Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / cs / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5# Jirka Vejrazka <Jirka.Vejrazka@gmail.com>, 2011.
6# Vlada Macek <macek@sandbox.cz>, 2012.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Django\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
13"Last-Translator: Vlada Macek <macek@sandbox.cz>\n"
14"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
15"cs/)\n"
16"Language: cs\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21
22#: actions.py:48
23#, python-format
24msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
25msgstr "Úspěšně odstraněno: %(count)d %(items)s."
26
27#: actions.py:60 options.py:1295
28#, python-format
29msgid "Cannot delete %(name)s"
30msgstr "Nelze smazat %(name)s"
31
32#: actions.py:62 options.py:1297
33msgid "Are you sure?"
34msgstr "Jste si jisti?"
35
36#: actions.py:83
37#, python-format
38msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
39msgstr "Odstranit vybrané položky typu %(verbose_name_plural)s"
40
41#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
42msgid "All"
43msgstr "Vše"
44
45#: filters.py:232
46msgid "Yes"
47msgstr "Ano"
48
49#: filters.py:233
50msgid "No"
51msgstr "Ne"
52
53#: filters.py:247
54msgid "Unknown"
55msgstr "Neznámé"
56
57#: filters.py:306
58msgid "Any date"
59msgstr "Libovolné datum"
60
61#: filters.py:307
62msgid "Today"
63msgstr "Dnes"
64
65#: filters.py:311
66msgid "Past 7 days"
67msgstr "Posledních 7 dní"
68
69#: filters.py:315
70msgid "This month"
71msgstr "Tento měsíc"
72
73#: filters.py:319
74msgid "This year"
75msgstr "Tento rok"
76
77#: forms.py:9
78msgid ""
79"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
80"that both fields are case-sensitive."
81msgstr ""
82"Zadejte správné uživatelské jméno a heslo pro účet personálu. U obou polí "
83"záleží na malých/velkých písmenech."
84
85#: forms.py:18
86msgid "Please log in again, because your session has expired."
87msgstr "Přihlaste se znovu, vaše sezení vypršelo."
88
89#: forms.py:37
90#, python-format
91msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
92msgstr ""
93"Vaše e-mailová adresa není vaše uživatelské jméno. Zkuste místo toho \"%s\"."
94
95#: helpers.py:20
96msgid "Action:"
97msgstr "Operace:"
98
99#: models.py:19
100msgid "action time"
101msgstr "čas operace"
102
103#: models.py:22
104msgid "object id"
105msgstr "id položky"
106
107#: models.py:23
108msgid "object repr"
109msgstr "reprez. položky"
110
111#: models.py:24
112msgid "action flag"
113msgstr "příznak operace"
114
115#: models.py:25
116msgid "change message"
117msgstr "zpráva o změně"
118
119#: models.py:30
120msgid "log entry"
121msgstr "položka protokolu"
122
123#: models.py:31
124msgid "log entries"
125msgstr "položky protokolu"
126
127#: models.py:40
128#, python-format
129msgid "Added \"%(object)s\"."
130msgstr "Přidán objekt \"%(object)s\"."
131
132#: models.py:42
133#, python-format
134msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
135msgstr "Změněn objekt \"%(object)s\" - %(changes)s"
136
137#: models.py:44
138#, python-format
139msgid "Deleted \"%(object)s.\""
140msgstr "Odstraněn objekt \"%(object)s.\""
141
142#: models.py:46
143msgid "LogEntry Object"
144msgstr "Objekt záznam v protokolu"
145
146#: options.py:150 options.py:166
147msgid "None"
148msgstr "Žádný"
149
150#: options.py:671
151#, python-format
152msgid "Changed %s."
153msgstr "Změněno: %s"
154
155#: options.py:671 options.py:681
156msgid "and"
157msgstr "a"
158
159#: options.py:676
160#, python-format
161msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
162msgstr "Položka \"%(object)s\" typu %(name)s byla přidána."
