Hello site
[auf_framonde.git] / eggs / Django-1.4.5-py2.7.egg / django / conf / locale / el / LC_MESSAGES / django.mo
CommitLineData
01b54c21
MN
1Þ\12\ 4\95\0\0\0\0û\0\0\0\1c\0\0\0ô\a\0\0Q\ 1\0\0Ì\ f\0\0\0\0\0\0\10\15\0\0,\0\0\0\11\15\0\0<\0\0\0>\15\0\08\0\0\0{\15\0\0\13\0\0\0´\15\0\0\1c\0\0\0È\15\0\0\ 5\0\0\0å\15\0\0\ 5\0\0\0ë\15\0\0\ 5\0\0\0ñ\15\0\0\ 5\0\0\0÷\15\0\0\ 5\0\0\0ý\15\0\0G\0\0\0\ 3\16\0\0Z\0\0\0K\16\0\0f\0\0\0¦\16\0\0I\0\0\0\r\17\0\0$\0\0\0W\17\0\0\e\0\0\0|\17\0\0\1e\0\0\0\98\17\0\0(\0\0\0·\17\0\0\ 2\0\0\0à\17\0\0\15\0\0\0ã\17\0\0\ 2\0\0\0ù\17\0\0\b\0\0\0ü\17\0\0\ 5\0\0\0\ 5\18\0\0\ 6\0\0\0\v\18\0\0\13\0\0\0\12\18\0\0\ 6\0\0\0&\18\0\0\v\0\0\0-\18\0\0\ 6\0\0\09\18\0\0\a\0\0\0@\18\0\0\14\0\0\0H\18\0\0\1e\0\0\0]\18\0\0$\0\0\0|\18\0\0\a\0\0\0¡\18\0\0\14\0\0\0©\18\0\0\ f\0\0\0¾\18\0\0 \0\0\0Î\18\0\0\a\0\0\0Ø\18\0\0\ 6\0\0\0à\18\0\0\ 5\0\0\0ç\18\0\0\18\0\0\0í\18\0\0\b\0\0\0\ 6\19\0\0 \0\0\0\ f\19\0\0\ 5\0\0\0\19\19\0\0\ 6\0\0\0\1f\19\0\0\10\0\0\0&\19\0\0\13\0\0\07\19\0\0\b\0\0\0K\19\0\0\ e\0\0\0T\19\0\0\ 6\0\0\0c\19\0\0\ 5\0\0\0j\19\0\0\ e\0\0\0p\19\0\05\0\0\0\7f\19\0\0\a\0\0\0µ\19\0\05\0\0\0½\19\0\0F\0\0\0ó\19\0\06\0\0\0:\1a\0\0H\0\0\0q\1a\0\0R\0\0\0º\1a\0\0Q\0\0\0\r\e\0\0<\0\0\0_\e\0\0>\0\0\0\9c\e\0\0;\0\0\0Û\e\0\0\17\0\0\0\17\1c\0\0\ f\0\0\0/\1c\0\0L\0\0\0?\1c\0\0\e\0\0\0\8c\1c\0\0#\0\0\0¨\1c\0\0\e\0\0\0Ì\1c\0\0\12\0\0\0è\1c\0\0\13\0\0\0û\1c\0\0\18\0\0\0\ f\1d\0\0\1d\0\0\0(\1d\0\0\13\0\0\0F\1d\0\0\14\0\0\0Z\1d\0\0\15\0\0\0o\1d\0\0&\0\0\0\85\1d\0\0\b\0\0\0¬\1d\0\0\b\0\0\0µ\1d\0\0\1d\0\0\0¾\1d\0\0 \0\0\0Ü\1d\0\0\a\0\0\0æ\1d\0\0\15\0\0\0î\1d\0\0.\0\0\0\ 4\1e\0\0\ 6\0\0\03\1e\0\0\ 3\0\0\0:\1e\0\0\ 6\0\0\0>\1e\0\0\a\0\0\0E\1e\0\0Z\0\0\0M\1e\0\0\b\0\0\0¨\1e\0\0\b\0\0\0±\1e\0\0\ 6\0\0\0º\1e\0\0\ 5\0\0\0Á\1e\0\0\ 6\0\0\0Ç\1e\0\0\ 5\0\0\0Î\1e\0\0D\0\0\0Ô\1e\0\0 \0\0\0\19\1f\0\0
2\0\0\0#\1f\0\0 \0\0\0.\1f\0\0
3\0\0\08\1f\0\0\a\0\0\0C\1f\0\0;\0\0\0K\1f\0\0\1e\0\0\0\87\1f\0\0\ 5\0\0\0¦\1f\0\0\a\0\0\0¬\1f\0\0\a\0\0\0´\1f\0\0\b\0\0\0¼\1f\0\0\ 4\0\0\0Å\1f\0\0\ 4\0\0\0Ê\1f\0\0\a\0\0\0Ï\1f\0\0\ 5\0\0\0×\1f\0\0\ 6\0\0\0Ý\1f\0\0\a\0\0\0ä\1f\0\0
4\0\0\0ì\1f\0\0
5\0\0\0÷\1f\0\0 \0\0\0\ 2 \0\0\19\0\0\0\f \0\0\ 5\0\0\0& \0\0\ 3\0\0\0, \0\0\ f\0\0\00 \0\0.\0\0\0@ \0\0\ 3\0\0\0o \0\0\ 6\0\0\0s \0\0 \0\0\0z \0\0\12\0\0\0\84 \0\0\ 2\0\0\0\97 \0\0,\0\0\0\9a \0\0$\0\0\0Ç \0\0\10\0\0\0ì \0\0\16\0\0\0ý \0\0;\0\0\0\14!\0\0\12\0\0\0P!\0\0\11\0\0\0c!\0\0\11\0\0\0u!\0\0\10\0\0\0\87!\0\0\11\0\0\0\98!\0\0\b\0\0\0ª!\0\0\a\0\0\0³!\0\0\17\0\0\0»!\0\0\ 5\0\0\0Ó!\0\0\ 2\0\0\0Ù!\0\06\0\0\0Ü!\0\0\a\0\0\0\13"\0\0F\0\0\0\e"\0\00\0\0\0b"\0\0o\0\0\0\93"\0\0*\0\0\0\ 3#\0\0B\0\0\0.#\0\0\ 6\0\0\0q#\0\0
6\0\0\0x#\0\0\a\0\0\0\83#\0\0\b\0\0\0\8b#\0\0\a\0\0\0\94#\0\0\ 3\0\0\0\9c#\0\0\b\0\0\0 #\0\0E\0\0\0©#\0\0>\0\0\0ï#\0\0G\0\0\0.$\0\0 \0\0\0v$\0\0\a\0\0\0\80$\0\0\r\0\0\0\88$\0\0\12\0\0\0\96$\0\0\ 6\0\0\0©$\0\0 \0\0\0°$\0\0\a\0\0\0º$\0\0\1d\0\0\0Â$\0\0;\0\0\0à$\0\0\ 3\0\0\0\1c%\0\0\ 6\0\0\0 %\0\0\a\0\0\0'%\0\0\ 5\0\0\0/%\0\0\ 6\0\0\05%\0\0\ 4\0\0\0<%\0\0\ 4\0\0\0A%\0\0.\0\0\0F%\0\0!\0\0\0u%\0\0.\0\0\0\97%\0\0E\0\0\0Æ%\0\0\1c\0\0\0\f&\0\0%\0\0\0)&\0\0\e\0\0\0O&\0\0\1a\0\0\0k&\0\0\17\0\0\0\86&\0\0\ 3\0\0\0\9e&\0\0\b\0\0\0¢&\0\0\ 4\0\0\0«&\0\0\13\0\0\0°&\0\0\ 3\0\0\0Ä&\0\0\a\0\0\0È&\0\0\a\0\0\0Ð&\0\0\ 3\0\0\0Ø&\0\0 \0\0\0Ü&\0\0\a\0\0\0æ&\0\0Y\0\0\0î&\0\0\ 4\0\0\0H'\0\0\1f\0\0\0M'\0\0
