Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / contrib / admin / locale / az / LC_MESSAGES / django.po
CommitLineData
01b54c21
MN
1# This file is distributed under the same license as the Django package.
2#
3# Translators:
4# Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>, 2011.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Django\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
11"Last-Translator: Ali Ismayilov <ali@ismailov.info>\n"
12"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
13"language/az/)\n"
14"Language: az\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
19
20#: actions.py:48
21#, python-format
22msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
23msgstr "%(count)d %(items)s uğurla silindi."
24
25#: actions.py:60 options.py:1295
26#, python-format
27msgid "Cannot delete %(name)s"
28msgstr "%(name)s silinmir"
29
30#: actions.py:62 options.py:1297
31msgid "Are you sure?"
32msgstr "Əminsiniz?"
33
34#: actions.py:83
35#, python-format
36msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
37msgstr "Seçilmiş %(verbose_name_plural)s-ləri sil"
38
39#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
40msgid "All"
41msgstr "Hamısı"
42
43#: filters.py:232
44msgid "Yes"
45msgstr "Hə"
46
47#: filters.py:233
48msgid "No"
49msgstr "Yox"
50
51#: filters.py:247
52msgid "Unknown"
53msgstr "Bilinmir"
54
55#: filters.py:306
56msgid "Any date"
57msgstr "İstənilən tarix"
58
59#: filters.py:307
60msgid "Today"
61msgstr "Bu gün"
62
63#: filters.py:311
64msgid "Past 7 days"
65msgstr "Son 7 gündə"
66
67#: filters.py:315
68msgid "This month"
69msgstr "Bu ay"
70
71#: filters.py:319
72msgid "This year"
73msgstr "Bu il"
74
75#: forms.py:9
76msgid ""
77"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
78"that both fields are case-sensitive."
79msgstr ""
80
81#: forms.py:18
82msgid "Please log in again, because your session has expired."
83msgstr "Yenidən daxil olun, çünki seansın vaxtı bitmişdir."
84
85#: forms.py:37
86#, python-format
87msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
88msgstr "Sizin e-poçt ünvanınız istifadəçi adınız deyil. \"%s\" isə yoxlayın."
89
90#: helpers.py:20
91msgid "Action:"
92msgstr "Əməliyyat:"
93
94#: models.py:19
95msgid "action time"
96msgstr "əməliyyat vaxtı"
97
98#: models.py:22
99msgid "object id"
100msgstr "obyekt id"
101
102#: models.py:23
103msgid "object repr"
104msgstr "obyekt repr"
105
106#: models.py:24
107msgid "action flag"
108msgstr "bayraq"
109
110#: models.py:25
111msgid "change message"
112msgstr "dəyişmə mesajı"
113
114#: models.py:30
115msgid "log entry"
116msgstr "loq yazısı"
117
118#: models.py:31
119msgid "log entries"
120msgstr "loq yazıları"
121
122#: models.py:40
123#, python-format
124msgid "Added \"%(object)s\"."
125msgstr ""
126
127#: models.py:42
128#, python-format
129msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
130msgstr ""
131
132#: models.py:44
133#, python-format
134msgid "Deleted \"%(object)s.\""
135msgstr ""
136
137#: models.py:46
138msgid "LogEntry Object"
139msgstr ""
140
141#: options.py:150 options.py:166
142msgid "None"
143msgstr "Heç nə"
144
145#: options.py:671
146#, python-format
147msgid "Changed %s."
148msgstr "%s dəyişdi."
149
150#: options.py:671 options.py:681
151msgid "and"
152msgstr "və"
153
154#: options.py:676
155#, python-format
156msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
157msgstr "%(name)s \"%(object)s\" əlavə olundu."
158
159#: options.py:680
160#, python-format
161msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
162msgstr " %(list)s %(name)s \"%(object)s\" üçün dəyişdi."
163
164#: options.py:685
165#, python-format
166msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
167msgstr "%(name)s \"%(object)s\" siyahısından silindi."