163
164#: options.py:680
165#, python-format
166msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
167msgstr ""
168"Pole \"%(list)s\" pro položku \"%(object)s\" typu %(name)s změněno/změněna."
169
170#: options.py:685
171#, python-format
172msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173msgstr "Položka \"%(object)s\" typu %(name)s byla odstraněna."
174
175#: options.py:689
176msgid "No fields changed."
177msgstr "Nebyla změněna žádná pole."
178
179#: options.py:772
180#, python-format
181msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182msgstr "Položka \"%(obj)s\" typu %(name)s byla úspěšně přidána."
183
184#: options.py:776 options.py:824
185msgid "You may edit it again below."
186msgstr "V úpravách můžete pokračovat níže."
187
188#: options.py:788 options.py:837
189#, python-format
190msgid "You may add another %s below."
191msgstr "Níže můžete přidat další položku typu %s."
192
193#: options.py:822
194#, python-format
195msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196msgstr "Položka \"%(obj)s\" typu %(name)s byla úspěšně změněna."
197
198#: options.py:830
199#, python-format
200msgid ""
201"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202msgstr ""
203"Položka \"%(obj)s\" typu %(name)s byla úspěšně přidána. Níže můžete v "
204"úpravách pokračovat."
205
206#: options.py:899 options.py:1159
207msgid ""
208"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
209"been changed."
210msgstr ""
211"K provedení hromadných operací je třeba vybrat nějaké položky. Nedošlo k "
212"žádným změnám."
213
214#: options.py:918
215msgid "No action selected."
216msgstr "Nebyla vybrána žádná operace."
217
218#: options.py:998
219#, python-format
220msgid "Add %s"
221msgstr "%s: přidat"
222
223#: options.py:1023 options.py:1267
224#, python-format
225msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
226msgstr "Položka \"%(name)s\" s primárním klíčem \"%(key)r\" neexistuje."
227
228#: options.py:1089
229#, python-format
230msgid "Change %s"
231msgstr "%s: změnit"
232
233#: options.py:1138
234msgid "Database error"
235msgstr "Chyba databáze"
236
237#: options.py:1201
238#, python-format
239msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
240msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
241msgstr[0] "Položka %(name)s byla úspěšně změněna."
242msgstr[1] "%(count)s položky %(name)s byly úspěšně změněny."
243msgstr[2] "%(count)s položek %(name)s bylo úspěšně změněno."
244
245#: options.py:1228
246#, python-format
247msgid "%(total_count)s selected"
248msgid_plural "All %(total_count)s selected"
249msgstr[0] "%(total_count)s položka vybrána."
250msgstr[1] "Všechny %(total_count)s položky vybrány."
251msgstr[2] "Vybráno všech %(total_count)s položek."
252
253#: options.py:1233
254#, python-format
255msgid "0 of %(cnt)s selected"
256msgstr "Vybraných je 0 položek z celkem %(cnt)s."
257
258#: options.py:1283
259#, python-format
260msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
261msgstr "Položka \"%(obj)s\" typu %(name)s byla úspěšně odstraněna."
262
263#: options.py:1330
264#, python-format
265msgid "Change history: %s"
266msgstr "Historie změn: %s"
267
268#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
269#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
270#: views/decorators.py:23
271msgid "Log in"
272msgstr "Přihlášení"
273
274#: sites.py:380
275msgid "Site administration"
276msgstr "Správa webu"
277
278#: sites.py:432
279#, python-format
280msgid "%s administration"
281msgstr "Správa aplikace %s"
282
283#: widgets.py:87
284msgid "Date:"
285msgstr "Datum:"
286
287#: widgets.py:87
288msgid "Time:"
289msgstr "Čas:"
290
291#: widgets.py:161
292msgid "Lookup"
293msgstr "Hledat"
294
295#: widgets.py:267
296msgid "Add Another"
297msgstr "Přidat další"
298
299#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
300msgid "Page not found"
301msgstr "Stránka nenalezena"
302
303#: templates/admin/404.html:10
304msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
305msgstr "Požadovaná stránka nebyla bohužel nalezena."