7\0\0\0m'\0\0\ 3\0\0\0x'\0\0 \0\0\0|'\0\0\ 5\0\0\0\86'\0\0\ 3\0\0\0\8c'\0\0\ 4\0\0\0\90'\0\0\13\0\0\0\95'\0\0\12\0\0\0©'\0\0\12\0\0\0¼'\0\0\12\0\0\0Ï'\0\0\12\0\0\0â'\0\0\12\0\0\0õ'\0\0\12\0\0\0\b(\0\0\13\0\0\0\e(\0\0\11\0\0\0/(\0\0\12\0\0\0A(\0\0\12\0\0\0T(\0\0\13\0\0\0g(\0\0\10\0\0\0{(\0\0\11\0\0\0\8c(\0\0\13\0\0\0\9e(\0\0\13\0\0\0²(\0\0\12\0\0\0Æ(\0\0\ f\0\0\0Ù(\0\0\ f\0\0\0é(\0\0\10\0\0\0ù(\0\0\ e\0\0\0
8)\0\0\13\0\0\0\19)\0\0\12\0\0\0-)\0\0\14\0\0\0@)\0\0\ 3\0\0\0U)\0\0\ 3\0\0\0Y)\0\0\ 3\0\0\0])\0\0\b\0\0\0a)\0\0\ 3\0\0\0j)\0\0\ 3\0\0\0n)\0\0
9\0\0\0r)\0\0\ 3\0\0\0})\0\0\ 3\0\0\0\81)\0\0\ 3\0\0\0\85)\0\0\ 3\0\0\0\89)\0\0\ 3\0\0\0\8d)\0\0\b\0\0\0\91)\0\0\ e\0\0\0\9a)\0\0\a\0\0\0©)\0\0\f\0\0\0±)\0\0\ 4\0\0\0¾)\0\0\ 3\0\0\0Ã)\0\0\ 3\0\0\0Ç)\0\0\ 2\0\0\0Ë)\0\0\ 4\0\0\0Î)\0\0\ 3\0\0\0Ó)\0\0
10\0\0\0×)\0\0
11\0\0\0â)\0\0\f\0\0\0í)\0\0\97\ 1\0\0ú)\0\0Y\0\0\0\92+\0\0_\0\0\0ì+\0\0H\0\0\0L,\0\0\13\0\0\0\95,\0\0\1d\0\0\0©,\0\0\ 5\0\0\0Ç,\0\0\ 5\0\0\0Í,\0\0\ 5\0\0\0Ó,\0\0\ 5\0\0\0Ù,\0\0\ 5\0\0\0ß,\0\0p\0\0\0å,\0\0\88\0\0\0V-\0\0\0\0\0ß-\0\0\90\0\0\0\96.\0\0r\0\0\0'/\0\0t\0\0\0\9a/\0\0_\0\0\0\ f0\0\0C\0\0\0o0\0\0\ 2\0\0\0³0\0\0\15\0\0\0¶0\0\0\ 4\0\0\0Ì0\0\0\10\0\0\0Ñ0\0\0\10\0\0\0â0\0\0\ e\0\0\0ó0\0\0%\0\0\0\ 21\0\0\12\0\0\0(1\0\0%\0\0\0;1\0\0\ e\0\0\0a1\0\0\12\0\0\0p1\0\07\0\0\0\831\0\0/\0\0\0»1\0\05\0\0\0ë1\0\0\10\0\0\0!2\0\0>\0\0\022\0\0!\0\0\0q2\0\0\14\0\0\0\932\0\0\14\0\0\0¨2\0\0\16\0\0\0½2\0\0\16\0\0\0Ô2\0\09\0\0\0ë2\0\0\10\0\0\0%3\0\0\b\0\0\063\0\0\ e\0\0\0?3\0\0\10\0\0\0N3\0\0)\0\0\0_3\0\0/\0\0\0\893\0\0\14\0\0\0¹3\0\0!\0\0\0Î3\0\0\10\0\0\0ð3\0\0\12\0\0\0\ 14\0\0)\0\0\0\144\0\0U\0\0\0>4\0\0\ e\0\0\0\944\0\0e\0\0\0£4\0\0{\0\0\0 5\0\0e\0\0\0\855\0\0£\0\0\0ë5\0\0Ù\0\0\0\8f6\0\0Á\0\0\0i7\0\0\8d\0\0\0+8\0\0k\0\0\0¹8\0\0i\0\0\0%9\0\0.\0\0\0\8f9\0\0'\0\0\0¾9\0\0\83\0\0\0æ9\0\0=\0\0\0j:\0\0D\0\0\0¨:\0\0<\0\0\0í:\0\0)\0\0\0*;\0\0:\0\0\0T;\0\0A\0\0\0\8f;\0\0W\0\0\0Ñ;\0\0,\0\0\0)<\0\0.\0\0\0V<\0\06\0\0\0\85<\0\0L\0\0\0¼<\0\0\10\0\0\0 =\0\0\16\0\0\0\1a=\0\0'\0\0\01=\0\0!\0\0\0Y=\0\0\14\0\0\0{=\0\06\0\0\0\90=\0\0\89\0\0\0Ç=\0\0\ e\0\0\0Q>\0\0\ 6\0\0\0`>\0\0\12\0\0\0g>\0\0\a\0\0\0z>\0\0\99\0\0\0\82>\0\0\ e\0\0\0\1c?\0\0\12\0\0\0+?\0\0\12\0\0\0>?\0\0\10\0\0\0Q?\0\0\ e\0\0\0b?\0\0\f\0\0\0q?\0\0®\0\0\0~?\0\0\10\0\0\0-@\0\0\15\0\0\0>@\0\0\12\0\0\0T@\0\0\16\0\0\0g@\0\0\10\0\0\0~@\0\0\8d\0\0\0\8f@\0\06\0\0\0\1dA\0\0\12\0\0\0TA\0\0\ e\0\0\0gA\0\0\14\0\0\0vA\0\0\16\0\0\0\8bA\0\0\ e\0\0\0¢A\0\0\ e\0\0\0±A\0\0\ e\0\0\0ÀA\0\0\b\0\0\0ÏA\0\0\12\0\0\0ØA\0\0\12\0\0\0ëA\0\0\14\0\0\0þA\0\0\14\0\0\0\13B\0\0\14\0\0\0(B\0\0)\0\0\0=B\0\0\ e\0\0\0gB\0\0
