Merge branch 'dev' of ssh://git.auf.org/auf_rh_dae into dev
authorDavin Baragiotta <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 27 Jan 2012 19:03:04 +0000 (14:03 -0500)
committerDavin BARAGIOTTA <davin.baragiotta@auf.org>
Fri, 27 Jan 2012 19:03:04 +0000 (14:03 -0500)
1  2 
auf/django/emploi/models.py