306
307#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
308#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
309#: templates/admin/change_list.html:43
310#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
311#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
312#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
313#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
314#: templates/registration/logged_out.html:5
315#: templates/registration/password_change_done.html:7
316#: templates/registration/password_change_form.html:8
317#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
318#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
319#: templates/registration/password_reset_done.html:7
320#: templates/registration/password_reset_form.html:7
321msgid "Home"
322msgstr "Domů"
323
324#: templates/admin/500.html:8
325msgid "Server error"
326msgstr "Chyba serveru"
327
328#: templates/admin/500.html:12
329msgid "Server error (500)"
330msgstr "Chyba serveru (500)"
331
332#: templates/admin/500.html:15
333msgid "Server Error <em>(500)</em>"
334msgstr "Chyba serveru <em>(500)</em>"
335
336#: templates/admin/500.html:16
337msgid ""
338"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
339"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
340msgstr ""
341"Došlo k chybě. Byla oznámena správci serveru e-mailem a měla by být brzy "
342"odstraněna. Děkujeme za trpělivost."
343
344#: templates/admin/actions.html:4
345msgid "Run the selected action"
346msgstr "Provést vybranou operaci"
347
348#: templates/admin/actions.html:4
349msgid "Go"
350msgstr "Provést"
351
352#: templates/admin/actions.html:11
353msgid "Click here to select the objects across all pages"
354msgstr "Klepnutím zde vyberete položky ze všech stránek."
355
356#: templates/admin/actions.html:11
357#, python-format
358msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
359msgstr "Vybrat všechny položky typu %(module_name)s, celkem %(total_count)s."
360
361#: templates/admin/actions.html:13
362msgid "Clear selection"
363msgstr "Zrušit výběr"
364
365#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
366#, python-format
367msgid "%(name)s"
368msgstr "%(name)s"
369
370#: templates/admin/base.html:28
371msgid "Welcome,"
372msgstr "Vítejte, uživateli"
373
374#: templates/admin/base.html:33
375#: templates/registration/password_change_done.html:4
376#: templates/registration/password_change_form.html:5
377msgid "Documentation"
378msgstr "Dokumentace"
379
380#: templates/admin/base.html:35
381#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
382#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
383#: templates/registration/password_change_done.html:4
384#: templates/registration/password_change_form.html:5
385msgid "Change password"
386msgstr "Změnit heslo"
387
388#: templates/admin/base.html:36
389#: templates/registration/password_change_done.html:4
390#: templates/registration/password_change_form.html:5
391msgid "Log out"
392msgstr "Odhlásit se"
393
394#: templates/admin/base_site.html:4
395msgid "Django site admin"
396msgstr "Správa webu Django"
397
398#: templates/admin/base_site.html:7
399msgid "Django administration"
400msgstr "Správa systému Django"
401
402#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
403msgid "Add"
404msgstr "Přidat"
405
406#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
407msgid "History"
408msgstr "Historie"
409
410#: templates/admin/change_form.html:35
411#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
412#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
413msgid "View on site"
414msgstr "Zobrazení na webu"
415
416#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
417#: templates/admin/login.html:18
418#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
419#: templates/registration/password_change_form.html:21
420msgid "Please correct the error below."
421msgid_plural "Please correct the errors below."
422msgstr[0] "Opravte níže uvedenou chybu."
423msgstr[1] "Opravte níže uvedené chyby."
424msgstr[2] "Opravte níže uvedené chyby."