12\0\0\0vB\0\0:\0\0\0\81B\0\0^\0\0\0¼B\0\0\ 6\0\0\0\eC\0\0\ e\0\0\0"C\0\0\12\0\0\01C\0\0(\0\0\0DC\0\0\ 6\0\0\0mC\0\0f\0\0\0tC\0\0B\0\0\0ÛC\0\0'\0\0\0\1eD\0\0=\0\0\0FD\0\0\8a\0\0\0\84D\0\0)\0\0\0\ fE\0\0/\0\0\09E\0\0+\0\0\0iE\0\0[\0\0\0\95E\0\0H\0\0\0ñE\0\0\12\0\0\0:F\0\0\12\0\0\0MF\0\0!\0\0\0`F\0\0\14\0\0\0\82F\0\0\ 4\0\0\0\97F\0\0¾\0\0\0\9cF\0\0\ e\0\0\0[G\0\0\94\0\0\0jG\0\0R\0\0\0ÿG\0\0Å\0\0\0RH\0\0v\0\0\0\18I\0\0"\ 1\0\0\8fI\0\0\10\0\0\0²J\0\0\16\0\0\0ÃJ\0\0\14\0\0\0ÚJ\0\0\12\0\0\0ïJ\0\0\f\0\0\0\ 2K\0\0\ 6\0\0\0\ fK\0\0\ e\0\0\0\16K\0\0±\0\0\0%K\0\0\97\0\0\0×K\0\0\9d\0\0\0oL\0\0\16\0\0\0\rM\0\0\ e\0\0\0$M\0\0\1f\0\0\03M\0\0)\0\0\0SM\0\0\12\0\0\0}M\0\0\12\0\0\0\90M\0\0\10\0\0\0£M\0\04\0\0\0´M\0\0\15\0\0\0éM\0\0\ 6\0\0\0ÿM\0\0\ e\0\0\0\ 6N\0\0\10\0\0\0\15N\0\0\1d\0\0\0&N\0\0\12\0\0\0DN\0\0\ e\0\0\0WN\0\0\12\0\0\0fN\0\0>\0\0\0yN\0\0J\0\0\0¸N\0\0:\0\0\0\ 3O\0\0¹\0\0\0>O\0\0B\0\0\0øO\0\0d\0\0\0;P\0\0F\0\0\0 P\0\0M\0\0\0çP\0\09\0\0\05Q\0\0\ 6\0\0\0oQ\0\0\f\0\0\0vQ\0\0\ 6\0\0\0\83Q\0\0'\0\0\0\8aQ\0\0\ 6\0\0\0²Q\0\0
13\0\0\0¹Q\0\0\10\0\0\0ÄQ\0\0\ 3\0\0\0ÕQ\0\0\12\0\0\0ÙQ\0\0\ e\0\0\0ìQ\0\0ù\0\0\0ûQ\0\0\ 4\0\0\0õR\0\0=\0\0\0úR\0\0\18\0\0\08S\0\0\ 6\0\0\0QS\0\0\ e\0\0\0XS\0\0\ e\0\0\0gS\0\0\ 6\0\0\0vS\0\0\ 5\0\0\0}S\0\0\v\0\0\0\83S\0\0\a\0\0\0\8fS\0\0\a\0\0\0\97S\0\0\a\0\0\0\9fS\0\0\a\0\0\0§S\0\0 \0\0\0¯S\0\0 \0\0\0¹S\0\0\ e\0\0\0ÃS\0\0
14\0\0\0ÒS\0\0 \0\0\0ÝS\0\0\a\0\0\0çS\0\0 \0\0\0ïS\0\0\10\0\0\0ùS\0\0\12\0\0\0
15T\0\0\14\0\0\0\1dT\0\0\16\0\0\02T\0\0\14\0\0\0IT\0\0\ e\0\0\0^T\0\0\ e\0\0\0mT\0\0\ e\0\0\0|T\0\0
16\0\0\0\8bT\0\0\12\0\0\0\96T\0\0\12\0\0\0©T\0\0\16\0\0\0¼T\0\0\ 6\0\0\0ÓT\0\0\ 6\0\0\0ÚT\0\0\ 6\0\0\0áT\0\0\17\0\0\0èT\0\0\ 6\0\0\0\0U\0\0\ 6\0\0\0\aU\0\0\ f\0\0\0\ eU\0\0\ 6\0\0\0\1eU\0\0\b\0\0\0%U\0\0\b\0\0\0.U\0\0\ 6\0\0\07U\0\0\ 6\0\0\0>U\0\0\12\0\0\0EU\0\0\15\0\0\0XU\0\0
17\0\0\0nU\0\0\15\0\0\0yU\0\0\10\0\0\0\8fU\0\0\ 6\0\0\0 U\0\0\ 6\0\0\0§U\0\0\ 2\0\0\0®U\0\0\ 5\0\0\0±U\0\0\ 6\0\0\0·U\0\0#\0\0\0¾U\0\0\19\0\0\0âU\0\0\16\0\0\0üU\0\0\ 1\0\0\0 \0\0\0D\0\0\0\0\0\0\0=\0\0\0\1d\0\0\0g\0\0\0\95\0\0\0\80\0\0\0\e\0\0\0*\0\0\0N\0\0\0\96\0\0\0¯\0\0\0Â\0\0\0­\0\0\04\0\0\0à\0\0\0ç\0\0\0\0\0\0\0y\0\0\03\0\0\0R\0\0\0\0\0\0\0O\0\0\0\0\0\0\0'\0\0\0\ 5\0\0\0-\0\0\0¦\0\0\0z\0\0\0~\0\0\0G\0\0\0Û\0\0\0Y\0\0\0\10\0\0\0"\0\0\0s\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0ó\0\0\0\0\0\0\0Ñ\0\0\0û\0\0\0c\0\0\0\ f\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0o\0\0\0×\0\0\0Õ\0\0\0Ï\0\0\0\b\0\0\0\0\0\0\0\f\0\0\0\0\0\0\0\88\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0;\0\0\0\1a\0\0\0\14\0\0\0\8d\0\0\0\ 4\0\0\0¤\0\0\0\0\0\0\0º\0\0\0e\0\0\0ª\0\0\0>\0\0\0\11\0\0\0\8e\0\0\0?\0\0\0\9a\0\0\01\0\0\0}\0\0\0Ê\0\0\0Ç\0\0\0.\0\0\0\0\0\0\0ï\0\0\08\0\0\0!\0\0\0ö\0\0\0 \0\0\0ß\0\0\0¬\0\0\0é\0\0\0\0\0\0\0#\0\0\00\0\0\0Ô\0\0\0\ e\0\0\0J\0\0\0\\0\0\0í\0\0\0Ü\0\0\0\15\0\0\0¿\0\0\0\0\0\0\0\8f\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0´\0\0\0\16\0\0\0\98\0\0\0ì\0\0\0°\0\0\0È\0\0\0^\0\0\0$\0\0\0\13\0\0\0ú\0\0\0ä\0\0\0±\0\0\0h\0\0\0¹\0\0\0b\0\0\0\83\0\0\0®\0\0\0:\0\0\0\9d\0\0\0\0\0\0\0Ø\0\0\0\0\0\0\0Í\0\0\0©\0\0\0\0\0\0\0S\0\0\0)\0\0\0L\0\0\0