168
169#: options.py:689
170msgid "No fields changed."
171msgstr "Heç bir sahə dəyişmədi."
172
173#: options.py:772
174#, python-format
175msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
176msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" siyahısına uğurla əlavə edildi."
177
178#: options.py:776 options.py:824
179msgid "You may edit it again below."
180msgstr "Aşağıda yenə dəyişiklik apara bilərsiniz."
181
182#: options.py:788 options.py:837
183#, python-format
184msgid "You may add another %s below."
185msgstr "Aşağıda yeni %s əlavə edə bilərsiniz."
186
187#: options.py:822
188#, python-format
189msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
190msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" siyahısında uğurla dəyişdirildi."
191
192#: options.py:830
193#, python-format
194msgid ""
195"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
196msgstr ""
197"%(name)s \"%(obj)s\" siyahısına uğurla əlavə olundu. Yenə onu aşağıda "
198"redaktə edə bilərsiniz."
199
200#: options.py:899 options.py:1159
201msgid ""
202"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
203"been changed."
204msgstr ""
205"Biz elementlər üzərində nəsə əməliyyat aparmaq üçün siz onları seçməlisiniz. "
206"Heç bir element dəyişmədi."
207
208#: options.py:918
209msgid "No action selected."
210msgstr "Heç bir əməliyyat seçilmədi."
211
212#: options.py:998
213#, python-format
214msgid "Add %s"
215msgstr "%s əlavə et"
216
217#: options.py:1023 options.py:1267
218#, python-format
219msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
220msgstr "%(key)r əsas açarı ilə %(name)s mövcud deyil."
221
222#: options.py:1089
223#, python-format
224msgid "Change %s"
225msgstr "%s dəyiş"
226
227#: options.py:1138
228msgid "Database error"
229msgstr "Bazada xəta"
230
231#: options.py:1201
232#, python-format
233msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
234msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
235msgstr[0] "%(count)s %(name)s uğurla dəyişdirildi."
236
237#: options.py:1228
238#, python-format
239msgid "%(total_count)s selected"
240msgid_plural "All %(total_count)s selected"
241msgstr[0] "%(total_count)s - hamısı seçilib"
242
243#: options.py:1233
244#, python-format
245msgid "0 of %(cnt)s selected"
246msgstr "%(cnt)s-dan 0 seçilib"
247
248#: options.py:1283
249#, python-format
250msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
251msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" uğurla silindi."
252
253#: options.py:1330
254#, python-format
255msgid "Change history: %s"
256msgstr "Dəyişmə tarixi: %s"
257
258#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
259#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
260#: views/decorators.py:23
261msgid "Log in"
262msgstr "Daxil ol"
263
264#: sites.py:380
265msgid "Site administration"
266msgstr "Sayt administrasiyası"
267
268#: sites.py:432
269#, python-format
270msgid "%s administration"
271msgstr "%s administrasiyası"
272
273#: widgets.py:87
274msgid "Date:"
275msgstr "Tarix:"
276
277#: widgets.py:87
278msgid "Time:"
279msgstr "Vaxt:"
280
281#: widgets.py:161
282msgid "Lookup"
283msgstr "Sorğu"
284
285#: widgets.py:267
286msgid "Add Another"
287msgstr "Yenisini əlavə et"
288
289#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
290msgid "Page not found"
291msgstr "Səhifə tapılmadı"
292
293#: templates/admin/404.html:10
294msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
295msgstr "Üzrlər, amma soruşduğunuz sayt tapılmadı."