425
426#: templates/admin/change_list.html:60
427#, python-format
428msgid "Add %(name)s"
429msgstr "%(name)s: přidat"
430
431#: templates/admin/change_list.html:80
432msgid "Filter"
433msgstr "Filtr"
434
435#: templates/admin/change_list_results.html:17
436msgid "Remove from sorting"
437msgstr "Přestat řadit"
438
439#: templates/admin/change_list_results.html:18
440#, python-format
441msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
442msgstr "Priorita řazení: %(priority_number)s"
443
444#: templates/admin/change_list_results.html:19
445msgid "Toggle sorting"
446msgstr "Přehodit řazení"
447
448#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
449#: templates/admin/submit_line.html:4
450msgid "Delete"
451msgstr "Odstranit"
452
453#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
454#, python-format
455msgid ""
456"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
457"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
458"following types of objects:"
459msgstr ""
460"Odstranění položky \"%(escaped_object)s\" typu %(object_name)s by vyústilo v "
461"odstranění souvisejících položek. Nemáte však oprávnění k odstranění položek "
462"následujících typů:"
463
464#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
465#, python-format
466msgid ""
467"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
468"following protected related objects:"
469msgstr ""
470"Odstranění položky '%(escaped_object)s' typu %(object_name)s by vyžadovalo "
471"odstranění souvisejících chráněných položek:"
472
473#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
474#, python-format
475msgid ""
476"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
477"All of the following related items will be deleted:"
478msgstr ""
479"Opravdu má být odstraněna položka \"%(escaped_object)s\" typu "
480"%(object_name)s? Následující související položky budou všechny odstraněny:"
481
482#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
483#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
484msgid "Yes, I'm sure"
485msgstr "Ano, jsem si jist(a)"
486
487#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
488msgid "Delete multiple objects"
489msgstr "Odstranit vybrané položky"
490
491#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
492#, python-format
493msgid ""
494"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
495"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
496"types of objects:"
497msgstr ""
498"Odstranění položky typu %(objects_name)s by vyústilo v odstranění "
499"souvisejících položek. Nemáte však oprávnění k odstranění položek "
500"následujících typů:"
501
502#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
503#, python-format
504msgid ""
505"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
506"protected related objects:"
507msgstr ""
508"Odstranění vybrané položky typu %(objects_name)s by vyžadovalo odstranění "
509"následujících souvisejících chráněných položek:"
510
511#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
512#, python-format
513msgid ""
514"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
515"following objects and their related items will be deleted:"
516msgstr ""
517"Opravdu má být odstraněny vybrané položky typu %(objects_name)s? Všechny "
518"vybrané a s nimi související položky budou odstraněny:"
519
520#: templates/admin/filter.html:2
521#, python-format
522msgid " By %(filter_title)s "
523msgstr " Dle: %(filter_title)s "
524
525#: templates/admin/index.html:18
526#, python-format
527msgid "Models available in the %(name)s application."
528msgstr "Dostupné modely v aplikaci %(name)s."
529
530#: templates/admin/index.html:35
531msgid "Change"
532msgstr "Změnit"
533
534#: templates/admin/index.html:45
535msgid "You don't have permission to edit anything."
536msgstr "Nemáte oprávnění nic měnit."
537
538#: templates/admin/index.html:53
539msgid "Recent Actions"
540msgstr "Poslední operace"
541
542#: templates/admin/index.html:54
543msgid "My Actions"
544msgstr "Vaše operace"
545
546#: templates/admin/index.html:58
547msgid "None available"
548msgstr "Nic"
549
550#: templates/admin/index.html:72
551msgid "Unknown content"
552msgstr "Neznámý obsah"
553
554#: templates/admin/invalid_setup.html:13
555msgid ""
556"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
557"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
558"the appropriate user."
559msgstr ""
560"Potíže s nainstalovanou databází. Ujistěte se, že byly vytvořeny "
561"odpovídající tabulky a že databáze je přístupná pro čtení příslušným "
562"uživatelem."
563
564#: templates/admin/login.html:34
565msgid "Username:"
566msgstr "Uživatelské jméno:"
567
568#: templates/admin/login.html:38
569msgid "Password:"
570msgstr "Heslo:"
571
572#: templates/admin/login.html:45
573msgid "Forgotten your password or username?"
574msgstr "Zapomněli jste heslo nebo uživatelské jméno?"