18\0\0\0@\0\0\0·\0\0\0â\0\0\0B\0\0\0\93\0\0\0r\0\0\0ê\0\0\0ñ\0\0\0Ò\0\0\0x\0\0\0\0\0\0\0Ö\0\0\0\0\0\0\0½\0\0\0C\0\0\0\0\0\0\0\ 6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0|\0\0\0w\0\0\0Î\0\0\0T\0\0\0Ú\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1e\0\0\0Á\0\0\0`\0\0\0Z\0\0\0\97\0\0\0ù\0\0\0\0\0\0\0\9f\0\0\0\0\0\0\0+\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0A\0\0\0k\0\0\0Å\0\0\0\1f\0\0\0\0\0\0\0ø\0\0\0Þ\0\0\0\0\0\0\0\17\0\0\0ð\0\0\0\0\0\0\0\89\0\0\0«\0\0\0Ì\0\0\0\92\0\0\0{\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ 3\0\0\0Ý\0\0\0\8a\0\0\0\9c\0\0\0_\0\0\0\0\0\0\0\v\0\0\0ã\0\0\0\87\0\0\0å\0\0\0\0\0\0\0q\0\0\0P\0\0\0i\0\0\0ò\0\0\0\90\0\0\0µ\0\0\0¸\0\0\07\0\0\0\91\0\0\0\84\0\0\0\0\0\0\0Ó\0\0\0è\0\0\0p\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\02\0\0\0\0\0\0\0Ä\0\0\0Q\0\0\0\18\0\0\0¼\0\0\0¥\0\0\0§\0\0\0\0\0\0\0v\0\0\0\0\0\0\0W\0\0\0\0\0\0\0\1c\0\0\0Ë\0\0\0\0\0\0\0%\0\0\0\0\0\0\05\0\0\0U\0\0\0M\0\0\0¾\0\0\0]\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0d\0\0\0j\0\0\0\0\0\0\0\9b\0\0\0\19\0\0\0\86\0\0\0á\0\0\0(\0\0\0E\0\0\0\0\0\0\0÷\0\0\0\0\0\0\0\ 2\0\0\0\0\0\0\0î\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0f\0\0\0\0\0\0\0a\0\0\0l\0\0\0»\0\0\0X\0\0\0\0\0\0\0K\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0Ã\0\0\0/\0\0\0t\0\0\0m\0\0\0\7f\0\0\0¡\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\82\0\0\0\0\0\0\0\99\0\0\0\0\0\0\0H\0\0\09\0\0\0&\0\0\0\0\0\0\0u\0\0\0\0\0\0\0<\0\0\0\85\0\0\0²\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0I\0\0\0\81\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\12\0\0\0ô\0\0\0³\0\0\0V\0\0\0\0\0\0\0\94\0\0\0\0\0\0\0\r\0\0\0À\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0[\0\0\0É\0\0\0æ\0\0\0\8c\0\0\0\0\0\0\0\8b\0\0\0\0\0\0\0Ù\0\0\0£\0\0\0õ\0\0\0ë\0\0\0\9e\0\0\06\0\0\0\0\0\0\0¨\0\0\0\a\0\0\0,\0\0\0F\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0n\0\0\0\0\0\0\0¢\0\0\0Ð\0\0\0Æ\0\0\0\0"%s" is not a valid value for a primary key.\0%(field_name)s must be unique for %(date_field)s %(lookup)s.\0%(model_name)s with this %(field_label)s already exists.\0%(number)d %(type)s\0%(size)d byte\0%(size)d bytes\0%s GB\0%s KB\0%s MB\0%s PB\0%s TB\0'%s' value has an invalid date format. It must be in YYYY-MM-DD format.\0'%s' value has an invalid format. It must be in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ] format.\0'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ]) but it is an invalid date/time.\0'%s' value has the correct format (YYYY-MM-DD) but it is an invalid date.\0'%s' value must be a decimal number.\0'%s' value must be a float.\0'%s' value must be an integer.\0'%s' value must be either True or False.\0, \0, %(number)d %(type)s\0AM\0Albanian\0April\0Arabic\0Argentinian Spanish\0August\0Azerbaijani\0Basque\0Bengali\0Big (8 byte) integer\0Boolean (Either True or False)\0Boolean (Either True, False or None)\0Bosnian\0Brazilian Portuguese\0British English\0Bulgarian\0Catalan\0Change\0Clear\0Comma-separated integers\0Croatian\0Currently\0Czech\0Danish\0Date (with time)\0Date (without time)\0December\0Decimal number\0Delete\0Dutch\0E-mail address\0Empty list and '%(class_name)s.allow_empty' is False.