296
297#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
298#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
299#: templates/admin/change_list.html:43
300#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
301#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
302#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
303#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
304#: templates/registration/logged_out.html:5
305#: templates/registration/password_change_done.html:7
306#: templates/registration/password_change_form.html:8
307#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
308#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
309#: templates/registration/password_reset_done.html:7
310#: templates/registration/password_reset_form.html:7
311msgid "Home"
312msgstr "Ev"
313
314#: templates/admin/500.html:8
315msgid "Server error"
316msgstr "Serverdə xəta"
317
318#: templates/admin/500.html:12
319msgid "Server error (500)"
320msgstr "Serverdə xəta (500)"
321
322#: templates/admin/500.html:15
323msgid "Server Error <em>(500)</em>"
324msgstr "Serverdə xəta <em>(500)</em>"
325
326#: templates/admin/500.html:16
327msgid ""
328"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
329"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
330msgstr ""
331"Xəta baş verib. Bu haqda sayt administratorlarına e-poçt vasitəsilə xəbər "
332"edilmişdir. Xəta tezliklə aradan qaldırılmalıdır."
333
334#: templates/admin/actions.html:4
335msgid "Run the selected action"
336msgstr "Seçdiyim əməliyyatı yerinə yetir"
337
338#: templates/admin/actions.html:4
339msgid "Go"
340msgstr "Getdik"
341
342#: templates/admin/actions.html:11
343msgid "Click here to select the objects across all pages"
344msgstr "Bütün səhifələr üzrə obyektləri seçmək üçün bura tıqlayın"
345
346#: templates/admin/actions.html:11
347#, python-format
348msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
349msgstr "Bütün %(total_count)s sayda %(module_name)s seç"
350
351#: templates/admin/actions.html:13
352msgid "Clear selection"
353msgstr "Seçimi təmizlə"
354
355#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
356#, python-format
357msgid "%(name)s"
358msgstr "%(name)s"
359
360#: templates/admin/base.html:28
361msgid "Welcome,"
362msgstr "Xoş gördük,"
363
364#: templates/admin/base.html:33
365#: templates/registration/password_change_done.html:4
366#: templates/registration/password_change_form.html:5
367msgid "Documentation"
368msgstr "Sənədləşdirmə"
369
370#: templates/admin/base.html:35
371#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
372#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
373#: templates/registration/password_change_done.html:4
374#: templates/registration/password_change_form.html:5
375msgid "Change password"
376msgstr "Parolu dəyiş"
377
378#: templates/admin/base.html:36
379#: templates/registration/password_change_done.html:4
380#: templates/registration/password_change_form.html:5
381msgid "Log out"
382msgstr "Çıx"
383
384#: templates/admin/base_site.html:4
385msgid "Django site admin"
386msgstr "Django sayt administratoru"
387
388#: templates/admin/base_site.html:7
389msgid "Django administration"
390msgstr "Django administrasiya"
391
392#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
393msgid "Add"
394msgstr "Əlavə et"
395
396#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
397msgid "History"
398msgstr "Tarix"
399
400#: templates/admin/change_form.html:35
401#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
402#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
403msgid "View on site"
404msgstr "Saytda göstər"
405
406#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
407#: templates/admin/login.html:18
408#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
409#: templates/registration/password_change_form.html:21
410msgid "Please correct the error below."
411msgid_plural "Please correct the errors below."
412msgstr[0] ""
413"one: Aşağıdakı səhvi düzəltməyi xahiş edirik.\n"
414"other: Aşağıdakı səhvləri düzəltməyi xahiş edirik."