575
576#: templates/admin/object_history.html:24
577msgid "Date/time"
578msgstr "Datum a čas"
579
580#: templates/admin/object_history.html:25
581msgid "User"
582msgstr "Uživatel"
583
584#: templates/admin/object_history.html:26
585msgid "Action"
586msgstr "Operace"
587
588#: templates/admin/object_history.html:40
589msgid ""
590"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
591"admin site."
592msgstr ""
593"Tato položka nemá historii změn. Pravděpodobně nebyla přidána tímto "
594"administračním rozhraním."
595
596#: templates/admin/pagination.html:10
597msgid "Show all"
598msgstr "Zobrazit vše"
599
600#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
601msgid "Save"
602msgstr "Uložit"
603
604#: templates/admin/search_form.html:7
605msgid "Search"
606msgstr "Hledat"
607
608#: templates/admin/search_form.html:9
609#, python-format
610msgid "%(counter)s result"
611msgid_plural "%(counter)s results"
612msgstr[0] "%(counter)s výsledek"
613msgstr[1] "%(counter)s výsledky"
614msgstr[2] "%(counter)s výsledků"
615
616#: templates/admin/search_form.html:9
617#, python-format
618msgid "%(full_result_count)s total"
619msgstr "Celkem %(full_result_count)s"
620
621#: templates/admin/submit_line.html:5
622msgid "Save as new"
623msgstr "Uložit jako novou položku"
624
625#: templates/admin/submit_line.html:6
626msgid "Save and add another"
627msgstr "Uložit a přidat další položku"
628
629#: templates/admin/submit_line.html:7
630msgid "Save and continue editing"
631msgstr "Uložit a pokračovat v úpravách"
632
633#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
634msgid ""
635"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
636"options."
637msgstr ""
638"Nejdříve vložte uživatelské jméno a heslo. Poté budete moci upravovat více "
639"uživatelských nastavení."
640
641#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
642msgid "Enter a username and password."
643msgstr "Vložte uživatelské jméno a heslo."
644
645#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
646#, python-format
647msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
648msgstr "Vložte nové heslo pro uživatele <strong>%(username)s</strong>."
649
650#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
651msgid "Password"
652msgstr "Heslo"
653
654#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
655#: templates/registration/password_change_form.html:43
656msgid "Password (again)"
657msgstr "Heslo (znovu)"
658
659#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
660msgid "Enter the same password as above, for verification."
661msgstr "Pro ověření vložte stejné heslo znovu."
662
663#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
664#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
665#, python-format
666msgid "Add another %(verbose_name)s"
667msgstr "Přidat %(verbose_name)s"
668
669#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
670#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
671msgid "Remove"
672msgstr "Odebrat"
673
674#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
675msgid "Delete?"
676msgstr "Odstranit?"
677
678#: templates/registration/logged_out.html:9
679msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
680msgstr "Děkujeme za čas strávený s tímto webem."
681
682#: templates/registration/logged_out.html:11
683msgid "Log in again"
684msgstr "Přihlaste se znovu"
685
686#: templates/registration/password_change_done.html:8
687#: templates/registration/password_change_form.html:9
688#: templates/registration/password_change_form.html:13
689#: templates/registration/password_change_form.html:25
690msgid "Password change"
691msgstr "Změna hesla"
692
693#: templates/registration/password_change_done.html:12
694#: templates/registration/password_change_done.html:16
695msgid "Password change successful"
696msgstr "Změna hesla byla úspěšná"
697
698#: templates/registration/password_change_done.html:18
699msgid "Your password was changed."
700msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
701
702#: templates/registration/password_change_form.html:27
703msgid ""
704"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
705"password twice so we can verify you typed it in correctly."
706msgstr ""
707"Vložte svoje současné heslo a poté vložte dvakrát heslo nové. Omezíme tak "
708"možnost překlepu."