\0English\0Ensure that there are no more than %s decimal places.\0Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point.\0Ensure that there are no more than %s digits in total.\0Ensure this filename has at most %(max)d characters (it has %(length)d).\0Ensure this value has at least %(limit_value)d characters (it has %(show_value)d).\0Ensure this value has at most %(limit_value)d characters (it has %(show_value)d).\0Ensure this value is %(limit_value)s (it is %(show_value)s).\0Ensure this value is greater than or equal to %(limit_value)s.\0Ensure this value is less than or equal to %(limit_value)s.\0Enter a list of values.\0Enter a number.\0Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens.\0Enter a valid IPv4 address.\0Enter a valid IPv4 or IPv6 address.\0Enter a valid IPv6 address.\0Enter a valid URL.\0Enter a valid date.\0Enter a valid date/time.\0Enter a valid e-mail address.\0Enter a valid time.\0Enter a valid value.\0Enter a whole number.\0Enter only digits separated by commas.\0Estonian\0February\0Field of type: %(field_type)s\0File path\0Finnish\0Floating point number\0Foreign Key (type determined by related field)\0French\0Fri\0Friday\0Frisian\0Future %(verbose_name_plural)s not available because %(class_name)s.allow_future is False.\0Galician\0Georgian\0German\0Greek\0Hebrew\0Hindi\0Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.\0Hungarian\0IP address\0Icelandic\0Indonesian\0Integer\0Invalid date string '%(datestr)s' given format '%(format)s'\0Invalid page (%(page_number)s)\0Irish\0Italian\0January\0Japanese\0July\0June\0Kannada\0Khmer\0Korean\0Latvian\0Lithuanian\0Macedonian\0Malayalam\0Many-to-many relationship\0March\0May\0Mexican Spanish\0Model %(model)s with pk %(pk)r does not exist.\0Mon\0Monday\0Mongolian\0Nicaraguan Spanish\0No\0No %(verbose_name)s found matching the query\0No %(verbose_name_plural)s available\0No day specified\0No file was submitted.\0No file was submitted. Check the encoding type on the form.\0No month specified\0No week specified\0No year specified\0Norwegian Bokmal\0Norwegian Nynorsk\0November\0October\0One-to-one relationship\0Order\0PM\0Page is not 'last', nor can it be converted to an int.\0Persian\0Please correct the duplicate data for %(field)s, which must be unique.\0Please correct the duplicate data for %(field)s.\0Please correct the duplicate data for %(field_name)s which must be unique for the %(lookup)s in %(date_field)s.\0Please correct the duplicate values below.\0Please either submit a file or check the clear checkbox, not both.\0Polish\0Portuguese\0Punjabi\0Romanian\0Russian\0Sat\0Saturday\0Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices.\0Select a valid choice. %s is not one of the available choices.\0Select a valid choice. That choice is not one of the available choices.\0September\0Serbian\0Serbian Latin\0Simplified Chinese\0Slovak\0Slovenian\0Spanish\0String (up to %(max_length)s)\0String to return when truncating text\ 4%(truncated_text)s...