415
416#: templates/admin/change_list.html:60
417#, python-format
418msgid "Add %(name)s"
419msgstr "%(name)s əlavə et"
420
421#: templates/admin/change_list.html:80
422msgid "Filter"
423msgstr "Süzgəc"
424
425#: templates/admin/change_list_results.html:17
426msgid "Remove from sorting"
427msgstr ""
428
429#: templates/admin/change_list_results.html:18
430#, python-format
431msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
432msgstr ""
433
434#: templates/admin/change_list_results.html:19
435msgid "Toggle sorting"
436msgstr ""
437
438#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
439#: templates/admin/submit_line.html:4
440msgid "Delete"
441msgstr "Sil"
442
443#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
444#, python-format
445msgid ""
446"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
447"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
448"following types of objects:"
449msgstr ""
450"%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini sildikdə onun bağlı olduğu "
451"obyektlər də silinməlidir. Ancaq sizin hesabın aşağıdakı tip obyektləri "
452"silməyə səlahiyyəti çatmır:"
453
454#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
455#, python-format
456msgid ""
457"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
458"following protected related objects:"
459msgstr ""
460"%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini silmək üçün aşağıdakı "
461"qorunan obyektlər də silinməlidir:"
462
463#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
464#, python-format
465msgid ""
466"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
467"All of the following related items will be deleted:"
468msgstr ""
469"%(object_name)s \"%(escaped_object)s\" obyektini silməkdə əminsiniz? Ona "
470"bağlı olan aşağıdakı obyektlər də silinəcək:"
471
472#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
473#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
474msgid "Yes, I'm sure"
475msgstr "Hə, əminəm"
476
477#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
478msgid "Delete multiple objects"
479msgstr "Bir neçə obyekt sil"
480
481#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
482#, python-format
483msgid ""
484"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
485"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
486"types of objects:"
487msgstr ""
488"%(objects_name)s obyektini silmək üçün ona bağlı obyektlər də silinməlidir. "
489"Ancaq sizin hesabınızın aşağıdakı tip obyektləri silmək səlahiyyətinə malik "
490"deyil:"
491
492#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
493#, python-format
494msgid ""
495"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
496"protected related objects:"
497msgstr ""
498"%(objects_name)s obyektini silmək üçün aşağıdakı qorunan obyektlər də "
499"silinməlidir:"
500
501#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
502#, python-format
503msgid ""
504"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
505"following objects and their related items will be deleted:"
506msgstr ""
507"Seçdiyiniz %(objects_name)s obyektini silməkdə əminsiniz? Aşağıdakı bütün "
508"obyektlər və ona bağlı digər obyektlər də silinəcək:"
509
510#: templates/admin/filter.html:2
511#, python-format
512msgid " By %(filter_title)s "
513msgstr " %(filter_title)s görə "
514
515#: templates/admin/index.html:18
516#, python-format
517msgid "Models available in the %(name)s application."
518msgstr "%(name)s tətbiqetməsində mövcud olan modellər"
519
520#: templates/admin/index.html:35
521msgid "Change"
522msgstr "Dəyiş"
523
524#: templates/admin/index.html:45
525msgid "You don't have permission to edit anything."
526msgstr "Üzrlər, amma sizin nəyisə dəyişməyə səlahiyyətiniz çatmır."
527
528#: templates/admin/index.html:53
529msgid "Recent Actions"
530msgstr "Son əməliyyatlar"
531
532#: templates/admin/index.html:54
533msgid "My Actions"
534msgstr "Mənim etdiklərim"
535
536#: templates/admin/index.html:58
537msgid "None available"
538msgstr "Heç nə yoxdur"
539
540#: templates/admin/index.html:72
541msgid "Unknown content"
542msgstr "Naməlum"
543
544#: templates/admin/invalid_setup.html:13
545msgid ""
546"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
547"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
548"the appropriate user."
549msgstr ""
550"Bazanın qurulması ilə nəsə problem var. Lazımi cədvəllərin bazada "
551"yaradıldığını və uyğun istifadəçinin bazadan oxuya bildiyini yoxlayın."
552
553#: templates/admin/login.html:34
554msgid "Username:"
555msgstr "İstifadəçi adı:"
556
557#: templates/admin/login.html:38
558msgid "Password:"
559msgstr "Parol:"
560
561#: templates/admin/login.html:45
562msgid "Forgotten your password or username?"
563msgstr ""
564
565#: templates/admin/object_history.html:24
566msgid "Date/time"
567msgstr "Tarix/vaxt"
568
569#: templates/admin/object_history.html:25
570msgid "User"
571msgstr "İstifadəçi"
572
573#: templates/admin/object_history.html:26
574msgid "Action"
575msgstr "Əməliyyat"
576
577#: templates/admin/object_history.html:40
578msgid ""
579"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
580"admin site."
581msgstr ""
582"Bu obyektin dəyişməsinə aid tarix mövcud deyil. Yəqin ki, o, bu admin saytı "
583"vasitəsilə yaradılmayıb."
