\0\0&\0\0\0o\ 3\0\0\ 5\0\0\0\96\ 3\0\0\ 6\0\0\0\9c\ 3\0\0\ 4\0\0\0£\ 3\0\0U\0\0\0¨\ 3\0\0\b\0\0\0þ\ 3\0\0\ 4\0\0\0\a\ 4\0\0\ 3\0\0\0\f\ 4\0\0\ 6\0\0\0\10\ 4\0\0
3\0\0\0\17\ 4\0\0\r\0\0\0"\ 4\0\0\ 4\0\0\00\ 4\0\0\94\0\0\05\ 4\0\0\91\0\0\0Ê\ 4\0\0\ 5\0\0\0\\ 5\0\0\b\0\0\0b\ 5\0\0;\0\0\0k\ 5\0\0 \0\0\0§\ 5\0\0\9a\0\0\0±\ 5\0\0\94\0\0\0L\ 6\0\0p\0\0\0á\ 6\0\0®\ 1\0\0R\a\0\0\90\0\0\0\ 1 \0\0\b\0\0\0\92 \0\0\16\0\0\0\9b \0\0
4\0\0\0² \0\0\ 6\0\0\0½ \0\0\ 6\0\0\0Ä \0\0\f\0\0\0Ë \0\0\v\0\0\0Ø \0\0\14\0\0\0ä \0\0>\0\0\0ù \0\0H\0\0\08
5\0\0\ 6\0\0\0\81
6\0\0\ 5\0\0\0\88
7\0\0\ 6\0\0\0\8e
8\0\0[\0\0\0\95
9\0\0\a\0\0\0ñ
10\0\0\a\0\0\0ù
11\0\0\ 5\0\0\0\ 1\v\0\0\a\0\0\0\a\v\0\0\f\0\0\0\ f\v\0\0\ f\0\0\0\1c\v\0\0\b\0\0\0,\v\0\0\90\0\0\05\v\0\0\90\0\0\0Æ\v\0\0\ 4\0\0\0W\f\0\0\ 6\0\0\0\\f\0\0W\0\0\0c\f\0\0\ 6\0\0\0»\f\0\0v\0\0\0Â\f\0\0\9e\0\0\09\r\0\0`\0\0\0Ø\r\0\0\ 1\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\1f\0\0\0
12\0\0\0\12\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0\ 4\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\ 5\0\0\0\ e\0\0\0\13\0\0\0\15\0\0\0\1a\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\16\0\0\0\ 3\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\14\0\0\0 \0\0\0\a\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\1d\0\0\0\17\0\0\0\11\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Click to choose all %s at once.\0Click to remove all chosen %s at once.\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0Remove all\0S M T W T F S\0Show\0This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in the box below and then clicking the "Choose" arrow between the two boxes.\0This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the box below and then clicking the "Remove" arrow between the two boxes.\0Today\0Tomorrow\0Type into this box to filter down the list of available %s.\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
13Report-Msgid-Bugs-To:
14POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
15PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
16Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>
17Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/cs/)
18Language: cs
19MIME-Version: 1.0
20Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
21Content-Transfer-Encoding: 8bit
22Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
23\0Vybrána je %(sel)s položka z celkem %(cnt)s.\0Vybrány jsou %(sel)s položky z celkem %(cnt)s.\0Vybraných je %(sel)s položek z celkem %(cnt)s.\06h ráno\0Dostupné položky: %s\0Kalendář\0Storno\0Vybrat\0Vyberte čas\0Vybrat vše\0Vybrané položky %s\0Chcete-li najednou vybrat všechny položky %s, klepněte sem.\0Chcete-li najednou odebrat všechny vybrané položky %s, klepněte sem.\0Hodiny\0Filtr\0Skrýt\0leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec\0Půlnoc\0Poledne\0Nyní\0Odebrat\0Odebrat vše\0n p ú s č p s\0Zobrazit\0Seznam dostupných položek %s. Jednotlivě je lze vybrat tak, že na ně v rámečku klepnete a pak klepnete na šipku "Vybrat" mezi rámečky.\0Seznam vybraných položek %s. Jednotlivě je lze odebrat tak, že na ně v rámečku klepnete a pak klepnete na šipku "Odebrat mezi rámečky.\0Dnes\0Zítra\0Chcete-li filtrovat ze seznamu dostupných položek %s, začněte psát do tohoto pole.\0Včera\0Byla vybrána operace a jednotlivá pole nejsou změněná. Patrně hledáte tlačítko Provést spíše než Uložit.\0Byla vybrána operace, ale dosud nedošlo k uložení změn jednotlivých polí. Uložíte klepnutím na tlačítko OK. Pak bude třeba operaci spustit znovu.\0V jednotlivých polích jsou neuložené změny, které budou ztraceny, pokud operaci provedete.\0