\0Sun\0Sunday\0Swedish\0Tamil\0Telugu\0Text\0Thai\0The %(verbose_name)s was created successfully.\0The %(verbose_name)s was deleted.\0The %(verbose_name)s was updated successfully.\0The inline foreign key did not match the parent instance primary key.\0The submitted file is empty.\0This URL appears to be a broken link.\0This field cannot be blank.\0This field cannot be null.\0This field is required.\0Thu\0Thursday\0Time\0Traditional Chinese\0Tue\0Tuesday\0Turkish\0URL\0Ukrainian\0Unknown\0Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image.\0Urdu\0Value %r is not a valid choice.\0Vietnamese\0Wed\0Wednesday\0Welsh\0Yes\0a.m.\0abbrev. month\ 4April\0abbrev. month\ 4Aug.\0abbrev. month\ 4Dec.\0abbrev. month\ 4Feb.\0abbrev. month\ 4Jan.\0abbrev. month\ 4July\0abbrev. month\ 4June\0abbrev. month\ 4March\0abbrev. month\ 4May\0abbrev. month\ 4Nov.\0abbrev. month\ 4Oct.\0abbrev. month\ 4Sept.\0alt. month\ 4April\0alt. month\ 4August\0alt. month\ 4December\0alt. month\ 4February\0alt. month\ 4January\0alt. month\ 4July\0alt. month\ 4June\0alt. month\ 4March\0alt. month\ 4May\0alt. month\ 4November\0alt. month\ 4October\0alt. month\ 4September\0and\0apr\0aug\0day\0days\0dec\0feb\0hour\0hours\0jan\0jul\0jun\0mar\0may\0midnight\0minute\0minutes\0minutes\0month\0months\0noon\0nov\0oct\0or\0p.m.\0sep\0week\0weeks\0year\0years\0yes,no,maybe\0Project-Id-Version: Django
19Report-Msgid-Bugs-To:
20POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:29+0100
21PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:00+0000
22Last-Translator: Yorgos Pagles <y.pagles@gmail.com>
23Language-Team: Greek (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/el/)
24Language: el
25MIME-Version: 1.0
26Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
27Content-Transfer-Encoding: 8bit
28Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)
29\0Η %s δεν είναι έγκυρη επιλογή σαν πρωτεύον κλειδί.\0 %(field_name)s πρέπει να είναι μοναδικό για %(date_field)s %(lookup)s.\0%(model_name)s με αυτό το %(field_label)s υπάρχει ήδη.\0%(number)d %(type)s\0%(size)d bytes\0%(size)d bytes\0%s GB\0%s KB\0%s MB\0%s PB\0%s TB\0Η τιμή του '%s' έχει λάθος μορφή. Η μορφή του πρέπει είναι YYYY-MM-DD.\0Η τιμή του '%s' έχει λάθος μορφή. Η μορφή του πρέπει είναι YYYY-MM-DD.HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ].\0Η τιμή του '%s' έχει σωστή μορφή (YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]][TZ]) αλλά δεν αντιστοιχεί σε σωστή ημερομηνία και ώρα.\0Η τιμή του '%s' έχει σωστή μορφή (YYYY-MM-DD) αλλά δεν αντιστοιχεί σε σωστή ημερομηνία.\0Η τιμή του '%s' πρέπει να είναι ακέραιος δεκαδικός αριθμός (decimal).\0Η τιμή του '%s' πρέπει να είναι αριθμός κινητής υποδιαστολής (float).\0Η τιμή του '%s' πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (integer).\0Η τιμή του '%s' πρέπει να είναι True ή False.