584
585#: templates/admin/pagination.html:10
586msgid "Show all"
587msgstr "Hamısını göstər"
588
589#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
590msgid "Save"
591msgstr "Yadda saxla"
592
593#: templates/admin/search_form.html:7
594msgid "Search"
595msgstr "Axtar"
596
597#: templates/admin/search_form.html:9
598#, python-format
599msgid "%(counter)s result"
600msgid_plural "%(counter)s results"
601msgstr[0] "%(counter)s nəticə"
602
603#: templates/admin/search_form.html:9
604#, python-format
605msgid "%(full_result_count)s total"
606msgstr "Hamısı birlikdə %(full_result_count)s"
607
608#: templates/admin/submit_line.html:5
609msgid "Save as new"
610msgstr "Yenisi kimi yadda saxla"
611
612#: templates/admin/submit_line.html:6
613msgid "Save and add another"
614msgstr "Yadda saxla və yenisini əlavə et"
615
616#: templates/admin/submit_line.html:7
617msgid "Save and continue editing"
618msgstr "Yadda saxla və redaktəyə davam et"
619
620#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
621msgid ""
622"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
623"options."
624msgstr ""
625"Əvvəlcə istifadəçi adını və parolu daxil edin. Ondan sonra daha çox "
626"istifadəçi imkanlarını redaktə edə biləcəksiniz."
627
628#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
629msgid "Enter a username and password."
630msgstr "İstifadəçi adını və parolu daxil edin."
631
632#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
633#, python-format
634msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
635msgstr "<strong>%(username)s</strong> üçün yeni parol daxil edin."
636
637#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
638msgid "Password"
639msgstr "Parol"
640
641#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
642#: templates/registration/password_change_form.html:43
643msgid "Password (again)"
644msgstr "Parol (bir daha)"
645
646#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
647msgid "Enter the same password as above, for verification."
648msgstr "Yuxarıdakı parolu yenidən daxil edin, dəqiqləşdirmək üçün"
649
650#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
651#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
652#, python-format
653msgid "Add another %(verbose_name)s"
654msgstr "Daha bir %(verbose_name)s əlavə et"
655
656#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
657#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
658msgid "Remove"
659msgstr "Yığışdır"
660
661#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
662msgid "Delete?"
663msgstr "Silək?"
664
665#: templates/registration/logged_out.html:9
666msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
667msgstr "Sayt ilə səmərəli vaxt keçirdiyiniz üçün təşəkkür."
668
669#: templates/registration/logged_out.html:11
670msgid "Log in again"
671msgstr "Yenidən daxil ol"
672
673#: templates/registration/password_change_done.html:8
674#: templates/registration/password_change_form.html:9
675#: templates/registration/password_change_form.html:13
676#: templates/registration/password_change_form.html:25
677msgid "Password change"
678msgstr "Parol dəyişmək"
679
680#: templates/registration/password_change_done.html:12
681#: templates/registration/password_change_done.html:16
682msgid "Password change successful"
683msgstr "Parol uğurla dəyişdi"
684
685#: templates/registration/password_change_done.html:18
686msgid "Your password was changed."
687msgstr "Sizin parolunuz dəyişdi."
688
689#: templates/registration/password_change_form.html:27
690msgid ""
691"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
692"password twice so we can verify you typed it in correctly."
693msgstr ""
694"Yoxlama üçün köhnə parolunuzu daxil edin. Sonra isə yeni parolu iki dəfə "
695"daxil edin ki, səhv etmədiyinizə əmin olaq."