709
710#: templates/registration/password_change_form.html:33
711msgid "Old password"
712msgstr "Současné heslo"
713
714#: templates/registration/password_change_form.html:38
715msgid "New password"
716msgstr "Nové heslo"
717
718#: templates/registration/password_change_form.html:49
719#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
720msgid "Change my password"
721msgstr "Změnit heslo"
722
723#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
724#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
725#: templates/registration/password_reset_done.html:8
726#: templates/registration/password_reset_form.html:8
727#: templates/registration/password_reset_form.html:12
728#: templates/registration/password_reset_form.html:16
729msgid "Password reset"
730msgstr "Obnovení hesla"
731
732#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
733#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
734msgid "Password reset complete"
735msgstr "Heslo bylo obnoveno"
736
737#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
738msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
739msgstr "Vaše heslo bylo nastaveno. Nyní se můžete přihlásit."
740
741#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
742msgid "Password reset confirmation"
743msgstr "Potvrzení obnovy hesla"
744
745#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
746msgid "Enter new password"
747msgstr "Vložte nové heslo"
748
749#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
750msgid ""
751"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
752"correctly."
753msgstr "Vložte dvakrát nové heslo. Tak ověříme, že bylo zadáno správně."
754
755#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
756msgid "New password:"
757msgstr "Nové heslo:"
758
759#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
760msgid "Confirm password:"
761msgstr "Potvrdit heslo:"
762
763#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
764msgid "Password reset unsuccessful"
765msgstr "Obnovení hesla bylo neúspěšné"
766
767#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
768msgid ""
769"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
770"used. Please request a new password reset."
771msgstr ""
772"Odkaz pro obnovení hesla byl neplatný, možná již byl použit. Požádejte o "
773"obnovení hesla znovu."
774
775#: templates/registration/password_reset_done.html:12
776#: templates/registration/password_reset_done.html:16
777msgid "Password reset successful"
778msgstr "Obnovení hesla bylo úspěšné"
779
780#: templates/registration/password_reset_done.html:18
781msgid ""
782"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
783"address you submitted. You should be receiving it shortly."
784msgstr ""
785"Poslali jsme vám e-mailem pokyny pro nastavení hesla na vámi zadanou e-"
786"mailovou adresu. Za chvíli by měly dorazit do vaší schránky."
787
788#: templates/registration/password_reset_email.html:2
789#, python-format
790msgid ""
791"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
792"user account at %(site_name)s."
793msgstr ""
794"Obdrželi jste tento e-mail, protože byl vyžádán reset hesla pro vaše "
795"uživatelské jméno na %(site_name)s."
796
797#: templates/registration/password_reset_email.html:4
798msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
799msgstr "Přejděte na následující stránku a zadejte nové heslo:"
800
801#: templates/registration/password_reset_email.html:8
802msgid "Your username, in case you've forgotten:"
803msgstr "Pro jistotu vaše uživatelské jméno:"
804
805#: templates/registration/password_reset_email.html:10
806msgid "Thanks for using our site!"
807msgstr "Děkujeme za používání našeho webu!"
808
809#: templates/registration/password_reset_email.html:12
810#, python-format
811msgid "The %(site_name)s team"
812msgstr "Tým aplikace %(site_name)s"
813
814#: templates/registration/password_reset_form.html:18
815msgid ""
816"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
817"instructions for setting a new one."
818msgstr ""
819"Zapomněl(a) jste své současné heslo? Vložte svou e-mailovou adresu a e-"
820"mailem obdržíte pokyny pro nastavení nového."
821
822#: templates/registration/password_reset_form.html:22
823msgid "E-mail address:"
824msgstr "E-mailová adresa:"
825
826#: templates/registration/password_reset_form.html:22
827msgid "Reset my password"
828msgstr "Obnovit heslo"
829
830#: templatetags/admin_list.py:336
831msgid "All dates"
832msgstr "Všechna data"
833
834#: views/main.py:31
835msgid "(None)"
836msgstr "(None)"
837
838#: views/main.py:74
839#, python-format
840msgid "Select %s"
841msgstr "%s: vybrat"
842
843#: views/main.py:76
844#, python-format
845msgid "Select %s to change"
846msgstr "Vyberte položku %s ke změně"