\0, \0, %(number)d %(type)s\0ΠΜ\0Αλβανικά\0Απρίλιος\0Αραβικά\0Ισπανικά Αργεντινής\0Αύγουστος\0Γλώσσα Αζερμπαϊτζάν\0Βάσκικα\0Μπενγκάλι\0Μεγάλος ακέραιος - big integer (8 bytes)\0Boolean (Είτε Αληθές ή Ψευδές)\0Boolean (Αληθές, Ψευδές, ή τίποτα)\0Βοσνιακά\0Πορτογαλικά - διάλεκτος Βραζιλίας\0Αγγλικά Βρετανίας\0Βουλγαρικά\0Καταλανικά\0Επεξεργασία\0Εκκαθάσριση\0Ακέραιοι χωρισμένοι με κόμματα\0Κροατικά\0Τώρα\0Τσέχικα\0Δανέζικα\0Ημερομηνία (με την ώρα)\0Ημερομηνία (χωρίς την ώρα)\0Δεκέμβριος\0Δεκαδικός αριθμός\0Διαγραφή\0Ολλανδικά\0Ηλεκτρονική διεύθυνση\0Άδεια λίστα ενώ '%(class_name)s.allow_empty' δεν έχει τεθεί.\0Αγγλικά\0Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάνω από %s δεκαδικά ψηφία.\0Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάνω από %s ψηφία πριν την υποδιαστολή.\0Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάνω από %s ψηφία συνολικά.\0Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου έχει μέγιστο μήκος %(max)d χαρακτήρες (τώρα έχει %(length)d).\0Βεβαιωθείτε ότι η τιμή έχει μέγεθος τουλάχιστον %(limit_value)d χαρακτήρες (η τιμή που καταχωρήσατε έχει %(show_value)d χαρακτήρες).\0Βεβαιωθείτε ότι η τιμή έχει το πολύ %(limit_value)d χαρακτήρες (η τιμή που καταχωρήσατε έχει %(show_value)d χαρακτήρες).\0Βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι %(limit_value)s (η τιμή που καταχωρήσατε είναι %(show_value)s).\0Βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση από %(limit_value)s.\0Βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι μικρότερη ή ίση από %(limit_value)s.\0Εισάγετε μια λίστα τιμών.\0Εισάγετε έναν αριθμό.\0Ένα έγκυρο 'slug' αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, παύλες ή κάτω παύλες.\0Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IPv4.\0Εισάγετε μία έγκυρη IPv4 ή IPv6 διεύθυνση\0Εισάγετε μία έγκυρη IPv6 διεύθυνση\0Εισάγετε ένα έγκυρο URL.\0Εισάγετε μια έγκυρη ημερομηνία.\0Εισάγετε μια έγκυρη ημερομηνία/ώρα.\0Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου.\0Εισάγετε μια έγκυρη ώρα.\0Εισάγετε μια έγκυρη τιμή.\0Εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό.\0Εισάγετε μόνο ψηφία χωρισμένα με κόμματα.\0Εσθονικά\0Φεβρουάριος\0Είδος πεδίου: %(field_type)s\0Τοποθεσία αρχείου\0Φινλανδικά\0Αριθμός κινητής υποδιαστολής\0Εξωτερικό Κλειδί - Foreign Key (ο τύπος καθορίζεται από το πεδίο του συσχετισμού)\0Γαλλικά\0Παρ\0Παρασκευή\0Frisian\0Μελλοντικά %(verbose_name_plural)s δεν είναι διαθέσιμα διότι δεν έχει τεθεί το %(class_name)s.allow_future.\0Γαελικά\0Γεωργιανά\0Γερμανικά\0Ελληνικά\0Εβραϊκά\0Ινδικά\0Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Control" ή σε Mac το πλήκτρο "Command" για να επιλέξετε περισσότερα από ένα.\0Ουγγρικά\0διεύθυνση IP\0Ισλανδικά\0Ινδονησιακά\0Ακέραιος\0Λανθασμένη αναπαράσταση ημερομηνίας '%(datestr)s' για την επιλεγμένη μορφή '%(format)s'\0Μη διαθέσιμη σελίδα (%(page_number)s)\0Ιρλανδικά\0Ιταλικά\0Ιανουάριος\0Γιαπωνέζικα\0Ιούλιος\0Ιούνιος\0Κανάντα\0Χμερ\0Κορεάτικα\0Λεττονικά\0Λιθουανικά\0Μακεδονικά\0Μαλαγιαλάμ\0Σχέση πολλά-προς-πολλά\0Μάρτιος\0Μάιος\0Μεξικανική διάλεκτος Ισπανικών\0Το μοντέλο %(model)s με πρωτεύον κλειδί %(pk)r δεν υπάρχει.