Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / ca / LC_MESSAGES / djangojs.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0 \0\0\0\1c\0\0\0\1c\ 1\0\0+\0\0\0\1c\ 2\0\0\0\0\0\0È\ 2\0\07\0\0\0É\ 2\0\0\ 6\0\0\0\ 1\ 3\0\0\f\0\0\0\b\ 3\0\0\b\0\0\0\15\ 3\0\0\ 6\0\0\0\1e\ 3\0\0\ 6\0\0\0%\ 3\0\0\r\0\0\0,\ 3\0\0
2\0\0\0:\ 3\0\0 \0\0\0E\ 3\0\0\1f\0\0\0O\ 3\0\0&\0\0\0o\ 3\0\0\ 5\0\0\0\96\ 3\0\0\ 6\0\0\0\9c\ 3\0\0\ 4\0\0\0£\ 3\0\0U\0\0\0¨\ 3\0\0\b\0\0\0þ\ 3\0\0\ 4\0\0\0\a\ 4\0\0\ 3\0\0\0\f\ 4\0\0\ 6\0\0\0\10\ 4\0\0
3\0\0\0\17\ 4\0\0\r\0\0\0"\ 4\0\0\ 4\0\0\00\ 4\0\0\94\0\0\05\ 4\0\0\91\0\0\0Ê\ 4\0\0\ 5\0\0\0\\ 5\0\0\b\0\0\0b\ 5\0\0;\0\0\0k\ 5\0\0 \0\0\0§\ 5\0\0\9a\0\0\0±\ 5\0\0\94\0\0\0L\ 6\0\0p\0\0\0á\ 6\0\0\9d\ 1\0\0R\a\0\0>\0\0\0ð\b\0\0\ 6\0\0\0/ \0\0\ e\0\0\06 \0\0 \0\0\0E \0\0\v\0\0\0O \0\0\b\0\0\0[ \0\0\11\0\0\0d \0\0\11\0\0\0v \0\0\v\0\0\0\88 \0\0+\0\0\0\94 \0\05\0\0\0À \0\0\b\0\0\0ö \0\0\ 6\0\0\0ÿ \0\0\a\0\0\0\ 6
4\0\0R\0\0\0\ e
5\0\0\b\0\0\0a
6\0\0\ 6\0\0\0j
7\0\0\ 3\0\0\0q
8\0\0\b\0\0\0u
9\0\0\11\0\0\0~
10\0\0\14\0\0\0\90
11\0\0\a\0\0\0¥
12\0\0\9f\0\0\0­
13\0\0\9d\0\0\0M\v\0\0\ 4\0\0\0ë\v\0\0\ 5\0\0\0ð\v\0\0D\0\0\0ö\v\0\0\ 4\0\0\0;\f\0\0\84\0\0\0@\f\0\0£\0\0\0Å\f\0\0t\0\0\0i\r\0\0\ 1\0\0\0\b\0\0\0\19\0\0\0\1f\0\0\0
14\0\0\0\12\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0\ 4\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\ 5\0\0\0\ e\0\0\0\13\0\0\0\15\0\0\0\1a\0\0\0\0\0\0\0\18\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0\v\0\0\0\16\0\0\0\ 3\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\14\0\0\0 \0\0\0\a\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\e\0\0\0\0\0\0\0\1d\0\0\0\17\0\0\0\11\0\0\0\0%(sel)s of %(cnt)s selected\0%(sel)s of %(cnt)s selected\06 a.m.\0Available %s\0Calendar\0Cancel\0Choose\0Choose a time\0Choose all\0Chosen %s\0Click to choose all %s at once.\0Click to remove all chosen %s at once.\0Clock\0Filter\0Hide\0January February March April May June July August September October November December\0Midnight\0Noon\0Now\0Remove\0Remove all\0S M T W T F S\0Show\0This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in the box below and then clicking the "Choose" arrow between the two boxes.\0This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the box below and then clicking the "Remove" arrow between the two boxes.\0Today\0Tomorrow\0Type into this box to filter down the list of available %s.\0Yesterday\0You have selected an action, and you haven't made any changes on individual fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save button.\0You have selected an action, but you haven't saved your changes to individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the action.\0You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an action, your unsaved changes will be lost.\0Project-Id-Version: Django
15Report-Msgid-Bugs-To:
16POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100
17PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000
18Last-Translator: Carles Barrobés <carles@barrobes.com>
19Language-Team: Catalan (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/ca/)
20Language: ca
21MIME-Version: 1.0
22Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
23Content-Transfer-Encoding: 8bit
24Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
25\0%(sel)s de %(cnt)s seleccionat\0%(sel)s of %(cnt)s seleccionats\06 a.m.\0%s Disponibles\0Calendari\0Cancel·lar\0Escollir\0Escolliu una hora\0Escollir-los tots\0Escollit %s\0Feu clic per escollir tots els %s d'un cop.\0Feu clic per eliminar tots els %s escollits d'un cop.\0Rellotge\0Filtre\0Ocultar\0Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre\0Mitjanit\0Migdia\0Ara\0Eliminar\0Esborrar-los tots\0dg dl dt dc dj dv ds\0Mostrar\0Aquesta és la llista de %s disponibles. En podeu escollir alguns seleccionant-los a la caixa de sota i fent clic a la fletxa "Escollir" entre les dues caixes.\0Aquesta és la llista de %s escollits. En podeu eliminar alguns seleccionant-los a la caixa de sota i fent clic a la fletxa "Eliminar" entre les dues caixes.\0Avui\0Demà\0Escriviu en aquesta caixa per a filtrar la llista de %s disponibles.\0Ahir\0Heu seleccionat una acció i no heu fet cap canvi a camps individuals. Probablement esteu cercant el botó 'Anar' enlloc de 'Desar'.\0Heu seleccionat una acció, però encara no heu desat els vostres canvis a camps individuals. Si us plau premeu OK per desar. Haureu de tornar a executar l'acció.\0Teniu canvis sense desar a camps editables individuals. Si executeu una acció, es perdran aquests canvis no desats.\0