696
697#: templates/registration/password_change_form.html:33
698msgid "Old password"
699msgstr "Köhnə parol"
700
701#: templates/registration/password_change_form.html:38
702msgid "New password"
703msgstr "Yeni parol"
704
705#: templates/registration/password_change_form.html:49
706#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
707msgid "Change my password"
708msgstr "Mənim parolumu dəyiş"
709
710#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
711#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
712#: templates/registration/password_reset_done.html:8
713#: templates/registration/password_reset_form.html:8
714#: templates/registration/password_reset_form.html:12
715#: templates/registration/password_reset_form.html:16
716msgid "Password reset"
717msgstr "Parolun sıfırlanması"
718
719#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
720#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
721msgid "Password reset complete"
722msgstr "Parolun sıfırlanması başa çatdı"
723
724#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
725msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
726msgstr "Yeni parol artıq qüvvədədir. Yenidən daxil ola bilərsiniz."
727
728#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
729msgid "Password reset confirmation"
730msgstr "Parolun sıfırlanması üçün təsdiq"
731
732#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
733msgid "Enter new password"
734msgstr "Yeni parolu daxil edin"
735
736#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
737msgid ""
738"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
739"correctly."
740msgstr "Yeni parolu iki dəfə daxil edin ki, səhv etmədiyinizə əmin olaq."
741
742#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
743msgid "New password:"
744msgstr "Yeni parol:"
745
746#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
747msgid "Confirm password:"
748msgstr "Yeni parol (bir daha):"
749
750#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
751msgid "Password reset unsuccessful"
752msgstr "Parolun sıfırlanması baş tutmadı"
753
754#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
755msgid ""
756"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
757"used. Please request a new password reset."
758msgstr ""
759"Parolun sıfırlanması üçün olan keçid, yəqin ki, artıq istifadə olunub. "
760"Parolu sıfırlamaq üçün yenə müraciət edin."
761
762#: templates/registration/password_reset_done.html:12
763#: templates/registration/password_reset_done.html:16
764msgid "Password reset successful"
765msgstr "Parolun sıfırlanması uğurla başa çatdı."
766
767#: templates/registration/password_reset_done.html:18
768msgid ""
769"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
770"address you submitted. You should be receiving it shortly."
771msgstr ""
772"Parolunuzu dəyişmək üçün təlimatları qeydiyyat zamanı göstərdiyiniz e-poçt "
773"ünvanına göndərdik. İndi gələcək."
774
775#: templates/registration/password_reset_email.html:2
776#, python-format
777msgid ""
778"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
779"user account at %(site_name)s."
780msgstr ""
781"%(site_name)s saytındakı hesabınızın parolunu dəyişmək istədiyiniz üçün bu "
782"məktubu almısınız."
783
784#: templates/registration/password_reset_email.html:4
785msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
786msgstr "Növbəti səhifəyə keçid alın və yeni parolu seçin:"
787
788#: templates/registration/password_reset_email.html:8
789msgid "Your username, in case you've forgotten:"
790msgstr "Sizin istifadəçi adınız:"
791
792#: templates/registration/password_reset_email.html:10
793msgid "Thanks for using our site!"
794msgstr "Bizim saytdan istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!"
795
796#: templates/registration/password_reset_email.html:12
797#, python-format
798msgid "The %(site_name)s team"
799msgstr "%(site_name)s komandası"
800
801#: templates/registration/password_reset_form.html:18
802msgid ""
803"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
804"instructions for setting a new one."
805msgstr ""
806"Parolu unutmusunuz? E-poçt ünvanınızı aşağıda qeyd edin və biz sizə yeni "
807"parol əldə etmək haqda təlimatları göndərcəyik."
808
809#: templates/registration/password_reset_form.html:22
810msgid "E-mail address:"
811msgstr "E-poçt ünvanı:"
812
813#: templates/registration/password_reset_form.html:22
814msgid "Reset my password"
815msgstr "Parolumu sıfırla"
816
817#: templatetags/admin_list.py:336
818msgid "All dates"
819msgstr "Bütün tarixlərdə"
820
821#: views/main.py:31
822msgid "(None)"
823msgstr "(Heç nə)"
824
825#: views/main.py:74
826#, python-format
827msgid "Select %s"
828msgstr "%s seç"
829
830#: views/main.py:76
831#, python-format
832msgid "Select %s to change"
833msgstr "%s dəyişmək üçün seç"