\0Δευ\0Δευτέρα\0Μογγολικά\0Ισπανικά Νικαράγουας \0Όχι\0Δεν βρέθηκαν %(verbose_name)s που να ικανοποιούν την αναζήτηση.\0Δεν υπάρχουν διαθέσιμα %(verbose_name_plural)s\0Δεν έχει οριστεί μέρα\0Δεν έχει υποβληθεί κάποιο αρχείο.\0Δεν έχει υποβληθεί κάποιο αρχείο. Ελέγξτε τον τύπο κωδικοποίησης στη φόρμα.\0Δεν έχει οριστεί μήνας\0Δεν έχει οριστεί εβδομάδα\0Δεν έχει οριστεί χρονιά\0Νορβηγική διάλεκτος Μποκμάλ - "γλώσσα των βιβλίων"\0Νορβηγική διάλεκτος Nynorsk - Νεονορβηγική\0Νοέμβριος\0Οκτώβριος\0Σχέση ένα-προς-ένα\0Ταξινόμηση\0ΜΜ\0Η σελίδα δεν έχει την τιμή 'last' υποδηλώνοντας την τελευταία σελίδα, ούτε μπορεί να μετατραπεί σε ακέραιο.\0Περσικά\0Στο %(field)s έχετε ξαναεισάγει τα ίδια δεδομένα. Θα πρέπει να εμφανίζονται μία φορά. \0Στο %(field)s έχετε ξαναεισάγει τα ίδια δεδομένα.\0Στο %(field_name)s έχετε ξαναεισάγει τα ίδια δεδομένα. Θα πρέπει να εμφανίζονται μία φορά για το %(lookup)s στο %(date_field)s.\0Έχετε ξαναεισάγει την ίδια τιμη. Βεβαιωθείτε ότι είναι μοναδική.\0Βεβαιωθείτε ότι είτε έχετε επιλέξει ένα αρχείο για αποστολή είτε έχετε επιλέξει την εκκαθάριση του πεδίου. Δεν είναι δυνατή η επιλογή και των δύο ταυτοχρόνως.\0Πολωνικά\0Πορτογαλικά\0Πουντζάμπι\0Ρουμανικά\0Ρωσικά\0Σαβ\0Σάββατο\0Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μία έγκυρη επιλογή. Η τιμή %(value)s δεν είναι διαθέσιμη προς επιλογή.\0Επιλέξτε μια έγκυρη επιλογή. Η επιλογή %s δεν είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές.\0Επιλέξτε μια έγκυρη επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές.\0Σεπτέμβριος\0Σερβικά\0Σέρβικα Λατινικά\0Απλοποιημένα Κινέζικα\0Σλοβακικά\0Σλοβενικά\0Ισπανικά\0Συμβολοσειρά (μέχρι %(max_length)s)\0%(truncated_text)s...\0Κυρ\0Κυριακή\0Σουηδικά\0Διάλεκτος Ταμίλ\0Τελούγκου\0Κείμενο\0Ταϊλάνδης\0Επιτυχής δημιουργία του %(verbose_name)s.\0Πραγματοποιήθηκε διαγραφή του %(verbose_name)s.\0Επιτυχής ανανέωση του %(verbose_name)s.\0Το ενσωματωμένο εξωτερικό κλειδί δεν αντιστοιχεί με το κλειδί του αντικειμένου από το οποίο πηγάζει.\0Το αρχείο που υποβλήθηκε είναι κενό.\0Αυτό το URL φαίνεται να είναι ένας χαλασμένος σύνδεσμος.\0Το πεδίο αυτό δεν μπορεί να είναι κενό.\0Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να είναι κενό (null).\0Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.\0Πέμ\0Πέμπτη\0Ώρα\0Παραδοσιακά Κινέζικα\0Τρί\0Τρίτη\0Τουρκικά\0URL\0Ουκρανικά\0Άγνωστο\0Βεβεαιωθείτε ότι το αρχείο που έχετε επιλέξει για αποστολή είναι αρχείο εικόνας. Το τρέχον είτε δεν ήταν εικόνα είτε έχει υποστεί φθορά.\0Urdu\0Η τιμή %r δεν είναι έγκυρη επιλογή.\0Βιετναμέζικα\0Τετ\0Τετάρτη\0Ουαλικά\0Ναι\0πμ.\0Απρίλ.\0Αύγ.\0Δεκ.\0Φεβ.\0Ιαν.\0Ιούλ.\0Ιούν.\0Μάρτιος\0Μάιος\0Νοέμ.\0Οκτ.\0Σεπτ.\0Απριλίου\0Αυγούστου\0Δεκεμβρίου\0Φεβρουαρίου\0Ιανουαρίου\0Ιουλίου\0Ιουνίου\0Μαρτίου\0Μαΐου\0Νοεμβρίου\0Οκτωβρίου\0Σεπτεμβρίου\0και\0Απρ\0Αύγ\0ημέρα\0ημέρες\0Δεκ\0Φεβ\0ώρα\0ώρες\0Ιαν\0Ιούλ\0Ιούν\0Μάρ\0Μάι\0μεσάνυχτα\0λεπτό\0λεπτά\0λεπτά\0μήνας\0μήνες\0μεσημέρι\0Νοέ\0Οκτ\0ή\0μμ.\0Σεπ\0εβδομάδα\0εβδομάδες\0χρόνος\0χρόνια\0ναι,όχι,ίσως\0